1. Лютий В. Зустрічі в Кринках, там, де полював Остап Вишня // Лісовий і мислив. журн. — 2009. — № 5. — С. 40-43.
2. Бабійчук Т. Треба любити людину : [заняття з української літератури у педагогічному коледжі, присвячене Остапові Вишні] // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2009. — № 4. — С. 18-21.
3. Богач С. “У нас люблять Остапа Вишню” : (Сценарій літературного вечора) // Дивослово. — 2001. — № 1. — С. 44-47.
4. 881455 У У45 Лавріненко Ю. Остап Вишня // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. Кн. 3 : Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (антитоталітаризму) — 1941-1991 рр. — [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. — К. : Аконіт, 2001. — С. 649-654.
5. Варварцев М. Остап Вишня і Леся Українка перед читачами Італії // Слово і час. — 1997. — № 9. — С. 24-26.
6. М146502 83.3(4=Укр)6 И45 Ільєнко І. Північні етапи великого сміхотворця : Остап Вишня в лабіринтах ГУЛАГУ // У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників : за архівами ДПУ-НКВС / Іван Ільєнко ; худож. оформл. Якова Яковенка ; фоторепрод. Ігоря Яїцького. — К. : Веселка, 1995. — С. 172-209.
7. Кобилецька О. Вишниха : [історія долі дружини Остапа Вишні] // Українка в світі. — 1994. — № 2. — С. 24-30; № 3. — С. 23-31; № 4. — С. 24-30.
8. Суровцова Н. Перехрещені стежки (Остап Вишня) // Слово і час. — 1991. — № 8. — С. 74-76.
9. М140642 83.3(4=Укр)6 З-11 Мукомела О. Вишня Остап : [життя та творчість] // …З порога смерті… : письменники України — жертви сталінських репресій. Вип. 1. — К. : Рад. письменник, 1991. — С. 101-103.
10. 778385 83.3(4=Укр)6 Л64 Зуб І. Остап Вишня : “Ніякого злочину не вчинив…” // Літературна панорама : [збірник / редкол.: В. Г. Дончик (голова) та ін.]. [Вип. 5 : / упоряд. С. С. Гречанюк]. — К. : Дніпро, 1990. — С. 204-215.
11. Гірняк Й. З Остапом Вишнею у таборах : [уривки зі спогадів] // Україна. — 1989. — № 41-45.
12. Білкун М. Біль і любов сатирика : До 100-річчя від дня народження О. Вишні // Ранок. — 1989. — № 11. — С. 20-21.
13. Кавуненко О. “Пробіжить час і мого горя…” : До 100-річчя від дня народження О. Вишні [З доданням текстів листів / Публ. листів та пояснення підгот. М. М. Євтушенко] // Початкова шк. — 1989. — № 11- С. 68-73.
14. Цеков Ю. Остап Вишня — відомий і невідомий : [До 100-річчя з дня народження письменника] // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 11. — С. 3-10.
15. Крижанівський А. В снігах колективного закріпачення : [До 100-річчя від дня народження О. Вишні] // Вітчизна. — 1989. — № 2. — С. 162-164.
16. Безуглий М. Шляхами придніпровськими : [про О. Вишню] // Вітчизна. — 1983. — № 7. — С. 205-207.
17. Воскрекасенко С. Народжений для добра й щастя : [про життя і творчість українського гумориста О. Вишні] // Вітчизна. — 1974. — № 11. — С. 141-151.
18. Губенко-Маслюченко В. Серед людей : [спогади про О. Вишню] / В. Губенко-Маслюченко, Ю. Ягнич // Вітчизна. — 1965. — № 11. — С. 140-153.