1. Богуславський О. В. Діяльність української політичної еміграції в Європі між двома світовими війнами у світлі журналістикознавства // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2010. – № 4. – С. 34-39. – Бібліогр.: 23 назви.
 2. Власенко В. Мазепіана міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії / В. Власенко // Київ. старовина. – 2010. – № 3. – С. 74-82.
 3. Іванець А. В. До питання про діяльність паризького Українського національного комітету (1919-1921 рр.) // Укр. іст. журн. – 2010. – № 5. – С. 117-135.
 4. Козерод О. В. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927-2006 рр.) : [укр. діаспорн. діяч, член Британ. парламенту (1983-1987 рр.)] // Укр. іст. журн. – 2010. – № 5. – С. 202-207.
 5. Юшкевич В. Пастирські листи єп. Никити Будки в справі Першої світової війни, їх значення і резонанс в українсько-канадському середовищі : [укр. еміграція в Канаді] // Пам'ять століть. Україна. – 2010. – № 1/2. – С. 188-200.
 6. Українець Ю. Синьо-жовті кольори на Зеленому континенті : [укр. діаспора в Австралії] // Україна Козацька. — 2010. — № 11/12. — С. 8.
 7. Антоненко П. На перехрестях епох і народів. Українці Польщі прагнуть зберегти свою національну ідентичність // Слово Просвіти. — 2010. — 18-24 лют. (№ 7). — С. 9.
 8. Дідух Л. Музей української імміграції "Тисячоліття" м. Прудентополіс (Бразилія) / Л. Дідух, М. Бондаренко // Українознавство. — 2010. — № 3. — С. 233-238. — Бібліогр.: 11 назв.
 9. Абліцов В. Не лише в Європі… Маловідомі нам українці — герої битв на Тихому океані : [укр. діаспора після Другої світової війни] // День. — 2010. — № 152/153. — С. 8.
 10. Якімова А. Українство в Болгарії // Українознавство. — 2010. — № 2. — С. 227-232.
 11. Ціпко А. Чинники українського культуропредставлення та культурозбереження у світі : [культура укр. діаспори] // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство. – 2009. – № 13. – С. 25-28.
 12. Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині : [охоронні частини, створені у Захід. Німеччині 1954 р. з числа укр. емігрантів] // Військ.-іст. альм. — 2009. — № 2. — С. 42-50.
 13. Ключковська І. Українська "Калина" карельської землі : [укр. діаспора в Республіці Карелія] // День. — 2009. — 29 серп.
 14. Недужко Ю. Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80 — початок 90-х рр. ХХ ст.) // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 30-38. – Бібліогр.: 43 назви.
 15. Мотрук С. Громадсько-культурне життя чеських українців на початку ХХІ ст. // Іст. журн. — 2009. — № 5. — С. 43-53.
 16. Рижков В. "ГУЛАГ" під покровом Кленового Листа. Доля українських переселенців у Канаді в 1914-1918 рр. // День. — 2009. — 30 груд. — С. 8.
 17. Василашко В. Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді : [укр. емігрант, док. техн. наук, громад. діяч В. Ониськів (1914)] // Наука і сусп-во. — 2009. — № 7/8. — С. 14-18.
 18. Галяс А. Джон по имени Тарас : [канад. фермеры укр. происхождения] // Корреспондент. — 2009. — № 36. — С. 50.
 19. Кульова В. Мої мандри Америкою : [укр. село в Чикаго] // Журналіст України. — 2009. — № 2. — С. 23-27.
 20. Яснопольская В. Осколки Украины в Северной Америке : [канад. диаспора] // Правда Украины. — 2008. — 27 нояб.
 21. Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київ. старовина. – 2008. – № 1. – С. 50-61. – Бібліогр.: 30 назв.
 22. Карпенко О. Тепле Різдво в Лісабоні: Зустрічі з українцями на португальській землі // Сіл. вісті. — 2008. — 1 лют. — С. 5.
 23. 943803 63.3(4Укр)624 Д76 Стрільчук Л. В. Еміграція з України в роки Другої світової війни та після її закінчення: політичний, національний та релігійний аспект // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р.) / Громад. комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру [та ін.] ; [редкол.: Ю. А. Левенець (співголова) [та ін.]. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – С. 211-216.
 24. Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Іст. журн. — 2007. — № 5. — С. 84-100.
 25. Ткаченко Т. Українці в Америці : [укр. діаспора США] // Чумац. шлях. — 2007. — № 4. — С. 2-7.
 26. Піскун В. Політичний вимір права перебування української еміграції в Чехо-Словаччині (20-ті рр. ХХ ст.) // Іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 17-32.
 27. Ф78722 74.58 Н34 Некоз М. Д. Історіографія першої хвилі української еміграції в Канаді / М. Д. Некоз, С. К. Бостан // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / [редкол.: Ф. Г. Турченко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. XX. — С. 397-403.
