1. Приходько І. Ф. Актуальність, жанрово-стильова своєрідність сатир І. Франка // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2010. — № 3. — С. 10-13.
 2. Ободовська Н. Творчість Івана Франка : [тестові завдання] // Дивослово. — 2009. — № 11. — С. 27-28.
 3. Наумова Т. Номінативне мікрополе із семою «інтелект» у гумористичних творах Івана Франка та Володимира Самійленка // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С.70-72.
 4. Корнійчук В. «Безсмертний животвір» Івана Франка (парадигми й модуси художності) // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 3-12.
 5. 951753 83 Ч-12 Чабаненко В. А. Козацька тематика у творах І. Франка // Чабаненко В. А. Літературознавчі й літературно-критичні спроби / Віктор Чабаненко ; МОН України [та ін.]. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2009. – С. 5-16.
 6. 947363 74.261.84 Т28 Іван Франко // Твори з української мови та літератури : за шкільною програмою, за вимогами незалежного зовнішнього тестування, вивчення творчості письменників / [авт.-упоряд. : Геращенко О. М., Іванова І. Б.]. – Х., 2009. – С. 119-124.
 7. Франко А. Доля творів І. Франка через призму царської цензури // Визвол. шлях. — 2008. — Кн. 4 (№ 10-12). — С. 63-70.
 8. Дронь К. Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово. — 2008. — № 6. — С. 36-42.
 9. Гузар З. «Туга за святим». (Образ молитви у творах Івана Франка) // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 71-75.
 10. Гром’як Р. Триптих із літературознавства в надвечір’я : [в т. ч. творчість І. Франка] // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 3-19.
 11. Семенюк Г. Поет національної честі : [творчість І. Франка] // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 47-51.
 12. Якимович Б. Іван Франко: творець та ідеолог Українсько-руської Видавничої Спілки // Мандрівець. – 2007. – № 1 (січ.-лют.). – С. 16-19.
 13. Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка: використання мемуарів на уроках літератури // Дивослово. — 2006. — № 12. — С. 11-14.
 14. Примачик І. Образ Каїна у художній інтерпретації Івана Франка // Дивослово. — 2006. — № 10. — С. 48-53.
 15. Тихолоз Б. “…В таємні глибини сердечні” Екзистенціал любові у книзі Івана Франка “Semper tiro” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 9-10. — С. 90-102.
 16. Павлюк І. Україномовна преса Волині 1917 — 2000 рр. та Іван Франко // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 19-26.
 17. Чопик Р. Про читання Франка, або як обійтися без “Коду да Вінчі” // Дзвін. — 2006. — № 8. — С. 69-73.
 18. Колесса Ф. Іван Франко : [творчість] // Дзвін. — 2006. — № 8. — С. 84-102.
 19. Голод Р. Поетика імпресіонизму в художній творчості Івана Франка // Слово і час. – 2006. – №8. – С. 27-31.
 20. Тихолоз Б. Тисячострунна арфа велета духу : [творчість І. Франка] // Дивослово. — 2006.- № 8. — С. 2-7.
 21. Рязанова О. Мовленнєвий світ дитини у творах Івана Франка // Дивослово. — 2006. — № 8. — С. 12-16.
 22. Павличко Д. “Да святиться навіки…” : [творчість І. Франка] // Київ. — 2006. — № 7-8. — С. 168-175.
 23. Шарманова Н. “Я син народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох” : нотатки до афористичної майстерні Івана Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 6. – С. 55-58.
 24. Якимович Б. “Лис Микита” і “Мойсей” Івана Франка : до питання генези ідеї українського профетизму // Схід. — 2006. — № 6. — С. 74-78.
 25. Присяжнюк Н. Все починається з любові : інтегроване заняття з словесності за творчістю Івана Франка / Присяжнюк Н., Печерська В. // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 21-26.
