1. Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки “Ра-Манеїс” // Слово і час. — 2010. — № 10. — С. 49-50.
2. Мастеровенко Л. А. Уроки за творчістю Лесі Українки. 10 клас // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2009. — № 14. — С. 22-29.
3. Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і час. — 2009. — № 5. — С. 71-84.
4. Павлина Д. «Ізольда Білорука» Лесі Українки: до зрізу аналітичної вертикалі Лесі Українки «Сім струн» // Слово і час. — 2009. — № 4. — С. 21-27.
5. Щукіна І. Музичні терміни в тексті поетичного циклу Лесі Українки» Сім струн» // Слово і час. — 2009. — № 4. — С. 12-21.
6. Кочерга С. О. Комунікативна функція художнього портрету у творчості Лесі Українки // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2009. — № 2. — С. 32-38.
7. Баранова І. О. Духовний вимір любові і тілесна пристрасть : внутрішній трагізм образу жінки в драматургії Лесі Українки // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2009. — № 1. — С. 10-15.
8. 955509 74.261.84 В75 Ворожейкіна О. М. Давня казка : (Інсценізація поеми Лесі Українки) // Ворожейкіна О. М. Літературне кафе : позакласні заходи / О. М. Ворожейкіна. — Х. : Основа, 2009. — С. 132-155.
9. 947363 74.261.84 Т28 Матеріали до вивчення творчості Лесі Українки // Твори з української мови та літератури : за шкільною програмою, за вимогами незалежного зовнішнього тестування, вивчення творчості письменників / [авт.-упоряд.: Геращенко О. М., Іванова І. Б.]. — Х. : Стеценко І. І., 2009. — С. 139-142.
10. 992259 82(477).09 И98 Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк Н. ; Наталія Іщук-Пазуняк.- К. : Вид-во Олени Теліги, 2008. — 432 с. — Із змісту: Іщук-Пазуняк Н. Про героїчне в творчості Лесі Українки. — С. 295-307 ; Іщук-Пазуняк Н. Творчість Лесі Українки : крізь призму національного до світового інтернаціонального. — С. 321-323 ; Іщук-Пазуняк Н. Безсмертя духа у поезіях Лесі Українки. — С. 324-331 ; Іщук-Пазуняк Н. Античність у творчості Лесі Українки. — С. 332-339 ; Іщук-Пазуняк Н. Мати в поемі “Ніобея”. — С. 340-345 ; Іщук-Пазуняк Н. Подорожні мотиви у набутку Лесі Українки. — С. 346-355 ; Іщук-Пазуняк Н. Поема Лесі Українки “Віла- посестра”. — С. 361-371.
11. 943592 83.3(4Укр)6 К30 Качуровський І. Покірна правди і краси (Леся Українка та її творчість) // Качуровський І. Променисті сильвети / Ігор Качуровський. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 53-88.
12. Ф79855 83.3(4=Укр)6 К75 Кочур Г. Твори Лесі Українки в Італії // Кочур Г. Література та переклади. Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / Григорій Кочур ; упоряд. Андрій та Марія Кочури , 2008. — Т. 1. — К. : Смолоскип. — С. 254-256.
13. Михайляк У. Філософія художнього образу Лесі Українки // Мандрівець. — 2008. — № 6. — С. 75-79.
14. Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки // Слово і час. — 2008. — № 1. — С. 72-78.
15. 947727 83.3(4=Укр) Т87 Турган О. Д. Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : монографія / О. Турган, Т. Гребенюк. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 292 с. — Із змісту: Турган О. Д. Міфологема статуї в художньому світі Лесі Українки. — С. 76-85 ; Турган О. Д. Міфопоетична семантика зооморфних образів у художній системі Лесі Українки. — С. 85-94 ; Турган О. Д. Дзеркало в системі художнього світовідчуття Лесі Українки. — С. 94-112 ; Турган О. Д. Орфей і Геліос у концепції неоромантизму у Лесі Українки. — С. 112-129 ; Турган О. Д. Міфологема долі в поетичному космосі Лесі Українки. — С. 129-143.
