1. Марко В. Вібрація душі поета і світ : [поема Павла Тичини «Золотий гомін»] // Дивослово. — 2010. — № 10. — С. 53-57.
 2. Хархун В. Поема Павла Тичини «Похорон друга» кризь призму тоталітарної естетики // Дивослово. — 2009. — № 6. — С. 49-52.
 3. Пономаренко О. «Золотий гомін» Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського «Великого льоху» // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 5. — С. 64-70.
 4. 943736 63.3(49=Сл) С48 Наєнко М. Високий модернізм «Сонячних кларнетів» : національний текст і загальнолітературний контекст : (П. Тичина) // Слов’янські обрії : доповіді / ред. рада : Б. М. Ажнюк [та ін.] ; НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / [редкол.: Т. П. Дубас та ін.]. – К. : [НБУВ], 2008. — Вип. 2: ХІV Міжнар. з’їзд славістів (10.09 — 16.09.2008, Охрид, Республіка Македонія) – С. 460-473.
 5. Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці П. Тичини «Сонячні кларнети» // Дивослово. — 2007. — № 11. — С. 61-63.
 6. Клочек Г. Художній світ поезії Павла Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…» : До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позиції рецептивної поетики // Дивослово. — 2007. — № 11. — С. 53-60.
 7. Сенчишин Я. Розвиток теми зла у «Сонячних кларнетах» П. Тичини // Пед. думка. — 2007. — № 1. — С. 38-44.
 8. Баран Г. «Стою. Молюсь. Так тихо-тихо скрізь…». Мовостиль віршованої молитви Павла Тичини // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006. — № 4-5. — С. 161-168.
 9. Бистрова О. Близькість віддалених сенсів : П. Тичина «Похорон друга» – М. Цвєтаєва «Стихи к Чехии» // Слово і час. — 2004. — № 7. — С. 42-47.
 10. Поляруш О. «Вслухався я в той гомін золотий…». Поема П. Тичини «Золотий гомін» // Дивослово. — 2004. — № 2. — С. 5-9.
 11. Оголевець А. Невимовна радість… і сльози, яких не виплакати ніколи. Лінгвоестетичний аналіз поезії П. Тичини «Одчиняйте двері…» // Дивослово. — 2002. — № 4. — С. 13-15.
 12. Гон М. «Послав я в небо свою молитву». Із спостережень над біблійною образністю збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2001. — № 2. — С. 20-25.
 13. Шестопалова Т. Міфологемний код поезій П. Тичини (На матеріалі віршів «Арфами, арфами» та «Квітчастий луг…») // Слово і час. — 2001. — № 1. — С. 59-64.
 14. Ставицька Л. Колірна гама в «Похороні друга» [П. Тичини] // Урок української. — 2000. — № 8. — С. 21.
 15. Оголовець А. Непереможне сонце.. і невблаганна смерть. Лінгвоестетичний аналіз поезії П. Тичини «Світок» // Дивослово. – 2000. — № 2. – С. 20-23.
 16. Надъярных Н. Созвучие несозвучного. Поэтическая книга П. Тычины «Вместо сонетов и октав» // Вопр. лит. — 1998. — № 1-2. — С. 170-205.
 17. Над’ярних Н. За парадоксами бароко й футуризму. («В космічному оркестрі» Павла Тичини) // Слово і час. — 1997. — № 10. — С. 6-16.
 18. Ковалів Ю. «Кларнетизм» — один з кодів української душі : [про збірник П. Тичини «Сонячні кларнети»] // Київ. — 1996. — № 11/12. — С. 139-141.
 19. Скуратівський В. Вичаклувати українського Орфея… : [про збірник П. Тичини «Чернігів»] // Сучасність. — 1995. — № 11. — С. 105.
 20. Діброва В. «Чернігів» П. Тичини : [про збірник віршів] // Сучасність. — 1995.- № 11. — С. 87-104.
 21. Грабович Г. «Чернігів» Тичини : [про поетичний збірник] // Сучасність. — 1995. – № 11. — С. 72-86.
 22. 689981 81.411.4 К90 Павло Тичина про мову // Культура слова : респ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні.– К. : Наук. думка, 1987. – Вип. 32. — С. 3-4.
 23. Басс Т. І. Вплив музичних форм на жанр поеми : [“Сковорода” П. Г. Тичини] // Рад. літературознавство. — 1989. — № 3. — С. 47-52.
 24. Недилько Г. Поэт и две сестры. К творческой истории стихотворения П. Тычины “О люба Інно…” // Радуга. — 1983. — № 6. — С. 108-110.
 25. Сердюк П. О. Ще про “Хор лісових дзвіночків” П. Тичини в IV класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1983. — № 6. — С. 16-19.
 26. Дмитрієв М. Д. “А я у гай ходила…” Павла Тичини : [поетика твору] // Рад. літературознавство. — 1983. — № 4. — С. 37-44.
 27. Ключек Г. Д. Краса і музика нового дня : (до 60-річчя з часу виходу “Сонячних кларнетів” П. Г. Тичини) // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 6. — С. 10-17.
 28. Клочек Г. Д. Особливості світосприймання поета як формотворчий фактор : [Павло Тичина “Сонячні кларнети”] // Рад. літературознавство. — 1976. — № 5. – С. 33-43.
 29. Пінчук С. “Слово о полку Ігоревім” у поезії П. Тичини // Рад. літературознавство. — 1971. — № 12. — С. 12-18.
 30. Присовський Є. М. Вірш П. Тичини “Я утверждаюсь” // Літ. в шк. — 1962. — № 5. — С. 16-19.
 31. Моренець П. Г. Вивчення вірша П. Г. Тичини “На майдані” в 5 класі // Літ. в шк. — 1960. — № 6. — С. 45-47.
 32. Тельнюк С. Народження епосу : [про трилогію П. Тичини “Дума про трьох вітрів”, “Золотий гомін” і “Скорбна мати”] // Прапор. — 1968. — № 9. — С. 8-16.
 33. Калиниченко Г. П. “Хор лісових дзвіночків” П. Тичини. Учителеві 4 класу // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 5. — С. 65-68.