 26. Голод Р. Позитивізм у творчості Івана Франка // Дивослово. — 2006. — № 4. – С. 50-53.
 27. Неборак В. Франко: страждання, провокація і відчуття міри. Розмова письменників про творчість І. Франка) // Пед. думка. – 2006. – № 3. – С. 14-19.
 28. 952248 01:061.2(477) Ч-49 Черниш Н. І. Іван Франко та енциклопедична справа // Черниш Н. І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) : навч. посіб. для вузів / Наталія Черниш. – К. : Наша культура і наука, 2006. – С. 86-94.
 29. Коноварт Т. Думки Івана Франка на музичні теми : (до 150-ліття Великого Каменяра) // Дзвін. — 2005. — № 12. — С. 138-140.
 30. Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка // Слово і час. — 2005. — № 11. — С. 15-20.
 31. Голод Р. Митець-каменяр? Елементи символізму у творчості І. Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2005. — № 7-8. – С. 124-130.
 32. Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень та творчий метод І. Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 7. — С. 44-46.
 33. Голод Р. Елементи сюрреалізма в художній творчості Івана Франка // Мандрівець. — 2005. — № 5. — С. 50-54.
 34. Мельник Я. Легенди І. Франка і biblia apocrypha // Слово і час. — 2004. — № 6. – С. 10-24.
 35. Голод Р. “Все має право доступу до штуки…” Феномен імпресіонізму в літературно-критичній рецепції І. Франка // Дзвін. — 2004. — № 5-6. — С. 148-151.
 36. Гнатюк М. Проблема рецепції художнього твору (концепція І. Франка в світлі сучасних теорій) // Урок української. — 2004. — № 5. — С. 46-48.
 37. Каневська Л. “Простір страждання” франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) // Слово і час. — 2003. — № 9. — С. 44-53.
 38. Луцак С. Історіологічність образних домінант письменника (На матеріалі творчості І. Франка) // Слово і час. — 2003. — № 5. — С. 31-38.
 39. Гомон П. Девіантний Франко і шкільне літературознавство // Укр. мова і літ. в шк. — 2003. — № 4. — С. 59-62.
 40. Шевченко З. Про сучасний підхід до шкільного аналізу творів Івана Франка // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 43-47.
 41. Скільський Д. “Учителем школа стоїть”. Особа вчителя у творчості Івана Франка // Рідна шк. — 2000. — № 10. — С. 59-62.
 42. Легкий М. За лаштунками психики автора. Сновидіння у Франкових сюжетах // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2000. — № 6. — С. 68-77.
 43. Ковальчук А. Злочин та очищення. Проблема катарсису в психології Франкових персонажів // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2000. — № 6. — С. 45-51.
 44. Ковальчук А. “На дні” душі переступника (Франкова поетика психологічного аналізу) // Мандрівець. — 2000. — № 3-4. — С. 69-74.
 45. Тихолоз Б. “Цілий чоловік” в етикоантропологічній концепції І. Франка // Слово і час. — 1999. — № 2. — С. 32-34.
 46. Шевченко О. Тестові завдання до теми “Творчість Івана Франка” // Дивослово. — 1998. — № 7. — С. 39-43.
 47. Ф69496 83.3(4=Укр)1 Е27 Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльності) // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К. : Основи, 1998. – С. 135-153.
 48. Грабович Г. Вождівство і роздвоєння. Тема “валленродизму” в творах Франка // Сучасність. — 1997. — № 11. — С. 113-138.
 49. Медвідь Ф. Іван Франко : “Ідеал національної самостійності” // Визвол. шлях. – 1997. — № 7. – С. 815-820.
 50. Голод Р. Між романтизмом і натуралізмом : [про творчість І. Франка] // Дзвін. — 1996. — № 8. — С. 139-141.
 51. Гнатюк М. Безкомпромісна полеміка. До взаємин І. Франка з І. Верхратським // Дзвін. — 1996. — № 8. — С. 141-144.
