1. Баган О. Кохання і дух позитивізму. Про деякі типологічні паралелі романів І. Франка “Перехресні стежки” і Б. Пруста “Лялька” // Дивослово. — 2010. — № 10. — С. 59-63.
 2. Сабат Г. Про свиню, звірячий парламент і встидливу опозицію: сатирично-політичні казки Івана Франка // Слово і час. — 2010. — № 5. — С. 38-46.
 3. Дронь К. «Тайнопис» саду в художній прозі Івана Франка: гра реальності та фантазії // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 59-68.
 4. Бук С. Структурне анотування у корпусі текстів (на прикладі прози Івана Франка) // Укр. мова. – 2009. – № 3. – С. 59-71.
 5. Захарова В. Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури : (За оповіданням «Борис Граб») // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 9. – С. 25-27.
 6. Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка “Украдене щастя” // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 7-8. — С. 53-55.
 7. Маковська Ю. Драма І. Франка «Учитель» на тлі суспільного життя Галичини кінця ХІХ століття // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 10. – С. 2-5.
 8. Сабат Г. Казки — «вандрівки» Івана Франка // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 55-61.
 9. Магера Т. Мала проза Івана Франка в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття // Мандрівець. — 2008. — № 5. — С. 52-57.
 10. Дроздовський Д. Літературне дежавю. Про спільність композиційних сценаріїв у повісті “Ася” І. Тургенєва й романі “Перехресні стежки” І. Франка // Дивослово. — 2008. — № 12. — С. 43-47.
 11. Микитюк В. “Crux professorum”. Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. — 2008. — № 3-4. — С. 5-9.
 12. Привалова С. Аналіз мови художнього твору : [на прикладі вивчення повісті І. Франка “Перехресні стежки”, 10 кл. Розробка уроку] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 1. — С. 21-27.
 13. Ковпик С. “Суд Святого Миколая” І. Франка на виховній годині // Рідна шк. — 2007. — № 7-8. — С. 57-59.
 14. Клочек Г. Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча української рецептивної поетики // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 39-45.
 15. Соловйова Н., Бучковська Л. Аналіз вольових дій та якостей героїв повісті І. Франка “Захар Беркут” : конспект уроку-диспуту, 7 кл. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 4. — С. 32-34.
 16. Луцак С. Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті “Захар Беркут” І. Франка // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 4. — С. 21-24.
 17. Бондаренко А. Мовнохудожнє осмислення концепту “чисте мистецтво” в тексті новели Івана Франка “Сонячне крило” // Урок української. — 2007. — № 2-3. – С. 50-54.
 18. Сабат Г. Жанрова стереотипія. Таксономія казок Івана Франка // Слово і час. — 2007. — № 1. — С. 50-57.
 19. Якубовська М. Пошуки свого шляху: на прикладі роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Дивослово. — 2006. — № 11. — С. 58-61.
 20. Возняк М. Автобіографічний елемент в оповіданні “На дні” (І. Франка) // Дзвін. — 2006. — № 9. — С. 68-111.
 21. Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. Антологія “Акорди” Івана Франка : книгознавчий та джерелознавчий аналіз // Дзвін. — 2006. — № 8. — С. 130-143.
 22. Сабат Г. Деякі міркування про поетику збірки Івана Франка “Коли ще звірі говорили” // Дивослово. — 2006. — № 9. — С. 35-36.
 23. Ціхоцький І. Професійна лексика в “Бориславський” прозі Івана Франка // Дивослово. — 2006. — № 8. — С. 7-12.
 24. Камінчук О. Структурно-типологічні параметри поезії Івана Франка: неокласицизм, просвітництво, романтизм // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 7. — С. 82-100.
 25. Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка : [філос. погляди І. Франка в художніх творах] // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 139- 152.
 26. Швець А. Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка // Дивослово. — 2006. — № 6. — С. 54-58.
 27. Каманина Е. В. Поествование от первого лица в рассказах Ивана Франко // Вестн. МГУ. Серия 9, Филология. — 2006. — № 4. — С. 98-103.
 28. Шишко О. Проблема злочину і кари та подружніх взаємовідносин у повісті Івана Франка “Перехресні стежки” : [інтегров. урок у 10 кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 3. — С. 42-49.
 29. Швець А. Образно-поетичний світ оповідання І. Франка “Під оборогом” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 1. – С. 150- 153.
 30. Дуркалевич В. Художня проза Івана Франка fin de sieclе: реконструкція самотності // Слово і час. — 2005. — № 11. — С. 7-14.