 28. Хрієнко М. Українці за Уралом. Грандіозний журналістський проект // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. — № 33.
 29. Шокало О. Українська еміґрація: причини й наслідки // Віче. — 2006. — № 15/16. — С. 48-49.
 30. Вагнер О. Українці в Чехії: майже сто років національної історії // Дзеркало тижня. — 2006. — 19 серп. (№ 31).
 31. Саранча Г. В. Джерела дослідження та історіографія проблеми української еміграції у США // Наука. Релігія. Сусп-во. — 2006. — № 1. — С. 66-77.
 32. Бердута М. З. Українські переселенці в Західному Сибіру (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.) / М. З. Бердута, Г. М. Шпорт // Історія та правознавство. — 2006. — № 14. — С. 16-18.
 33. 923627 78.3 Р85 Березкіна В. В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ], 2005. — Вип. 10. – С. 392-406. – Бібліогр.: 56 назв.
 34. Василенко Л. "Не їдь, не їдь на чужину…" (Чотири хвилі еміграції до Сполучених Штатів Америки) // Берегиня. — 2005. — № 3. — С. 18-32.
 35. 917137 78.34(4Укр)7 Н34 Зінченко Ю. Українська політична еміграція в Європі між двома світовими війнами в особах і постатях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України.- К. : [НБУВ], 2004. — Вип. 13. – С. 80-91. – Бібліогр.: 7 назв.
 36. 929958 016:050 В55 Вішка О. Українська політична еміграція у Польщі в 1919-1939 рр. // Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / Омелян Вішка ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2002. – С. 36-66.
 37. Бевз Т. Феномен української еміграції кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Історія України. — 2002. — № 18. — С. 5-6.
 38. Ємець Т. Розселення українців у ХХ столітті // Сучасність. — 2001. — № 9. — С. 76-81.
 39. 870004 63.3(4Укр) Х94 Штогрин Д. Визначні українці Північної Америки // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 35-36: [Культура і наука світу: внесок України]. — С. 668-680.
 40. Попок А. А. Українці у Казахстані: історія та нинішнє становище // Трибуна. — 2000. — № 7/8. — С. 34-35.
 41. Чорний С. Українці в Сибіру // Визвол. шлях. — 2000. — № 5. — С. 15-24.
 42. Преварська Л. В. Історико-культурні особливості процесу утворення української спільноти в Канаді // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — 2000. — № 1. — С. 100-111.
 43. Багряний І. Українці біля Тихого океану // Берегиня. — 1999. — № 3, 4.
 44. Гаєцький Ю. Наші люди в Америці : Повоєнна хвиля емігрантів // Київ. — 1999. — № 3/4. — С. 5-7.
 45. Небесняк Е. До 100-річчя поселення українців у Манчестері, Велика Британія // Визвол. шлях. — 1998. — Кн. 1. — С. 47-50.
 46. Траф'як М. Українці на Донщині // Сучасність. — 1998. — № 3. — С. 77-90.
 47. Лаврів П. Українці в центральному Казахстані : Історичний огляд // Сучасність. — 1998. — № 4. — С. 90-98.
 48. Лендьєл М. О. Участь американських українців у функціонуванні органів державної влади та політичних структур США (1945-1991 рр.) // Укр. іст. журн. — 1998. — № 4. — С. 81-90.
 49. Попок А. А. Громадсько-політичне та релігійне життя українців на Далекому Сході в ХХ ст. : [укр. переселенці у Зеленому Клині та інш.] // Укр. іст. журн. — 1998. — № 6. — С. 54-68.
 50. Ф66727 63.3(4Укр) И90 Євтух В. Б. Українці за межами України // Історія України : навч. посіб. / за ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – С. 404-418.
 51. 847501 63.3(4Укр)5 В32 Українці поза межами України // Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.) / В. Верига. – Львів : Світ, 1996. – С. 354-425.
 52. 845868 66.010 П50 Бачинський Ю. Україна irredenta : [щодо укр. еміграції] // Політологія: кінець XIX — перша половина XX ст. : хрестоматія / за ред. О. І. Семківа. – Львів : Світ, 1996. –  С. 112-119.
 53. 845868 66.010 П50 Франко І. Ukraina irredenta // Політологія: кінець XIX — перша половина XX ст. : хрестоматія / за ред. О. І. Семківа. – Львів : Світ, 1996. – С. 48-60.
 54. Ясь О. Персональна бібліографія істориків діаспори (1945-1991) // Бібл. вісн. — 1996. — № 2. — С. 10-16.
 55. Крикуненко В. Українець на "Зеленому Клині". І не тільки там : [укр. преса в РФ] // Час. — 1996. — № 42, 45.
