1. 907936 37(477) Д22    Василь Олександрович Сухомлинський // 22 видатних українських педагоги. Персоналії в історії національної педагогіки : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко ; МОН України. – К. : Професіонал, 2004. — С. 542-573.
 2. Ф73607 050.9 И90 Сухомлинський В. Ставлення до батьків, рідних, близьких // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. – Киев : Планета, 2003. — С. 348-358.
 3. 892107 74.03(0) Л27 Латышина Д. И. В. А. Сухомлинский // Латышина Д. И. История педагогики. История образования и педагогической мысли : учеб. пособие для вузов. – М. : Гардарики, 2006. — С.  547-560.
 4. 9014689 74.03(0) Л37 Левківський М. В. Педагогічна система В. Сухомлинського // Левківський М. В. Історія педагогіки : підруч. для вузів. – К., 2003. – С. 304-316.
 5. 891920 74.03(4Укр) Л93 Любар О. О. Видатний український педагог В. О. Сухомлинський // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. – К. : Знання, 2003. — С. 385-398.
 6. 925039 74.00 М17 Максимюк С. П. Сухомлинський В. О. — видатний українських педагог-новатор // Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. для вузів. – К. : Кондор, 2005. — С. 437-458.
 7. 920540 74.202 С29 Селевко Г. К. Технология гуманного коллективного воспитания // Селевко Г. К. Воспитательные технологии. – М. : НИИ школ. технологий, 2005. – С. 102-115.
 8. Ф69875 74.202 Ш64 Идея школы Сухомлинского // Школа сотрудничества : практическое руководство для тех, кто хочет стать любимым учителем / [авт. идеи сб. А. И. Адамский ; ред.-организатор Е. А. Хилтунен. – М.] : Перв. сент., 2000. — С. 54-62.
 9. Абаїмов В. Мужнє серце, яке було віддано дітям (В. О. Сухомлинський у роки війни) // Історія в шк. — 2002.- № 7. — С. 26-28.
 10. Абаїмов В. Спадщина В. О. Сухомлинського: проблеми гуманізації історичної освіти в Україні / В. Абаїмов, Г. Стрельський // Історія в шк. – 1997. – № 8. – С. 1–2.
 11. Ангелуца Н. М. Проблема трудової підготовки молоді у творчості В. Сухомлинського // Рідна шк. – 1994. – № 9. – С. 33–35.
 12. Андреева Е. К. От экологического воспитания к пониманию ноосферы : [к изучению пед. наследия В. А. Сухомлинского] // Сов. педагогика. – 1988. – № 9. – С. 23–28.
 13. Антонець М. Я. Василь Сухомлинський і гуманістична педагогіка української народної школи // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 193–201.
 14. Антонець М. Я. Василь Сухомлинський і оновлення змісту шкільної освіти // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 12–19.
 15. Антонець М. Гуманізм педагогічних нововведень В. О. Сухомлинського // Початк. шк. – 1997. – № 9. – С. 35–38.
 16. Антонець М. Я. Погляди В. О. Сухомлинського на процес шкільного навчання // Рідна шк. – 2002. – № 5. – С. 16–18.
 17. Антонець М. Проблема взаємостосунків учителя і учнів у поглядах В. О. Сухомлинського // Рідна шк. – 2005. – № 9-10. – С. 3-8.
 18. Антонець М. Проблема педагогічної творчості вчителя у спадщині В. О. Сухомлинського // Рідна шк. – 2006. – № 9. – С. 7-10. – Бібліогр.: 9 назв.
 19. Антонець М. Я. Світлий храм дитинолюбства // Рідна шк. – 1994. –  № 9. – С. 33–35.
 20. Антонець М. Славетний український педагог-гуманіст : [про пед. спадщину В. О. Сухомлинського] // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 2. – С. 36–44.
 21. Антонець М. Рідна мова у дидактичній  спадщині  В. О. Сухомлинського // Рідна шк. — 2004. — № 9. — С. 3-6.