 31. Швець А. Модель дитячого світу у прозі Івана Франка // Дивослово. — 2005. — № 9. — С. 53-57.
 32. Тихолоз Н. Від казки до анти-казки. Казкоповість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. — 2005. — № 4. — С. 18-25.
 33. Ільницький М. “В наймах у сусідів” як соціокультурний феномен : [про кн. І. Франка “В наймах у сусідів”] // Слово і час. — 2005. — № 3. — С. 29-33.
 34. Ціхоцький І. Мовностилістичні особливості наративу у Франковій прозі // Дивослово. — 2005. — № 2. — С. 41-45.
 35. Тихолоз Н. Крутійська Одіссея “Рудого кардинала”. “Лис Микита” І. Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст // Дивослово. — 2005. — № 2. — С. 58-63.
 36. Косовець Н. Автобіографічний елемент у літературній драмі І. Франка “Зів’яле листя”, 9 кл. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2005. — № 1. — С. 31-33.
 37. Тихолоз Н. Казкові “Арабески” І Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. — 2004. — № 12. — С. 57-62.
 38. Сабат Г. П. Специфіка композиції казок про тварин (За збіркою І. Франка “Коли ще звіри говорили” // Вісн. ЗДУ. Філологічні науки. — 2004. — № 3. –

С. 185-191.

 1. Водяна Л. В. До проблеми жанрової ідентифікації поеми “Лис Микита” І. Франка // Вісн. ЗДУ : Зб. наук. ст. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 43-46.
 2. Каневська Л. “Чоловік не сам жиє на світі, а з людьми”: художньо-психологічна концепція міжособистісних взаємин у романістиці І. Франка // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 55-58.
 3. Бондаренко Ю. Алегорія тиранії в казці І. Франка “Фарбований лис”. До проблеми формування антитоталітарного світогляду школярів // Дивослово. — 2004. — № 1. — С. 29-33.
 4. Погребенник В. Діалог “Роман Рахманний — Іван Франко”: транспозиції, ремінісценції, актуалізація // Слово і час. — 2004. — № 1. — С. 24-34.
 5. Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвол. шлях. — 2003. — № 11. — С. 86-99.
 6. Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця. (Філософсько-сатиричні казки І. Франка) // Визвол. шлях. — 2003. — № 11. — С. 96-110.
 7. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові…”: етика і поетика Франкових казок // Дивослово. — 2003. — № 11. — С. 2-6.
 8. Солод Ю, Іван Франко : міфологізація і науковий реалізм, у незавершеному романі “Борислав сміється” // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Українознавство. — 2003. — № 7. — С. 30-33.
 9. Шевчук А. Едвард Козак та “Лис Микита” Івана Франка : [Е. Козак — ілюстратор дит. кн. і журн. карикатурист, гуморист] // Образотворче мистецтво. — 2003. — № 3. — С. 42.
 10. Логвин Г. Як побудоване суспільство ? : ( “Перехресні стежки” І. Я. Франка у 10 кл.) // Укр. мова і літ. в шк. — 2003. — № 3. — С. 49-53.
 11. 894569 3(4=Укр)1 И90 Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підруч. для вузів : у 2 кн. Кн. 2. / за ред. О. Д. Гнідач. — К. : Вища школа. — 440 с. — Із змісту : Драматургія [І. Франка] – С. 235-248 ; Новелістика І. Франка. — С. 215-234 ; Проза [І. Франка]. – С. 191-214.
 12. Заболотний О. Втеча як повернення — до повноти буття : (урок-дослідж. за новелою “Intermezzo”) // Урок української. — 2002. — № 11-12. — С. 32-34.
 13. Науменко Н. Інтертекстуальність музичного символу в обраній структурі тексту (в новелах І. Франка, О. Кобилянської, М. Яцкова) // Слово і час. — 2002. — № 11. – С. 20-25.
 14. Лашків Т. Поетика імпресіонізму у творі І. Франка “Дріада” // Дзвін. — 2002. – № 5-6. — С. 147-150.
 15. Ковальчук А. Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі “кримінальної прози” І. Франка) // Слово і час. — 2001. — № 7. — С. 73-77.
 16. Мірошниченко П. В. Рецепція образу “доля” в драмі І. Франка “Украдене щастя” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 65-69.