 56. Литвинов П. П. Переселення українців-сектантів до Середньої Азії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. // Укр. іст. журн. — 1996. — № 2. — С. 47-54.
 57. Герцик М. Іх спорт єднав на чужині : [сторінки історії 20-30 р., організації фізвиховання в еміграції] / М. Герцик, О. Вацеба // Старт. — 1995. — № 10/12. — С. 12-13. — Поч. у № 5/6.
 58.  Чумак В. Чи є українці в Африці? // Укр. слово. — 1994. — 2 черв.
 59. Сергійчук В. Безперервність державницької традиції : [вийшла з друку кн. "Держ. центр Укр. Нар. Республіки в екзилі", яка розповідає про існування в еміграції закон. уряду України] // Укр. слово. — 1994. — 19 січ.
 60. Богун І. По слідах діяльності Ради республіки, останнього всенародного представництва УНР на еміграції в Польщі, 1921 року // Укр. слово. — 1994. — 19 січ.
 61. 879677 74.58 Н34 Савченко О. І. Українська еміграція в Австралії на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету : метод. посіб. / ЗДУ ; [редкол.: Ф. Г. Турченко та ін.]. – Запоріжжя : ЗДУ, 1993. – Вип. 1. — С. 127-135.
 62. 809222 63.3(4Укр) К95 Кучерук А. С. Украинцы в мире // Кучерук А. С. Рассказы по истории Украины : проб. учеб. к нач. курсу истории Украины для 5-го кл.: пер. с укр. / А. С. Кучерук / под ред. С. В. Кульчицкого. – К. : Освіта, 1992. – С. 158-159.
 63. Слава про них не вмре, не поляже. У різний час на еміграції  опинилося багато визначних діячів України // Нар. газ. — 1992. — № 31/32. — С. 4.
 64. Бублик В. Українська еміграція в Німеччині // Слово і час. — 1992. — № 5. — С. 51-54.
 65. Юричко В. Обнімітесь, брати мої… (До 100-річчя укр. еміграції в Канаду) // Київ. старовина. — 1992. — № 1. — С. 115-117. — Бібліогр.: 14 назв.
 66. Пітулей С. І. "На Україну линуть журавлі…" : [до 100-річчя укр. еміграції в Канаді : метод. розробка уроку в 11-му кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 12. — С. 48-51.
 67. Шлепаков А. Соціальний портрет українсько-канадського сторіччя [еміграції] // Всесвіт. — 1991. — № 11. — С. 62-64.
 68. Рудницький Б. Перспективи української імміграції до Канади в 1990-х роках // Всесвіт — 1991. — № 11. — С. 129-131.
 69. Мороз В. Дещо про феномен українства [в еміграції] // Всесвіт. — 1991. — № 11. — С. 122-125.
 70. Кравченко Б. 100 років української еміграції в Канаду // Всесвіт. — 1991. — № 11. — С. 3.
 71. Івахів А. Що таке молодий українець в Канаді // Всесвіт. — 1991. — № 11. — С. 126-127.
 72. Дражевська Л. Перші кроки "недостріляних" українців у повоєнній Америці // Слово і час. — 1991. — № 10. — С. 28-34.
 73. Шанін Ю. Мої друзі в Америці // Трибуна. — 1991. — № 10. — С. 35-37.
 74. Євтух В. Б. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми : [100-річчя укр. еміграції в Канаді] / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук  // Укр. іст. журн. — 1991. — № 9. — С. 42-50.
 75. Котовський А. Перші хоробрі : [про укр. еміграцію в Аргентині] // Всесвіт. — 1991. — № 9. — С. 227-228.
 76. Євтух В. Б. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук // Укр. іст. журн. — 1991. — № 8. — С. 64-74.
 77. Лещенко Л. 100 літ за океаном : [укр. першоселенцям у Канаді] / Л. Лещенко, М. Горєлов // Укр. культура. — 1991. — № 8. — С. 3-6.
 78. Руденко-Десняк А. Дом вдали от дома: Украинцы в США и Канаде : [по материалам поездки] // Дружба народов. — 1991. — № 7. — С. 156-175.
 79. Трощинський В. П. Українські поселенці у Франції та Великобританії // Трибуна. — 1991. — № 6. — С. 30-32.
 80. Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии : [1920-е гг.: ст. из ЧСФР] // Сов. славяноведение. — 1991. — № 6. — С. 24-36. — Библиогр.: 39 назв.
 81. Єндрієвська І. Жива історія: український музей просто неба [укр. поселень у Канаді] // Нар. творчість та етнографія. — 1991. — № 5.
 82. Євтух В. Б. Українські канадці : [сторінки століт. історії] / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук // Трибуна. — 1991. — № 4. — С. 15-17.
