1. Осьмак Н. Особливості художньої трансформації образу пісні в поезії Олександра Олеся та Грицька Чупринки // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 57-60.
2. Лисенко Н. Емігрантські ювілеї О. Олеся // Слово і час. – 2009. – № 1. – С. 16-24.
3. 955509 74.261.84 В75 Ворожейкіна О. М. Трагедія його серця : (Літературна композиція за творами Олександра Олеся) // Ворожейкіна О. М. Літературне кафе : позакласні заходи / О. М. Ворожейкіна. – Х. : Основа, 2009. – С. 79-89.
4. Заремська І. Журба і радість Олександра Олеся: план-конспект регіонального уроку літератури // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 10. – С. 32-37.
5. 943592 83.3(4=Укр)6 К30 Качуровський І. Метрика Олександра Олеся : (творчість) // Качуровський І. В. Променисті сильвети : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – К. : Києво-Могилянська акад., 2008. – С. 176-190.
6. Кодак М. Докір і заклик Олександра Олеся // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7-8. – С. 101-105.
7. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Олександр Олесь // Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – К. : А.С.К., 2006. – С. 215-228.
8. П’ятаченко С. Проблема митця у “непатріотичних” п’єсах Олександра Олеся // Укр. мова і літ. в шк. – 2005. – № 8. – С. 54-56.
9. Івахненко Т. Український символізм (За твором О. Олеся “По дорозі в казку”) // Укр. мова і літ. в шк. – 2005. – № 7. – С. 23-26.
10. П’ятаченко С. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся і Євгена Маланюка // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 52-56.
11. Власенко О. Олександр Олесь і Сумщина // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 6. – С. 46-52.
12. Камінчук О. Неоромантик, символіст чи романтик? : Естетичні тенденції творчості Олександра Олеся //Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 46-49.
13. Малютіна Н. Інтенціональність висловлювань та способи їх художнього функціонування у драматичних етюдах Олександра Олеся // Слово і час. – 2004. -–№ 12. – С. 42-50.
14. Майборода Н. В. Неоромантичний характер драматичних творів Олександра Олеся // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. – 2004. – № 3. – С. 129-132.
15. Ф73607 050.9 И90 Орленко П. Драма Олександра Олеся [Український поет, 1878-1944] // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. – Киев : «Планета», 2003. – С. 428-430.
16. Ленська С. Радість і журба О. Олеся : (Система уроків із вивчення творчості поета в 10 класі) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 2. – С. 32-39.
17. Дуткевич Т. Поезія О. Олеся як засіб еколого-патріотичного виховання // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 5. – С. 15-18.
18. Чернова І. В. Від первісного до синтезованого синкретизму : синтез мистецтв у творчості Олександра Олеся // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. – 2001. – № 1. – С. 134-139.
19. Лисенко Н. З епістолярію О. Олеся (еміграційний період) // Слово і час. – 2000. – № 10. – С. 51-55.
20. Горик Н. Журба і радість О. Олеся : (тематична розробка двох уроків) // Урок української. – 2000. – № 7. – С. 46-48.
21. Филипович П. Олесь : [творчість письменника] // Урок української. – 2000. – № 7. – С. 40-46.
22. Геник-Березовська З. Невідоме лібрето О. Олеся // Слово і час. – 2000. – № 1. – С. 51-54.
23. Лисенко Н. “Для мене довгих літ нема, але пісень… Пісень без краю” : [про творчість О. Олеся] // Київська старовина. – 1999. – № 6. – С. 103-107.
24. Райська Л. Метафоричність поезії Олександра Олеся // Укр. мова і літ. в шк. – 1999. – № 4. – С. 60-61.
25. Одинець І. Від найперших вражень – до свідомої оцінки (До вивчення творчості Олександра Олеся) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 1999. – № 1. – С. 15-18.
26. Качуровський І. Метрика Олександра Олеся : [вірш. розмір] // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 40-45.
27. Чернова І. Міфологема долі в художньому світі О. Олеся // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 19-21.
28. Ф69496 83.3(4=Укр)1 Е27 Євшан М. Червоні маки… : (Про п’єсу О. Олеся “По дорозі в казку”) // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К. : Основи, 1998. – С. 446-448.
