1. Розвозчик М. Мавка — новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2009. — № 3. — С. 38-40.
2. Павленко М. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Маруся Чурай” Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь : Спроба порівняльного аналізу // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. – № 1. — С. 66-82.
3. 947727 83.3(4=Укр) Т87 Турган О. Д. Форми еросу в “Лісовій пісні” Лесі Українки. Природні стихії як основа міфопоетичного світовідчуття Лесі Українки (“Лісова пісня”). Лісовий космос у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” // Турган О. Д. Універсальні категорії в системі літературного твору модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : монографія / О. Турган, Т. Гребенюк. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — С. 129-143.
4. Гнатюк Л. Виявити спорідненість письменників на філософському та образно-стильовому рівні (урок компаративного аналізу за п’єсами
М. Метерлінка “Синій птах” і Лесі Українки “Лісова пісня” // Всесвітня літ. середніх навч. закл. України. — 2007. — № 4. — С. 38-40.
5. Поліщук О. По-новому про “Лісову пісню” Лесі Українки: [стенограма обговорення монографії Л. Скупейка “Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки”] // Слово і час. — 2006. — № 10. — С. 81-85.
6. 929134 83 З-41 Зборовська Н. В. Десублімація еросу в “Лісовій пісні” // Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри: монографія / Н. В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2006. — С. 241-243.
7. Плітка В. В. Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки “Лісова пісня” // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2005. – Т. 48. – С. 50-56.
8. Плітка В. Образ Килини з погляду екзистенціальних проблем життя (“Лісова пісня” Лесі Українки) // Слово і час. — 2005. — № 8. — С. 20-24
9. Скупейко Л. Форми художнього часу в “Лісовій пісні” Лесі Українки // Слово і час. — 2005. — № 8. — С. 16-19.
10. Баранова В. Неоромантичне двосвіття “Лісової пісні” Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 3. — С. 30-35.
11. Савченко О. Фантазіє! Ти сило чарівна… (сторінки драми-феєрії Л. Українки “Лісова пісня” // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 2. — С. 38-40.
12. Чаплінська О. В. Феномен десакралізації землі у творах Лесі Українки “Лісова пісня” та Ольги Кобилянської “Земля” // Гуманітарний вісн. ЗДІА : Зб. наук. праць. — 2004. — № 16. — С. 219-226.
13. Хилюк М. Цвіт душі мого народу : Фольклор і міфологія поліщуків у драмі-феєрії “Лісова пісня” // Дивослово. — 2004. — № 11. — С. 43-45.
14. Ковальчук С. Чи справді світ людей такий безкрилий ? Начерки до уроку узагальнення [по драмі-феєрії Л. Українки “Лісова пісня”] // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 3. — С. 76-78.
15. Скупейко Л. Пролог як міфообраз світу АВ Origine в “Лісовій пісні” Лесі Українки // Слово і час.- 2003. — № 2. — С. 22-30.
16. Хороб М. Фольклорно-міфологічна основа драми “Легенда” Станіслава Виспянського і “Лісова пісня” Лесі Українки // Зарубіжна літ. в навч. закл. — 2002. — № 2. — С. 33-37.
17. Скупейко Л. І. Драма Лесі Українки “Лісова пісня” (питання міфопоетики) // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 1. — С. 115-117.
18. Ф69706 83.3(0) З-15 Задеснянський Р. “Лісова пісня” Лесі Українки та “Затоплений дзвін” Гауптмана // Задеснянський Р. Критичні нариси / Р. Задеснянський. Т. 4 : Творчість Лесі Українки. — [Б. м.] : Укр. критична думка. — С. 99-112.
19. Ф83253 71.0 У59 Універсальні виміри української культури : монографія / НАН України, Український філософський фонд ; [О. Кирилюк та ін.]. – Одесса : Друк, 2000. – 216 с. — Із змісту: Метамова поезії в темі пробудження душі в “Лісової пісні” Лесі Українки (філософський аспект). — С. 166-173 ; Українська міфологія та універсально-культурна структура “Лісової пісні” Лесі Українки. — С. 173-183.
20. Скупейко Л. Казка і міф у драмі Лесі Українки “Лісова пісня” // Слово і час. — 2000. — № 8. — С. 55-65.
21. Поліщук Я. “Лісова пісня” Лесі Українки : неопоганство і семантика міфу // Дивослово. — 2000. — № 3. — С. 2-7.
22. Кухта Н. Народноказкова основа “Лісової пісні” Лесі Українки // Дивослово. — 1997. — № 4. — С. 28-30.
23. Бабій Ф. Про назву твору “Лісова пісня” та імена її персонажів // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 10-14.
24. Давидюк В. Позатекстова міфологічна символіка “Лісової пісні” [Л. Українки] // Дивослово. — 1994. — № 2. — С. 6-9.
25. Комар Л. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Зачароване коло” Люціана Риделя // Слово і час. — 1993. — № 5. — С. 65-67.
26. Фещак В. В. Із спостережень над вивченням “Лісової пісні” Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 1992. — № 2. — С. 31-35.
27. Борисюк Т. Фольклор і міфологія “Лісової пісні” Лесі Українки // Нар. творчість та етнографія. — 1991. — № 2. — С. 31-40.
28. 785163 81.411.4 К90 Демчук Л. П., Карпенко О. П. Спостереження над текстом і мовою “Лісової пісні” Л. Українки // Культура слова : Респ. міжвідом. збірник / АН УРСР , 1991. — Вип. 40. — К. : Наук. думка, — С. 21-23.
29. Борисюк Т. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Затоплений дзвін” Гергарта Гауптмана // Слово і час. — 1990. — № 3. — С. 15-20.
30. Яценко Н. М. “Лісова пісня” у контексті драматичних творів Лесі Українки // Рад. літературознавство. — 1987. — № 9. — С. 49-56.
31. Кордун В. М. Фольклорно-міфологічна образність у структурі “Лісової пісні” Лесі Українки // Нар. творчість та етнографія. — 1983. — № 3. — С. 60-65.
32. Лазарук В. Нечімне — край “Лісової пісні” : [про Л. Українку] // Жовтень. — 1978. — № 2. — С. 124-126.
33. Волинський П. К. Людина і природа. Єдність і суперечності (“Лісова пісня” Лесі Українки) // Рад. літературознавство. — 1978. — № 1. — С. 42-55.
34. Грицюта М. С. Про типологічну близькість “Лісової пісні” [Лесі Українки] і “Тіней забутих предків” [М. Коцюбинського] // Рад. літературознавство.- 1972. — № 8. – С. 46-52.
35. Костенко М. О. Проблематика та ідейний зміст “Лісової пісні” : [методичні поради для вчителів] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 2. — С. 45-52.
36. Блакитний К. Згадую “Лісову пісню” : [з історії постановки п’єси. До 100-річчя з дня народження Лесі Українки] // Укр. театр. — 1971. — № 1. — С. 25.
37. Рудик Н. Т. Про виховну силу “Лісової пісні” [Л. Українки] // Укр. мова і літ. в шк. — 1963.- № 6. — С. 61-66.
38. Каспрук А. А. “Лісова пісня” Лесі Українки. На допомогу вчителю // Рад. літературознавство. — 1962. — № 2. — С. 107-113.