1. 975122 83.3(4=Укр)6 Г94 Гундорова Т. Індивідуалістичний гнозис : Леся Українка // Гундорова Т. ПроЯвлення Слова : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. — Вид. 2-ге, перероб. та допов. — К. : Критика, 2009. — С. 377-426.
2. 992259 82(477).09 И98 Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Наталія Іщук-Пазуняк. — К. : Вид-во Олени Теліги, 2008. — 432 с. — Із змісту: Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка як людина. — С. 279-283 ; Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка і Єгипет. — С. 356-360 ; Іщук-Пазуняк Н. Згадки про Лесю Українку. — С. 388-394.
3. Ф78984 63.3(4Укр) Л17 Лазаревський Г. О. Молодість Лесі Українки
// Лазаревський Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. — К. : МАУП, 2007. — (Б-ка українознавства ; Вип. 11). — С. 571-582.
4. Присяжнюк В. Світло з горобиної ночі. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки : Сценарій нетрадиційного уроку // Відкритий урок. — 2005. — № 23-24. — С. 56-62.
5. Вознюк В. Леся Українка і Буковина // Дзвін. — 2003. — № 8. — С. 133-147.
6. Бондаренко Л. Звягель-колиска поетичного генія Лесі Українки // Слово і час. — 1999. — № 2. — С. 75-77.
7. Степанишин Б. З мозаїки особистості Лесі Українки : Ст. 2 // Дивослово. — 1997. — № 2. — С. 36-40; № 4. — С. 22-25.
8. Панченко В. “Я бачила кохання й молодощі…”: [інтимне життя Л. Українки] // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 33-34.
9. Бондарчук Л. Колиска поетичного генію Лесі Українки / Л. Бондарчук,
Л. Памірська // Дивослово. — 1996. — № 11. — С. 60-61.
10. Мах П. Лесин дивосвіт : До 125-річчя від дня народження Лесі Українки // Вітчизна. — 1996. — № 3-4. — С. 129-134.
11. Мірошниченко Л. Родовід Лесі Українки у фотографіях : (До 125-річчя від дня народження поетеси) // Бібл. вісн. — 1996. — № 2. — С. 26-27.
12. Олійник М. Палали кров’ю дикі рожі : Життєва драма Лесі Українки // Рідна шк. — 1996. — № 2. — С. 35-46.
13. Косач-Борисова І. Спогад про Олену Пчілку : До 125-річчя від дня народження Лесі Українки // Укр. культура. — 1996. — № 1. — С. 27-28.
14. Святовець В. “В дітей мені хотілось перелити свою душу…” : Леся Українка очима Олени Пчілки // Київ. — 1995. — № 6. — С. 146-148.
15. Сліпушко О. Незнана Леся Українка // Дніпро. — 1995. — № 5/6. — С. 81-83.
16. Савчук Н., Приходько О. Національне виховання в українській родині (За матеріалами літ.-краєзн. досліджень про родину Косачів) : [Родина Л. Українки] // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 31-32.
17. Диба А. Лесині коралі : [спогади М. М. Бешкурової про життя в сім’ї Лесі Українки] // Жінка. — 1993. — № 2. — С. 6-7.
18. Дун О. Мендель Розенбаум про Лесю Українку // Дзвін. — 1992. — № 3-4. — С. 163-165.
19. Шалагінова Л. Сестри : Маловідомі сторінки родинного літопису сестер Лесі Українки та її матері Олени Пчілки // Київ. — 1992. — № 3. — С. 121-126.
20. Борисюк Т. Жінка з роду Косачів : [Л. Українка] / Т. Борисюк, І. Денисюк // Україна. — 1991. — № 4. — С. 8-9.
21. Варварцев М. М. Ідеали, історія, революція : [по шпальтах одного листування Лесі Українки] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 2. — С. 68-74.
22. Зелінська Л. В. Біографічний нарис : грані пізнаного і прихованого : (на матеріалі біогр. Лесі Українки) // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 2. — С. 18-23.
23. Косач-Борисова І. Леся Українка в оточенні близьких — родини і друзів : (Спогади до 50-ліття її смерті) // Початкова шк. — 1991. — № 2. — С. 4-10.
24. Ваненко В. Чому Леся Українка хворіла? / В. Ваненко, І. Ермолаєва // Наука і суспільство. — 1988. — № 7. — С. 60-62.
25. Аврахова Л. Доля одного задуму : [до біогр. Л. Українки] // Всесвіт. — 1987. — № 1. — С. 170-171.
26. Мірошниченко Л. П. Невідомий лист Лесі Українки // Рад. літературознавство. — 1982. — № 2. — С. 65-68.
27. 446925 842 Д27 Дейч О. Леся Українка (Критико-біографічний нарис) // Дейч О. Дорогою дружби. — К., 1977. — С. 34-190.