1. 951753 83 Ч-12 Чабаненко В. А. Ім’ям і творчістю прославила Вітчизну : (Леся Українка) // Чабаненко В. А. Літературознавчі й літературно-критичні спроби / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України [та ін.]. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2009. — С. 16-22.
2. Ф78984 63.3(4Укр) Л17 Лазаревський Г. О. Леся Українка // Лазаревський Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. — К. : МАУП, 2007. — (Б-ка українознавства; Вип. 11). — С. 563-570.
3. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Леся Українка // Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. — К. : А.С.К., 2006. — С. 146-178.
4. Іванко Н. “На шлях я вийшла ранньою весною…” : (Ліературний вечір, присвячений річниці від дня народження Лесі Українки) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 7. — С. 53-56.
5. Лугіна Н. Життя і творчість Лесі Українки (узагальнюючий урок з української літератури) // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 1. — С. 40-42.
6. Бабійчук Т. В. “Я в серці маю те, що не вмирає !”: (Сценарій літ.-муз. вечора, присвяченого Л. Українці) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 3. — С. 2-4.
7. Забужко О. Une princesse lointaine : Леся Українка як культурно-інтерпретаційна проблема // Слово і час. — 2001. — № 2. — С. 6-18; № 3. — С. 45-53.
8. Ненадкевич Є. Українська жінка: [Л. Українка] // Дивослово. — 2001. — № 2. — С. 52-58.
9. Маланюк Є. До роковин Лесі Українки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 2. — С. 10-14.
10. 864671 67.1(0) Б40 Безродний Є. Ф. Леся Українка // Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч. посібник / Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний / М-во освіти України. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — С. 380-385.
11. Олійник М. З іменем Лесі : [Пам’яті Л. Українки] // Визвольний шлях. — 1997. — № 3. — С. 326-332.
12. 847131 83.3(4Укр)1 М-18 До роковин Лесі Українки (13.II.1871) // Маланюк Є. Книга спостережень : статті про літературу / Є. Маланюк. — К. : Дніпро, 1997. — С. 200-209.
13. Бондарчук Л. Колиска поетичного генію Лесі Українки / Л. Бондарчук, Л. Памірська // Дивослово. — 1996. — № 11. — С. 60-61.
14. Горак Я. Діалог : До 125-річчя від дня народження Лесі Українки та 140-річчя від дня народження Івана Франка // Дзвін. — 1996. — № 2. — С. 137-149.
15. 817890 63.3(4Укр) К59 Козуля О. Дочка Прометея : [Леся Українка] // Козуля О. Жінки в історії України / О. Козуля. — К. : Укр. центр духовної культури, 1993. — С. 84-89.
16. Маланюк Є. До роковин Лесі Українки // Україна. — 1991. — № 4. — С. 6-8.
17. Борисюк Т. Пам’ять і безпам’яття : [про Л. Українку] // Початкова шк. — 1991. — № 2. — С. 2-4.
18. Єрмоленко С. Я. “Не міряй ти безмірного безкраїм” : (До 120-річчя від дня народження Лесі Українки) / С. Я. Єрмоленко, Л. О. Ставицька // Мовознавство. — 1991. — № 2. — С. 7-14.
19. Радишевський Р. П. Висока філософія поетичного слова : [до 120-річчя від дня народження Лесі Українки] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 2. — С. 60-61.
20. Слабошпицький М. “…До тебе думка лине” : [про Лесю Українку] // Рад. жінка. — 1991. — № 2. — С. 4-6.
21. 790164 83.3(2Укр)7 Ф53 Филипович П. П. Леся Українка // Филипович П. П. Літературно-критичні статті / П. П. Филипович / [пердм., с. 3-16, упоряд. і прим. С. С. Гречанюка]. — К. : Дніпро, 1991. — С. 105-108.
22. Борисюк Т. О. Талант і мужність, або Спроба нового погляду на життя та творчість Лесі Українки // Початкова шк. — 1990. — № 2. — С. 71-75.
23. Мірошниченко Л. П. У фондах музею Лесі Українки // Рад. літературознавство. — 1981. — № 5. — С. 77-80.
24. Колосок Б. Новосілля в Колодяжному : [про новий будинок музею-садиби Л. Українки] // Наука і суспільство. — 1981. — № 3. — С. 40.
25. Войтюк А. Ю. З високою вимогою художності : До 110-річчя з дня народження Л. Українки // Рад. літературознавство. — 1981. — № 2. — С. 50-58.
26. Мірошниченко Л. П. Лесин дім : [літ. музей Л. Українки у Києві] // Укр. мова і літ. в шк. — 1981. — № 2. — С. 76-77.
27. Ярмусь С. І. Леся Українка : хотіла б я піснею стати… : [до 110-річчя з дня народження письменниці] // Укр. мова і літ. в шк. — 1981. — № 2. — С. 71-72.
28. 524138 83.3(4=Укр)6 Г65 Гончар О. Наша Леся [Українка] // Гончар О. Т. Письменницькі роздуми : літературно-критичні статті / О. Т. Гончар. — К. : Дніпро, 1980. — С. 56-64.
29. Геніальній поетесі, полум’яному борцеві. Відкриття у Києві пам’ятника Лесі Українці. [Верес. 1973 р.] // Нар. творчість та етнографія. — 1973. — № 6. — С. 95-96.
30. Ткаліч В. Ялтинський музей Лесі Українки // Нар. творчість та етнографія. — 1972. — № 3. — С. 87-88.
31. Аврахов Г. Перше сторіччя Лесі [Українки] // Прапор. — 1971. — № 2. — С. 9-15.
32. Корнійчук-Довгалюк Н. Ф. Музей-садиба Лесі Українки в с. Колодяжному // Укр. мова і літ. в шк. — 1972. — № 2. — С. 78-79.
33. Маланюк Є. До роковин Лесі Українки // Визвольний шлях. — 1971 — № 2. — С. 194-199.
34. Воропай О. Леся Українка (З нагоди століття з дня її народження ) // Визвольний шлях. — 1971. — № 1. — С. 5-11.
35. 871780 83.3(4=Укр)1 З-58 Зеров М. Леся Українка // Зеров М. До джерел: іст. -літ. та критич. ст. / Микола Зеров. — [передрук]. — Стейт Каледж, Па : [вид-во «Життя і Школа». вид. В. Луців], 1967. — С. 149-186.