1. 848977 63.3(4Укр) Т52 Толочко, П. П. Діалог культур і проблема українського євразійства // Толочко П. П. Від Русі до України : вибр. наук.-попул., крит. та публ. праці / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1997. – С. 355-363.
 2. 853119 63.3(4Укр9-Евр) Е22 Федоренко Д. Т. Люди з-за ріки Євер: витоки єврейської культури на Україні // 1-е запорожские чтения "Еврейское население юга Украины" 29-30 мая 1997 г.: доклады и сообщения. — Запорожье, 1997. — С. 32-36.
 3. Іжевська Т. Діалог культур чи монолог західної культури? : [до питання розвитку міжнар. культ. зв'язків України] // Політика і час. — 1998. — № 1. — С. 28-31.
 4. Савченко С. Проблемы русской культуры в Украине // Вибір. — 1998. — № 3/4. — С. 89-95.
 5. Лук'яненко Є. Російська культура в Україні — благо чи небезпека? // Віче. — 1998. — № 12. — С. 89-97.
 6. 861367 71 Д43 Дзюба І. Взаємодія двох культур і стереотипи її рецепції : [укр. та рос.] // Дзюба І. М. Між культурою і політикою / І. М. Дзюба. – К. : Сфера, 1998. – С. 38-46.
 7. Петерсоне К. Культура — имунная система нации… : [перспективы культ. сотруд. Украины и Латвии] // Art line. — 1999. — № 7/8. — С. 18-19.
 8. Кононенко Л. Зарубіжні інформаційно-культурні центри в Україні (1991-1998 рр.): Досвід роботи та тенденції розвитку // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 8. — С. 19. ; № 9. — С. 23-25.
 9. Лосєв І. Сучасні взаємо(?)впливи російської і української культур // Укр. культура. — 1999. — № 11/12. — С. 6-7.
 10. Федорук О. Україна і Росія: важкий діалог щодо переміщених культурних цінностей // Урок української. — 2000. — № 3. — С. 56-60.
 11. Вервес Г. В єдиному русі : (Від Київської Русі до Шевченка) : [взаємодія нац. культури з світовою] // Слово і час. — 2000. — № 4. — С. 7-11.
 12. Траф'як М. Внесок Східної української діаспори в розвиток російської та світової культур // Сучасність. — 2000. — № 10. — С. 86-95.
 13. Дні культури України у ФРН // Уряд. кур'єр. — 2000. — 2 листоп. (№ 203). — С. 3.
 14. Ф83253 71.0 У59 Україна — Європа: погляд з обох боків // Універсальні виміри української культури : [монографія] / НАН України, Укр. філос. фонд ; [О. Кирилюк та ін.]. – Одеса : Друк, 2000. – С. 16-24.
 15. Кірпічова В. Французький культурний центр в Україні // Злагода. — 2001. — № 3. — С. 13.
 16. Осауленко Є. Ґрона землі ханаанської: Культове мистецтво, що сягає корінням у часи фараонів, оживає для нас завдяки творам керамічної студії Андрія Іллінського при Київ. общинному центрі єврейської культури "Мішпаха" // Всесвіт. — 2001. — № 9/10. — С. 172-174.
 17. Пуха Л. Україна і Японія: моменти культурологічної спільності // Укр. культура. — 2001. — № 2. — С. 30-31.
 18. Леонова А. Культурна інтеграція України у світове співтовариство // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 2002. — № 1. — С. 276-283.
 19. Японія — Україна: грані співробітництва : [культура] // Культура і життя. — 2002. — № 4. — С. 1.
 20. Лащук Ю. Україна — Польща: культура взаємин // Культура і життя. — 2002. — 1 трав.
 21. Жиліна Л. І в Пекіні, і в Шанхаї тепло вітали наших митців — учасників Днів культури України в Китаї // Уряд. кур'єр. — 2002. — 30 трав. (№ 97).
 22. Мельниченко В. Прапор України на Арбаті, 9 : [про діяльність Культурного Центру України в Москві] // Культура і життя. — 2002. — 19 черв., 3, 10, 17, 24 лип., 7 серп.
 23. Ткач М. Культура як міст єднання : [культ. взаємозв'язки України з Румунією] // Літ. Україна. — 2002. — 27 черв.
 24. Максим В. Лемки мої лемки — близькі і далекі… : [про фестиваль "Лемківська ватра" у пол. містечку Ждині] // Культура і життя. — 2002. — 2 жовт.
