1. Ф80683 71.0 К90 Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах // Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. для вузів / за ред. І. І. Тюрменко. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 285-292.
 2. Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани : (фото. та малюнки) // Укр. культура. — 2007. — № 5. — С. 30-32.
 3. Куфльовська Л. Кулиптаси на малюнках Тараса Шевченка // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 50-52.
 4. Прядка В. Творчий шлях Т. Г. Шевченка і мистецтвознавство : [інтегров. курс] // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 1. — С. 43-46.
 5. Наумова Н. Се мій батько… : [малюнок батька Т. Г. Шевченка] // Чумац. шлях. — 2005. — № 3. — С. 14-15.
 6. Моценко П. Українські пісні на слова Тараса Шевченка // Нар. творчість та етнографія. — 2004. — № 5. — С. 35-41.
 7. Дербо В. Тарас Шевченко і музика : літ.-муз. композиція для студентів / Дербо В., Толіна С. // Початк. шк. — 2004. — № 5. – С. 59-61.
 8. Огоновська С. Галерея мистецьких творів Т. Шевченка : урок позакл. читання // Дивослово. — 2004. — № 5. — С. 9-12.
 9. Мойсеїв І. “Теодицея” Коси Кістяківни : офорт Т. Шевченка “Казка (Солдат і смерть)” // Дивослово. — 2004. — № 2. — С. 74-77.
 10. Гунько С. Академік Т. Г. Шевченко і поліграфія // Палітра друку. — 2004. — № 1. – С. 13.
 11. Купленник В. Танцювальне мистецтво у творчій діяльності та житті Т. Шевченка // Дивослово. — 2003. — № 7. — С. 78.
 12. Брюховецька Л. Шевченко в кіно // Кінотеатр. — 2003. — № 3. — С. 22-25.
 13. Кугленник В. Тарас Шевченко і українське танцювальне мистецтво // Нар. творчість та етнографія. — 2003. — № 3. — С. 42-47.
 14. Степанишина Ю. Тарас Шевченко і національна музична культура // Укр. мова і літ. в шк. — 2000. — № 5. — С. 73-76.
 15. 875080 3(4Укр) И90 Шевченко й “передвижники” // Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Либідь, 2000. – С. 542-551.
 16. Віроцький В. Філателістична Шевченкіана // Пошта і філателія України. — 1996. — № 2. — С. 16-18.
 17. Яцюк В. Шевченко-художник у прижиттєвій критиці // Слово і час. — 1995. — № 3. — С. 25-31.
 18. Непокупний А. Музичне оточення Т. Шевченка. Викладач, виконавець і композитор Ф. Атце та оцінка його К. М. фон Вебером і Р. Шуманом // Вісн. АН Укр. — 1993. — № 10. — С. 104-110.
 19. Майданська С. Шевченко і музика // Київ. — 1992. — № 3. — С. 153-157.
 20. Фоменко В. М. Т. Г. Шевченко і народна картинка // Нар. творчість та етнографія. — 1990. — № 2. — С. 27-34.
 21. Фененко О. М. Фольклорно-літературна традиція офорту Т. Г. Шевченка “Казка” // Нар. творчість та етнографія. — 1990. — № 2. — С. 34-37.
 22. Чепелик В. В. Шевченко и мир архитектуры // Строительство и архитектура. — 1989. — № 4. — С. 26-28.
 23. Михайлин І. “Кобзар” у драматургії 1920-х років // Прапор. — 1989. — № 3. – С. 171-178.
 24. Гаско М. Ще одна версія, або Пошуки першоджерела : [про мал. Т. Г. Шевченка “Погруддя жінки”] // Київ. — 1989. — № 3. — С. 157-158.
 25. Паламарчук Г. Поповнення Шевченкіани : [про архіт. пейзажі Т. Г. Шевченка] // Образотворче мистецтво. — 1983. — № 3. — С. 10-11.
 26. Шовкопляс Г. “Полюбіте щирим серцем … “ : [внесок Т. Г. Шевченка у вивч. пам’яток історії та культури] Шовкопляс Г., Шовкопляс І. // Дніпро. — 1989. — № 3. – С. 139-143.
