343.431

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

Торгівля людьми (2018-2019)

 

 1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації : Закон України від 14 берез. 2018 р. № 2334 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 33. — С. 17.
 2. Деякі питання надання послуг особам, які постраждали від торгівлі домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей : постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 2019 р. № 553 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 53. — С. 28-32. ; Уряд. кур'єр. — 2019. — 10 лип. (№ 128). — (Орієнтир № 25).
 3. Положення про Державну установу “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей : затв. наказом М-ва соц. політики України 11груд. 2018 р. № 1852 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 99. — С. 158-161.
 4. Ападіна О. Протидія торгівлі людьми // Технополіс плюс. — 2019. — № 11. — С. 28-29.
 5. Доброта В. Торгівля людьми не має кордонів // Дем. Україна. — 2019. — 13 верес. (№ 37). — С. 9.
 6. Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідальності за секс-делікти: окремі проблемні аспекти // Юрид. вісн. України. — 2019. — № 5. — С. 12-13.
 7. Здоровило Т. Немовлята на замовлення. Правоохоронці перекрили канал вивозу дітей за кордон під прикриттям репродуктивної клініки // Україна молода. — 2018. — 18 лип. — С. 3.
 8. Как в Украине охотятся за детьми : [в Украине с начала года зафиксировано более 200 случаев эксплуатации детей в видео для взрослых] // Публика. — 2018. — 19-25 июня (№ 25). — С. 2.
 9. Кириченко Т. Правові проблеми незаконного вивезення дитини з країни постійного місця проживання // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 4. — С. 27-31. — Бібліогр.: 11 назв.
 10. Коваль Л. Людина не може бути товаром! Нині в Україні статус потерпілих від злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми мають понад 800 осіб // Уряд. кур'єр. — 2019. — 19 жовт. (№ 200). — С. 2.
 11. Левченко К. Гендерна нерівність  одна з причин торгівлі людьми : [розмова кор. В. Доброти з уряд. уповноваженою з питань гендер. політики К. Левченко] // Дем. Україна. — 2018. — 31 серп. (№ 34-35). -С. 11.
 12. Миколюк О. “Зі мною цього ніколи не станеться”. За останні кілька років кількість звернень громадян за допомогою внаслідок того, що вони стали жертвами рабства, зросла на 17 % // День. — 2019. — 22 жовт.
 13. Миколюк О. Щоб робота не стала рабством. В Україні почалась масова інформаційна кампанія проти торгівлі людьми // День. — 2018. — 31 лип. (№ 134). — С. 2.
 14. Мота А. Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами державної прикордонної служби України // Право України. – 2018. – № 1. – С. 184-195.
 15. Назарова Г. Оценка существующей ситуации относительно жертв торговли людьми в сфере социальной реабилитации в Азербайджане // Habitus. — 2018. — Вип. 6. — С. 85-89.
 16. Пижик Г. “Ні” рожевим окулярам! Протидія торгівлі людьми психологічний тренінг для старшокласників // Соц. педагог. — 2019. — № 5. — С. 13-15.
 17. Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2018. — № 1. — С. 186-190. — Бібліогр.: 11назв.
 18. 30 липня — Всесвітній день протидії торгівлі людьми : [у т.ч. стат. дані по Україні 2018-2019 рр.]// Соц. захист сьогодні. — 2019. — № 7/8. — С. 8-9.
 19. Устьянцева Н. Живий товар: механізм протидії : [результати протидії торгівлі людьми у нашій державі за підсумками 2017 р. ] // Прикордонник України. — 2018. — 2 берез. (№ 9). -С. 1, 4-5.
 20. Шевченко А. Торгівля людьми — не менше зло, а ніж торгівля зброєю та наркотиками : [тема “круглого столу” “Досвід Швейцарії з питань протидії торгівлі людьми та сексуальної експлуатації”, пройшов у підкомітеті з питань гендерної рівності у Верховній Раді України] // Голос України. — 2019. — 14 черв. (№ 111). — С. 1, 2.