1. Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) : [на прикладі драм. поем “Одержима”, “Оргія”, “Адвокат Мартіан”] // Слово і час. — 2010. — № 8. — С. 71-78.

 2. Кочерга С. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки “Оргія” // Слово і час. — 2010. — № 4. — С. 3-12.

 3. Семенко С. В. Театрознавчі розвідки Лесі Українки у світлі полеміки про шляхи оновлення національної драматургії та театрального мистецтва на сторінках української періодики початку ХХ століття // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2010. — № 4. — С. 79-82.

 4. Кузьма О. Художнє втілення філософії екзистенціалізму в драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” // Дивослово. — 2010. — № 2. — С. 25-29.

 5. Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драмі Лесі Українки та Ж.-П. Сарта // Слово і час. — 2010. — № 2. — С. 41-54.

 6. Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки “Камінний господар” // Слово і час. — 2009. — № 11. — С. 78-83.

 7. Ф80706 83.3(4=Укр)6 Н40 Неврлий М. Я. Характер і техніка драми Лесі Українки й Гофмансталя // Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі). — К. : Смолоскип, 2009. — С. 45-55.

 8. 992259 82(477).09 И98 Іщук-Пазуняк Н. Ідеї драматичних поем Лесі Українки // Ііщук-Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Наталія Іщук-Пазуняк. — К. : Вид-во Олени Теліги, 2008. — С. 377-380.

 9. 947727 83.3(4=Укр) Т87 Турган О. Д. Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : монографія / О. Турган, Т. Гребенюк. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — 292 с. — Із змісту: Турган О. Д. Бенкет як реалія культури в драматургії Лесі Українки. — С. 19-36 ; Універсалія дому в драматургії Лесі Українки. — С. 36-49.

 10. Поліщук Я. Наближення до трагедії : (Модус трагічного в національній традиції і драматургія Лесі Українки) // Сучасність. — 2007. — № 11-12. — С. 117-125.

 1. Ковалик М. Це болюче “жіноче питання” : Модерна жінка в драматургії Лесі Українки та В. Винниченка // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 2. — С. 122-129.

 2. Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки // Слово і час. — 2007. — № 2. — С. 32-40.

 3. Кудрявцев М. Алегоричні версії драми Лесі Українки “Осіння казка” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2006. — № 3. — С. 12-15.

 4. Мірошниченко П. Трагедизація міфа про зраду (“На полі кровіЛесі Українки) // Слово і час. — 2006. — № 2. — С. 3-8.

 5. 929134 83 З-41 Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри : монографія / Н. В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2006. — 504 с. — Із змісту: Зборовська Н. В. Патріотичний пророчий ерос Лесі Українки : [“Касандра”]. — С. 231-234 ; Зборовська Н. В. Проблематика батьківського еросу у пророчій драмі Лесі Українки : між Дон Жуанаом і Месією : [“Одержима” та “Камінний господар”]. — С. 234-241.

 6. Кудрявцев М. Іудина сповідь : драма Лесі Українки “На полі крові” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 6. — С. 5-8.

 7. Кудрявцев М. “Камінний господар” Лесі Українки як українська інтерпретація світової теми // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 5. — С. 15-17.

 8. Поліщук Я. Драматургія Лесі Українки : втілення трагічного // Дивослово. — 2005. — № 5. — С. 52-56.

 9. Селіванова В. Б. “Порожній дискурс” у драмах Лесі Українки та Володимира Винниченка // Collegium. — 2004. — № 14. — С. 29-40.

 10. Кудрявцев М. Закон справедливості чи закон любові ? : Драматична поема Л. Українки “Одержима” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 5. — С. 2-4.

 1. Мірошніченко П. В. Трагедизація міфу про зраду (“На полі крові” Лесі Українки) // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2004. — № 2. — С. 9-12.

 2. Захарченко А. Драматургія Лесі Українки в контексті ідейно-естетичних пошуків української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст. // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 24-27.

 3. Хороб С. Неоромантизм Лесі Українки в контексті західноєвропейської модерної драми // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 5. — С. 33-38.

 4. Кудрявцев М. Трагедія невизнаної правди : (Ідейна проблематика драми Лесі Українки «Кассандра») // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 2. — С. 18-22.

 5. Новохатський Д. Слуга одного господаря ? Основні сфери взаємодії образів Дон Жуана та його слуги (На матеріалі “Камінного господаря” Лесі Українки та “EL burlador de Sevilla” Тірсо де Моліни) // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 166-170.

 1. Гуменюк В. Мельпомена її полонила : [драматичний хист Л. Українки] // Укр. театр. — 2002. — № 3. — С. 27-29.

 2. Поліщук Я. Страждання. Зрада. Смерть : філософські аспекти драматичної поеми Лесі Українки “Одержима” // Дивослово. — 2001. — № 11. — С. 2-6.

 3. Скупейко Л. Текст автора як екзистенціал страждання (драматична поема Л. Українки “Одержима”) // Слово і час. — 2001. — № 11. — С. 74-83.

 1. Моклиця М. Pro et contra християнства : (Драматологія Лесі Українки) // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 21-28.

 2. Поліщук Я. Три смерті — три вічності : (Пошук сенсу життя в драматичні поемі Лесі Українки “Одержима”) // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 11-21.

 3. Хороб С. Неоромантизм Лесі Українки в контексті західноєвропейської модерної драми // Зарубіжна літ. в навч. закл. — 2001. — № 6. — С. 26-31.

 4. Гаджилова Г. Творча генеза тексту драми Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” та особливості характеротворення // Слово і час. — 2001. — № 4. — С. 51-57.

