1. Гончар О. Т. Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х — початок 1860-х рр.) // Укр. іст. журн. – 2010. – № 6. – С. 34-49.
 2. Гончар О. Т. Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 190-198.
 3. Зленко Г. Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова // Наук. світ. — 2010. — № 9. — С. 12-13.
 4. Микола Костомаров: історія — сутність народності : [125 років тому не стало великого укр. і рос. історика] // Персонал плюс. — 2010. — № 15/16. — С. 10-11.
 5. Наумова Н. Споріднені гуманізмом "Книги народу польського і польського пілігримства" і "Книги битія українського народу". Що єднає їх? : [М. Костомаров і А. Міцкевич] // Наук. світ. — 2010. — № 7. — С. 22-24.
 6. Коляда І. "Усе, що було драматичним у нашій історії, розказано ним з безпосередньою майстерністю оповідача". Микола Костомаров: біографічний нарис (до 125-річчя з дня смерті) // Історія в шк. — 2010. — № 3. — С. 1-8.
 7. Ясь О. Надати історії привабливості роману… Творче кредо Миколи Костомарова // День. — 2010. — 19-20 лют. — С. 8.
 8. Железняк М. Хто має більше рації у ставленні до Костомарова — Чернишевський чи Зеновія Тарасівна : [М. І. Костомаров і З. Т. Франко] // Пам'ять століть. Україна. – 2009. – № 5/6. – С. 149-164.
 9. Морозов Д. Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова // Іст. журн. — 2009. — № 5. — С. 34-42.
 10. Іванова Л. Державницька концепція М. Костомарова // Іст. журн. — 2009. — № 2. — С. 27-35.
 11. Пінчук Ю. Студія М. Костомарова "Гетманство многогрешного" в контексті творення української етнічної ідентичності // Іст. журн. — 2009. — № 2. — С. 36-44.
 12. Ціпко А. "Слов'янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 4-6.
 13. Грабовська І. Передумови формування ідеї рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 26-28.
 14. Ємець Т. Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 15-18.
 15. Пасько І. "Костомарівська" наука і шевченківська поезія на тлі доби // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 18-21.
 16. Мостяєв О. Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 7-12.
 17. Воропаєва Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 12-15.
 18. Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 21-24.
 19. Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 24-26.
 20. Пінчук Ю. А. Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 78-88. – Бібліогр.: 42 назви.
 21. Гончар О. Т. "Людина науки, закохана в неї…" (М. І. Костомаров) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 107-113. – Бібліогр.: 30 назв.
 22. Пінчук Ю. Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч (До 190-річчя народження) // Іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 3-16.
 23. 923716 67.9(4Укр) Д36 Лемещенко К. Б. Питання федералізму в творчій спадщині М. І. Костомарова // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін — т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К., 2006. – Вип. 31. — С. 29-34.
 24. Козачок Я. Панорама і характер ретро- і перспективи в національному концепті Миколи Костомарова // Київ. старовина. — 2006. — № 5. — С. 28-35.
 25. Ващенко В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича // Київ. старовина. — 2006. — № 4. — С. 61-69.
 26. Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9. — № 2. — С. 99-120.
 27. Пінчук Ю. Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології // Іст. журн. — 2006. — № 1. — С. 43-51.
 28. Підгорна Л. Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій // Мандрівець. — 2005. — № 5. — С. 42-50.
 29. Лемещенко К. Б.  М. І. Костомаров — ідеолог лібералізму на Україні в ХХ столітті // Бюл. М-ва юстиції України. — 2005. — № 5. — С. 112-120.
 30. Шудря М. Трагедія із щасливою розв'язкою : [листування] : [любов і шлюб М. Костомарова] // Пам'ять століть. — 2005. — № 1. — С. 33-35, 89.
 31. Бурдакова Т. Историк, значит — патриот : [Н. И. Костомаров (1817-1885)] // Техника-молодежи. — 2004. — № 9. — С. 36-39.
 32. Ельянов Е. Создатель "народной истории". Критика исторических трудов Н. И. Костомарова с 1930-х по 1980-е гг. // История. — 2004. — № 13. — С. 14-17.
 33. Янкевич В. Ф. "Він — гордість України і надбання слов'янського світу". Нарис життя і діяльності М. Костомарова // Гуманітар. науки. — 2004. — № 2. — С. 178-191.
 34. Соколовский А. Назад — на тысячу лет. Николай Костомаров о смысле русской истории // История. — 2003. — № 37. — С. 4-8.
 35. Ільчук І. А. Активатори деструктивності (за творчістю М. І. Костомарова) // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2002. — № 8. — С. 74-86.
 36. 880805 72 Н72 Ільчук І. А. Проблема цивілізації в творчості М. І. Костомарова // Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія : альм. наук. пр. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 22. — С. 21-34.
 37. Ільчук І. А. М. І. Костомаров: від екзальтації до меланхолії // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2001. — Вип. 5. — С. 99-122.
 38. 873199 6/8 З-41 Ільчук І. А. Ідентичність особистості і нації (за творчістю М. І. Костомарова) // Збірник наукових праць з гуманітарних наук / ЗДІА ; [голов. ред. Воронкова В. Г.]. – Запоріжжя : [ЗДІА], 2000. – Вип. 3. — С. 84-92.
