1. Павленко Н. Павло Тичина : для уроку за життєвою долею // Урок української. — 2008. — № 5-6. — С. 44-46.
2. Ф82075 63.3(4Укр)6 М64 Миронець Н. І. Українська революція в долі і в творчості Павла Тичини // Миронець Н. І. Джерела історичної пам’яті / Надія Миронець ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : [б. в.], 2008. — С. 120-132.
3. Тичина Ю. Про дослідження родоводу Павла Тичини // Кур’єр Кривбасу. — 2007. — № 214-215. — С. 167-177.
4. Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 32-38.
5. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Павло Тичина // Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. К. : А.С.К., 2006. — С. 267-281.
6. Логвіненко М. Його шляхи, його боління… : На хвилі споминів в роздумів з нагоди 110-річчя П. Тичини // Вітчизна. — 2002. — № 1-2. —
С. 128-136.
7. 890603 83.3(4=Укр)6 П96 П’янов В. На струнах вічності : [біографія та творчість П. Тичини] // П’янов В. Визначні, відомі й «та інші…» : спогади, есеї, нариси / В. Я. П’янов. — К. : Укр. письменник, 2002. — С. 90-154.
8. 881456 У У45 Коцюбинська М. З любов’ю і болем : [спогади про П. Тичину] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. Критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. — [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. — К. : Аконіт, 2001. — Кн. 4 : Культурно-історична епоха модернізму (1961-1991). Постмодерна література дев’яностих років. — С. 273-279.
9. Моторнюк І. Павло Тичина : тріумф і трагедія // Дзвін. — 2001. — № 1. — С. 134-141.
10. Ф67049 83.3(4=Укр) Г75 Грабович Г. Диптих про Тичину // Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есе, полеміка / Г. Грабович. — К. : Основи, 1997. — С. 333-385.
11. Ольшевський І. [П. Тичина :] “Люблю астрономію, музику і жінку…” // Березіль. — 1996. — № 11/12. — С. 156-169.
12. Тичина Ю. Брати : Павло Григорович Тичина очима племінника // Київ. — 1994. — № 1. — С. 105-110.
13. Герасимова Г. П. Павло Тичина і Угорщина // Слово і час. — 1991. — № 1. — С. 14-18.
14. Костенко В. “Від всього серця я вітаю…” : (До 100-річчя від дня народження Павла Тичини) // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 1. — С. 53-59.
15. Тельнюк С. Червоних сонць протуберанці : [про П. Г. Тичину] // Початкова шк. — 1991. — № 1. — С. 58-62; № 2. — С. 69-71.
16. Зеленська Л. “Серце моє зв’язане з Чернігівщиною” : [до 100-річчя з дня народження П. Г. Тичини] // Укр. мова і літ. в шк. — 1990. — № 11. — С. 53-55.
17. 772408 83.3(4=Укр)6 Ж87 Жулинський М. Г. Павло Тичина (1891-1967) // Жулинський М. Г. Із забуття — в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини) / М. Г. Жулинський. — К. : Дніпро, 1990. — С. 237-251.
18. Кочур Г. Тичина — невідомий і забутий // Прапор. — 1989. — № 11. — С. 8-9.
19. Ковалів Ю. На перехрестях віку : [про щоденникові записи П. Тичини
1921 р.] // Дніпро. — 1988. — № 2. — С. 130-131.
20. Сивокінь Г. “А як до серця те узяти…” : [П. Тичина і його читач] // Укр. мова і літ. в шк. — 1988. — № 2. — С. 9-14.
21. Гальченко С. А. “Матерію мій мозок стежить…” : [самоосвіта і лектура
П. Г. Тичини] // Укр. мова і літ. в шк. — 1987. — № 1. — С. 3-9.
22. Гельфандбейн Г. “Харків мене підкував і виховав” : До 95-річчя з дня народження П. Г. Тичини // Прапор. — 1986. — № 1. — С. 176-180.
23. М117443 83.3(7=Кан) К77 Кравчук П. І. Мої друзі : [Павло Тичина] // Кравчук П. І. Мої друзі і знайомі : спогади, есе : [канад. Публіциста] / П. І. Кравчук. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 57-62.
24. Головко Д. Все — як двня пісня… : [спогад про П. Г. Тичину] // Київ. — 1984. — № 12. — С. 30-33.
25. Мисик В. Золотий ювілей : [до 73-річчя з дня народження П. Тичини] // Дніпро. — 1984. — № 4. — С. 106-107.
26. Пилинська-Чілінгарова О. Павло Тичина в Харкові // Прапор. — 1978. — № 7. — С. 136-140.
27. Костина І. “В напруженні усе моє життя” : [спогади про П. Г. Тичину] // Жовтень. — 1975. — № 1. — С. 109-119.
28. Ф2111 83.3(4=Укр)6 Т93 З літопису життя, творчої і громадської діяльності П. Тичини // Павло Тичина : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд.: В. І. Грунічев, С. М. Шаховський. — К. : Рад. школа, 1974. — С. 247-256.
29. Мінєєв П., Прокопенко Л. Окрилений любов’ю до рідної землі : [до біографії П. Тичини] // Рад. літературознавство. — 1971. — № 5. — С. 43-51.
30. Гресько М. Павло Тичина в Італії // Вітчизна. — 1964. — № 8. — С. 191-193.