 5. Гаджилова Г. О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”: еволюція художнього задуму // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 22-25.

 6. Лесик В. Філософсько-естетичний зміст драми Лесі Українки “Кассандра” // Дивослово. — 2001. — № 2. — С. 7-9.

 1. Турган О. Д. Бенкет як реалія культури в драматургії Лесі Українки // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 1. — С. 120-129.

 2. Сулятицький М. Особливості трансформації загальнокультурної традиції в драматичних поемах Лесі Українки // Дивослово. — 2000. — № 11. — С. 4-6.

 3. Масенко Л. Пророк і фарисей : (Ключова образна опозиція в драматургії Лесі Українки) // Урок української. — 2000. — № 3. — С. 39-44.

 1. Семененко Л. М. Митець як концептуальний герой драматургії Лесі Українки // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2000. — № 1. — С. 170-172.

 2. Поліщук Я. Відлуння античного міфу загибелі : (“Кассандра” Лесі Українки) // Слово і час. — 1999. — № 8. — С. 18-27.

 3. Мірошниченко П. В. Аполлонійско-діонісійська основа трагедійної дійсності драми Лесі Українки “Блакитна троянда” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 1999. — № 2. — С. 85-90.

 4. Турган О. Д. “Лісовий космос” у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 1999. — № 2. — С. 144-149.

 5. Демська Л. Проблема внутрішньої свободи в драматургії Лесі Українки // Слово і час. — 1998. № 9-10. — С. 54-57.

 6. Агеєва В. Чому торжествує камінний господар ? : [“Камінний господар” Л. Українки] // Слово і час. — 1996. — № 8-9. — С. 42-49.

 1. Криловець А. Драматична поема Лесі Українки “Оргія” : філософія національної честі // Дивослово. — 1996. — № 7. — С. 6-10.

 2. Масенко Л. Великі роздоріжжя : (Національна і соціалістична ідеї у драмі Л. Українки “Руфін і Прісцілла”) // Сучасність. — 1996. — № 5. — С. 97-104.

 1. Матющенко А. Вибір духовної свободи : (Особистісна колізія в драматургії Лесі Українки) // Слово і час. — 1996. — № 4/5. — С. 67-71.

 2. Залеська-Онишкевич Л. Драматична поема [Л. Українки] “У пущі” : тло доби твору і творення // Слово і час. — 1996. — № 2. — С. 12-15.

 3. 840979 83.3(4=Укр) Л64 Масенко Л. Тема національної зради в драматичних поемах Лесі Українки // Літературознавство : III міжнар. Конгрес українастів. Харків, 26-29 серпня 1996 р. — К. : Обереги, 1996. — С. 412-419.

 1. Бетко І. Драматична поема [Лесі Українки] “Одержима” : проблема морального максималізму : [про поему Л. Українки] // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 19-21.

 2. Розумний Я. Українськість Дон Жуана в “Камінному господарі” [Лесі Українки] // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 22-26.

 3. Герасимова О. “Кассандра” Лесі Українки : (Суб’єктивний фаталізм в історико-культурній ситуації початку ХХ сторіччя) // Філософська і соціологічна думка. — 1993. — № 6. — С. 115-131.

 4. Скуратівський В. Чи не весь епос світового буття : З нотаток про драматургію Лесі Українки // Укр. театр. — 1991. — № 4. — С. 2-3.

 5. Неволов В. Три грані “Одержимої” : До 120-річчя з дня народження Лесі Українки // Укр. театр. — 1991. — № 3. — С. 13-14.

 6. Петров В. Драматична поема Лесі Українки “Кассандра” // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 2. — С. 61-67.

 7. Жулинський М. Драматична доля драматичної поеми [Лесі Українки Бояриня”] // Прапор. 1989. — № 9. — С. 80-86.

 8. Демянівська Л. С. Характер конфлікту в драматичних творах Лесі Українки (на матеріалі поем “Осіння казка” і “В катакомбах”) // Укр. мова і літ. в шк. — 1983. — № 1. — С. 11-17.

 9. Звичайна О. Хор панегіристів : [про драму Л. Українки “Оргія”] // Визвольний шлях. — 1971. — № 11. — С. 1205-1212.

 10. Козій Д. Проблема трагічної провини у драматичних творах Лесі Українки // Визвольний шлях. — 1971. — № 9. — С. 1043-1055.

 1. Бабишкіна О. Драматургія Лесі Українки в дослідженнях 20-х — 30-х рр. // Укр. театр. — 1971. — № 6. — С. 22-24.

 2. Задеснянський Р. Злочин зради перед “судом сумління” (Драматична поема Лесі Українки “На полі крові”) // Визвольний шлях. — 1971. — № 3/4. —С. 263-272.

 1. Кухар Р. Клясичність драматичних творів Лесі Українки на тлі переломової доби // Визвольний шлях. — 1971. — № 2. — С. 179-193.

 2. Полушкіна Л. С. “Камінний господар” на сцені. До 100-річчя Л. Українки // Рад. літературознавство. — 1970. — № 12. — С. 52-63.

 3. Лесик В. Проти облудної філософії : [про драматичну поему Л. Українки “Кассандра”] // Жовтень. — 1963. — № 8. — С. 20-23.

 4. Ставицький О. “Адвокат Мартіан” Лесі Українки (До 90-річчя з дня народження) // Вітчизна. — 1961. — № 2. — С. 145-152.

 5. Донцов Д. Трагедія одержимої : (Одержима Лесі Українки) // Визвольний шлях. — 1955. — Кн. 3. — С. 13-22.