 52. Клапків М. С. Проблеми фінансів у творчості Івана Яковича Франка : (до 140-річчя з дня народження) // Фінанси Укр. — 1996. — № 7. — С. 125-128.
 53. 824367 У У45 Яременко В. До всіх народів і до всіх віків… : [творчість І. Франка (1856-1916)] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. – К. : Рось, 1994. – Кн. 1. — С. 25-31.
 54. Фізер І. Іван Франко: від соціологічної до психологічної зумовленості літератури // Слово і час. — 1993. — № 5. — С. 53-59.
 55. 803134 87.7 Э90 Юхимик Ю. В. Деякі проблеми художньої творчості в естетичному трактаті І. Я. Франка // Етика, естетика і теорія культури : міжвідом. наук. зб. – К. : Либідь, 1992. — Вип. 35: Теоретичні проблеми етики, естетики і теорії культури. — С. 89-93.
 56. Кучинський М. Іван Франко і “Киевская старина” // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 5. — С. 66-72.
 57. Шалата М. Син народу, що був “запертий в льох” : [про І. Я. Франка – критика] // Дніпро. – 1991. — № 3. – С. 141-143.
 58. 800080 3(4=Укр) П78 Гаєвська Л. О. Іван Франко. Романтизм, натуралізм, реалізм ? // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури XIX — початку XX ст. / відп. ред. М. Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 112-165.
 59. Гаєвська Л. О. Антропологічна школа і концепція реалізму Франка // Рад. літературознавство. – 1989. — № 10. – С. 31-35.
 60. Франко З. Літературознавча спадщина І. Франка : (Друга сер. 50-том. зібр. Творів І. Франка) // Рад. літературознавство. — 1986. — № 8. — С. 46-50.
 61. Гольберг М. Я. Іван Франко і деякі питання сучасного порівняльного літературознавства // Рад. літературознавство. — 1983. — № 8. — С. 43-50.
 62. Скупейко Л. І. Творча індивідуальність і літературний процес. До теми: І. Франко — дослідник літератури // Рад. літературознавство. — 1983. — № 7. — С. 59-68.
 63. Франко І. Недруковані листи Івана Франка / [підгот.: В. Дорошкевич, І. Купріянов] // Рад. літературознавство. — 1982. — № 8. — С. 63-66.
 64. Мельник Я. Іван Франко і проблема традицій та новаторства // Рад. літературознавство. — 1981. — № 12. — С. 54-61.
 65. Погребенник Ф. Величний монумент : [про підготовку зібрання творів І. Франка у 50-ти томах до 125-річчя з дня народження поета] // Вітчизна. — 1981. — № 8. – С. 184-187.
 66. Хропко П. П. Новий рубіж в освоєнні художньої спадщини Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1981. — № 8. — С. 49-59.
 67. Пашук А. “А поперед усього чоловіком”… : [ідейна спадщина І. Франка] // Жовтень. — 1981. — № 8. — С. 125-130.
 68. Каспрук А. А. З думою про єднання народів : [творча спадщина І. Франка] // Рад. літературознавство. — 1981. — № 8. — С. 62-70.
 69. Калениченко Н. П. Питання трудового виховання у творчій спадщині І. Я. Франка : (до 125-річчя від дня народження письменника) // Рад. шк. — 1981. — № 8. – С. 79-82.
 70. Наконечна Є. М. Образ рідного села у творах Івана Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 1976. — № 8. — С. 42-47.
 71. Глинчак В. В пошуках образу книги : [про ілюстрування творів І. Франка] // Жовтень. — 1976. — № 8. — С. 156-158.
 72. Левадний І. Велич Франка — у світлій вірі в перемогу // Визвол. шлях. — 1976. — № 10. — С. 1103-1108.
 73. Гузар З. П. Розгляд теми “Іван Франко — літературний критик і публіцист” у 9 кл. // Укр. мова і літ. в шк. — 1975. — № 12. — С. 38-46.
