1. Красота О. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. — 2010. — Вип. 117. — С. 37-40.
 2. Косенко М. Правила игры для малого бизнеса: перспективные новации // Налоги и бух. учет. — 2010. — № 41. — С. 27-32.
 3. Черняєва О. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу // Віче. — 2010. — № 12. — С. 30-32.
 4. Крива С. В. Розвиток малого підприємництва — основа економічної стабільності України // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 62-64. – Бібліогр.: 6 назв.
 5. Костюк О. М. Розвиток малого бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 12. — С. 44-48.
 6. Ступко А. В. Адаптація механізму соціально-економічного розвитку малого бізнесу до умов ринковиої економіки // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 11. — С. 72-76.
 7. Пивоваров М. Г. Стан, розвиток інфраструктури малого, середнього бізнесу в Україні та концепція її вдосконалення // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 127-134.
 8. Костюк О. М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 133-137. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Говорушко Т. А. Підприємницьке середовище та його вплив на розвиток малого підприємництва в Україні / Т. А. Говорушко, В. Л. Буняк // Агроінком. – 2010. – № 4/6. – С. 76-80. – Бібліогр.: 5 назв.
 10. Пивоваров М. Г. Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні / М. Г. Пивоваров, О. М. Левченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 149-157.
 11. Пивоваров М. Г. Перші кроки у напрямі дерегуляції та розвитку малого й середнього бізнесу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 132-138. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Великий Ю. В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем // Економіка. Фінанси. Право. — 2010. — № 3. — С. 13-16.
 13. Нікітіна О. Проблеми економічних стосунків у малому бізнесі // Вісн. Київ. ін-ту бізнеса та технологій. — 2010. — № 3. — С. 17-18.
 14. Лавріненко Н. Ґендерний аспект розвитку малого підприємництва / Н. Лавріненко, О. Рудік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 3. – С. 111-135.
 15. Яворська Т. І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 77-80.
 16. Дьорова Л. М. Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 60-62. – Бібліогр.: 17 назв.
 17. Рибак О. Мале підприємництво в регіоні: проблеми формування та перспективи розвитку // Схід. — 2010. — № 3. — С. 47-51.
 18. Міщенко Я. О. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 2. — С. 19-23.
 19. Майсюра О. М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України  // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 16 назв.
 20. Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 2 (15). – С. 124-129.
 21. Остапчук А. Д. Малий бізнес як один з перспективних напрямів створення конкурентного середовища / А. Д. Остапчук, Р. П. Саблук // Агроінком. — 2010. — № 1/3. — С. 33-35.
 22. Редина Н. И. Исследование малого предпринимательства методом телефонного опроса // Вісн. екон. науки України. – 2008. – № 1. – С. 165-169.
 23. Білик Т. О. Особливості формування доходів та видатків малих промислових підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 120-125.
 24. Пивоваров М. Г. Удосконалення методики розрахунку конкурентоспроможності малих підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 156-162. – Бібліогр.: 9 назв.
 25. Бережницька У. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва // Вісн. КНТЕУ. — 2010. — № 1. — С. 44-58.
 26. Васільєва Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 50-54. – Бібліогр.: 2 назв.
 27. 953178 65.9(4Укр)09 Я96 Яшкіна Н. В. Особливості діагностики й оцінки підприємств середнього і малого бізнесу // Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу : навч. посіб. / Н. В. Яшкіна / МОН України. – К. : Алерта, 2010. – С. 213-228.
 28. Захаров П. О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу / П. О. Захаров, І. П. Милько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10 (100). – С. 203-211.
 29. Ребенок А. В. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва в Чернігівській області // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 10. – С. 152-159. – Бібліогр.: 10 назв.
 30. Мамонова Г. В. Розвиток малого та середнього підприємництва як основа забезпечення стабільності економіки України в умовах кризи / Г. В. Мамонова, О. І. Піжук, Г. П. Ляшенко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 9 (100). – С. 32-35. – Бібліогр.: 4 назв.
 31. Говорушко Т. А. Науково-практичні рекомендації з підвищення адаптивності малих підприємств до мінливих умов у зовнішньому середовищі / Т. А. Говорушко, В. Л. Буняк // Проблеми науки. – 2009. – № 8. – С. 30-35. – Бібліогр.: 7 назв.
 32. Король В. С. Проблеми функціонування суб`єктів малого підприємництва в умовах глобалізації економіки України / В. С. Король, Р. Б. Данилейчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 17-20. – Бібліогр.: 7 назв.
 33. Соболь С. Розвиток малого бізнесу в Україні // Вісн. КНТЕУ. — 2009. — № 6. — С. 48-59.
