1. Дроздовський Д. Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і час. — 2009. — № 10. — С. 26-38.
2. Зимомря І. Психологія кризових станів : Роман Емми Андієвської “Герострати” // Слово і час. — 2008. — № 8. — С. 75-82.
3. Головецька Н. Два уроки з вивчення “Казки про яян” [Е. Андієвська українська письменниця, яка живе в Німеччині] // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. — № 11. — С. 34-36.
4. Цуркан І. “Біжу вперед не оглядаючись…” : (Про Емму Андієвську) // Вісн. Таврійської фундації. — 2006. — Вип. 2. — С. 195-198.
5. 930498 016:82(477).09 У45 Андієвська Емма // Українські письменники діаспори : Матеріали до біобібліографічного словника / Мін-во культури і туризму України; Нац. парламент. б-ка України, Ч. 1 : А-К. — К. : НПБ України, 2006. — С. 6-18.
6. 934193 83.3(4=Укр)6 Б61 Біла А. “Сюрреалістична серійність” Е. Андієвської // Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / А. Біла. — К. : Смолоскип, 2006. — С. 359-369.
7. Стех М. Р. Далекосхідні стежки до меж невимовного : [творчість Е. Андієвської] // Кур’єр Кривбасу. — 2005. — № 183. — С. 137-160.
8. Зборовська Н. Прозові рефлексії над мисленням : За “Романом про добру людину” Е. Андієвської // Кур’єр Кривбасу. — 2004. — № 178. — С. 117-124.
9. Зборовська Н. Про романи Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. — 2004. — № 176. — С. 143-148.
10. Лисенко Т. Мікро- і макросвіти у творчості Емми Андієвської // Слово і час. — 2004. — № 1. — С. 45-49.
11. Смерек О. Українська топіка в романтиці Емми Андієвської : [українська письменниця] // Київська старовина. — 2003. — № 6. — С. 94-106.
12. Смерек О. Колорит художнього світу Емми Андієвської : [роман “Роман про добру людину”] // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 4. — С. 48-56.
13. Єржабкова Б. Спроба портрету Емми Андієвської з нагоди 70-ліття // Визвольний шлях. — 2001. — № 4. — С. 58-75.
14. Тарнашинська Л. “Світ — все ще є…”, або парадокси Емми Андієвської // Всесвіт. — 2001. — № 3-4. — С. 109-111.
15. Сорока П. Експерементальна проза Емми Андієвської // Березіль. — 1999. — № 7-8. — С. 169-174.
16. Тарнашинська Л. Емма Андієвська : Відома і невідома // Art Line — 1998 — № 3. — С. 48-49.
17. Зборовська Н. Про роман Емми Андієвської : [українська письменниця] // Слово і час. — 1994. — № 3. — С. 77-81.
18. 824383 У У45 Струк Д. Як читати поезії Емми Андієвської // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред.
А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 3. — К. : Рось, 1994. — С. 216-223.
19. Андієвська Е. Сонети з циклу “Тарок”; Вступ. ст. про поетесу з української діаспори // Березіль. — 1993. — № 7-8. — С. 14-18.
20. Гриценко О. Сни про базар : (Кілька слів про поетесу Емму Андієвську) // Всесвіт. — 1991. — № 9. — С. 191-192.
21. Стех М. Пошуки істини крізь інтелектуальну візію всесвіту : Дещо про поезії Е. Андієвської // Сучасність. — 1989. — № 2. — С. 27-41.