 25. Взаємовигідне співробітництво [України та Франції] // Культура і життя. — 2002. — 16 жовт.
 26. Україна в контексті міжнародних культурних взаємин [держав-учасниць СНД] // Культура і життя. — 2002. — 16 жовт.
 27. Крук О. На Кубані квітнуть мальви : [виступи укр. митців на Кубані з нагоди року України в Росії] // Культура і життя. — 2002. — 23 жовт.
 28. Кушнірук О. Перегук Дойни і Думи : [Дні культури Республіки Молдова в Україні] // Культура і життя. — 2002. — 23 жовт.
 29. Скомаровський В. Мистецька веселка з-над Вісли й Дніпра : [про ІV Фестиваль пол. культури в Україні] // Культура і життя. — 2002. — 6 листоп.
 30. Підгора В. "Земля під білими крилами" : [Дні культури Республіки Білорусь в Україні] // Культура і життя. — 2002. — 4 груд.
 31. Білоблоцький М. Через діалог до взаєморозуміння : [про підсумки Року України в Росії та про сучас. стан і перспективи відносин між Україною і Росією розповідає Посол України в Росії] // Уряд. кур'єр. — 2002. — 7 груд. (№ 229).
 32. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації // Розбудова держави. — 2002. — № 7/12. — С. 2-10. ; Друкарство. — 2003. — № 1. — С. 10-13.
 33. Полищук Т. Российский год [в Украине] : [интервью мин. культуры РФ М. Щвыдкого] // День. — 2003. — 29 янв.
 34. Яремчук А. З почуттям власної гідності : [нотатки з приводу проведення Року Росії в Україні] // Укр. культура. — 2003. — № 2. — С. 1.
 35. Третяк Н. Публіка чекає цих зустрічей : [про діяльність в Україні (Києві) Італійського культурного центру] // Укр. культура. — 2003. — № 2. — С. 18-19.
 36. Пасько І. Українська ідея на тлі європейської культури // Освіта і управління. — 2003. — Т. 6, № 2. — С. 30-36.
 37. Кохан Т. Україна ознайомить Європу зі своїм досвідом : [про неформальну зустріч міністрів культури 44-х європ. країн на тему "Нова роль і нові обов'язки міністрів культури у започаткуванні діалогу між культурами за відповідної поваги до культур. розмаїття"] // Культура і життя. — 2003. — 19 берез.
 38. Братній Україні палкий привіт. У гостях ми рік, а дружимо тисячу років : [Рік Росії в Україні; 2002-й — рік України в Росії (статті)] // Голос України. — 2003. — 27 берез. (№ 59).
 39. Підписано програму співробітництва з Люксембургом : [у галузі культури] // Культура і життя. — 2003. — 21 трав.
 40. Богуцький Ю. Культура — місток, що єднає народи : [досвід культур. співробітництва з європ. країнами] // Уряд. кур'єр. — 2003. — 26 черв. (№ 116).
 41. Остапа С. 2002 — рік України в Росії: Від Білгородщини до Кубані… // Всесвіт. — 2003. — № 7/8. — С. 184-186.
 42. Скомаровський В. Запорука злагоди і порозуміння : [обговорення проєкту Декларації з міжкультурного діалогу та запобігання конфліктам] // Культура і життя. — 2003. — 18 черв. — С. 1.
 43. Демська-Будзуляк Л. Міф європейського вибору України : [культ.-політ. координати України в межах сьогоднішньої Європи] // Укр. слово. — 2003. — 26 черв.-2 лип. — С. 4.
 44. Берегова О. Дні української культури в Грузії // Уряд. кур'єр. — 2003. — 3 лип. (№ 120).
 45. Берегова О. Єднання через культуру : [про Дні укр. культури в Грузії] // Культура і життя. — 2003. — 23 лип. — С. 1.
 46. Волковецький С. Мова, Батьківщина і віра об'єднують грузинську націю : [посол України в Грузії про організацію і проведення Днів України в Грузії] // Культура і життя. — 2003. — 23 лип. — С. 1.
 47. Гусак О. Шляхом президентських домовленостей : [про офіц. візит Міністра культури України Ю. Богуцького до Румунії] // Культура і життя. — 2003. — 24 верес. — С. 1.