 34. Усик В. І. Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 44-49. – Бібліогр.: 11 назв.
 35. Король В. С. Проблеми функціонування суб`єктів малого підприємництва в умовах глобалізації економіки України / В. С. Король, Р. Б. Данилейчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 17-20. – Бібліогр.: 7 назв.
 36. Афанасьева А. И. Инновационная деятельность на предприятиях малого бизнеса. Жизненный цикл товара / А. И. Афанасьева, Л. В. Нефедова // Винахідник і раціоналізатор. — 2009. — № 5. — С. 45-47.
 37. Ляпін Д. Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні // Вісн. КНТЕУ. —  2009. — № 5. — С. 66-73.
 38. Білик Т. О. Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: класифікація та методи // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 5. – С. 142-146. – Бібліогр.: 13 назв.
 39. Усик В. І. Розвиток поняття "сектор малого та середнього бізнесу" в Україні та ЄС // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4 (94). – С. 153-158.
 40. Рудник Р. В. Критерії виокремлення суб`єктів малого та середнього підприємництв // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 68-72.
 41. Лилик І. Завоювання сектору кредитування для малого та середнього бізнесу / І. Лилик, О. Волянська, М. Магдік // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3 (55). – С. 39-41.
 42. Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – С. 184-190. – Бібліогр.: 7 назв.
 43. Редіна Н. І. Становлення малого підприємництва і бізнесу в Україні: особливості, досягнення, перспективи / Н. І. Редіна, І. Д. Падерін, В. Я. Олійник // Вісн. екон. науки України. – 2009. – № 2. – С. 117-122.
 44. Виговська В. В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 59-64.
 45. 949216 65.9(4Укр)09 С42 Скібіцька Л. І. Мале та середнє підприємництво // Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для вузів / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький / МОН України. Кн. 1 : Організація бізнесу. – К. : Кондор, 2009. – С. 185-263.
 46. Ф79974 65.050 О-75   Осовська Г. В. Малі підприємства малого бізнесу // Менеджмент організацій : підручник для вузів / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – С. 309-315.
 47. Алексєєв С. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні у 1991-2004 рр.: історичний аспект // Схід. — 2008. — № 7. — С. 90-97.
 48. Манцуров І. Статистичний аналіз поглинання малого бізнесу великим в Україні / І. Манцуров, В. Нестеренко, А. Яценко // Вісн. КНТЕУ. — 2008. — № 6. — С. 15-26.
 49. Азьмук Н. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Вісн. КНТЕУ. — 2008. — № 6. — С. 37-46.
 50. Васильців Т. Г. Стратегія розвитку малого бізнесу в малих містах, визначення першочергових завдань в цій сфері / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр.: 12 назв.
 51. Кампо Г. М. Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84 ). – С. 169-179.
 52. Борзак О. Крізь терни до зірок. Ризики у форматі малого й середнього бізнесу // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 5-6. – С. 17-19.
 53. Яйко О. Роль академічного підприємництва в розвитку малого бізнесу // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 30-37.
 54. Ляпін Д. Порівняння окремих аспектів політики розвитку малого підприємництва в Україні та країнах ЄС // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 25-30.
 55. Лігоненко Л. Інноваційний вектор розвитку підприємництва в Україні та роль малого бізнесу в його забезпеченні // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 5-14.
 56. Федоренко С. В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні // Економіка та держава. — 2008. — № 5. — С. 4-5.
 57. Варналій З. Інститути фінансової підтримки малого підприємництва України: сутність, генеза, перспективи // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 14-24.
 58. Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 115-120. – Бібліогр.: 18 назв.
 59. Кульчицький І. І. Проблеми розвитку малого інноваційного підприємництва // Винахідник і раціоналізатор. — 2008. — № 4. — С. 12-17.
 60. Гальцова О. Л. Перспективи українського малого та середнього бізнесу в контексті європейського вибору // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 65-71.
 61. Шерстенников Ю. В. Моделювання впливу інноваційних технологій на економічну ефективність підприємств малого й середнього бізнесу // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 2. – С. 278-281.
 62. Комарницький І. Вплив новітніх технологій на розробку стратегії ровитку малого та середнього бізнесу в Україні / І. Комарницький, М. Бублик // Вісн. КНТЕУ. — 2008. — № 2. — С. 48-55.
 63. Кириченко О. А. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. А. Кириченко, К. Г. Ваганов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 103-118.
 64. Исследование малого предпринимательства методом телефонного опроса // Вісн. екон. науки України. — 2008. — № 1. — С. 165-169.
