1. Неврлий М. Іван Франко і словаки // Слово і час. — 2010. — № 5. — С. 28-38.
 2. Тихолоз Н. «Хто ми є і як наша дорога». Основи національного виховання в родині Франків // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2010. — № 5. — С. 82-92.
 3. Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором “Визначні постаті України”. Іван Франко // Історія в шк. Укр. — 2010. — № 1. — С. 22-26.
 4. Микитюк В. Подільська “бурса” в рецепції Івана Франка // Слово і час. — 2010. – № 1. — С. 72-80.
 5. Петлюра С. И. Франко — поэт национальной чести // Радуга. — 2009. — № 7. – С. 117-133.
 6. 986197 3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. ІІІ. / Микола Ільницький. –К. : Києво-Могил. акад., 2009. — 904 с. — Із змісту: Ільницький М. Франкіана Якима Яреми. — С. 89-98 ; Ільницький М. Між ідеологію й естетикою. Франкознавчі дослідження міжвоєнного двадцятиліття в Західній Україні. – С. 63-89.
 7. Легкий М. З останнього десятиліття франкознавства // Слово і час. — 2008. — № 10. — С. 21-31.
 8. Голяк Т. До історії перших багатотомних видань творів Івана Франка // Слово і час. — 2008. — № 6. — С. 83-90.
 9. Денисюк І. Через терні до зірок : [життєвий і творчій шлях І. Франка у сучасному висвітленні] // Слово і час. — 2008. — № 10. — С. 45-60.
 10. 943592 3(4=Укр)6 К30 Качуровський І. Франко як містик // Качуровський І. Променисті сильвети / Ігор Качуровський. – К. : К.-Могил. акад., 2008. – С. 47-52.
 11. Микитюк В. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. — 2007. — № 8. – С. 17-22.
 12. 943752 78.34(4Укр)7 Н34 Геращенко М. Бібліографія в житті та діяльності І. Я. Франка (до 150-річчя від дня народження) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. – К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2007. – Вип. 19. — С. 548-553.
 13. Зубрицька М. Ювілей Івана Франка як тест на культурну і політичну притомність українців // Урок української. — 2006. — № 10. — С. 4-7.
 14. Голобородьдко Я. Мегазірка української меритократії : до 150-річчя від дня народження Івана Франка // Вісн. НАН України. — 2006. — № 8. — С. 31-41.
 15. До 150-річчя Івана Франка // Визвол. шлях. – 2006. – Кн. 7-8. – С. 30-93.
 16. Могильницька Г. Духовний заповіт українському народові : [творчість І. Франка] // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 56-63.
 17. Ярошенко А. П. Безсмертний каменяр : есе до 150-ліття з дня народження І. Я. Франка // Деловая жизнь. — 2006. — № 6. — С. 44-45.
 18. Шокало О. Іван Франко: феномен життя і творчості // Книжк. клуб плюс. — 2006. — № 6. — С. 6-9.
 19. Маркітан Л. П. Постать Івана Франка в кінофотодокументах // Укр. історичний журн. — 2006. — № 5. — С. 206-212.
 20. Білик Б. Значення громадсько-політичної діяльності та літературної творчості І. Франка : [до 150-річчя від дня народження] // Вісн. КНТЕУ. — 2006. — № 5. – С. 113-120.
 21. Васьківська О. Один із найяскравіших представників української інтелектуальної еліти : до 150-річчя від дня народження І. Франка // Вісн. Книжк. палати. — 2006. — № 4. — С. 37-39.
 22. Іван Франко в 10-томній академічній “Історії української літератури” : [матеріали круглого столу (11-12 жовт. 2005 р., м. Львів)] // Слово і час. — 2006. — № 4. – С. 55-72.
  1. Іванишин П. Метод методологічної верифікації Івана Франка : [нац.-екзистенціальні аспекти] // Визвол. шлях. — 2006. — Кн. 2. — С. 36-48.
 23. Недзвецька М. Матеріали для відзначення 150-річчя від дня народження Івана Франка // Пед. думка. — 2006. — № 1. — С. 41-44.
