1. Запороженко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерному тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) // Слово і час. — 2009. — № 7. — С. 11-19.
2. Баліна К. Н. “Гамлет” у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича // Зарубіжна літ. в шк. України. — 2009. — № 6. — С. 14-15.
3. Стембковська Г. День смерті Пані День: американська поезія 1950-60-х у перекладах Ю. Андруховича // Слово і час. — 2009. — № 4. — С.109-110.
4. 951763 83.3(4=Укр) Г12 Гаврилюк Н. І. “Поліметричний вірш періоду постмодерну ( “Індія” Юрія Андруховича) // Гаврилюк Н. І. Український поліметричний вірш / Надія Гаврилюк ; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. акад. наук України. — К. : Фенікс, 2009. — С. 220-233.
5. Герман М. Андрухович як перекладач Р. М. Рільке // Нова філологія. — 2008. — № 29. — С. 259-263.
6. Родик К. Від реалізму містифікації до реалізму “життя” : [творчість Ю. Андруховича] // Сучасність. — 2008. — № 9. — С. 100-103.
7. Галич А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку XXI століття // Слово і час. — 2008. — № 8. — С. 48-54.
8. Баліна К. Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорда Павича // Зарубіжна літ. в шк. України. — 2008. — № 6. — С. 34-37.
9. 947727 83.3(4=Укр) Т87 Турган О. Д. Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : [монографія] / О. Турган, Т. Гребенюк. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — 292 с. — Із змісту: Турган О. Д. Експлікація мотиву гріхопадіння в постмодерністському тексті Ю. Андруховича. — С. 225-231 ; Турган О. Д. Мотивні варіанти героїчного порятунку й месіанського спасіння людства у романах “Московіада” Ю. Андруховича й “Рівне/Ровно (Стіна)” О. Іранця. — С. 269-290.
10. 939378 83.3(4=Укр)6 Х22 Юрий Андрухович — “Орфей хронічний” // Харчук Р. Б. Сучасна українська проза : Постмодерний період: навч. посібник для вузів / Р. Б. Харчук. — К. : Академія, 2008. — С. 127-154.
11. Голобородько Я. Текстовий ареал Юрія Андруховича : реалії та інферналії // Кур’єр Кривбасу. — 2007. — № 216-217. — С. 359-368.
12. Дроздовський Д. Ловець “таємниці” Юрій Андрухович, або сім днів які змінили світ // Кур’єр Кривбасу. — 2007. — № 212-213. — С. 354-359. — Рец. на кн. : Андрухович Ю. Таємниця. — Х.: Фоліо, 2007.
13. Шебеліст С. Есеїстика Юрія Андруховича // Вісн. КНУ ім. Шевченка. Журналістика. — 2007. — № 15. — С. 33-39.
14. Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2007. — № 11. — С. 14-18.
15. Гаврилюк Н. Поліметричний вірш періоду постмодерну (“Індія” Юрія Андруховича) // Слово і час. — 2007. — № 11. — С. 42-48.
16. Масенко Л. Мовна гра в літературній антропонімії роману Ю. Андруховича “Дванадцять обручів” // Урок української. — 2007. — № 6. — С. 18-20.
17. Будін П. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича «Московіада» // Слово і час. — 2007. — № 5. — С. 62-66.
18. Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича: [Метод організації тексту як програмно еклектичної конструкції різнородних елементів] // Слово і час. — 2007. — № 2. — С. 49-59.
19. 959517 83.3(4=Укр)6 Г-79 Гребенюк Т. В. Юрій Андрухович // Гребенюк Т. В. Художня культура українського постмодернізму : (на матеріалі сучасної прози) : навч. посібник / Гребенюк Т. В. ; М-во освіти і науки, М-во охорони здоров’я, Запорізький держ. мед. ун-т.- Запоріжжя : [б. в.]. — 2007. — С. 40-51.
20. Харчук Р. На захист “Чесного сиру” // Кур’єр Кривбасу. — 2006. — № 205. — С. 151-157. — Рец. на кн. : Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. — К. : Критика, 2006.
21. Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей? // Дивослово. — 2006.- № 12. — С. 27-30.
22. Голобородько Я. Нова естетика Юрія Андруховича : Рефлексії над збіркою “Пісні для мертвого півня” // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006. — № 9-10. — С. 112-122.
23. Голобородько Я. Шоу деміфологем : Про збірку Ю. Андруховича “Пісні для мертвого півня” // Березіль. — 2005. — № 10. — С. 179-184.
24. Печерських Л. Дискурс маски : “Орфей” у романі Ю. Андруховича “Дванадцять обручів” // Вітчизна. — 2005. — № 9-10. — С. 153-154.
25. Шептицька Т. Європейський дискурс творчості Юрія Андруховича // Сучасність. — 2005. — № 9. — С. 128-134.
26. 931541 83.3(4=Укр)6 Я49 Якубовська М. С. Відчути на дотик епоху. (Літературний портрет Юрія Андруховича) // Якубовська М. С. У дзеркалі слова : Есеї про сучасну українську літературу / М. . Якубовська. — Львів : Каменяр, 2005. — С. 308-318.
27. Павлишин М. “Дванадцять обручів” Юрія Андруховича, або Туга за серединою // Сучасність. — 2004. — № 7-8. — С. 69-85.
28. Бова І. В. Венеція в романі “Перверзія” Ю. Андруховича : зіткнення стихій хаосу й космосу // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 22-24.
29. Давидченко Т. С. Детективний хронотоп у романі Ю, Андруховича “Перверзія” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 67-70.
30. Слободяник Г. Л. Міфопоетичний аспект семантики просторових образів у романі Юрія Андруховича “Перверзія” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 195-197.
31. Сокол Л. П. Український постмодерністський роман : реалії та критика : [на прикладі роману Ю. Андруховича “Перверзія”] // Наук. зап. Нац. Ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2003. — Т. 21. — С. 36-40.
32. Хомеча Н. діалог епох : українське бароко і постмодернізм : (“Екзотичні птахи і рослини” Ю. Андруховича) // Слово і час.- 2003. — № 11. — С. 59-64.
33. 906780 83.3(4=Укр)6 Т21 Андрухович Ю. “Можливо, я дочекався вже завтра?…” // Закон піраміди : діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л. Б. Тарнашинська. — К. : Пульсари, 2001. — С. 114-121.
34. Калинська Л. Синтез масового й елітарного : На матеріалі прози Ю. Андруховича // Слово і час. — 1998. — № 2. — С. 18-22.
35. Зборовська Н. Завершення карнавалу “Перверзії” Юрія Андруховича // Вітчизна. — 1997. — № 5-6. — С. 145-152.
36. Баран Є. Жодного кроку на схід… : У пошуках героя, який повинен все-таки з’явитись : [роман Ю. Андруховича “Перверзія”] // Березіль. — 1997. — № 3-4. — С. 175-178.
37. Шерех Ю. Го-гай-го : Про прозу Ю. Андруховича і з приводу // Сучасність. — 1996. — № 10. — С. 120-128.
38. Андрухович Ю. Замість післямови до “Рекреацій” : [інтерв’ю з поетом і прозаїком Юрієм Андруховичем / записав М. Рябчук] // Сучасність. — 1992. — № 2. — С. 113-119.
39. Шевчук В. З відкритим забралом : Про прозу Ю. Андруховича // Прапор. — 1989. — № 7. — С. 101-103.