 39. Петренко О. Карпов Contra [супроти] Костомаров. Із історії однієї наукової дискусії // Історія України. — 1999. — № 19.
 40. Пінчук Ю. Мемуарна спадщина М. І. Костомарова // Історія України. — 1999. — № 48. — С. 4-5.
 41. 873247 6/8 З-41 Ільчук І. А. Оптимізм і песимізм в світогляді М. І. Костомарова // Збірник наукових праць з гуманітарних наук / ЗДІА ; [голов. ред.: Воронкова В. Г.]. – Запоріжжя : [ЗДІА], 1998. – Вип. 1-2. — С. 158-168.
 42. 848977 63.3(4Укр) Т52 Толочко П. П. М. І. Костомаров — видатний історик України // Толочко П. П. Від Русі до України : вибрані наук.-попул., крит. та публіц. пр. / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1997. – С. 203-214.
 43. Федоров В. А. Историк, этнограф, писатель (К 180-летию со дня рождения Н. И. Костомарова) // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, История. — 1997. — № 6. — С. 3-20.
 44. Шаповал Ю. Грані слов'янської ментальності [в творчості Костомарова] // Дзвін. — 1997. — № 3. — С. 141-144.
 45. Абраїмов В. Захисник рідної мови. (До 180-річчя від дня народження М. Костомарова) // Дивослово. — 1997. — № 8. — С. 21-22.
 46. Грабович Г. Проникливість і сліпота у рецепції Шевченка: випадок Костомарова : [вплив Т. Г. Шевченка на формування поглядів М. Костомарова] // Сучасність. — 1998. — № 3. — С. 72-95 ; № 4. — С. 109-128.
 47. Приймак Т. Микола Костомаров: біографія // Укр. іст. журн. — 1997. — № 2. — С. 126-128.
 48. Пінчук Ю. Один з найважливіших принципів народознавчого кредо М. І. Костомарова. (Маловідома лекція вченого про необхідність комплексного вивчення історії, етнографії та географії) // Нар. творчість та етнографія. — 1997. — № 4. — С. 31-33.
 49. Грушевський М. З публіцистичних питань Костомарова // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 113-133.
 50. 820400 63.3(4Укр) К30 Качкан В. А. "Співатиму, доки гласу стане…" (перечитуючи писання Миколи Костомарова) // Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : навч. посіб. : в 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – К. : Либідь, 1994. – Ч. 1. — С. 42-49.
 51. Замлинський В. Микола Костомаров: "Наша південна Русь має скласти окреме, громадське ціле…" // Віче. — 1994. — № 12. — С. 123-135.
 52. Павленко Н. Тернистый путь к славе : [Н. И. Костомаров] // Наука и жизнь. — 1994. — № 4. — С. 86-93.
 53. Гайовий Г. Кримська карта кінця ХVII століття очима Миколи Костомарова // Нар. армія. — 1993. — 4 груд.
 54. Скуратівський В. Микола Костомаров (1817-1885) : [до 175-річчя з дня народж.] // Сучасність. — 1992. — № 9. — С. 152-156 ; Укр. культура. — 1992. — № 4. — С. 14-15.
 55. Михайлин І. Парадокс : [про життя та творчу працю М. Костомарова] // Літ. Україна. — 1992. — 4 черв.
 56.  Пінчук Ю. А. До оцінки наукової й громадської діяльності М. І. Костомарова // Укр. іст. журн. — 1992. — № 3. — С. 3-11.
 57. Пінчук Ю. А. Про оцінку М. С. Грушевського науково-публіцистичних і політичних праць М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук, Л. В. Гриневич // Укр. іст. журн. – 1992. – № 4. – С. 112-133.
 58. 798658 83.3(4=Укр)1 М59 Микитенко Ю. О. Нова Греція у М. Костомарова і Я. Щоголева // Микитенко Ю. О. Антична спадщина і становлення нової української літератури / Ю. О. Микитенко / АН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 87-102.
 59. Замлинский В. А. Жизнь и творчество Н. И. Костомарова : [историк (1817-1885)] // Вопр. истории. — 1991. — № 1. — С. 234-241.
 60. Пінчук Ю. А. Заборонена стаття М. І. Костомарова // Укр. іст. журн. — 1990. — № 7. — С. 137-140.
 61. Киян О. І. Співробітництво М. І. Костомарова в історичних журналах пореформеної Росії // Укр. іст. журн. — 1990. — № 4. — С. 63-73.
 62. Захарченко В. А. Архівні джерела до біографії М. І. Костомарова в ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР // Архіви України. — 1990. — № 3. — С. 62-64.
 63. Скупейко Л. І. Категорія характеру як форма національної самосвідомості літератури (в естетиці М. Костомарова) // Рад. літературознавство. — 1989. — № 12. — С. 20-24.
 64. Борисов Н. Влюбленный в свободу : [о жизни и деятельности историка Н. И. Костомарова (1817-1885)] // Родина. — 1989. — № 10. — С. 58-59.
 65. Замлинський В. Портретна галерея М. І. Костомарова // Наука і суспільство. — 1989. — С. 52-53.
 66. Замлинський В. Видатний і маловідомий водночас : [про історика М. І. Костомарова] // Дніпро. — 1989. — № 4. — С. 60-65.
 67. Котляр М. Ф. Микола Іванович Костомаров і його життєпис політичного авантюриста :