1. 966450 63.3(4Укр)62 Г69 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Горліс-Горський. – К. : Холодний Яр ; Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 512 с. – Із змісту: Кость Блакитний та Степова дивізія. – С. 208-211, 214-215, 226.
 2. 946221 63.3(4Укр)6 Д53 Дмитрук В. Вони боролися за волю України / В. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2007. – 404 с. – Із змісту: Згадка про загін Блакитного. – С. 369-372.
 3. Кф1111 63.3(4Укр)6 Д69 Дорошенко М. І. Стежками Холодноярськими. [Спогади 1918 – 1923] / М. І. Дорошенко. – Філядельфія : Накладом автора, 1973. – 220 с.
 4. 991395 94(477)»19″ Р32 Капустян Г. За землю, за волю (Холодноярівська епопея) // «Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.)» : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України [та ін. ; упоряд. В. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – К. ; Чернігів, 2017. – С. 218-223.
 5. 900564 63.3(4Укр331)6 К56 Коваль Р. Степова дивізія Костя Блакитного // Коваль Р. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. Коваль. – К. : ДІОКОР, 2001. – С. 101-107.
 6. 978563 63.3(4Укр) К82 Криштопа О. Холодний Яр // Криштопа О. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності / Олег Криштопа, Андрій Охрімович. – Х., 2015. – С. 247-270.
 7. 1001040 82(477).09 Л96 Лютий-Лютенко І. Вогонь з Холодного яру : спогади / Іван Лютий-Лютенко. – К. : Центр учб. літ., 2020. – 144 с.
 8. 990636 019 З-72 Палівода Т. М. Шлях отамана Пестушка / Т. М. Палівода // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік : календар і короткі довідки з бібліографічним списками / [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; уклад. І. В. Шершньова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – С. 86-90.
 9. М156329 63.3(4Укр)61 С25 Свято, що кличе до бою. Вшанування героїв Холодного Яру / [ред.-упоряд. Р. Коваль]. – К. ; Кам’янець-Подільський : Історичний клуб «Холодний Яр» : Медобори, 2013. – 128 с.
 10. Віднайдено унікальну світлину отамана Степової Дивізії Костя Пестушка [в Запорізькому краєзнавчому музеї][Електронний ресурс] // Поліська Січ : [сайт]. – URL: poliskasich.org.ua/?p=221
 11. Вовк О. В. Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х — початок 1920-х рр.) // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 5 (59). – С. 92-102. – URL: https://cutt.ly/hm1x7We
 12. Дутчак В. В. Національне питання та національний рух у контексті подій 1917-1921 рр. на Катеринославщині та Херсонщині. (Частина 2) // Грані. – 2010. – № 3. – С. 22-25. – URL: http://www.libr.dp.ua/text/grani2010_3_5.pdf
 13. Зайцев С. І. Організація іррегулярних бойових формувань Катеринославщини у 1917-1921 рр // Військ.-наук. вісн. – 2020. – №. 34. – С. 64-73. – URL: https://cutt.ly/wm1c1Fj
 14. Зайцев С. І. Особливості комплектування повстансько-партизанських загонів на території Катеринославщини у 1917 – першій половині 1920-х років // Військ.-наук. вісн. – 2018. – № 30. – С. 92-101. — URL: http://tta.org.ua/index.php/2313-5603/article/view/153710/168737
 15. Лобода В. В. М. Степова дивізія отамана Костянтина Пестушка / Лобода В. В., Абразумова О. М. // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2019» : XXІ Всеукр. наук. конф. молодих учених. – 2019. – С. 28-30. – URL: http://eprints.cdu.edu.ua/3437/1/rodzinka_2019%20-28-30.pdf
 16. Лобода В. В. Повстанський рух під проводом отамана Блакитного: два підходи до розвитку подій / Володимир Лобода. – Кропивницький, 2017. – 33 с. – URL: https://cutt.ly/Im1cY1X
 17. Механіко-технічне училище, 1900 : [у т. ч. про К. Ю. Пестушка] / К. Карафін [та ін.] // Матеріали до багатотомного «Зводу пам`яток історії та культури України. Запорізька область». Кн. 1: Запоріжжя. – К., 2016. – С. 103. – URL: http://history.org.ua/LiberUA/ZvidZap1_2016/ZvidZap1_2016.pdf
 18. Степовий Ю. В Херсонські степах : повість / Юрко Степовий. — Мюнхен : Культура, 1947. – 127 с. – URL: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/5571/file.pdf
 19. Турченко Ф. Пестушко Костянтин Юрійович (Кость Степовий – Блакитний) // Славетні запоріжці : [довідник]. – URL: htpp://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=6839&lang=ukr