29. 854752 74.261.84 М64 Мірошниченко С. А. “З журбою радість обнялась…” (за творчістю О. Олеся) // Мирошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів /
С. А. Мирошниченко. – [Донецк] : Сталкер, 1998. – С. 378-383.
30. Тищенко Ю. З моїх зустрічей : [Олександр Олесь] // Пам’ять століть. – 1997. – № 6. – С. 79-85.
31. 842593 74.261.84 Т28 “З журбою радість обнялась…” (за творчістю
О. Олеся) // Твори з української мови та літератури : посіб. для старшокласників та абітурієнтів / [упоряд. С. Л. Лісняк]. Ч. 3. – Тернопіль : Богдан, 1997. – С. 76-78.
32. 877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Мойсеєнко А. К. Олександр Олесь // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посіб. для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. – К. : Укр. письменник, 1997. – С. 27-34.
33. Невідомі листи О. Олеся та Віри Вовк // Сучасність. – 1996. – № 3-4. – С. 137-139.
34. 840842 83.3(4=Укр)6 П18 Пархомик Р. Я. По дорозі в казку українського модернізму : [Вивчення спадщини українського поета О. Олеся] /
Р. Я. Пархомик. – Запоріжжя : Дике поле, 1996. – 128 с.
35. Невідомі листи Василя Стефаника та Олександра Олеся // Сучасність. – 1994. – № 10. – С. 162-163.
36. Олійник О. Крізь шати повсякденності (Особливості символістської драми Олександра Олеся) // Слово і час. – 1994. – № 4/5. – С. 15-19.
37. 824367 У У45 Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко,
Є. Федоренко]. Кн. 1. – К. : Рось, 1994. – 704 с. – Із змісту: Грушевський М. Поезія Олеся (1878-1944). – С. 257-265 ; Петров В. Проблема Олеся : [оцінка творчості поета]. – С. 275-285.
38. 813184 74.261.84 Н73 Письменний В. І. Олександр Олесь (1878-1944) // Нові імена в програмі з української літератури : посіб. для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. – К. : Освіта, 1993. – С. 90-101.
39. 777462 83.3(4=Укр) У45 Колесник Н. С. “Гіркий був келих життьовий…” (Сторінки з життя й творчості Олександра Олеся) // Українське літературознавство : респ. міжвідомчий наук. зб. Вип. 55. – Львів : Світ, 1990. – С. 37-44.
40. Лаборева О. Ознайомлення десятикласників з життям і творчістю Олександра Олеся // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 2. – С. 32.
41. 772408 83.3(4=Укр)6 Ж87 Жулинський М. Г. Олександр Олесь (1878-1944) : [творчість] // Жулинський М. Г. Із забуття — в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини) / М. Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 92-107.
42. 765216 83.3(4=Укр) Ш96 Шумило М. М. Злотна нитка співця (О. Олесь) // Шумило М. М. Силуети : ст., спогади, щоденник. записи / [упоряд. Н. М. Шумило ; авт. передм. В. Брюховецький]. – К. : Рад. письменник, 1990. – С. 91-115.
43. Гнатюк Н. Дещо з життя [українського письменника] Олександра Олеся // Всесвіт. – 1989. – № 2. – С. 145-151.
44. Вергун І. Сім’я Олесів у Ржевницях (1927-1935 рр.) // Визвольний шлях. – 1975. – № 3. – С. 373-375.
45. 871780 83.3(4=Укр)1 З-58 Зеров М. Поезія Олеся і спроба нового її трактування / М. Зеров // Зеров М. До джерел : іст. -літ. та критич. ст. / Зеров М. ; Микола Зеров.- Стейт Каледж, Па : [вид-во «Життя і Школа». вид. В. Луців]. – 1967. – С. 228-237.
46. Рудницький М. Без повітря рідної землі // Жовтень. – 1964. – № 1. – С. 109-117.
47. Сулима О. Перша збірка поезій Олеся і її значення в розитку української лірики : [Олександр Кандиба-Олесь] // Сучасність. – 1961. – № 4. –
С. 93-98.
48. Бабишкін О. К. Олександр Олесь [український поет 1878-1944] // Рад. літературознавство. – 1958. – № 1. – С. 88-105.