1. Биховська Є. Р. Роль творів народної музики у формуванні та розвитку життєвої компетентності дитини // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2019. — № 10. — С. 24-25.
 2. Бабіна Т. Формування життєвих компетентностей у курсі природознавства // Біологія. — 2019.- № 4/5. — С. 73-79.
 3. Бабіна Т. Формування здоров'язберігаючих компетенцій // Біологія. — 2019. — № 22/24. — С. 82-100.
 4. Базилевська О. О. Соціокультурна компетентність як складова громадянського та естетичного виховання учнів // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 62-65. — Бібліогр.: 11 назв.
 5. Базилевський О. О. Компетентнісний підход у мистецькій освіти // Інновац. педагогіка. — 2018. — № 7, т. 1. — С. 135-139. — Бібліогр.: 8 назв.
 6. Барадія Н. Г. Компетентнісний підхід у процесі вивчення фінансової грамотності в гімназії та ліцеї // Інновац. педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 49-52. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Баран О. Формування дослідницьких компетентностей у процесі екологічного виховання учнів // Біологія. — 2018. — № 34/36. — С. 4-10.
 8. Баришовець Н. Організація управлінської діяльності щодо формування ключових компетентностей учнів за умов розбудови Нової української школи // Упр. шк. — 2019. — № 1/3. — С. 43-54.
 9. Бикова О. Превентивність у формуванні соціальної компетентності. Використання інтерактивних методів // Соц. педагог. — 2018. — № 8. — С. 34-41.
 10. Богосвяться А-М. Ключові життєві уміння ХХІ століття в школі // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2019. — № 3. — С. 5-10. — Бібліогр.: 5 назв.
 11. Богун І. А. Розвиток творчих здібностей як результат формування проектно-технологічної компетентності // Труд. навчання в шк. — 2018. — № 10. — С. 24-29.
 12. Бондаренко Н. Інкультурація здобутків освіти у процесі компетентнісного навчання української мови // Дивослово. — 2019. — № 9. — С. 2-6. — Бібліогр. 9 назв.
 13. Бондарчук Т. Наскрізні лінії компетентності //Фізика в шк. України. — 2018. — № 5/6. — С. 3-5.
 14. Бугайчук А. Глобальна компетентність. Новий освітній тренд // Директор шк. — 2018. — № 4. — С. 68-77.
 15. Булахова Л. Десять ключових компетентностей — основа формування успішного громадянина // Почат. шк. — 2019. — № 8. — С. 10-13. — Закінч. Поч. див. № 7.
 16. Васильєва І. Формування дослідницької компетентності учнів // Фізика в шк. України. — 2019. — № 9/10. — С. 36-38.
 17. Васильченко Л. Формування світоглядної компетентності особистості як проблема інтеграції природничих предметів у профільній середній школі / Л. Васильченко, В. Ястребова // Укр. пед. журн. — 2019. — № 2. — С. 81-89. — Бібліогр.: 18 назв.
 18. Вівсяна І. А. Підготовка учителя до формування предметних компетентностей учнів із історії // Історія та правознавчтво. — 2019. — № 1/2.- С. 9-13.
 19. Гилюк Н. І. Використання інноваційних технологій навчання для формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури // Завучу. Усе для роботи. — 2019. — № 13/14. — С. 22-32. — Бібліогр.: 9 назв.
 20. Гніда Т. Життєва  компетентність випускника загальноосвітнього навчального закладу // Хімія. — 2017. — № 23/24. — С. 4-8.
 21. Гонтова Л. Інтегративний урок з мистецтва в контексті художньої культури: формуємо соціокультурну компетентність школяра : [для учнів 9-го класу] // Мистецтво та освіта. — 2018. — № 3. — С. 30, 35-37, 49.
 22. Гончарук О. Л. Формування здоров'язбережувальних компетентностей учнів через запровадження здоров'язбережувальних технологій // Основи здоров'я. — 2019. -№ 6. — С. 2-11.
 23. Гошовська О. Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури через мовленнєву діяльність  // Дивослово. — 2018. — № 9. — С. 7-9.
 24. Грабовська М. Формування мотиваційних складових компетентностей // Фізика в шк. України. — 2019. — № 13/14. — С. 2-12.
 25. Грошева О. Створення сприятливого середовища для розвитку соціальної компетентності молодших школярів // Почат. шк. — 2018. — № 2. — С. 47-49.
 26. Гузик Н. Природні задатки таланту — орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти // Упр. шк. — 2018. — № 22/24. — С. 78-91.
 27. Гурба О. Міжпредметні проекти як засіб формування якісно нових компетентностей учнів // Хімія. — 2019. — № 7. — С. 34-37.
 28. Дмитренко К. А. та ін. Звичайні форми роботи — новий підхід: розвиваємо ключові компетентності // Зарубіжна література в школі. — 2018. — № 13/14. — С. 3-25.
 29. Журба К. О. Досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи в США // Укр. пед. журн. — 2017. — № 3. — С. 70-79. — Бібліогр.: 27 назв.
