1. Бондаренко А. Екзистенціальна концептосфера в художньому мовомисленні роману Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» // Слово і час. — 2009. — №10. — С. 85-92.
2. Стефак О. Безкомпромісний і творчо багатогранний : [сценарій позакласного заходу за творчістю І. Багряного] // Педагогічна думка. — 2009. — № 2. — С. 32-40.
3. Васьків М. С. Проблема жанрової сутності роману у віршах І. Багряного “Скелька” // Вісн. ЗНУ. Сер. Філол. науки. — 2008. — № 2. — С. 33-43.
4. Ковпак В. А. Прагматичні засоби соціальної комунікації на позначення хрононімів у публіцистиці І. Багряного // Держава та регіони. Серія. Гуманітарні науки. — 2008. — № 2. — С. 95-100.
5. 943592 83.3(4=Укр)6 К30 Качуровський І. Променисті сильвети / Ігор Качуровський. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — 768 с. — Із змісту: Качуровський І. Деякі міркування над книжкою віршів Івана Багряного. — С. 467-472 ; Качуровський І. Творчість Івана Багряного. — С. 446-466.
6. Ф82075 63.3(4Укр)6 М64 Миронець Н. І. Джерела історичної пам’яті / Надія Миронець ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : [б. в.], 2008. — 400 с. — Із змісту: Миронець Н. І. Поезія Івана Багряного як історичне джерело. — С. 276-279 ; Миронець Н. І. Документальна основа роману Івана Багряного “Сад Гетсиманський”. — С. 280-285.
7. Ковалів Ю. Лабіринтами сталінського пекла : [“Сад Гетсиманський” І. Багряного] // Київ. — 2007. — № 10. — С. 168-173.
8. Родзієвський В. “Місячна соната” Бетховена як виражальний засіб у романі Багряного “Сад Гетсиманський” // Дивослово. — 2007. — № 6. — С. 15-20.
9. Пономарьова Т. Дослідження мовного багатства роману “Тигролови” Івана Багряного // Дивослово. — 2007. — № 4. — С. 26-31.
10. Лілік О. Роман І. Багряного “Сад Гетсиманський” : вивчення в школі // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. — № 2. — С. 12-14.
11. Білоус Н. Роман І. Багряного “Тигролови” на історичному тлі: методика вивчення твору // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. – № 1. — С. 13-15.
12. Лущій С. “Тигролови” та “Сад Гетсиманський” у контексті еміграційної періодики [І. Багряного] // Київ. — 2007. — № 1. — С. 166-173.
13. Качуровський І. Для бою народжений : [поезії І. Багряного] // Сучасність. — 2006. — № 10. — С. 96-103.
14. Лущій С. Романи Івана Багряного «Тигролови» та «Сад Гетсиманський»: за архівними матеріалами Юрія Лавріненка // Слово і час. — 2006. — № 10. — С. 21-31.
15. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість : (Про публіцистику Івана Багряного) // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9, № 3-4. — С. 39-44.
16. Привалова С. Вивчення мови художнього твору на уроці літератури в старших класах : На матеріалі роману “Тигролови” І. Багряного // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2006. — № 5. — С. 32-36.
17. Яценко Т. Вивчення творчості Івана Багряного в 9 класі : компетентнісний підхід // Укр. мова і літ. і шк. — 2006. — № 5. — С. 39-45.
18. Гайдаєнко І. Функціональні особливості назв зору і слуху у фразеологізмах творів Івана Багряного // Вісн. Таврійської фундації. — 2006. — Вип. 2. — С. 91-95.
19. Загороднюк В. Своєрідність інтерпретації народної думи “Маруся Богуславка” в однойменному романі Івана Багряного // Вісн. Таврійської фундації. — 2006. — Вип. 2. — С. 35-39.
20. Параскевич П. Іван Багряний і його літературна, публіцистична, політична діяльність // Вісн. Таврійської фундації. — 2006. — Вип. 2. — С. 186-194.
21. Білоус Н. Вивчення роману Івана Багряного “Тигролови” на тлі історичних подій та явищ із застосуванням інтерактивних методів навчання // Укр. літ. в загальноосвітній шк.- 2006. — № 1. — С. 28-31.
22. Стадніченко О. О. Назва роману І. Багряного “Тигролови” : Автологічність, алегорія чи індивідуально-авторський символ? / О. О. Стадніченко, К. В. Черних // Вісн. ЗНУ. Фіол. науки. — 2006. — № 1. — С. 151-154.
23. Привалова С. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту твору (на прикладі повісті І. Багряного “Огненне коло”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 12. — С. 20-23.