 17. Дергаль Л. Я. Поетикальна дифузія проблеми екзистансу й емотивності в оповіданні І. Франка “На роботі” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 1. – С. 29-32
 18. Луцишин О. У хронотопічному дзеркалі. Часопростір оповідань І. Франка про дітей // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. – № 6. — С. 34-45.
 19. Гуменний М., Гуменна В. До проблеми авторської особливості в дитячих оповіданнях І. Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 2000. — № 3. — С. 62-64.
 20. Гриценко В. “Мов паралітик той на роздорожжу…” : вивчення повісті І. Франка “Перехресні стежки” в 10-му класі // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2000. — № 3. — С. 15-18.
 21. Буслаєва К. О. Особливості передачі українських реалій засобами англійської мови у перекладі історичної повісті І. Франка “Захар Беркут” М. Скрипник // Віст. ЗДУ. Філол. науки. — 2000. — № 1. — С. 31-34.
 22. Бондаренко Ю. Міфологічна природа повісті Івана Франка “Захар Беркут” // Дивослово. — 2000. — № 1. — С. 2-4.
 23. Жиденко Г. “Перехресні стежки” Івана Франка в 10 класі // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 1999. — № 6. — С. 6-12.
 24. Панченко В. Любов і боротьба Євгенія Рафаловича : [повість Івана Франка “Перехресні стежки”] // Дивослово. — 1999. — № 9. — С. 32-37; № 10. — С. 40-44.
 25. Розвозчик П. Поринаючи в історію пращурів : (погляд з майбутнього на історичну повість І. Франка “Захар Беркут”) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 1999. — № 5. — С. 50-52.
 26. Струк Д. Відзискання “Лиса Микити” [І. Франка] // Сучасність. — 1999. — № 4. – С. 96-103.
 27. Гуменний М. Авторські характеристики і образна система І. Франка : (на матеріалі дит. оповід.) / Гуменний М., Гуменна В. // Укр. мова і літ. в шк. — 1999. — № 2. — С. 34-37.
 28. Легкий М. [І. Франко] — майстер малої прози // Дзвін. — 1996. — № 8. — С. 132-136.
 29. Слоньовська О. “Боже, Боже! За що ти покарав мене багатством?” (Зіставлення різних редакцій повісті І Франка “Boa constrictor” та проблеми бізнесу у творі) : модель уроку з позаклас. читання) // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 28-31.
 30. Гуменний М. Особливості мовної індивідуалізації персонажів І. Франка : (на матеріалі дит. оповід.) / Гуменний М., Гуменна В. // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 18-21.
 31. Теплінський М. Жіноча доля в українській класичній літературі: на прикладі зіставляння “Украденого щастя” І. Франка і “Грози” О. Островського // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 8-11.
 32. Мороз Л. Драматургія Івана Франка // Дивослово. — 1996. — № 5-6. — С. 3-7.
 33. 844742 У1 У45 Погребенник Ф. “Великі роковини” Івана Франка : [про твір письменника] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / [наук. ред. М. Наєнко ; упоряд.: В. Яременко та ін.]. — К. : Рось, 1995. — Кн. 4. — С. 12-15.
 34. 872956 81 Я41 Добровольська К. П. Роль епістолярію І. Я. Франка у формуванні міжкультурної комунікації та культурознавчої компетенції майбутніх фахівців // Язык и культура : вторая междунар. конф. : тезисы. – К. : Ф-ка печ. рекламы, 1993. — Ч. 2. — С. 68-69.
 35. Скоць А. І. У художньому світі роману “Борислав сміється” Івана Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 9. — С. 32-37.
 36. 790164 83.3(4=Укр)6 Ф53 Филипович П. П. Генеза Франкової легенди “Смерть Каїна” // Филипович П. П. Літературно-критичні статті / П. П. Филипович / [передм. с. 3-16 ; упоряд. і прим. С. С. Гречанюка]. – К. : Дніпро, 1991. – С. 95-104.
 37. Сокіл В. В. Фольклорні джерела повісті І. Я. Франка “Захар Беркут” // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 9. — С. 74-76.
 38. Рудь В. К. Принципи “поетичної справедливості” та його вияв у драмі І. Франка “Украдене щастя” // Рад. літературознавство. — 1986. — № 5. — С. 37-44.
 39. Бочко М. “Гей, розіллялось ти, руськеє горе…”. Тема трудової еміграції у публіцистиці І. Я.  Франка // Жовтень. — 1982. — № 8. — С. 107-109.