 22. Антонець М. Я. Учителю, порадьтесь з Сухомлинським // Початк. школа – 1996. – № 12. – С. 4–7.
 23. Антонець М. Шкільний урок в аналізі В. О. Сухомлинського // Рідна шк. – 2003. – № 4. – С. 3–5.
 24. Барабаш В. П. Народна дидактика у системі виховання В. О. Сухомлинського / В. П. Барабаш, О. П. Бамбуркін // Початкова шк. – 1994. –  № 9/10. – С. 36–38.
 25. Басиладзе Н. А. Педагогические идеи В. А. Сухомлинского в грузинской школе // Педагогика. – 2002. – № 4. – С. 94–97.
 26. Березівська Л. Українські традиції як культурологічні засади спадщини В. О. Сухомлинського // Початк. шк. — 2006. — № 12. — С. 5-8.
 27. Бех І. Моральна самосвідомість особистості як предмет педагогічних зусиль В. О. Сухомлинського // Рід. шк. – 2005. – № 12. – С. 13-15.
 28. Библюк М. Прихована програма школи Василя Сухомлинського // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 41–45.
 29. Быблюк М. В. А. Сухомлинский и польские педагоги: К 70-летию со дня рождения // Сов. педагогика. — 1988. — № 9. — С. 28-30.
 30. Бик А. С. На живлющій основі етнопедагогіки / А. С. Бик, А. Я. Розенберг // Відродження. – 1993. – № 9. – С. 4–6.
 31. Богуш А. М. Витоки виховання мовної особистості вчителя у спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2003. — № 9. — С. 12-14.
 32. Богуш А. М. Культурологічна парадигма в спадщині  В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2006. — № 3. — С. 5-12.
 33. Бондар Л. С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 2. — С. 5-10.
 34. Бондар Л. Загальнолюдські цінності у спадщині В. Сухомлинського // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 47–50.
 35. Бондар Л. Знати кожну родину В. О. Сухомлинський про вивчення сім’ї і дітей на етапі підготовки до систематичного навчання // Дошк. виховання. — 1991. — № 12. — С. 6.
 36. Бондар Л. Методологічна основа гуманістичних ідей духовності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Рід. шк. – 2006. – № 9. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.
 37. Бондар Л. С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2006. — № 3. — С. 13-18.
 38. Бондар Л. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині В. Сухомлинського// Початк. шк. – 1997. – № 11. – С. 40–43.
 39. Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський про виховання у дітей загальнолюдських духовних цінностей // Початк. школа. – 1994. — № 9-10. -С. 8–11.
 40. Боришевський М. Гуманізм педагогічної системи В. О. Сухомлинського // Початк. шк. – 1995. – № 10-11. – С. 4–6.
 41. Боришевський М. Про виховання особистості [В. Сухомлинський] // Початк. шк. – 1999. – № 9. – С. 11–15.
 42. Бурлака Я. І. Наукова своєрідність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Я. І. Бурлака, Ю. Д. Руденко, Т. О. Шпак // Початк. шк. – 1988. – № 9. – С. 45–49.
 43. Буряк В. Питання педагогічної майстерності в теорії і практиці В. О. Сухомлинського // Рід. шк. — 2004. — № 3. — С. 3-6.
 44. Бучківська Г. В. В. О. Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 142–148.
 45. Василь Сухомлинський – видатний український педагог // Початк. шк. – 2000. – № 9. – С. 2–5.
 46. Ведмеденко Б. Теорія і методика виховання інтересу в діяльності В. О. Сухомлинського// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. — С. 62-65.
 47. Веремійчик І. М. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у трудовому вихованні школярів / Веремійчик І. М., Грицюк Л. К. // Початк. шк. – 1989. – № 1. – С. 64–66.
 48. Вихрущ А. Контроль і оцінювання у концепції розвивального навчання В. О. Сухомлинського / А. Вихрущ, В. Вихрущ // Початк. шк. – 2002. – № 9. – С. 32–34.
 49. 80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинському присвячується : [статті] // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 3. — С. 5-78.
