1. Ф86177 327.5 В42 Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов'язане зі збройним конфліктом на сході України / [кол. авт.: А. Альохін та ін.]. – К. : [Компринт], 2017. – 142 с.
 2. Ф86469 343.4 З-68 Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / [авт.: О. Одегов, Н. Гриценко]. — [К. : Компринт, 2018]. — 64 с.
 3. Бр3594 159.94 М54 Методические рекомендации по психологии антистрессовой подготовки офицерского состава к экстремальным ситуациям для мобилизованных офицеров Вооруженных Сил Украины / МОН України, ЗНТУ ; [сост.: А. В. Репецкая, Е. Н. Рябой, Н. Г. Шубертий]. — [Запорожье : ЗНТУ], 2015. — 44 с.
 4. 991394 159.94 О-75 Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Н. О. Євдокимова та ін.]. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 342 с.
 5. 991224 364.6 С73 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рек. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. — Кропивницький : [Імекс-ЛТД], 2017. — 80 с.
 6. 991615 355.4 С79 Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки "Айболіта" / Всеволод Стеблюк. – [К.] : Дух і Літера. – 288 с.
 7. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формувань : Закон України від 6 верес. 2018 р. № 2523 // Голос України. — 2018. — 17 жовт. (№ 195). — С. 12.
 8. Про внесення змін до ст. 10 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад : Закон України від 22 трав. 2018 р. № 2442 // Уряд. кур’єр. — 2018. — 27 черв. (№ 120). — С. 4.
 9. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-ХІІ [зі змін. та доп. станом на 1.11.2018 р.] // Від. кадрів. — 2018. — № 12. — С. 2-24.
 10. Положення про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій :  затв. Указом Президента України від 22 листоп. 2018 р. № 386 // Уряд. кур'єр. — 2018. — 24 листоп. (№ 222). — С. 9.
 11. Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупованою адміністрацією РФ, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей : Указ Президента України від 25 лип. 2018 р. № 216 // Уряд. кур'єр. — 2018. — 27 лип. (№ 138). — С. 5.
 12. Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення : Постанова КМ України від 31 жовт. 2018 р № 905 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 88. — С. 98-99.
 13. Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2015 р. № 604 : (щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі  проведення АТО): постанова КМ України від 20 лют. 2019 р. № 119 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 26 лют. (№ 38). — С. 5.
 14. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях : затв. постановою КМ України від 12 лип. 2017 р № 497 в ред. постанови від 2.10.2019 р. № 863 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 5 жовт. (№ 191).
 15. Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : затв. постановою КМ України від 27 груд. 2017 р. № 1057 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 4. — С. 128-135.
 16. Про внесення змін до постанови КМ України від 19 жовт. 2016 р. № 719 : [питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей] // Уряд. кур'єр. — 2018. — 30 берез. (№ 62).
 17. Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях : постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 708 // Офіц. вісник України. — 2018. — № 72. — С. 25-26.
 18. Вимоги до суб'єктів надання послуг із психологічної реабілітації : [учасників АТО та постраждалим учасникам Революції Гідності] : затв. наказом М-ва соц. політики України 27 квіт. 2018 р. № 597 // Офіц. вісник України. — 2018. — № 36. — С. 119-121.
 19. Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності : наказ М-ва соц. політики України від 01.06.2018 р. № 810 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 47. — С. 35-42.
 20. Балаева Т. Невоенное дело : [о программе Киевской школы экономики по обучению ветеранов АТО предпринимательству] // Фокус. — 2018. — № 22. — С. 42-45.
 21. Бережнюк О. Пільги в смартфоні. Коли запрацюють реєстр ветеранів та система Е-ветеран і в чому їх важливість для учасників бойових дій  // День. — 2019. — 13 листоп. (№ 208). — С. 11.
 22. Бережнюк О. Примарний шанс. Чому пільгове кредитування не розв'язує проблеми з житлом для вимушених переселенців та учасників АТО?  // День. — 2019. — 17 груд. (№ 232). — С. 11.