 27. Кузьменко О. Шевченкіана в екслібрисах // Образотвор. мистецтво. — 1989. — № 2. — С. 12-14.
 28. Стеценко В. Пісня заклик : [про варіанти оброб. “Заповіту” Т. Г. Шевченка композитором К. Стеценком] // Музика. — 1989. — № 1. — С. 18-19.
 29. Белічко Ю. Т. Г. Шевченко і російські художники // Образотворче мистецтво. — 1987. — № 2. — С. 12-15.
 30. Старосольський Ю. Думки про мистецтво в Шевченковій долі // Сучасність. — 1986. — № 3. — С. 43-51.
 31. Паравійчук А. Г. Невідомий фотопортрет великого Кобзаря // Нар. творчість та етнографія. — 1980. — № 2. — С. 95-96.
 32. Жур П. Трагедия проданной молодости. Из новых материалов о художественном наследии Т. Шевченко // Звезда. — 1979. — № 11. — С. 178-181.
 33. Овдієнко О. “Кобзар” і художники : до 165-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка // Жовтень. — 1979. — № 3. — С. 116-120.
 34. Федотов Є. Поезія Кобзаря в творчості Стеценка // Музика. — 1974. — № 6. — С. 22.
 35. Русанов В. Шевченко і театр // Дніпро. — 1966. — № 4. — С. 113-115.
 36. Горохова Л. Шевченко и музыка : [о муз. произведениях на стихи Т. Г. Шевченко] // Клуб и худож. самодеятельность. — 1964. — № 5. – С. 18-19.
 37. Стодубов А. Як живий з живими : [про худ. фільм “Сон” за мотивами одноймен. поеми Т. Г. Шевченка ; авт. сценарія: В. Денисенко і Д. Павличко ; режисер-постановник В. Денисенко ; Київ. кіностудія ім. О. П. Довженка] // Войовнич. атеїст. — 1964. — № 3. — С. 53.
 38. Верба І. Ілюструє молодь : [про ілюстрації укр. художників до нового видання “Кобзаря” Т. Г. Шевченка] // Зміна. — 1964. — № 3. — С. 8-9.
 39. Сердюк О. І. Натхнення актора : [про твори Т. Г. Шевченка на сценах укр. театрів. Нотатки артиста, виконавця ролей героїв творів поета] // Прапор. — 1964. — № 3. — С. 10-11.
 40. Драк А. Образи Т. Г. Шевченка та його героїв у виконанні українських акторів // Мистецтво. — 1964. — № 2. — С. 17-19.
 41. Шевченко Т. Г. Про мистецтво : [висловлювання] // Мистецтво. — 1964. — № 2. — С. 12.
 42. Кирчів Р. У світлі рампи : [із історії постановок п’єс Т. Г. Шевченка в театрах Захід. України] / Кирчів Р., Мельничук-Лучко Л. // Жовтень. — 1964. — № 1. — С. 105-108.
 43. Судак В. Музыка в жизни и творчестве Шевченко // Радуга. — 1963. — № 9. – С. 127-134.
 44. Цалай-Якименко О. Слово і пісня : [“Заповіт” Т. Г. Шевченка в музиці] // Мистецтво. — 1961. — № 3. — С. 24-26.
 45. Йосипенко Н. Т. Г. Шевченко и театр. К 100-летию со дня смерти // Театр. — 1961. — № 3. — С. 123-128.
 46. Новосьолова-Хмельницька А. Шевченко і образотворче мистецтво // Прапор. — 1961. — № 3. — С. 20-29.
 47. 943009 3(4=Укр)1 Ш37 Шевченкові : альманах / редкол.: Ю. Р. Бершадський [та ін.]. – Одеса, 1940. – 230 с. — Із змісту: Вілінський М. Шевченко в музиці . — С. 172-183 ; Жданович О. Т. Г. Шевченко про театр і акторів. – С. 101-116.