1. Тетерина-Блохин Д. Україна — Німеччина: торговельні, політичні, науково-культурні та релігійні зв'язки : [ІХ-ХVІІІ ст.] // Українознавство. — 2010. — № 4. — С. 304-308.
 2. Білоколос О. Невідомі сторінки української дипломатії // День. — 2010. — 28 квіт. — С. 3.
 3. 983514 63.5 Д18 Данильченко О. П. Міжнародні зв'язки Півдня України: формування і основні шляхи реалізації / О. П. Данильченко // Данильченко О. П. Етнічний розвиток і міжнародні зв'язки Півдня України (кінець ХVІІІ — перша чверть ХХ століття) / Данильченко О. П. — Владивосток : [б. в.]. – 2009. – С. 49-90.
 4. Цепенда І. Суспільно-політична ситуація на українсько-польському пограниччі наприкінці Другої світової війни // Політ. менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 163-171.
 5. Кирилич В. Політико-правові засади формування новітніх українсько-болгарських відносин (1991-2004 рр.) // Пам'ять століть. Україна. – 2009. – № 1/2. – С. 181-188.
 6. Чухліб Т. В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини ХYІІ ст. // Укр. іст. журн. – 2008. – № 3. – С. 45-74.
 7. 943812 66.49(4Укр) У45 Шляхи дипломатичного поступу : [історія укр. дипломатії 1918-1923 рр.] // Україна дипломатична : наук. щоріч. / упоряд. : Леонід Губерський [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 8. — С. 76-217.
 8. Ф79499 050.9 И90 Головченко В. Дипломатія Галицько-Волинської держави // Історичний календар 2007 / упоряд. Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. – К., 2007. – – [Вип. 12]. — С. 440-460.
 9. Кривонос П. Українській дипломатії — 90 років! // Пам'ять століть. — 2007. — № 6. — С. 4-7.
 10. Денисенко В. Люди шляхетного складу думок : [дипломати — вихованці Києво-Могилянської академії ХVІІ-ХVІІІ ст.] // Пам'ять століть. — 2007. — № 2. — С. 120-132.
 11. Коваленко Л. Україно-російські відносини за сторінками російськомовної української періодики на рубежі ХІХ — початку ХХ століття // Персонал. — 2006. — № 8. — С. 12-16.
 12. Петрук Н. К. Україна і Європа: історичні передумови єдності // Практ. філософія. — 2006. — № 1. — С. 88-93.
 13. Вілсон Е. Україна, Росія і російська імперія // Історія України. — 2006. — №№ 42, 43, 45.
 14. Удод О. А. Українсько-російські взаємини: історіографічні міркування й роздуми // Укр. іст. журн. — 2005. — № 2. — С. 167-177.
 15. Лепьявко С. Обозы на юг, или Польско-украинские отношения  в свете теории Великой Границы : [история] // День. — 2004. — 31 июля.
 16. Гуцало С. Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин // Дивослово. — 2003. — № 11. — С. 77-80.
 17. Черніков І. За заповітом батька турків : [Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські відносини] // Політика і час. — 2002. — № 12. — С. 75-81.
 18. Довганюк С. Коротка історія відносин між Україною і Францією // Визвол. шлях. — 2002. — № 7. — С. 58-67.
 19. Саблук В. Україна — Італія: архіви про початки дипломатичних зносин // Київ. старовина. — 2002. — № 1. — С. 88-93.
 20. 882236 67.5 Н34 Матвієнко В. М. Проблеми формування українсько-білоруських відносин : історичний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України : До 10-ї річниці незалежності України. – Киев : ДЕМІД, 2001. – Вип. 5: Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності. — С. 297-304.
 21. Треф'як Я. Україна у контексті європейської історії // Історія України. — 2001. — № 45.
 22. Віднянський С. В. Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Укр. іст. журн. — 2001. — № 4. — С. 41-56.
 23. Ходоровський М. Політичне масонство і українське питання // Історія України. — 2001. — № 38.
 24. Реєнт О. Українські землі в дипломатії європейських країн // Історія України. — 2001. — № 25/26.
 25. 907636 66.49(4Укр) У45 Кучерук О. Династичні шлюби // Україна дипломатична : наук. щоріч. / упоряд.: Б. Гуменюк, П. Кривонос, С. Грабар, А. Денисенко. – К. : Ген. дир по обслуг. інозем. представництв, 2000. – Вип. 1. — С. 169-199.
 26. 870005 63.3(4Укр) Х94 Вернадський В. Українське питання і російське суспільство // Хроніка' 2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. –   Вип. 35-36: Культура і наука світу. Внесок України. — С. 389-396.
 27. Чумак В. Україна і Крим: сторінки історії // Історія України. — 2000. — № 11.
 28. Ляшев О. Україна — Польща: Спільні долі, різні історичні шляхи : [підсумок взаємної історії ІІ тисячоліття] // Нар. армія. — 1999. — 26 листоп.