 50. Вітвицька С. С Культура вчителя в системі педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2003. — № . — С. 24-30.
 51. Волков Б. Собор души твоей: к 70-летию В. А. Сухомлинского // Лит. в шк. — 1988. — № 5. — С. 2-7.
 52. Волков Г. Н. Мастер уникального эксперимента // Сов. педагогика. — 1988. — № 9. — С. 17–23.
 53. Волков Г. Н. Парадокс Василия Сухомлинского // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 95–99.
 54. Волошина В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В. О. Сухомлинського // Укр. мова і літ. в шк. — 2003. — № 5. — С. 51-54.
 55. Гергуль С. Організація самоосвітньої діяльності вчителів Павлиської середньої школи. (На матеріалі пед. спадщини В. О. Сухомлинського) // Рід. шк. – 2005. – № 6. – С. 44-47. – Бібліогр.: 17 назв.
 56. Гришина Р. «Серце віддаю дітям» : (вивч. твор. спадщини В. Сухомлинського) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 3. – С. 39–45.
 57. Давыдова А. В. А. Сухомлинский и борьба идей в советской педагогике 60-х годов // Нар. образование. –1993. — № 7-8. — С. 114–120.
 58. Дічек Н. П. Діалог етичних дискурсів: повчальність у спадщині В. О. Сухомлинського як продовження культурної традиції // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 31–40.
 59. Дубінка М. В. Сухомлинський про розвиток інтересу дітей до знань // Початк. шк. –1998. — № 2. — С. 38-40.
 60. Жуковская Р. И. Слово о Сухомлинском // Дошк. воспитание. — 1988. — № 11. — С. 76-80.
 61. Зубалій М. Класифікація форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В. О. Сухомлинського // Освіта і управління. — 2003. — Т. 6, № 4. — С. 94-97.
 62. Из творческого наследия В. А. Сухомлинского : [публ. копии письма Н. С. Хрущеву о проблеме перестройки нар. образования, июль 1958 г.] / подгот. О. В. Сухомлинский // Сов. педагогика. — 1988. — № 3. — С. 97-102.
 63. Калініченко Н. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі // Рід. шк. – 2005. – № 9-10. – С. 8-12.
 64. Калініченко Н. А. Розвиток принципів трудового виховання В. Сухомлинського в сучасній школі // Педагогіка і психологія. -1997. — № 2. — С.101-107.
 65. Калмиков Г. Педагогіку гуманізму В. О. Сухомлинського – в життя! // Рід. шк. – 2005. – №  7. – С. 19–25.
 66. Кіндрат В. В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання // Початк. шк. – 1996. – № 9. – С. 56–60.
 67. Кловак Г. Педагогічне керівництво колективною дослідницькою діяльністю вчителів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Початк. шк. –2003. — № 10. — С. 5-8.
 68. Колєнова В. В. О. Сухомлинський про самовиховання // Рад. шк. – 1989. – № 9. – С. 83–85.
 69. Копієвська Л. В. О. Сухомлинський про виховання моральної краси // Дошк. виховання. — 2003. — № 9. — С. 5-6.
 70. Кочерга Ф. Г. Поради-голограми видатного педагога // Рід. шк. – 1993. – № 9. – С. 22–23.
 71. Кравцов В. О. Вимоги до професійної культури у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 1. — С. 21-32.
 72. Красовицький М. В. Сухомлинський і педагогічні концепції Заходу // Шлях освіти. – 1998. — № 2. – С. 21–24.
 73. Кузь В. Г. Досліджуємо педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2003. — № 3/4. – С. 6–16.
 74. Кузь В. Г. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 1. – С. 113–120.
 75. Кузь В. Г.  Свобода і відповідальність у виховній системі  В. О. Сухомлинського // Початк. шк. — 2005. — № 9. — С. 4-7.
 76. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи В. Сухомлинського // Рід. шк. – 2005. – № 1. – С. 9-11.
 77. Лебедев П. А. Думы павлышского педагога // Нач. шк.- 1988. — № 9. — С. 71–74.