 23. Болюк З. А. Психологічний захист учасників АТО / З. А. Болюк, Н. Б. Левицький // Безпека життєдіяльності. — 2018. — № 1. — С. 12-14.
 24. Бутченко М. Боевые потери : [о суициде в укр. армии] // Новое время страны. — 2018. — № 19. — С. 24-27.
 25. Ворона П. В. Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2018. — № 3. — С. 55-62. — Бібліогр.: 16 назв.
 26. Горская Д. “Во время обстрела в Зайцево подумал “Выживу — научусь танцевать танго.” Ветеран АТО открыл в Киеве школу аргентинского танго, где вернувшиеся с фронта бойцы бесплатно тренируются, справляются с поствоенным синдромом // Факты. — 2018. — 13-19 сент. — С. 6.
 27. Грабовський С. Про “ідеали” під час війни. Чого вартий черговий звіт Human Rights Watch? : [щодо оцінки ситуації на сході України міжнарод. неуряд. правозахистн. організацією] // День. — 2019. — 22 січ. (№ 10). — С. 5.
 28. Доліна О. Любов до Батьківщини починається з родини… (Минулого року стартував громадський проект "Серце горлиці." Проект об'єднав жінок, які виборюють незалежність України на фронті, в громадських або соціальних проектах) // Бюл. М-ва юстиції України. — 2019. — № 3. — С. 6-8.
 29. Дорожня карта: як учаснику АТО отримати земельну ділянку: покрокова схема дій // Уряд. кур’єр. — 2018. — 28 квіт. (№ 83). — С. 6.
 30. Жмуд Т. Соціальні гарантії контрактників: як вони діють? // Технополіс. — 2019. — № 1. — С.  27-29.
 31. Ільяшов Б. Усе про пільги, права, землю, житло та гроші для військовослужбовців, учасників АТО та їхніх родин // Уряд. кур'єр. — 2019. — 12 жовт. (№ 196). — С. 17-21.
 32. Інвалідність у зоні АТО: наявність шкоди (поранення) у військовослужбовця не спричиняє обов'язку Міністерства оборони щодо компенсації за неї : [судова практика] // Закон і бізнес. — 2018. — № 41. — С. 8-9.
 33. Кальниш В. Героям також потрібна допомога : [вплив реабілітац. заходів на працездатність організму та фіз. стан учасників бойових дій] / Валентин Кальниш, Олександр Мальцев // Охорона праці. — 2018. — № 10. — С. 46-48.
 34. Карпюк Г. Врятувати і зберегти… Військово-медична вертикаль: українська модель : [про реабілітацію поранених військових-учасників АТО] // День. — 2018. — 24 трав. (№ 90). — С. 4-5.
 35. Карпюк Г. Дебютанту поки що щастить Про роботу волонтерів, колишніх атовців, будівельників, які реалізують амбітний та нагальний проект “#184 общаги” // День. — 2018. — 9 серп. (№ 141). — С. 5.
 36. Кесарчук Л. Тут чекають на меценатів : [на Вінничині волонтери облаштовують центр реабілітації для учасників АТО] // День. — 2018. — 2 серп. (№ 136). — С. 9.
 37. Коновалова О. Державні гарантії та пільги для захисників вітчизни // Баланс-бюджет. — 2018. — 14 трав. (№ 19/20). — С. 45-50.
 38. Лиховид І. “Це вмотивовані працівники”. Волонтери влаштовують фестиваль вакансій для ветеранів АТО // День. — 2018. — 25-26 трав. (№ 91/92). — С. 19.
 39. Лиховид І. Неактуальні або недосяжні. Як військові оцінюють надання державою соціальних пільг// День. — 2019. — 8 жовт. (№ 183). — С. 11.
 40. Микитюк, Д. Ю. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на сході України // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2018. — № 4. — С. 131-134.
 41. Миколюк О. Знову вчитися жити. Яку програму підтримки колишніх полонених готує держава // День. — 2018. — 24 січ. (№ 11). — С. 10
 42. Миколюк О. Із фронту — на роботу. Ветеранам запропонують нові механізми працевлаштування // День. — 2019. — 27-28 верес. (№ 176/177). -С. 18.