 65. Павлішина Н. М. Персонал — основний рушійний механізм інноваційної діяльності малого підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 184-187.
 66. Кущік А. П. Напрями вдосконалення державної підтримки малого підприємництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 69-73.
 67. 951796 65.050.9(4Укр) Т65 Механизмы функционирования малого предпринимательства // Трансформация механизмов управления в механизмы хозяйствования : монография / [под ред. Зиновьева Ф. В., Реутова В. Е.]. – Сімферополь : Фенікс, 2008. – С. 170-179.
 68. Дєгтяр О. А. Роль малого підприємництва в економічному розвитку суспільства // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2007. – Вип. 31. – С. 224-227.
 69. Збарський В. Перспективи розвитку малого підприємництва за умови приєднання України до СОТ / В. Збарський, Д. Грабовський // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2007. – № 24. – С. 20-26.
 70. Горьовий В. П. Теоретичні основи дрібнотоварного підприємництва // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 68-73.
 71. Піріашвілі О. Б. Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 112-117.
 72. Білик Т. О. Мале підприємництво: розвиток та прибутковість // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 78-84.
 73. Шабранська Н. І. Інноваційна діяльність як чинник прискореного розвитку малого підприємництва // Проблеми науки. – 2007. – № 9. – С. 20-25. – Бібліогр.: 12 назв.
 74. Теличко Р. К. Фінансове планування в малих та середнії підприємствах // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2007. — № 4. — С. 77-79.
 75. Іванова О. В. Роль малого підприємництва у створенні добробуту держави // Менеджер. Вісн. Дон. держ. акад. упр. — 2007. — № 4 (12). — С. 204-209.
 76. Пудсакулич В. Ю. Малий бізнес: проблема визначення розміру підприємства // Регіон. економіка. – 2007. – № 3. – С. 251-258.
 77. Бражко О. В. Становлення малого підприємництва як провідника інноваційного продукту // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв.
 78. Скора К. Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 326-330. – Бібліогр: 6 назв.
 79. Рибчак В. І. Регіональні аспекти фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 1. — С. 137-139.
 80. Неделько І. Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу : [доцільність використання фін. підтримки підприємств малого бізнесу за допомогою функціонування бізнес-інкубатора та надання кредитів] // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 93-98.
 81. Канінський П. К. Малий бізнес у розвитку конкурентного середовища та розв`язанні соціальних проблем / П. К. Канінський, В. К. Збарський // Агроінком. – 2006. – № 9/10. – С. 69-73.
 82. Долгоруков Ю. Структура власності підприємств малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку / Ю. Долгоруков, Н. Редіна, О. Кужман // Економіка України. — 2006. — № 9. — С. 34-38.
 83. Соломенко О. Є. Ідентифікація фінансового ризику малого підприємництва на засаді концепції фінансової рівноваги // Проблеми науки. – 2006. – № 9. – С. 21-24. – Бібліогр.: 13 назв.
 84. Варфоломєєва В. О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі // Актуал. пробл. економіки. — 2006. — № 7. — С. 100-106.
 85. Покатаєва О. В. Переваги й недоліки в роботі великих та малих підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 243-248. – Бібліогр.: 7 назв.
 86. Долинський С. В. Етапи розвитку малого підприємництва в Україні // Агроінком. – 2006. – № 5-6. – С. 104-109.
 87. Шабранська Н. Мале підприємництво в системі економіки // Персонал. — 2006. — № 5. — С. 40-43.
 88. Комарницький І. М. Програма заходів щодо державного сприяння розвитку малого та середнього підприємництва / І. М. Комарницький, М. П. Офік // Регіон. економіка. – 2006. – № 4. – С. 59-66.
 89. Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід. — 2006. — № 4. — С. 14-18.
 90. Акімова І. Соціальна відповідальність середнього та малого бізнесу в Україні / І. Акімова, М. Беззубова // Маркетинг в Україні. — 2006. — № 3. — С. 20-26.
 91. Степанкова Т. М. Інструменти залучення інвесторів до розвитку малого і середнього бізнесу територіальних громад // Вісн. екон. науки України. – 2006. – № 2 (10). – С. 194-201.
 92. Назаренко Н. С. Економічне обгрунтування управлінських рішень в малому та середньому бізнесі засобом фінансової діагностики // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту упр.- 2006. — № 1. — С. 197-203. — Бібліогр.: 9 назв.
 93. Соболь Р. Г. Формування державної політики розвитку малого та середнього бізнесу / Р. Г. Соболь, Л. П. Олішевцева // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 157-160.
 94. Дейч С. Б. Детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. — 2006. — № 1. — С. 166-172.