 30. Журило І. 6 технологій. Стратегія компетентнісного підходу // Зарубіжна літ. — 2018. — № 7. — С. 30-51.
 31. Заїка Т. П. Культурна компетентність в освітньому просторі сучасної України: поняття, структура та шляхи формування (філософський аспект аналізу) // Гілея .- 2018. — № 8. — С. 259-264. — Бібліогр.: 22 назви.
 32. Зобніна Л. Виховання компетентної особистості учня. Методична розробка для вчителів закладів освіти, гімназії, ліцеїв // Фізика. — 2019. — № 2.- С. 37-50.
 33. Калашин В. Ф. Загальнолюдські цінності в освіті // Упр. шк. — 2019. — № 4/5. — С. 41-50.
 34. Клименко С. Формування здоров'язбережувальної компетентності на уроках // Основи здоров'я. — 2019. — № 9. — С. 2-7.
 35. Козакевич І. Ключові компетентності що повинен знати й уміти випускник школи / І. Козакевич, М. Савусін, С. Пеняєв // Сучасна шк. України. — 2017. — № 12.- С. 4-15.
 36. Козленко О. Компетентнісно орієнтовані завдання в навчанні біології // Біологія і хімія в шк. — 2019. — № 5. — С. 11-14.
 37. Коляда І. Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною? : [урок з формування компетентностей] / Ігор Коляда, Маоія Санкевич // Історія в рід. шк. — 2019. — № 11. — С. 14-17.
 38. Коновалова М. Наскрізні лінії в ключових компетентностей // Зарубіжна літ. в школі. — 2018.- № 19-20. — С. 5-9. 
 39. Коршевнюк Т. До проблеми розвитку компетентностей учнів // Біологія. — 2019. — № 5. — С. 2-7.
 40. Крамар Н. Розв'язання прикладних задач як спосіб формування життєвих компетентностей учнів // Фізика в шк. України. — 2018. — № 3-4. — С. 3-5.
 41. Криворучко М. Формування міжпредметної компетентності на уроках біології // Біологія. — 2019. — № 7-9. — С. 50-72.
 42. Кріль О. Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів // Початк. шк. — 2019. — № 9. — С. 5-9.
 43. Кузнєцова О. Інтегровані уроки як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів // Зарубіжна літ. в шк. — 2018.- № 21/22. — С. 3-23.
 44. Лобанчук О. Роль анімації у формуванні компететностей особистості в початковій школа / О. Лобанчук, Н. Чембержі // Початк. шк. — 2018. — № 11. — С. 47-51
 45. Луговий В. І. Закон базисної організації компетентності / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. — 2017. — № 4 (97). — С. 14-30. — Бібліогр.: 37 назв.
 46. Луговий В. І. Ціннісно-орієнтаційні компетентності як невід'ємна складова кваліфікації : [реалізація Закону України "Про освіту"] / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 1. — С. 5-19. — Бібліогр.: 24 назв.
 47. Луговська І. Формування в учнів початкових класів підприємницької компетентності на уроках курсу "Я досліджую світ" у 1 класі // Початк. шк. — 2019. — № 10. — С. 27-29.
 48. Луговська І. О. Формування підприємницької компетентності першокласників у курсі  “Я досліджую світ” // Економіка в школах України. — 2019. — № 5. — С. 7-12. — Поч. у № 3.
 49. Малієнко Ю. Б. Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї // Укр. пед. журн. — 2018. — № 4. — С. 91-98. — Бібліогр.: 14 назв.
 50. Мальована О. І. Розвиток компетентностей: вимога сьогодення // Упр. шк. — 2018. — № 10/12. — С. 2-10. ; Зарубіжна літ. в шк. — 2018. — № 17/18. — С. 9-17. ; Завучу. Усе для роботи. — 2019. — № 3/4. — С. 31-33.
 51. Мельник О. Алгоритм підготовки та проведення уроку на засадах компетентнісного підходу // Початк. шк. — 2019. — № 10. — С. 45-48.
 52. Місюра Л. Я. Формування природничої компетентності в дітей з особливими освітніми потребами // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 8. — С. 1-11.
 53. Наконечна М. М. Скарбничка компетентнісних завдань для учнів 2-го класу // Початк. навчання та виховання. — 2018. — № 34/36. — С. 45-80.
 54. Нестерова І. В. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів старшої школи у контексті інтеграції формування їхніх ключових компетентностей та розвитку суб'єктності // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 57-60. — Бібліогр.: 6 назв.
 55. Осадча О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках біології // Біологія. — 2019. — № 4/5. — С. 26-31.
 56. Павленко Т. М. Вправи та ігри на розвиток соціально-емоційної компетентності // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 12. — С. 4-13.
 57. Павленко Т. Н. Формування соціальної компетентності. Аналітично-розвивальні практичні заняття для молодших школярів // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 10. — С. 8-15.
 58. Пилипенко В. Розвиток у школярів підприємницьких компетентностей. З досвіду роботи / Валентина Пилипенко, Оксана Голобокова // Сучасна шк. України. — 2018. — № 9. — С. 42-48.