 83. Росінський О. Піонери Канади : [про укр. переселенців] // Наука і сусп-во. — 1991. — № 4. — С. 21-24.
 84. Кравчук П. Стояв біля витоків : [до 100-річчя еміграції українців до Канади] // Вісті з України. — 1991. — № 4. — С. 1.
 85. Ігнатов В. У пошуках щастя : [до 100-річчя перших укр. поселень у Канаді] / В. Ігнатов, В. Школьняк // Політика і час. — 1991. — № 3. — С. 83-88.
 86. Миронюк Г. Про що може повідати українсько-американська колекція : [історії імміграції] // Всесвіт. — 1991. — № 2. — С. 179-180.
 87. Лазебник С. Розсіяні по світах : урив. з кн. : [про українців у зарубіжжі] / С. Лазебник, П. Орленко // Всесвіт. — 1991. — № 1. — С. 217-221.
 88. Ігнатов В. О. Економічні мотиви української еміграції (у світлі минулого і сучасного) / В. О. Ігнатов, В. М. Школьняк // Трибуна. — 1990. — № 12. — С. 7-9.
 89. Качараба С. П. Еміграція галицьких селян у Російську імперію в кінці ХІХ ст. // Укр. іст. журн. — 1990. — № 9. — С. 30-36.
 90. Михайленко А. Всматриваясь в глаза друг другу : [к 100-лет. начала волны эмиграции из Зап. Украины в Канаду] // Радуга. — 1990. — № 9. — С. 72-76.
 91. Зубаніч Ф. "Мир нам, дай, боже, й мир вам…" : [до 100-річчя початку укр. еміграції в Канаду] // Сіл. обрії. — 1990. — № 9. — С. 16-20.
 92. Ціпко С. Українська колонізація Парани : [про укр. емігрантів у Бразилії] // Всесвіт. — 1990. — № 6. — С. 152-155.
 93. Пилипів І. Русини з Воєводини : [з історії еміграції українців у Югославію] // Наука і суспільство. — 1990. — № 6. — С. 33-35.
 94. Дончик В. Г. Розмова з Юрієм Рейтом, головою Об'єднання українців у Польщі // Слово і час. — 1990. — № 5. — С. 53-55.
 95. Лепша І. Еміграція : причини і наслідки : [про перших емігрантів з України] // Наука і сусп-во. — 1989. — № 8. — С. 33-37.
 96. Кравчук П. Українська заробітчанська еміграція в Канаді. Листи з Торонто // Всесвіт. — 1988. — № 7. — С. 121-123.
 97. Кравченко Є. "…І тогди, як Галичина буде приналежна до Радянської України…" : [про життя укр. емігрантів у Канаді. Із листування 1906-1927 рр.] // Людина і світ. — 1984. — № 11. — С. 46-48.
 98. Ленцик В. Музей і бібліотека у Стенфорді : [укр. музей і бібліотека в амер. місті] // Правда (Канада). — 1973. — № 1/2. — С. 170-180.
 99. Стрілко А. А. Про громадське життя українських імігрантів у Бразилії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. // Укр. іст. журн. — 1972. — № 10. — С. 103-109.
 100. Гросул В. Я. Українська революційна еміграція на Балканах у першій половині 60-х років ХІХ ст. // Укр. іст. журн. — 1972. — № 3. — С. 57-65.
 101. Лесів М. Для братнього єднання : [про культурне життя українців у ПНР] // Жовтень. — 1971. — № 10. — С. 154-156.
 102. Рудницький Я. До історії українців Канади // Укр. історик. — 1969. — № 1/4. — С. 92-93.
 103. Кравчук П.  І. Франко та українська трудова еміграція в Канаді // Укр. іст. журн. — 1966. — № 8. — С. 70-80.
 104. Яворський М. Десять років існування Українського суспільно-культурного товариства в Польщі // Укр. іст. журн. — 1966. — № 6. — С. 40-49.
 105. Шлепаков А. М. Біля джерел української трудової еміграції в Канаді : [кін. ХІХ — поч. ХХ ст.] // Укр. іст. журн. — 1966. — № 6. — С. 50-58.
 106. Брожек А. Українські робітники в промисловості Верхньої Сілезії перед першою світовою війною // Укр. іст. журн. — 1965. — № 7. — С. 59-65.
 107. Головінський Є. Консолідаційна база : [партії укр. політ. еміграції] // Сучасність (Мюнхен). — 1962. — № 2. — С. 87-90.
 108. Кравчук П. І. Прогресивні канадські українці і возз'єднання українських земель // Укр. іст. журн. — 1959. — № 6. — С. 67-76.
 109. Кольчук А. М. Минуле і сучасне українців Канади в тлумаченні канадської енциклопедії // Укр. іст. журн. — 1959. — № 4. — С. 138-140.