1. 990969 355.4 В58 Власюк О. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / Олександр Власюк, Сергій Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [НІСД], 2017. – 304 с.
 2. 976397 66.4(4Укр)Г67 Горбулін В. П. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна : Нац. ін-т стратег. дослідж. / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : [НІСД], 2015. – 64 с.
 3. 999609 327(477:470) Д69 Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у XX — на початку XXI ст.: причини і наслідки / Микола Дорошко. – К. : Ніка-Центр, 2018. – 192 с.
 4. Ф86474 342.5 П78 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році : аналіт. доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [відп. за вид. А. Ю. Іщенко]. – К. : [Вид-во Фенікс], 2018. – 688 с.
 5. Ф85607 67.9(4Укр)300 П78 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році : до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко]. – К. : [Фенікс], 2016. – 688 с.
 6. 983681 66.4(0) С24 Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [Фенікс], 2017. – 496 с.
 7. 989983 327.8 Т48 Ткаченко В. М. Росія: ідентичність агресора : монографія / Василь Ткаченко. – К. : Академія, 2016. – 256 с.
 8. Абрамова М. В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11. – С. 96-105. – Бібліогр.: 14 назв.
 9. Асланов С. Російська агресія — головний виклик етнополітичній стабільності України // Українське державотворення. – 2019. – № 1. – С. 6-8.
 10. Волотівський, П. Б. Мобілізаційна підготовка оборонно-промислового комплексу: час нових підходів / П. Б. Волотівський, О. П. Кутовий // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв.
 11. Горбулін, В. П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення // Вісн. НАН України. – 2019. – № 9. – С. 3-18.
 12. Горюнова Є. О. Кримський аспект антиросійських санкцій Європейського Союзу // Гілея. – 2018. – № 8. – С. 403-406. – Бібліогр.: 16 назв.
 13. Жекало Г. І. Гібридна війна РФ проти України: економічний вимір // Гілея. – 2019. – № 6 (145). – С. 47-51. – Бібліогр.: 11 назв
 14. Касперович Ю. В. Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ // Економіка та держава. – 2018. – № 12. – С. 8-15. – Бібліогр.: 28 назв.
 15. Корнійчук О. П. Комплексна оцінка збитків, заподіяних воєнними діями на Сході України / О. П. Корнійчук, Є. В. Хлобистов // Еколог. вісн. – 2015. – № 5. – С. 4-5.
 16. Марко І. Оцінка збитків національної економіки у період збройного конфлікту на Донбасі / І. Марко, І. Чернишова // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 3-12.
 17. Полчанов А. Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту // Агросвіт. – 2017. – № 11. – С. 40-46. – Бібліогр.: 5 назв.
 18. Пустовійт Р. Ф. Військові витрати та їх вплив на національну економіку // Фінанси України. – 2016. – № 11. – С. 78-93. – Бібліогр.: 24 назви.
 19. Пустовійт Р. Ф. Військово-економічна безпека держави // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 23-28. – Бібліогр.: 16 назв.
 20. Російська «гібридна» агресія в Україні та Європі: позиції і оцінки експертів: (Результати експертного опитування) // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 9-10. – С. 38-44.
 21. Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії «ДНР» та «ЛНР» // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 6-9.
 22. Фігурний Ю. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки // Українознавство. – 2017. – № 3 (64). – С. 42-56. – Бібліогр.: 8 назв.
 23. Чекаленко Л. Санкції: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 10-14.
 24. Шаров О. М. Міжнародна санкційна політика щодо Російської Федерації // Стратегічна панорама. – 2016. – № 2. – С. 27-37.
 25. Шевцов А. І. Агресія РФ проти України як фактор геополітичних те геоекономічних змін / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічна панорама. – 2018. – № 1. – С. 20-29. – Бібліогр.: 12 назв.
 26. Яковлєв А. І. Економічна оцінка втрат людського капіталу від участі у військових діях на Донбасі // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – С. 15-19.
 27. Сохацький О. Ю. Макроекономічні ефекти військових витрат у відкритих економіках [Електронний ресурс] : дис. д-ра філософії: 292 – Міжнар. економ. відносини / Сохацький Олександр Юрійович ; Західноукр. Нац. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 267 с. – Режим доступу: https://www.wunu.edu.ua/svr/disertatcia/sohatskuy/dusertatsia.pdf