1. Скупейко Л. Леся Українка й (анти)народництво // Слово і час. — 2008. — № 12. — С. 48-55.
2. 992259 82(477).09 И98 Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Наталія Іщук-Пазуняк. — К. : Вид-во Олени Теліги, 2008. — 432 с. — Із змісту: Іщук-Пазуняк Н. Михайло Драгоманов і Леся Українка. — С. 284-288 ; Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка і европейські літератури (До питання про «Блакитну троянду»). — С. 256-278.
3. 943592 83.3(4Укр)6 К30 Качуровський І. До питання про релігійні моменти у світогляді Лесі Українки // Качуровський І. Променисті сильвети / Ігор Качуровський. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 89-98.
4. Михайляк У. Світоглядні засади антропософії моралі Лесі Українки // Наука. Релігія. Суспільство. — 2007. — № 4. — С. 58-65.
5. Михида С. Таємниці божого провидіння… : Теоретичні аспекти створення психопортрета Лесі Українки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006. — № 9-10. — С. 103-111.
6. Кочерга С. О. Європеїзм Лесі Українки як світоглядна константа // Гуманітарні науки. — 2004. — № 1. — С. 16-28.
7. Харада Й. Самоідентифікація і компаративістика (до художньо-естетичних поглядів Лесі Українки) // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2003. — Т. 21. — С. 25-29.
8. Богдан С. “Україна… А знаєте, таке є щось в сьому слові” : Етнічні стереотипи Лесі Українки за її листами // Дивослово. — 2002. — № 10. — С. 19-23.
9. Ф69706 83.3(0) З-15 Задеснянський Р. Еволюція світогляду Лесі Українки // Задеснський Р. Критичні нариси / Р. Задеснянський. Т. 4 : Творчість Лесі Українки. — [Б. м.] : Укр. критична думка. — С. 1-45.
10. Скупейко Л. Леся Українка і фемінізм : (нефемініст. погляд) // Урок української. — 2000. — № 1. — С. 40-43.
11. Онуфрієнко О. Головні світоглядно-філософські засади лірики Лесі Українки // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 6. — С. 31-36.
12. Мороз Л. Леся Українка і християнство // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 4-10.
13. Смерека В. Еволюція світогляду Лесі Українки // Розбудова держави. — 1994. — № 2. — С. 46-50.
14. Сторінки співпраці Лесі Українки з “Літературно-науковим вісником” // Слово і час. — 1991. — № 2. — С. 14-20.
15. Забужко О. С. До характеристики філософсько-історичної концепції Лесі Українки // Філософська і соціологічна думка. — 1989. — № 4. — С. 86-96.
16. Радишевський Р. П. Леся Українка і Маруся Конопницька. (До питання “Революція 1905-1907 рр. і літ.”) // Рад. літературознавство. — 1978. — № 5. — С. 44-53.
17. Загороднюк П. Життя віддане народові : [атеїст. спрямованість творчості
Л. Українки] // Людина і світ. — 1973. — № 11. — С. 18-20.
18. Святовець В. Ф. Участь Лесі Українки в суспільно-політичному русі // Укр. мова і літ. в шк. — 1972. — № 6. — С. 9-18.
19. Загороднюк П. О. Суспільно-політичні погляди Лесі Українки. (До 100-річчя від дня народження) / П. О. Загороднюк, І. Ф. Надольний // Укр. іст. журн. — 1971. — № 2. — С. 44-48.
20. Осляк І. Шляхом Прометея : [Атеїстич. погляди Лесі Українки. До 100-річчя з дня народження поетеси] // Людина і світ. — 1971. — № 2. — С. 12-17.
21. Попович М. Промінь чистого серця : [філософське осмислення життя в творчості Лесі Українки] // Вітчизна. — 1971. — № 2. — С. 168-173.
22. Злупко С. Творче єднання : [про взаємовідносини Л. Українки з представниками демократичного руху Західної України] // Жовтень. — 1963. — № 8. — С. 13-15.
23. Каспрук А. Леся Українка проти декадентів модерністів // Вітчизна. — 1963. — № 8. — С. 173-178.