1. Подобєд О. А. Ініціатор створення Української Визвольної Ради : [Іван Багряний, 1906-1963, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч] // Історія та правознавство. -2009. — № 22-24. — С. 38-41.
2. Галкін О. Спутниці життя Івана Багряного // Березіль. — 2009. — № 3-4. — С. 113-120.
3. Ф80706 83.3(4=Укр)6 Н40 Є. Маланюк і Багряний (дві концепції визволення України) // Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі). — К. : Смолоскип, 2009. — С. 477-484.
4. Гриневич В. Іван Багряний — митець і особистість // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2008. — № 5. — С. 8-11.
5. Волошина Н. Іван Багряний (1906-1963) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2007. — № 3. — С. 2-5.
6. Бендер В. Багряний зблизька : [спогади] // Березіль. — 2006. — № 9. — С. 136-155.
7. Шугай О. Іван Багряний : “Ходо тільки по лінії опору — і ти пізнаєш світ” : (До 100-річчя від дня народження) // Мандрівець. — 2006. — № 5. — С. 85-90.
8. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Іван Багряний // Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. — К. : А.С.К., 2006. — С. 511-528.
9. 930464 83.3(4=Укр) С47 Славутич Я. Сила Івана Багряного // Дослідження та статті : Розстріляна муза; Меч і перо; Українська література на Заході / Я. Славутич. — Едмонтон : Славута, 2006. — С. 360-362.
10. Слабошпицький М. Вижити й розповісти світові. Іван Багряний : [про поета] // Київ. — 2005. — № 6. — С. 127-137.
11. 907449 72.4(4Укр-4До) Д67 Клєщова О. Іван Багряний : письменник, публіцист і політичний діяч // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; [редкол.: В. Білецький та ін.]. Т. 5. — Донецьк : Схід. видавн. дім, 2004. — С. 400-405.
12. Неврлий М. Маланюк і Багряний : дві концепції визволення України // Слово і час. — 2003. — № 10. — С. 28-34.
13. Коновал О. Іван Багряний : До 95-ліття від дня народження письменника // Універсум. — 2001. — № 11-12. — С. 49-50.
14. Шугай О. Одіссея української людини, або витоки епічного мислення Івана Багряного // Пам’ять століть. — 1998. — № 5. — С. 2-27.
15. 877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Жулинський М. Г. Іван Багряний // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посібник для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. — К. : Укр. письменник, 1997. — С. 240-256.
16. Ф67990 63.3(4Укр)6 Р27 Рахманний Р. Слово про поета, що хотів бути тільки людиною [Іван Багряний] // Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті, 1945-1990 / Роман Рахманний ; вступ. ст. Івана Дзюби ; [упоряд. Л. Федорук]. — К. : Просвіта, 1997. — С. 435-440.
17. 845518 83.3(4=Укр)6 С60 Солод Ю. Д. Будівничий (Іван Багряний : життя і творчість) // Солод Ю. Д. Українська література — XX : (погляд у кінці тисячоліття) : навч. посібник за програмою 11 класу / Ю. Д. Солод. — К. : Нора-прінт, 1997. — С. 244-288.
18. Ф67130 050.9 И90 Шугай О. Голгофа Івана Багряного [короткий нариси життя та творчості українського письменника] // Історичний календар’98 : [наук.-попул. та літ. альманах] / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. [Вип. 4]. — К. : Українська книга, 1997. — С. 235-236.
19. Миронець Н. Слідчі справи Івана Багряного (За матеріалами архівів ДПУ-НКВС) // Слово і час. — 1995. — № 5/6. — С. 62-70.
20. 824375 У У45 Лавріненко Ю. Іван Багряний — політичний діяч і письменник // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 2. — К. : Рось, 1994. — С. 612-617.
21. Костюк Г. Іван Багряний (Сторінками спогадів) // Укр. мова і літ. в шк. — 1993. — № 10. — С. 4-12.
22. Никитченко Д. Великий майстер літератури : [фрагменти спогадів про Івана Багряного] // Дніпро. — 1992. — № 10-12. — С. 180-183.
23. Жулинський М. Іван Багряний [письменник] // Слово і час. — 1991. — № 10. — С. 7-13.
24. Гаврильченко О. Огненне коло Івана Багрянго / О. Гаврильченко, А. Коваленко // Київ. — 1991. — № 3. — С. 95-96.
25. Череватенко Л. “Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ”: [про письменника І. Багряного] // Дніпро. — 1990. — № 12. — С. 61-76.