 74. Городівський В. М. Проблема навчання і виховання дітей у творах І. Франка // Початк. шк. — 1975. — № 6. — С. 71-77.
 75. Мороз О. Н. Іван Франко про закономірності літературного розвитку // Рад. літературознавство. — 1973. — № 8. — С. 50-59.
 76. Дей О. І. Теоретичні пошуки і поетична практика : [з етюдів про майстерність Івана Франка] // Рад. літературознавство. — 1973. — № 5. — С. 35-42.
 77. Фалендиш Л. Т. Франко про український романтизм // Рад. літературознавство. — 1972. — № 2. — С. 42-51.
 78. Моцар Т. Грань таланта. И. Франко — театральный критик // Театр. — 1971. — № 2. — С. 73-76.
 79. Харитонов В. С. Іван Франко та іспанське Відродження // Рад. літературознавство. — 1970. — № 12. — С. 42-51.
 80. Шляховий В. “Говорити правду і поступати чесно…” : [І. Франко — редактор] // Жовтень. — 1970. — № 5. — С. 121-126.
 81. Войтюк А. Ю. Іван Франко про художню майстерність // Рад. літературознавство. — 1970. — № 3. — С. 16-23.
 82. Адельгейм Є. Проблеми творчої уяви в естетичному трактаті Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1969. — № 12. — С. 37-47.
 83. Бутрин М. Волелюбне слово Каменяреве : [про розправу австро-угорських властей з творами І. Франка] // Жовтень. -1969. — № 8. — С. 109-112.
 84. Франко З. Основи сили і віри : [висвітлення в творчості І. Франка соціальних проблем] // Вітчизна. — 1969. — № 5. — С. 187-192.
 85. Дем’ян Г. Підгір’я моє зелене : [із творчої біограії І. Франка] // Жовтень. — 1968. – № 5. — С. 135-138.
 86. Низовий М. Мовою статистики : [видання творів І. Я. Франка на Україні, в союзних республіках і в зарубіжних країнах] // Прапор. — 1966. — № 8. — С. 62.
 87. Шаян В. Іван Франко про психологію творчості // Визвольний шлях. — 1966. – Кн. 7-8. — С. 811-814.
 88. Мороз О. Письменник — це стиль : [погляди І. Франка на стиль письменника] // Жовтень. – 1966. — № 5. — С. 45-49.
 89. Моторнюк І. Огонь і полова в одежі слова : [про франківські традиції в літературній критиці] // Жовтень. — 1965. — № 5. — С. 139-145.
 90. Басс И. Наследие великого Каменяра : [о работе по изучению литературного наследия И. Франко] // Вопросы лит. — 1965. — № 2. — С. 205-211.
 91. 310428 83.3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. [Ст. про творчість І. Франка] // Білецький О. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький / редкол. : М. К. Гудзій (голова) [та ін.] ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. Думка, 1965. – Т. 2: Українська література ХІХ — початку ХХ ст. — С. 412-542.
 92. Передерий В. Животворный родник : [И. Я. Франко о народности в литературе и искусстве] // Сов. Укр. — 1963. — № 2. — С. 161-164.
 93. Мороз О. Іван Франко про предмет і завдання літератури // Жовтень. — 1962. — № 8. — С. 144-148.
 94. Маляренко Л. Іван Франко і дитяча література // Жовтень. — 1961. — № 9. – С. 143-146.
 95. Горинь Б. І. Франко про природу і роль фантазії в художній творчості // Жовтень. — 1960. — № 5. — С. 139-147.
 96. Ф26915 87 Н34 Лисенко О. Я. Питання етики в творчості Івана Франка // Наук. зап. : Присвяч. 100-річчю з дня народження І. Я. Франка / КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1956. – Т. XV, Вип. VIII: Зб. іст.-філос. факультету. — С. 47-59.