1. 956123 83.3(4=Укр)6 П43 Погрібний А. Г. Зорі немеркнучої спалах (Марко Вовчок) / А. Г. Погрібний // Погрібний А. Г. Поклик дужого чину / Анатолій Погрібний ; вступне слово В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. — К. : Просвіта, 2009. — С. 352-380.
2. Чопик Р. Вовчок : [творчість] // Слово і час. — 2007. — № 8. — С. 3-14.
3. Донець Т. “Ясна зіронька українського письменства” : До 100-річчя з дня смерті Марко Вовчок // Чумацький шлях. — 2007. — № 4. — С. 18-20.
4. Гаєвська Л. В моїм садочку айстри білі… : [окремі факти з життя М. Вовчок] // Чумацький шлях. — 2005. — № 5. — С. 20-24.
5. Мовчун А. “Ясна зоря нашего письменства” : (Вивчення життєпису та творчості М. Вовчка в 6-му класі) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2000. — № 3. — С. 24-32.
6. Сиротенко В. Незнаний Марко Вовчок // Наука і суспільство. — 1999. — № 4-6. — С. 50 — 64; № 7-9. — С. 50 — 56.
7. 842926 83.3(4=Укр)1 И90 Гончар О. І. Вовчок Марко / О. І. Гончар // Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. Кн. 2 : 40-ві — 60-ті роки XIX ст. — К. : Либідь, 1996. — С. 209-236.
8. Русова С. “Лагідний пророк” України : [М. Вовчок] // Неопалима купина. — 1995. — № 1/2. — С. 68-73.
9. Лавров Д. “Красний, боже, який!” : Київськи адреси в житті і творчості М. Вовчка // Людина і світ. — 1994. — № 8. — С. 30-33.
10. Лобач-Жученко Б. Марко-Вовчок : Спогади молодшого сина // Книжник. — 1992. — № 1. — С. 19-21; № 2. — С. 9-12.
11. Казаченко А. Фантастичні прогнози? Ні, геніальні передбачення! : Невідома гіпотеза Марко Вовчок // Наука і суспільство. — 1990. — № 12. — С. 75-77.
12. 651019 82(477).09 У45 Марко Вовчок // Українські дожовтневі письменники : збірник літ.-критич. матеріалів : [посібник / упоряд.: В. Ф. Шевченко та ін.]. — К. : Рад. школа, 1985. — С. 96-112.
13. Вольпе Е.-Н. Марко Вовчок в Італії // Рад. літературознавство. — 1984. — № 6. — С. 57-62.
14. Сметанська М. І. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки : (До 150-річчя з дня народження) // Укр. мова і літ. в шк. — 1983. — № 12. — С. 11-16.
15. Письменна Л. Чого не знав ерудит : [з маловідомих фактів біографії М. Вовчка] // Київ. — 1983. — № 7. — С. 139-143.
16. Лобач-Жученко Б. Б. З приводу однієї родинної таємниці : [з біографії М. Вовчка] // Рад. літературознавств. — 1983. — № 6. — С. 59-61.
17. Лобач-Жученко Б. Б. Доля архіву Марка Вовчка // Рад. літературознавство. — 1975. — № 12. — С. 75-79.
18. Деменко В. М. Музей-кімната Марка Вовчка в Немирові // Укр. мова і літ. в шк. — 1974. — № 12. — С. 73-74.
19. Базилівський М. У Марка Вовчка у Кабардино-Балкарії // Вітчизна. — 1972. — № 12. — С. 214-216.
20. Недзвідський А. Нове про Марка Вовчка // Вітчизна. — 1965. — № 1. — С. 185-189.
21. Недзвідський А. У родичів Марка Вовчка // Вітчизна. — 1962. — № 10. — С. 186-191.
22. Недзвідський А. Марко Вовчок у Харкові // Прапор. — 1961. — № 12. – С. 94-95.