 40. Мороз М. О. “Для домашнього огнища” (Творча та видавнича історія повісті І. Франка) // Рад. літературознавство. — 1982. — № 4. — С. 29-35.
 41. Кравченко М. В. Емоційно-оцінна лексика в “Бориславсьских оповіданнях” І. Я. Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 1982. — № 3. — С. 43-48.
 42. Бровіньок Т. І. Студія Івана Франка “На дні” як новий тип ідейно-естетичної структури : [з вступ. ст.] // Початкова шк. — 1981. — № 8. — С. 36-43.
 43. Мороз М. З народних першоджерел : [про статтю І. Франка “Писанки”] // Вітчизна. — 1981. — № 8. — С. 199-201.
 44. Бровіньок Т. І. Колізія двійництва в романі Франка “Лель і Попель” // Рад. літературознавство. — 1981. — № 6. — С. 57-65.
 45. 476045 8У У45 Пашук А. І. Проблема класового підходу до явищ суспільного життя у творчості І Франка // Українське літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: І. І. Дорошенко (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Вища школа ; Вид-во при Львів. ун-ті, 1979. – Вип. 32: Іван Франко : статті і матеріали. – С. 3-14.
 46. Ткачук М. П. Окрадене дитинство : [оповідання “Кленові листки”, “Малий Мирон”, “Злодія зловили” в позакласному читанні] // Укр. мова і лт. в шк. — 1978. — № 2. — С. 75-80.
 47. Тищенко В. І. Велика проза про Кармалюка // Рад. літературознавство. — 1978. – № 2. — С. 27-35.
 48. Погребенник Ф. На сторінках російської преси : [про рос. вид. зб. оповід. І. Франка “В поте лица” та критич. матеріали з приводу її появи] // Жовтень. — 1976.- № 8. — С. 134-138.
 49. Ягодкіна Т. М. Композиція повісті І. Франка “Основи суспільності” // Рад. літературознавство. — 1976. — № 7. — С. 71-76.
 50. Маланчук В. А. Побут бориславських робітників у ранніх прозових творах І. Я. Франка // Нар. творчість та етнографія. — 1976. — № 2. — С. 55-66.
 51. Бендзар Б. П. Оповідання І. Франка німецькою мовою // Рад. літературознавство. — 1971. — № 12. — С. 66-73.
 52. Гмир І. С. Вивчення повісті І. Франка “Захар Беркут” : [у 6 кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 11. — С. 36-41.
 53. Гузар З. П. Образи-персонажі повісті І. Франка “Борислав сміється” : [вивчення в шк.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 11. — С. 12-19.
 54. Коржупова А. П. Орацювання статті І. Франка “Леся Українка” : [в 9 кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 2. — С. 52-57.
 55. Скоць А. І. Повість Івана Франка “Захар Беркут” // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 11. — С. 15-21.
 56. Руденко Ю. Д. Щоб спалахував “любові жар…” : [вивчення “Каменярів” І. Я. Франка у 7 кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 10. — С. 43-45.
 57. Гмир І. С. Літературні казки І. Я. Франка : [в 4 кл.] // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 10. — С. 61-67.
 58. Остоїч Т. Лист сербського вченого [фольклориста і літературознавця] до Івана Франка : [вступ. ст. та публік. Т. Руди] // Нар. творчість та етнографія. — 1970. — № 5. — С. 67-68.
 59. Переїденко О. Франків учитель : [з біографії М. Воробця — прототипа героя п’єси І. Франка “Учитель”] // Соц. культура. — 1967. — № 1. — С. 37.
 60. Бжеський І. Сценічний пам’ятник Каменяреві : [постановка п’єси І. Франка “Украдене щастя” в Київ. укр. драм. театрі ім. Франка] // Вітчизна. — 1966. — № 6. — С. 186-190.
 61. Шаян В. До питання сюжету, генези і оригінальності Франкового твору “Фарбований лис” // Визвол. шлях. — 1966. — № 5. — С. 575-591.
 62. Гавришків Б. Німецькі твори Каменяра : [про творчість І. Я. Франка нім. мовою] // Жовтень. — 1965. — № 12. — С. 104-105.
 63. Шкода Г. С. “Основи суспільності” : [про однойменну повість І. Франка] Рад. літературознавство. — 1963. — № 1. — С. 54-61.
 64. Франко І. Невідома рецензія І. Франка на збірку Я. Каспровича “Гинучому світові” / подав М. О. Мороз // Рад. літературознавство. — 1961. — № 3. — С. 114-115.