 78. Легкий М. “…Потрібно знати душу дитини”. Проблеми гуманного управління школою в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Легкий, І. Остапйовський // Рід. шк. – 1996. – № 2. – С. 27-28.
 79. Ликов В. Дбайливе ставлення до дитини в народнопедагогічній концепції В. О. Сухомлинського // Рід. шк. – 2005. – № 12. – С. 16-19.
 80. Луценко І. Роздуми Василя Сухомлинського про красу / І. Луценко, В. Проценко // Вітчизна. — 1998. — № 11-12. — С. 136-142.
 81. Маевский Ю. В. А. Сухомлинский и музыка // Сов. музыка. — 1988. — № 9. — С. 97-98.
 82. Майборода В. К. Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Рід. шк. – 1993. – № 9. – С. 33-34.
 83. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В. О. Сухомлинського // Початк. шк. — 1998. — № 6. — С. 11-13.
 84. Міхелі С. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу // Початк. шк. –2003. — № 9. — С. 5–11.
 85. Мухин М. И. О психологических взглядах В. А. Сухомлинского // Вопр. психологии. – 1990. – № 6. – С. 134–139.
 86. Мухин М. И. Развитие педагогических методов в трудах и опыте В. А. Сухомлинского // Сов. педагогика. — 1991. – № 2. – С. 92–97.
 87. Мухин М. И. В. А. Сухомлинский о воспитании всесторонне развитой личности // Сов. педагогика. — 1991. – № 9. – С. 104–110.
 88. Мухин, М. И. В. А. Сухомлинский о дифференцированном и индивидуальном подходе к ученику // Воспитание школьников. – 1991. – № 4. – С. 9–11.
 89. Мухин М. В. А. Сухомлинский о развитии самосознания школьников // Развитие личности. – 1997. – № 1. – С. 49–63.
 90. Наливайко І. Погляди Василя Сухомлинського на музичне виховання молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 1998. – № 4. – С. 2–6.
 91. Онишків З. В. О. Сухомлинський про індивідуалізацію навчально-виховного процесу в початкових класах // Початк. шк. – 2002. — № 9. — С. 30–32.
 92. Пеннер О. В. Географія вивчення і впровадження спадщини В. О. Сухомлинського // Рад. шк. – 1987. – № 9. – С. 68–70.
 93. Петрук Л. П. Народні традиції в досвіді В. О. Сухомлинського // Початк. шк. –1995. — № 3. — С. 57–59.
 94. Печерська Е. Василь Cухомлинський і музичне виховання дітей // Початк. шк. – 1998. — № 4. — С. 26-30.
 95. Плеханов А. В. Радость труда — это красота бытия : [к 70-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского] // Шк. и производство. — 1988. — № 9. — С. 6-8.
 96. Побірченко Н. С. Василь Сухомлинський: формування дитячої особистості засобами художньої літератури // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 1. — С. 5-12.
 97. Побірченко Н. С. Здоровотворні ідеї Василя Сухомлинського у валеологічному вихованні школярів // Педагогіка і психологія. — 2003. — № 3/4. — С. 17–25.
 98. Равкин З. И. Педагогика творчества и новаторства // Сов. педагогика. – 1989. – № 9. – С. 103–109.
 99. Родчанин Е. Г. Об истоках философско-педагогических воззрений В. А. Сухомлинского / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн // Сов. педагогика. — 1988. – № 10. – С. 98-103.
 100. Розенберг А. Я. Педагогіка В. О. Сухомлинського як цілісна виховна система // Педагогіка і психологія. — 2003. — № 2. — С. 11-19.
 101. Руденко Л. Збагачення екологічного виховання скарбницею ідей В. О. Сухомлинського // Рід. шк. – 2005. – № 11. – С. 16-19.
 102. Руденко Ю. Д. Народная педагогика и В. А. Сухомлинский // Сов. педагогика. — 1991. – № 2. – С. 103–106.