 24. Мовчан Р. Українська література. Книжка для вчителя. 5 кл. Розділ Іван Франко (1856-1916) // Дивослово. — 2005. — № 10. — С. 31-34.
 25. Севостьянова А. І. Франко у дослідженнях Ю. Бойка-Блохина // Вісн. Тавр. фундації. — 2005. — Вип. 1. — С. 51-56.
 26. 909288 3(4=Укр) Ш66 Шкандрій М. І. Франко // Шкандрій М. В обіймах імперії : рос. і укр. літератури новітньої доби / М. Шкандрій / пер. з англ. П. Таращук. – К. : Факт, 2004. – С. 301-307.
 27. Ф76080 83.3(4=Укр)6 Г68 Гординський С. Франкові “Квіти зла” : у 100-річчя народження поета // Гординський С. На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи С. Гординський /  [упоряд. Р. Лубківський]. – Львів : Світ, 2004. – С. 136-142.
 28. 864671 67.1(0) Б40 Безродний Є. Ф. Франко і я // Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч. посіб. / Є. Ф. Безродний, К. Ковальчук, О. С. Масний / М-во освіти України. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 359-365.
 29. Чопик Б. Геній молодого Франка // Визвол. шлях. — 1997. — Кн. 6. — С. 747-754.
 30. Хайруллін Р. Літературно-наукова бібліотека І. Франка // Дзвін. — 1997. — № 5-6. — С. 136-141.
 31. Погребенник Ф. Іван Франко та його бібліотека // Бібл. вісн. — 1997. — № 3. – С. 23-24.
 32. 851011 83.3(4=Укр)1 И90 Гундорова Т. І. Іван Франко // Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. : навч. посіб. / за ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1997. — Кн. 3: 70-90-ті роки XIX ст. — С. 298-362.
 33. 847131 83.3(4=Укр)1 М18 Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень : статті про літературу / Є. Маланюк. – К. : Дніпро, 1997. – С. 187-199.
 34. Копиленко О., Копиленко М. Великий Каменяр : [до 140-річчя від дня народження І. Франка] // Право Укр. — 1996. — № 12. — С. 83-87.
 35. Драч І. Іван Франко і ми : Кілька суб’єктивних вражень під кінець ХХ століття // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 61-65.
 36. Петлюра С. І. Франко — поет національної честі : [уривок] // Дивослово. — 1996. – № 8. — С. 3-4.
 37. Маланюк Є. Франко Незнаний : [до 140-річчя від дня народження І. Франка] // Дивослово. — 1996. — № 7. — С. 3-5.
 38. 821650 83.3(4=Укр) Л64 Франкознавство : [статті] // Літературознавство : другий міжнар. конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. : доп. і повідомлення. – Львів : [б. в.], 1993. – С. 273-328.
 39. Бажинов І. Д. Невідома стаття М. Драгоманова про Франка // Слово і час. — 1991.- № 9. — С. 13-17.
 40. Франко З. Франко і Грушевський // Соц. культура. — 1989. — № 10. — С. 6-8.
 41. 714232 83.3(4=Укр) У45 Панько Т. І. Радянське франкознавство. Деякі підсумки і перспективи розвитку / Панько Т. І., Міщенко Л. І., Чугайов В. П. // Українське літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Львів : Вища шк., 1988. – Вип. 50: Іван Франко. — С. 3-9.
 42. Сварник І. І. Вчитель Івана Франка : [про Т. Грушевича] // Жовтень. – 1987. — № 12. – С. 99-102.
 43. Шкраб’юк П. Терни і лаври. Маловідома історія про те, як І. Франка висували на здобуття Нобелівської премії // Наука і суспільство. — 1987. — № 1. — С. 58-62.
 44. Федосєєв П. М. Особистість, що стала врівень з віком : до 130-річчя з дня народження і 70-річчя з дня смерті І. Я. Франка // Вісн. АН УРСР. — 1987. — № 1. — С. 7-16.
 45. Сухорский С. Ф. Художник слова и педагог : к 130-летию со дня рождения И. Я. Франко // Сов. педагогика. — 1986. — № 12. — С. 103-106.