 59. Подлевська Н. Соціокультурна компетентність учнів ЗЗСО на уроках української мови // Укр. мова і літ. в шк. — 2018. — № 6. — С. 11-15. — Бібліогр.: 20 назв.
 60. Поліщук В. Формування життєвих компетенцій у молодшому шкільному віці / В. Поліщук, Т. Поліщук // Початк. шк. — 2019. — № 8. — С. 53-57. — Закінч. Поч. у № 7.
 61. Потапова І. Ю. Розвиток соціокультурної компетентності учнів за умов інтегративного освітнього середовища як підґрунтя впровадження реформ Нової української школи // Упр. шк. — 2018. — № 28/30. — С. 27-40.
 62. Потоцька О. Впровадження компетентнісного підходу на уроках хімії // Хімія. — 2018. — № 19/20. — С. 38-43.
 63. Расулова Л. Формування економічної компетентності в дітей молодшого шкільного віку / Л. Расулова, А. Новаковська, Л. Швець // Початк. освіта. Спецвипуск. — 2019. — № 18. — С. 8-41.
 64. Сазоненко Г. Громадська компетентність: складники національно-патріотичного виховання учнів // Директор шк. — 2018. — № 9/10. — С. 34-44.
 65. Санковська І. Відвертий “Діалог” із природою: Завдання на формування екологічної компетентності // Початк. шк. — 2019. — № 17. — С. 8-64.
 66. Сацюк О. І. Формування основ професійної компетентності учнів основної та старшої школи у процесі трудового навчання / О.І. Сацюк, О. П. Однорог // Труд. навчання в шк. — 2019. — № 11/12. — С. 9-11.
 67. Свєтлова Т. Методичні рекомендації щодо реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у процесі навчання математики // Математика в шк України. — 2018. — № 27. -С. 2-12.
 68. Семенюк В. Формування здоров'язбережувальної компетентності на уроках біології // Біологія. — 2019. — № 9. — С. 23-33. — (Шкіл. світ).
 69. Скрипник В. Формування культурологічної компетентності учнів під час вивчення іноземних мов за європейським виміром // Упр. шк. — 2018. — № 22/24. — С. 29-45.
 70. Соболь Т. В. Значення компетентнісного підходу у формуванні сучасної особистості / Т. В. Соболь, В. Е. Туренко // Гілея. — 2018. — № 11 (138), ч. 2: Філос. науки. — С. 151-154. — Бібліогр.: 8 назв.
 71. Тест загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК) // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. — 2019. — № 6/7. — С. 20-84.
 72. Тимянко І. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики // Математика в шк. України. — 2018. — № 7/8. — С. 3-9.
 73. Тітова Н. Інформаційно цифрова компетентність: формування та розвиток в учасників освітнього процесу // Директор школи. — 2018. — № 9/10. — С. 45-86.
 74. Трофіленко В. Робота над розвитком мовлення учнів — важлива складова комунікативної компетентності // Початк. шк. — 2019. — № 7. — С. 28-30.
 75. Федорович Н. Позакласна робота із зарубіжної літератури як засіб формування життєвих компетентностей учнів шкіл-інтернатів // Зарубіжна літ. — 2019.- № 2. — С. 47-72.
 76. Ханчук І. "Перезавантаження" уроку літератури: методика "DAILY 5" ("ЩОДЕННІ 5") для формування ключових компетентностей в учнів середньої школи : [з укр. та зарубіж. літ.] / І. Ханчук, О. Янкович // Укр. мова і літ. в шк. України. — 2018. — № 11. — С. 9-13. — Бібліогр.: 4 назв.
 77. Хомишин І. Ю. Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту освіти // Право і сусп-во. — 2018. — № 1. — С. 196-200. — Бібліогр.: 14 назв.
 78. Цецюра С. М. Ключові компетентності Нової української школи // Початк. навчання та виховання. — 2018. — № 25/26. — С. 14-32.
 79. Шарапова О. В. Використання медіатехнологій як засобу формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у корекційно-відновлювальній роботі вчителя-логопеда // Логопед. — 2019. — № 10. — С. 12-18.
 80. Шевченко О. О. Формування гендерної компетентності й гендерної культури школярів 8-10-ті класи // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2018. — № 10. — С. 31-38.
 81. Шевченко О. Тренінгове заняття “Формування гендерної компетентності й гендерної культури школярів” (8-10 кл.) // Виховна робота в шк. — 2018. — № 8. — С. 33-40.
 82. Шиманська В. Формування творчих компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна літ. в шк. — 2018. — № 1/2. — С. 12-15.
 83. Шулик О. А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров'я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 1. — С. 11-13. — Поч. у № 11, 12, 2018.
 84. Юр'єва Г. Компетентнісний підхід у навчанні // Географія. — 2018. — № 19-20. — С. 14-17.
 85. Яворська С. Види контролю навчальних досягнень із синтаксису як засіб перевірки мовної компетентності учнів : [з української мови] // Укр. мова і літ. в шк. України. — 2018. — № 11. — С. 14-18.