1. 923049 74 С23 Сбруєва А. А. Характеристика освітньої системи у Франції // Порівняльна педагогіка : навч. посіб. для внз / А. А. Сбруєва. – Суми : Унів. кн., 2004. — С. 119-122.
 2. Адриан Ж. Десять лет спустя. Французские школы после децентрализации // Директор школи. — 1995. — № 2, 3, 4.
 3. Дебарбье Э. Факультатив о агрессии : [борьба с насилием в фран. шк.] // Первое сент. — 2004. — 23 марта.
 4. Доценко В. Пятое правило арифметики : [уровень мат. подготовки во Франции] // Наука и жизнь. — 2004. — № 12. — С. 20-26.
 5. Єгоров Г. Організація профільного навчання в зарубіжній школі. Досвід Франції // Історія в школі. — 2004. — № 2. — С. 5-8.
 6. Єгоров Г. Освітня система у Франції // Історія в школі. — 2001. — № 3-4. — С. 13-17.
 7. Ельянов Е. Школьная система Франции в период Пятой республики // История. — 1998. — № 28.
 8. Жуковський І. Забезпечення інформацією педагогічних кадрів у Франції // Шлях освіти. — 2003. — № 1. — С. 24-26.
 9. Жуковський І. Проектний метод у діяльності навчальних закладів Франції  // Шлях освіти. — 2003. — № 2. — С. 24-27.
 10. Жуковський І. Секрети французької кухні: особливості проектного методу в діяльності навчальних закладів Франції // Управління освітою. — 2002. -№ 1.
 11. Звєрєва М. А. Основні напрямки реформування середньої школи Франції в галузі професійної соціалізації учнів // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2006. — № 2. -С. 87-93.
 12. Зэлдин Т. Драматизм французской системы образования // Нар. образование. — 2004. — № 7. — С. 172-180.
 13. Зязюн Л. І. Ознайомтесь з доктриною початкової освіти Франції // Трибуна. — 2003. — № 9-10. — С. 24-25.
 14. Зязюн Л. І. Освітня система Франції // Рідна школа. — 2001. — № 11. — С. 70-74.
 15. Зязюн Л. І. Освітня система Франції у вимірах демократії, професіоналізму, праці, естетики, артистизму // Гуманітар. науки. — 2002. — № 2. — С. 115-120.
 16. Зязюн Л. Радикалізм педагогічних рефлексій в освітньо-виховній системі Франції // Філософія освіти. — 2006. — № 2. — С. 277-288.
 17. Колодочкина Е. Франция. Образование частное, местное, государственное? // Эхо планеты. — 2003. — № 28. — С. 20-23.
 18. Коломийцев В. Ф. Заметки о преподавании истории во Франции и США // Преподавание истории в школе. — 1993. — № 6. — С. 42-44.
 19. Корсак К. Система освіти Франції // Міжнар. освіта. — 1997. — № 4. — С. 6-13.
 20. Лавриченко Н. Педагогічне осмислення проблем соціалізації шкільної молоді  у Франції // Шлях освіти. — 2000. -№ 4. — С. 20-23.
 21. Лавриченко Н. Соціалізація шкільної молоді засобами громадянської освіти: французький досвід // Шкіл. світ. — 2003. -№ 9.
 22. Літературна освіта у ліцеях Франції (документи, досвід, коментар) // Зарубіж. літ. — 2005. — № 25-28. — С. 74-77.
 23. Лысова Е. Б. Организация внутришкольного управления во французских средних школах // Педагогика. — 1995. -№ 3. — С. 111-117.
 24. Лысова Е. Оценка успеваемости учащихся французской общеобразовательной школы // Нар. образование. — 2005. — № 7. — С. 80-86.
 25. Лысова Е. Б. Проблемы содержания образования во французской педагогике // Педагогика. — 1999. -№ 3. — С. 101-108.
 26. Лысова Е. Б. Французская начальная школа: проблемы и решения // Начал. шк. — 1994. — № 8. — С. 72-75.
 27. Михайлюк Л. М. Одарована дитина у системі державної освіти Франції // Обдарована дитина. — 2005. — № 6. — С. 30-34.
 28. Мойсеїв І. Від мовомислення до переконань (про літературну освіту в ліцеях Франції) // Зарубіж. літ. — 2005. — № 25-28. — С. 78-79.
 29. Никольский С. Школа во Франции — люди и идеи // Первое сентября. — 2011. — 13 февр.
 30. Покладок Е. Образование во Франции // Соц.-полит. журн. — 1997.- № 4. — С. 192-210.
 31. Роншен С. Новшества по-французски. Реформирование школьного образования //  Директор школи. — 1996. — № 1. — С. 60-67.
 32. Система оценки знаний учащихся в средних и высших учебных заведениях Франции // Все для вчителя. — 1998. — № 17. — С. 16.
 33. Французская школа в ХХI веке // Директор школи. — 1998. — № 7. — С. 65-76.
 34. Щевцов В. Е. Французская школа готовится к 2000 году // Педагогика. — 1992. — № 1/2. — С. 106-110.