 46. Степовик Д. Побратимство муз : до 130-річчя з дня народження І. Франка : [про творчі стосунки письменника з художником І. Трушем] // Образотворче мистецтво. — 1986. — № 5. — С. 14-16.
 47. Михайленко К. Истоки бессмертия : к 125-летию со дня рождения И. Франко // Театр. жизнь. — 1981. — № 16. — С. 30.
 48. Шаховский С. “Вольный круг народов” : к 125-летию со дня рождения И. Франко // Радуга. — 1981. — № 8. — С. 159-168.
 49. Каспрук А. Світ правди і совісті : до 125-річчя з дня народження І. Я. Франка // Людина і світ. — 1981. — № 8. — С. 37-38.
 50. Солонинко В. Он построил мосты дружбы : 125-летию со дня рождения И. Франко // Дружба народов. — 1981. — № 8. — С. 244-247.
 51. Погребенник Ф. Прийде нове життя, добро нове у світ : до 125-річчя від дня народження І. Франка // Ранок. — 1981. — № 8. — С. 6-7.
 52. Шаховський С. Виховувати талант змолоду : до 125-річчя з дня народження І. Франка // Дніпро. — 1981. — № 8. — С. 124-129.
 53. Козик Л. Грудка отчої землі : [спогади про І. Франка] // Жовтень. — 1981. — № 5. – С. 126-130.
 54. Паночко М. Ще й великий мандрівник : [спогади про І. Франка] // Жовтень. — 1981. — № 1. — С. 155.
 55. Міщук Р. С. Нездійсненний задум. Вступ до планової дисертації Франка // Рад. літературознавство. — 1976. — № 8. — С. 66-70.
 56. Халимончук А. Кредо: праця, боротьба, гуманізм : [про І. Я. Франка] // Жовтень. — 1976. — № 8. — С. 115-126.
 57. Погребенник Ф. П. З неопублікованих архівних матеріалів про Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1976. — № 5. — С. 60-66.
 58. Качкан В. Франко — вихователь молодих талантів // Дніпро. — 1971. — № 8. – С. 132-135.
 59. Шеметов А. Живой Франко : [из воспоминаний друзей писателя] // Радуга. — 1967. — № 6. — С. 145-147.
 60. Басс І. І. Проблеми франкознавства на сучасному етапі // Рад. літературознавство. — 1966. — № 8. — С. 48-57.
 61. Чернишов А. Вічний революціонер : [до 110-річчя з дня народження І. Я. Франка] // Прапор. — 1966. — № 8. — С. 2-3.
 62. Гресько М. Ім’я, що перейшло кордони : [до 110-річчя з дня народження І. Я. Франка] // Прапор. — 1966. — № 8. — С. 52-55.
 63. Павличко Д. Наш Каменяр : кілька штрихів до портрета : [до 110-річчя з дня народження І. Франка] // Укр. мова і літ. в шк. — 1966. — № 8. — С. 1-7.
 64. Франко З. Т. У світі правди і гармонії : [до 110-річчя з дня народження І. Я. Франка] // Укр. мова і літ. в шк. — 1966. — № 8. — С. 8-13.
 65. Шабліовський Є. Співець великого єднання : [до 110-річчя з дня народження І. Я. Франка] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 35-44.
 66. Цитович І. Зустріч з Франком. Фрагмент з поеми // Жовтень. — 1966. — № 5. – С. 108-112.
 67. Гавришків Б. Співробітник газети “Die Zeit” : [про діяльність Франка-журналіста] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 68-71.
 68. 840835 63.3(4Ита) О-58 Онацький Є. Дух, що тіло рве до бою : [про І. Франка] // Онацький Є. Портрети в профіль / Є. Онацький. – Чікаго : Укр.-Амер. Вид. Спілка, 1965. – С. 193-198.
 69. Дашак З., Передерий В. Чудесная дружба : [о дружбе И. Я. Франко и Н. В. Лысенко] // Сов. Укр. — 1962. — № 7. — С. 176-180.
 70. Куриленко Й. М. З архівних матеріалів про І. Франка // Рад. літературознавство. — 1962. — № 4. — С. 128-129.