 95. Ляшенко В. І. Кредитна інфраструктура малого бізнесу: ретроспектива і перспективи / В. І. Ляшенко, Т. В. Соколова // Вісн. екон. науки України. — 2006. — № 1. — С. 95-101.
 96. Варфоломєєва В. О. Інформаційне забезпечення управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого бізнесу // Актуальні пробл. економіки. — 2006. — № 4. — С. 165-171. — Бібліогр.: 10 назв.
 97. Дрига С. Стратегіне управління розбудовою малого підприємництва в Україні // Вісн. КНТЕУ. — 2006. — № 4. — С. 11-17.
 98. Рибак О. В. Проблеми оцінки значущості малого бізнесу для розвитку регіону // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 290-293. – Бібліогр.: 7 назв.
 99. Драган І. О. Удосконалення методів державної підтримки розвитку малого підприємництва // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: 7 назв.
 100. Мороз О. Соціально-економічне спрямування розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні // Вісн. КНТЕУ. — 2006. — № 3. — С. 18-24.
 101. Драган І. О. Критерії визначення та функціонувальна роль малого підприємництва в сучасних умовах // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 2. — С. 70-75.
 102. Корецький М. Х. Фінансове стимулювання розвитку малого підприємництва / М. Х. Корецький, Н. В. Сербіненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 135-140.
 103. Похиленко І. С. Поняття та критерії класифікації суб’єктів малого підприємництва // Вісн. госп. судочинства. — 2006. — № 2. — С. 219-226.
 104. Ульяницька О. В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу // Актуал. пробл. економіки. — 2006. — № 2. — С. 65-73.
 105. Говорушко Т. А. Теоретико-метологічні основи сутності і взаємозв’язку малого бізнесу та малого підприємництва // Агроінком. — 2006. — № 2. — С. 114-117.
 106. Рибчак В. І. Регіональний механізм державного регулювання малого бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2006. — № 1. — С. 120-123.
 107. Драган І. О. Сутність малого підприємництва як об’єкта державного регулювання // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 51-56.
 108. 931405 66.3(4Укр) У45 Ділова та інноваціна активність суб’єктів малого підприємництва у регіонах // Україна. Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки — 2006 : [монографія] / за ред. О. С.Власюка. – К. : НІСД, 2006. – С. 408-416.
 109. Зянько В. В. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2005. — Вип. 80. — С. 37-40.
 110. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні // Вісн. подат. служби України. — 2005. — № 45. — С. 24-27.
 111. Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України. – 2005. – № 12. – С. 11-18.
 112. Мазур О. Є. Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 32-37.
 113. Гончаров В. В. До питання розвитку інфраструктури малого підприємництва / В. В. Гончаров, Т. І. Іванюк // Формуваення ринк. відносин в Україні. — 2005. — № 5. — С. 7-9.
 114. Комарницький І. М. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва / І. М. Комарницький, М. П. Офік // Регіон. економіка. – 2005. – № 4. – С. 50-58.
 115. Мазур О. Інноваційне підприємництво в структуры малого бізнесу в України // Економіка України. — 2005. — № 3. — С. 36-41.
 116. Травянко О. Особливості розвитку малих форм господарювання на регіональному рівні // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2005. — № 2. — С. 275-279.
 117. Ісаченко Д. А. Проблеми розвитку малого промислового бізнесу / Д. А. Ісаченко, І. Б. Буркинський, І. О. Згуров // Регіон. економіка. – 2005. – № 2. – С. 279-283.
 118. Заклекта О. Важелі фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва / О. Заклекта, М. Фролова // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 2005. — № 2. — С. 111-120.
 119. Малий бізнес в Україні: гендерний аналіз // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 2. — С. 123-135.
 120. Білоус О. Фінансові та грошово-кредитні чинники інвестиційно-інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу // Банк. справа. — 2005. — № 1. — С. 74-81.
 121. Кужель О. Особливості державної фінансової підтримки малого і середнього бізнесу на сучасному етапі // Вісн. НБУ. — 2004. — № 9. — С. 8-21.
 122. Ульяницька О. В. Проблеми визначення організаційно-економічних форм малого бізнесу в сучасних умовах його розвитку // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 8. — С. 66-75.
 123. Виговська В. В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуал. пробл. економіки. — 2004. — № 8. — С. 35-41.
 124. Сприяння розвитку малого підприємництва та самозайнятості безробітних сільських жителів / Купалова Г., Гнибіденко І., Лесько О. // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 7. — С. 25-31.
 125. Гончарова Н. В. Інститути соціальної самоорганізації як передумова та фактор розвитку малого підприємництва // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 6. — С. 20-24.