24. Лілік О. “Нуль, що кинув виклик вічності” : історичні коментарі до роману Івана Багряного “Сад Гетсиманський” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 10. — С. 51-53.
25. Мазоха Г. С. Приватна кореспонденція Івана Багряного крізь призму сучасної епістолярії // Вісн. ЗДУ Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 125-129.
26. Святовець В. Художня деталь і вся палітра : (До вивчення роману І. Багряного “Тигролови”) // Урок української. — 2004. — № 3. — С. 45-47.
27. Слоньовська О. Анатомія національної української ідеї в “Огненному колі” І. Багряного // Дивослово. — 2004. — № 1. — С. 5-13.
28. Балаклицький М. Останній роман Івана Багряного : [“Маруся Богуславка”] // Дніпро. — 2003. — № 11-12. — С. 8-10.
29. Жила С. “Минуть десятиліття, і ми воскреснемо в народній пам’яті” : (Вивчення повісті І. Багряного “Огнене коло” в школі) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 1. — С. 43-49.
30. Литвиненко Т. “Сад Гетсиманський” Івана Багряного як твір доби неоміфологізму // Укр. мова й літ. в в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2002. — № 5. — С. 39-47.
31. Захарова В. Формування моральних якостей в учнів на прикладі життя і творчості І. Багряного // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2002. — № 3. — С. 5-11.
32. Немченко І. “Вийдемо до сонця з темних мурів” : [Огляд поетичного доробку І. Багряного] // Визвольний шлях. — 2001. — № 10. — С. 93-107; №. 11. — С. 86-100.
33. Братусь М. Кольористичний епітет як ознака тоталітарної доби : За творами І. Багряного // Дивослово. — 2001. — № 5. — С. 14-15.
34. Мінченко Т. А. Герой Івана Багрянго — тираноборець ХХ століття // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 64-65.
35. Уліщенко А. Система уроків за творчістю І. Багряного в 11-му класі // Укр. мова і літ. в шк. — 2001. — № 1. — С. 36-47.
36. Ярова А. Дієслівна синоніміка у прозових творах Івана Багряного // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 16-20.
37. Ковальчук О. “Ми є. Були. І будем ми!” : (вивчення роману І. Багряного “Тигролови”) // Дивослово. — 1999. — № 7. — С. 36-41.
38. Яценко Т. Національні традиції родинного виховання в романі І Багряного “Тигролови” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 2. — С. 30-34.
39. Яценко Т. Українська родина на трагічних скрижалях історії : (за твором І. Багряного “Тигролови”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 1. — С. 29-33.
40. Ковальчук О. Новітній українець у Саду Страждань : Образ головного героя роману І. Багряного “Сад Гетсиманський” // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 38-41.
41. Камінчук А. Через терни Гетсиманського саду : [творчість І. Багряного] // Київ. — 1997. — № 1-2. — С. 150-152.
42. 859373 72 М75 Молода нація : альманах / гол. ред. Олег Проценко. 4’96. — К. : Смолоскип, 1997. — 320 с. — Із змісту: Батенко Т. Світи із “Саду Гетсиманського” [І. Багряного]. — С. 150-157 ; Боляновський А. Співвідношення історичного й літературного тла в повісті І. Багряного “Огненне коло”. — С. 158-161 ; Луценко А. Іван Багряний і молодіжна проблема. — С. 162-167 ; Розумний М. І. Багряний та новітні стратегії національного самоздійснення. — С. 176-181 ; Хамуляк С. Постать І. Багряного у світлі української еміграції: (До питання про українські кадри). — С. 182-186 ; Яковенко С. Іван Багряний і польська література. — С. 191-199.
43. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозорливість : (До 90-річчя від дня народження І. Багряного) // Дивослово. — 1996. — № 10. — С. 3-8.
44. Савченко З. Біблійно-християнські мотиви та образи в романі “Сад Гетсиманський” // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 57-61
45. Марцинюк Т. Людина на трагічному іспиті історії : (На прикладі художньої прози І. Багряного) // Вітчизна. — 1996. — № 7/8. — С. 120-121.
46. Усань В. “Під чужим і гербом, і мечем” : [про поему І. Багряного “Вандея”] // Березіль. — 1996. — № 5-6. — С. 17-21.
47. Череватенко Л. Перекладницький доробок І. Багряного // Всесвіт. — 1995. — № 7. — С. 183-184.
48. Дзюба І. Публіцистика Івана Багряного : [український поет (1906-1963)] // Сучасність. — 1992. — № 4. — С. 64-70.
49. Логвіненко О. “Моя мамо, прощаю тебе”: [про поему І. Багряного “Ave Maria”] // Слово і час. — 1991. — № 10. — С. 16-17.