 103. Савка В. В. Матеріали для вчителя по вихованню дітей в позаурочний час на основі творів В. О. Сухомлинського // Все для вчителя. — 2003. — № 3. — С. 21-23.
 104. Савлук А. Г. З досвіду впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в практику // Початк. шк. –1995. – № 9. – С. 15–17.
 105. Савченко О. Вивчаємо спадщину В.О. Сухомлинського // Рід. шк. – 2005. – № 12. – С. 11-12.
 106. Савченко О. Екологія дитинства: В. О. Сухомлинський і сучасна початкова школа // Початк. шк. –2000. — № 11. — С. 1–4.
 107. Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського // Початк. шк. –1999. — № 9. — С. 1–4.
 108. Сахаров В. А. Сухомлинский и современность // Нач. шк. — 2002. — № 9. — С. 20-22.
 109. Святовець В. Ф. Поради В. О. Сухомлинського // Початк. шк. –1988. — № 9. – С. 52–55.
 110. Семез А. Виховання людини у творчості В. Сухомлинського // Початк. шк. — 1998. — № 7. — С. 40-41.
 111. Семез А. Погляди В. Сухомлинського на моральні порушення дітей // Початк. шк. — 1998. — № 4. — С. 55-56.
 112. Снісаренко О. С. Світова педагогічна думка до невичерпних джерел гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського // Відродження. — 1997. -№ 3. — С. 22-24.
 113. Соколовський С. М. В. О. Сухомлинський про принципи трудового виховання учнів  // Початк. шк. – 1987. — № 9. — С. 57–59.
 114. Соловков И. А. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинський. К 80-летию со дня рождения // Начал. щк. — 1998. — № 9. — С. 3-8.
 115. Станко О. Формування мовної культури та моральне виховання учнів на основі спадщини В. Сухомлинського // Укр. мова і літ. в шк. — 2003. —  № 3. -С. 61-62.
 116. Сухомлинська О. В. Біографія В. О. Сухомлинського у світлі наукового аналізу // Рід. шк. — 1993. — № 8. — С. 33-36.
 117. Сухомлинська О. Василь Сухомлинський у зарубіжжі // Початк. шк. –1998. — № 9. – С. 5–10.
 118. Сухомлинская О. В. Идеи и свершения Василия Александровича Сухомлинского (1918–1970) // Сов. педагогика. – 1988. — № 9. – С. 1–17.
 119. Сухомлинська О. Ідеї свободи у поглядах  В. О. Сухомлинського // Початк. шк. — 2005. — № 9. — С. 1-3.
 120. Сухомлинская О. В. Международное общество последователей В. А. Сухомлинского // Педагогика.- 1993. — № 3. – С. 118-120.
 121. Творчість В. О. Сухомлинського у теорії і практиці : [статті] // Початк. шк. — 1993. — № 10. — С. 3-45.
 122. Уфферт В. Ти живеш серед людей, моя дитино: (до 85-річчя від дня народження В. Сухомлинського) // Шлях освіти. — 2004. — № 2. — С. 41-43.
 123. “Учитель — совесть народа…” : [К 70-летию со дня рождения В. А. Сухомлинського] // Нар. образование. — 1988. — № 9. — С. 73-79.
 124. Ханбиков Я. Родительская педагогика В. А. Сухомлинского // Нар. образование. — 1988. — № 7. — С. 80-82.
 125. Хромова О. Л. В. О. Сухомлинський про виховання важких дітей і підлітків // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 1. — С. 12-20.
 126. Чернов Ю. В. О. Сухомлинський : науково-прикладні аспект реалізації основних елементів системи внутрішкільного контролю в управлінській діяльності керівника школи : наук.-метод. рек. // Директор шк. – 1999. – № 43. – С. 3–6.
 127. Чертова К. М. Проблема соціальної сутності виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. — 2005. — № 2. — С. 108-113.
 128. Шпак В. Реабілітаційно-педагогічні погляди В. О. Сухомлинського // Початк. шк. — 2003. № 3-4. – С. 24–31.