 48. Щодо візиту в Україну президента Українського культурного центру в Кореї // Культура і життя. — 2003. — 15 жовт.
 49. Гусак О. Відкриття днів німецької культури в Україні // Культура і життя. — 2003. — 15 жовт.
 50. Берегова О. Підписано меморандум про культурне співробітництво з Фінляндією // Культура і життя. — 2003. — 15 жовт.
 51. Підписано програми про культурне співробітництво з Республікою Хорватія // Культура і життя. — 2003. — 29 жовт.
 52. Обговорення основних напрямів співробітництва : [в галузі культури і мистецтва з Албанією та Польщею] // Культура і життя. — 2003. — 29 жовт.
 53. Саблук В. Співробітництво України з Італією в гуманітарній сфері на сучасному етапі : [освіта, наука, культура] // Вісн. Київ. Нац. ун-ту. Історія. — 2003. — № 65/66. — С. 122-125.
 54. Онищенко В. Перші відроджені паростки : [Дні кримськотатарської культури в Києві] // Культура і життя. — 2004. — 14 січ.
 55. Гусак О. Брати приклад з партнера : [роздуми після завершення Днів німецької культури в Україні] // Культура і життя. — 2004. — 28 січ.
 56. Заєць В. Привіт, Ірландіє, далека і близька! : [відкриття року Європи в Україні в КНУКіМ у жовт. 2003 р.] // Культура і життя. — 2004. — 11 лют.
 57. Мельниченко В. Україна на Старому Арбаті : [діяльність Культ. центру України в Москві] // Культура і життя. — 2004. — 25 лют.
 58. "Французська весна" : [Дні Франції в Україні] // Культура і життя. — 2004. — 31 берез.
 59. Ярыгин И. Под патронатом дружелюбия. Стартовал Год Польши в Украине // Киев. Ведомости. — 2004. — 31 марта.
 60. Ковальчук О. На порозі безсмертя. Присвячується року Польщі в Україні // Вітчизна. — 2004. — № 3/4. — С. 119-124.
 61. Спільний рух до Європи. Рік Польщі в Україні: свята і будні // Укр. культура. — 2004. — № 4. — С. 3-5.
 62. Громницька О. Зустріч на кордоні трьох держав : [керівники України, Росії та Білорусі взяли участь у церемонії уроч. відкриття Міжнар. фестивалю "Дружба-2004"] // Уряд. кур'єр. — 2004. — 30 черв.
 63. Русанівський І. Отак-то, ляше, друже, брате… : [Рік Польщі в Україні] // Голос України. — 2004. — 1 лип.
 64. Канаш В. "Дні України" : всерйоз і надовго : [завершилась акція "Дні України в Європі"] // Уряд. кур'єр. — 2005. — 16 груд. (№ 240).
 65. 923632 78.34(4Укр) Б59 Онищенко А. С. Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания и перспективы исследования / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / [редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др.] ; Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров б-к и информ. центров. — К. : [НБУВ], 2005. — Вып. 3. – С. 335-343.
 66. 923632 78.34(4Укр) Б59 Олексив И. В. К галицко-сербским культурным связям (история и современность) / И. В. Олексив // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / [редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др.] ; Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров б-к и информ. центров. — К. : [НБУВ], 2005. — Вып. 3. – С. 326-334. – Библиогр.: 14 назв.
 67. Забужко О. "Вони питають, чи єсть у нас культура" : [з виступу на конф. "Нова Україна в новій Європі"] // Україна-бізнес. — 2007. — № 13. — С. 8.
 68. Культурна політика під поглядом Ради Європи : [вступ. слово дир. Брит. Ради в Києві Т. Санделл на брифінгу. Оцінка міжнар. експертів культ. політики України] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 19 верес. (№ 171).
 69. Сейфоллахі Г. З. Характер та напрями співробітництва Ірану та України в гуманітарній сфері / Гаредагі Зад Моджтаба Сейфоллахі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 4. – С. 201-207.
 70. Колодяжна В. Українсько-польське транскордонне співробітництво в гуманітарній сфері: організаційно-правові засади // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 11. – С. 110-113.
 71. 950301 66.4(4Укр)6 П24 Створення наднаціонального панросійського культурно-символічного простору в Україні. Культурна політика СНД // Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну : трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації : монографія / Наталя Пелагеша ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [НІСД], 2008. – С. 187-195.