1. Великочий В. Українська історіографія про життєдіяльність митрополита Андрея Шептицького за доби визвольних змагань 1914-1919 рр. // Схід. — 2008. — № 5. — С. 95-102. — Бібліогр.: 43 назви.
2. Рощина Л. О. Меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 1. — С. 178-180.
3. Шеремета О. Екуменізм як етична ідея А. Шептицького // Філос. думка. — 2007. — № 1. — С. 60-68. — Бібліогр.: 30 назв.
4. Бліхар Б. Християнські принципи розвитку суспільного життя у творчій спадщині Андрея Шептицького // Мандрівець. — 2007. — № 1. — С. 69-73.
5. Рощина Л. О. Андрей Шептицький: шлях від ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство. — 2006. — № 1. — С. 61-65.
6. Цивинский Б. Не без причины епископский посох ношу: о митрополите Львовском Андрее Шептицком // Новая Польша. — 2006. — № 6. — С. 59-66.
7. Кам’янський П. Митрополит Андрей Шептицький та єпископ Григорій Хомишин в боротьбі за українську церкву і державність у першій половині ХХ століття // Схід. — 2006. — № 4. — С. 66-70.
8. 929059 63.3(4Укр) У74 Андрій Шептицький (1865-1944) // Усі видатні постаті історії України. — Х., 2006. — С. 240-247.
9. Крупа Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і просвітнє життя в Галичині // Розбудова держави. — 2006. — № 1/6. — С. 30-38.
10. Шептицький А. Не убий : [Послання митрополита, написане під час Другої світової війни] // Київ. — 2005. — № 6. — С. 138-145.
11. Волосюк Л. Бог пишет прямо по кривым линейкам. О митрополите Андрее Шептицком, кандидате на причисление к лику святых // Новая Польша. — 2005. — № 7/8. — С. 84-91.
12. Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації // Політ. менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 167-176.
13. Марчук В. В. Національно-культурні та церковно-релігійні ініціативи Митрополита Андрія Шептицького на початку ХХ ст. // Історія. — 2005. — № 10. — С. 25-28.
14. Федунь М. Твори Андрея Шептицького в контексті української літератури // Слово і час. — 2005. — № 7. — С. 56-60.
15. 901570 63.3(4Укр) Х22 Шептицкий А. : [митрополит Галицкий, глава УГКЦ 1901-1944 гг.] // Харченко Т. Н. и др. 100 знаменитых людей Украины. — Х., 2004. — С. 486-491.
16. Стоколос Н. Коли митрополитові залишалось 44 дні життя… : [до 60-річчя від дня смерті А. Шептицького] // Людина і світ. — 2004. — № 9. — С. 20-25.
17. 900368 86.2 Б95 Питання міжконфесійної єдності в діяльності митрополита А. Шептицького та УГКЦ // Бистрицька Е. Історія релігій : зб. док. і мат. / Е. Бистрицька, І. Зуляк. — Тернопіль, 2003. — С. 399-430.
18. Лазенко П. Митрополит Андрей Шептицький / П. Лазенко, Л. Лазенко // Дзвін. — 2003. — № 11/12. — С. 133-137. — (Меценати укр. культури).
19. Остання надія митрополита : [55 років тому помер А. Шептицький] // Людина і світ. — 1999. — № 11/12. — С. 20-21.
20. Гладка Г. Антикомуністична діяльність А. Шептицького напередодні ІІ світової війни // Історія України. — 1999. — № 19.
21. Гладка Г. Державотворча концепція митрополита Андрія Шептицького в період Першої світової війни // Нова політика. — 1999. — № 2. — С. 56-59.
22. Степовик Д. Митрополит Андрей Шептицький і українське православ’я // Пам’ять століть. — 1998. — № 2. — С. 123-125.
23. Вихрущ А. Право на безсмертя : Культурно-освітня діяльність Андрея Шептицького / А. Вихрущ, Т. Антонюк // Рід. шк. — 1997. — № 9. — С. 9-11.
24. Степовик Д. “Пастир неустрашимий” : [про діяльність митрополита А. Шептицького (1865-1944)] // Слово і час. — 1995. — № 7. — С. 6-10.; Укр. культура. — 1995. — № 7/8. — С. 8-10.
25. Митрополит Андрей Шептицький: віхи життя : [до 130-річчя від дня народження] // Людина і світ. — 1995. — № 7. — С. 46-48.
26. Малецький М. “У моїй долі вирішальну роль відіграв митрополит Андрей Шептицький” : До 50-річчя дивізії “Галичина” // Вісті з України. — 1993. — № 44. — С. 5.
27. Соханівський В. Аксіоми нашої віри : Про послання митрополита А. Шептицького “Божа мудрість” : [ст. із Торонто] // Укр. культура. — 1993. — № 7. — С. 28-29.
28. 810717 63.3(4Укр)7 С82 Суханова З. Г. Андрей Шептицький: реалії хресного шляху / З. Г. Суханова, Н. В. Сулима-Матлашенко // Сторінки історії України: ХХ ст. — К., 1992. — С. 318-334.
29. Кравчук А. Течії нового мислення на Україні про митрополита Андрея Шептицького // Сучасність (Нью-Йорк). — 1991. — № 10. — С. 92-104.
30. Кошуба М. Будівничий рідної хати: Штрихи до портрета митрополита Андрія Шептицького // Трибуна. — 1991. — № 1. — С. 25-27.
31. Стасів М. Метушня з беатифікацією: Дещо про канд. у “святі” : [А. Шептицького] // Людина і світ. — 1980. — № 2. — С. 37-41.
32. Матла З. Митрополит А. Шептицький і українське підпілля // Визвол. шлях. — 1977. — № 3. — С. 289-297.
33. Михайлівський Т. Візія Української держави митрополита А. Шептицького [1914 р.] // Визвол. шлях. — 1970. — № 9. — С. 1011-1021.
34. Горняткевич Д. Митрополит Андрей Шептицький // Визвол. шлях. — 1954. — № 12. — С. 5-19.