 43. Мосьондз О. Як ветеранам АТО працевлаштуватися або започаткувати власний бізнес : [столич. центр практ. допомоги захисникам України Axios] // Нар. армія. — 2018. — 25 січ. (№ 4). — С. 16.
 44. Осипчук И. “ У нас с женой четверо детей, но мы решили взять ещё и приёмных. Чтобы было где всем нам жить, строю мини-посёлок”. Ветеран АТО из Полтавы Дмитрий Довженко реализует уникальный семейный проект “Нове село” // Факты. — 2019. — 21-27 февр.- С. 21.
 45. Панченко Н. Гарантії трудового законодавства для учасників АТО // Кадровик України. — 2018. — № 9. — С. 44-49.
 46. Переселенцы та ветерани розвивають бізнес : [підбито підсумки міжнар. проекту «Подолання наслідків конфлікту”, який реалізується на  Запоріжжі]// Голос України. — 2019. — 20 лип. (№ 136). — С. 7.
 47. Плахта Д. «Ангели-охоронці України». У Львові проводять арт-терапію для демобілізованих військовослужбовців : [АТО] // День. — 2018. — 22 берез (№ 50). — С. 11.
 48. Рибчинська С. С. Життя прожити — не поле перейти. Соціально психологічний театр : [мета: відновити психол. здоров'я дітей, батьки яких були, або є учасниками ООС, та сформувати почуття патріотизму] // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2019. — № 7. — С. 4-6.
 49. Руденко А. “Братерський дух — ключ до перемоги”. Срібний призер національного відбору на ігри Нескорених-2018 Сергій Наумов — про досвід на війні та значення спорту для реабілітації  // День. — 2018. — 6-7 лип. (№ 117/118). — С. 16-17.
 50. Тохтамиш О. “Між побратимами на фронті існує особливий зв'язок, він буває сильнішим, ніж між чоловіком і жінкою” : [інтерв'ю з психотерапевтом О. Тохтамишем про необхідність проходження психол. реабілітації учасникам бойових дій] // Україна молода. — 2019. — 17 верес. (№ 103). — С. 8-9.
 51. Тубелець О. Правовий статус добровольця: парадокси реальності та перспективи в майбутньому / О. Тубелець, Л. Жуковіна // Юрид. вісн. України. — 2019. — № 14. — С. 12-13.
 52. Удод В. Ф. Сучасний стан готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій // Інновац. педагогіка. — 2018. — № 7, т. 2. — С. 116-121. — Бібліогр.: 6 назв.
 53. Уретій О. “Солдат не повертається назад до того “Я” яким він був до війни.” Американський психолог Френк Пьюселік на своїх тренінгах навчає ветеранів адаптувати правила війни до мирного життя // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. — С. 16.
 54. Уретій О. Як реалізувати право на безоплатну освіту учаснику бойових дій та його дитині // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. ( № 20). — С. 11.
 55. Учасникам Заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях надано можливість користуватися тими ж соціальними гарантіями, які передбачені для учасників антитерористичної операції // Голос України. — 2018.- 6 верес. (№ 166). — С. 
 56. Чернецька С. “Добрі брати”. Три історії про те, як поляки допомогають українськім військовим : [про діяльність реабілітац. закладу “Добрий брат” (Польща)] // День. — 2019. — 29 лют. (№ 37). — С. 11.
 57. Чікалін В. Реабілітація учасників АТО. Як працюють урядові та регіональні програми // Нар. армія. — 2018. — 8 лют. (№ 6). — С. 16.
 58. Шуткевич О. Священик на війні: замість автомата — хрест і молитва : [військ. капелани в зоні АТО] // День. — 2018. — 24 берез (№ 10).
 59. Як учаснику бойових дій отримати земельну ділянку? Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко // Україна молода. — 2018. — 15 серп. (№ 88). — С. 11.
 60. Ярмилко М. Ніхто не може знати, як бути жінкою на війні крім самої жінки. У липні розпочався перший в Україні тренінг із соціально-психологічної підтримки “Посестри” // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. — С. 14.