 29. Аппатов С. Й. Українсько-румунські відносини : історія та сучасність / С. Й. Аппатов, І. М. Макан // Укр. іст. журн. — 1999. — № 5. — С. 87-100.
 30. Кульчицький С. Визначена наслідками світових воєн : [до історії становлення лінії сучасного укр.-румун. кордону] // Політика і час. — 1998. — № 8. — С. 74-79.
 31. 850933 63.5 К82 Крисаченко В. С. Україна в цивілізованому світі //  Крисаченко В. С. Українознавство : хрестоматія-посіб. : у 2 кн. / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1997. – — Кн. 2. — С. 7-19.
 32. Ф66727 63.3(4Укр) И90 Сарбей В. Г. Під владою Російської та Австрійської імперій / В. Г. Сарбей, Ф. І. Стеблій // Історія України : навч. посіб. / за ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – С. 137-176.
 33. Ф67582 63.3(4Укр)6 Р27 Рахманний Р. Українська міжнародна політика з позиції власної сили : [історія] // Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті, 1945-1990 / Роман Рахманний ; вступ. ст. Івана Дзюби ; [упоряд. Л. Федорук]. – К. : Просвіта, 1997. – С. 163-192.
 34. Залізняк Л. Україна в системі світових цивілізацій // Пам'ять століть. — 1997. — № 1. — С. 4-10.
 35. Гернер К. Україна і Швеція в історичній перспективі / К. Гернер, К.-Є. Карлсон // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 1997. — № 42.
 36. Гаврилюк Ю. Підляшшя і Україна — минуле й сучасне : [Підляшшя — південно-східна частина Білостоцького воєводства, Польща] // Нар. газ. — 1997. — № 9.
 37. Сергійчук Б. Україна і Туреччина в історичних взаєминах // Всесвіт. — 1997. — № 3/4. — С. 152-159.
 38. Грабар С. Україна — Новергія. Історія відносин // Час. — 1997. — 17 січ.
 39. Росінські А. Польща — Україна — договір задля нормалізації : [огляд пол.-укр. відносин у минулому] // Воля і Батьківщина. — 1996. — № 4. — С. 73-79.
 40. Череватенко В. Империи и колонии : [была ли Украина колонией России?] // Бизнес-информ. — 1996. — № 11. — С. 10-13.
 41. Симоненко Р. Міжнародне утвердження України : [з найдавніших часів і Київ. Русь] // Політика і час. — 1995. — № 8. — С. 65-75.
 42. Залізняк Л. Україна між Сходом та Заходом : [історія України] // Освіта. — 1994. — № 72-75.
 43. Штепа П. Московство : [Україна під владою Росії до 1917 р. та в складі СРСР] // Україна. — 1994. — № 19/20, 21/22.
 44. Чубатий М. Київська Русь-Україна і східноєвропейський простір : [розділ з кн.] // Нар. газ. — 1994. — № 32/33.
 45. 809222 63.3(4Укр) К95 Кучерук А. С. Украина под властью России и Австро-Венгрии // Кучерук А. С. Рассказы по истории Украины : проб. учеб. к нач. курсу истории Украины для 5-го кл.; пер. с укр. / А. С. Кучерук ; под ред. С. В. Кульчицкого. – К. : Освіта, 1992. – С. 91-102.
 46. Шевченко І. Україна між сходом і заходом : [з історії України] // Вісн. АН України. — 1991. — № 12. — С. 3-8.
 47. Майданник О. Спроба третя : [з історії зовнішн. політики України] // Освіта. — 1991. — 14 лип.
 48. Вернадський В. І. Українське питання і російське суспільство : [ст. 1915 р.] // Трибуна лектора. — 1990. — № 8. — С. 33.
 49. Вернадский В. И. Украинский вопрос и русское общество / публ., вступ. ст. и примеч. В. Брюховецкого // Дружба народов. — 1990. — № 3. — С. 247-254.
 50. Левченко К. Поневолені нації і Московія в історичному аспекті // Визвол. шлях. — 1971. — № 10. — С. 1119-1130 ; № 11. — С. 1227- 1241 ; № 12. — С. 1320-1331 ; 1972. — № 1. — С. 16-28 ; № 2. — С. 174-184 ; № 3. — С. 310-315.
 51. Карбович З. Україна — наріжний камінь світової політики : [всесвіт.-політ. значення України] // Визвол. шлях. — 1971. — № 10. — С. 1091-1098.
 52. М'яло Г. Московський імперіялізм і його агресивність : (іст. перегляд від 1169-го до 1920-го року) : [1169 р. — перший погром Києва моск. князем А. Боголюбським] // Визвол. шлях. — 1970. — № 11/12. — С. 1219-1235 ; 1971. — № 1. — С. 30-41 ; № 3/4. — С. 289-300 ; № 5. — С. 481-489 ; № 7/8. — С. 834-838.