 126. Кортусєв О. О. Малий бізнес та формування конкурентного середовища // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 6. — С. 80-85.
 127. Копченко І. М. Актуальні проблеми державної підтримки малого підприємництва України на сучасному етапі // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 4. — С. 115-119.
 128. Копченко І. М. Державне сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого бізнесу в Україні // актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 4. — С. 89-95.
 129. Варналій З. С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан та перспективи / З. С. Варналій, А. П. Павлюк // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 4. — С. 64-73.
 130. Марюта О. М. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств / О. М. Марюта, С. Б. Лук’янчук // Статистика України. — 2004. — № 3. — С. 85-89.
 131. Воронкова А. Е. Державна підтримка підприємств малого бізнесу в Україні / А. Е. Воронкова, А. В. Козаченко // Вісн. екон. науки України. — 2004. — № 2. — С. 48-51.
 132. Кужель О. В. Роль малого бізнесу в регіональному соціально-економічному розвитку // Вісн. екон. науки України. — 2004. — № 2. — С. 69-78.
 133. Подзерей О. В. Основні напрями державної підтримки малого бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 1. — С. 53-56.
 134. Кожемякіна С. М. Особливості факторингового обслуговування суб’єктів малого бізнесу в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 1. — С. 146-149.
 135. Амітан В. Ринок і малий бізнес: регіональна специфіка / В. Амітан, О. Фінагіна, О. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2004. — № 1. — С. 7-11.
 136. Мазур О. Є. Оцінка сучасного стану малого підприємництва в Україні // Актуал. пробл. економіки. — 2003. — № 12. — С. 80-89.
 137. Харченко Мале підприємництво: проблеми становлення, оплати праці та соціального захисту працюючих // Соц. захист. — 2003. — № 10. — С. 43-47.
 138. Нікитенко Д. В. Вплив розвитку малого підприємництва на становлення та розвиолк середнього класу в Україні // Актуал. проблеми економіки. — 2003. — № 10. — С. 119-127.
 139. Дугин И. М. Финансовая поддержка малого бизнеса в Украине: существующая практика и перспективы // Актуал. проблеми економіки. — 2003. — № 8. — С. 122-135.
 140. Іваницький Д. О. Фінансова безпека і малий бізнес // Фінанси України. — 2003. — № 8. — С. 41-45.
 141. Побережна Г. Р. Організаційно-правові основи становлення та розвитку малого підприємництва // Економіка АПК. — 2003. — № 7. — С. 39-44.
 142. Поплавська Ж. Як освоїти клондайк: економічні та соціальні аспекти розвитку малого і середнього підприємництва / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Віче. — 2003. — № 6. — С. 25-30.
 143. Шеремет Ю. Малий бізнес – людський ресурс (якісний аналіз) // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 6. — С. 30-37.
 144. Долинський С. Становлення та розвиток малого підприємництва на регіональному рівні // Економіка АПК. — 2003. — № 5. — С. 56-62.
 145. Грушенко О. А. Стан та розвиток малого бізнесу в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. — 2003. — № 5. — С. 243-252.
 146. Базильський А. В. Механізм управління малим і середнім бізнесом та його вплив на підвищення інвестиційної привабливості регіонів // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2003. — № 4. — С. 11-16.
 147. Кузнецова І. С. Перспективи розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 4. — С. 115-122.
 148. Виговська В. Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку малого підприємництва в Україні // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2003. — № 4. — С. 208-211.
 149. Бондарь Н. Проблемы эффективной деятельности субъектов малого бизнеса в Украине на этапе проведения экономических реформ // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 2. — С. 3-5.
 150. Сіранчук І. Е. Державне регулювання розвитку малого підприємництва в Україні // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2003. — № 2. — С. 82-90.
 151. Ляшенко В. І. Шляхи вдосконалення нормативного забезпечення формування сприятливих режимів розвитку малого бізнесу в Україні // Вісн. Акад. екон. наук України. — 2003. — № 2. — С. 76-86.
 152. Бербека В. Особливості розвитку малих підприємств регіону та їх інвестування // Регіон. економіка. — 2003. — № 2. — С. 201-208.
 153. Єхануров Ю. Національна програма розвитку малого підприємництва: стан виконання та заходи на 2004 рік // Пріоритети. — 2003. — № 2. — С. 5-13.
 154. Полторак Н. Малое предпринимательство на современном этапе развития экономики Украины / Н. Полторак, Е. Федоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 1. — С. 12-16.
 155. Галь В. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Вісн. НБУ. — 2003. — № 1. — С. 13-15.