16. Агеєва В. П. Поетичний візіонеризм Лесі Українки // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2007. — Т. 72. — С. 3-12.
17. Баган О. Художня історіографія Лесі Українки : [на матеріалі діалогу “Три хвилини”] // Визвольний шлях. — 2007. — № 6. — С. 35-38.
18. Лисенко О. Формально-змістове порівняння сонетів Лесі Українки та Адама Міцкевича // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах Укр. — 2007. — № 7. — С. 10-12.
19. Сачко М. Підвійне наголошування непохідних прикметників у поезії Лесі Українки // Дивослово. — 2007. — № 6. — С. 36-38.
20. Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярних праць Лесі Українки // Урок української. — 2007. — № 5. — С. 34-38.
21. Баран Г. Мова віршованої Молитви Лесі Українки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях та колегіумах. — 2007. — № 4. — С. 129-134.
22. Мовчун А. Поезії та казки Лесі Українки для дітей // Початкова шк. — 2007. — № 2. — С. 16-20.
23. 933626 83.3(4=Укр)-8 Д43 Дзюба І. М. Леся Українка // З криниці літ : У 3 т. / І. М. Дзюба , 2007. — Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан ; Зі спогадів. — К. : ВД К-Могилянська академія. — С. 168-218.
24. Мороз Т. Спільне та індивідуальне : Про явища паралельного слововживання у творах Лесі Українки та в українських перекладах Біблії // Урок української. — 2006. — № 11-12. — С. 28-31.
25. Ткач Л. Західноукраїнські лексичні елементи в мові Лесі Українки // Урок української. — 2006. — № 10. — С. 29-34.
26. Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярних праць Лесі Українки // Укр. мова. — 2006. — № 4. — С. 18-24.
27. Сірук В. Наративна стратегія “малої” прози Лесі Українки // Слово і час. — 2006. — № 2. — С. 8-14.
28. 929932 83.3(4=Укр) С89 Вільний вірш у висловлюваннях і творчій практиці Лесі Українки // Сулима М. М. Книжиця у семи розділах : Літературно-критичні статті й дослідження / М. М. Сулима / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К. : Фенікс, 2006. — С. 53-61.
29. 929134 83 З-41 Зборовська Н. В. Материнський фатальний код в істеричному дискурсі переслідування Лесі Українки : [“Блакитна троянда”] // Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри: монографія / Н. В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2006. — С. 225-230.
30. 930464 83.3(4=Укр) С47 Слвутич Я. Метафора у творчості Лесі Українки // Славутич Я. Дослідження та статті : Розстріляна муза ; Меч і перо ; Українська література на Заході / Я. Славутич. — Едмонтон : Славута, 2006. — С. 317-328.
31. Ковальова О. Леся Українка : вибір модернізму // Дивослово. — 2005. – № 10. — С. 51-54.
32. Мірошниченко Л. Загадковий автограф Лесі Українки // Слово і час. — 2005. — № 8. — С. 25-24.
33. Турган О. Міфопоетична семантика зооморфних образів у художній системі Лесі Українки // Слово і час. — 2005. — № 8. — С. 9-15.
34. Богдан С. Автопортрет “жінки з Косачівського роду” за її листами : [Леся Українка] // Дивослово. — 2005. — № 2. — С. 64-68.
35. Дзюбишина-Мельник Н. Я. Становлення лексичних літературних норм у кінці ХІХ століття (За книжкою Лесі Українки “Стародавня історія східних народів”) // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2004. — Т. 34. — С. 26-30.
36. Глова Б. Елементи компаративістики під час аналізу ліричних творів : Поезії Лесі Українки і Генріха Гейне // Дивослово. — 2004. — № 12. — С. 37-39.
37. Токмань Г. Методична модель літературних семінарів “Лірика та драматургія Лесі Українки” // Урок української. — 2004. — № 8-9. — С. 36-39.
38. Богдан С. Традиційне та індивідуально-авторське (етикетні формули з епістолярії Л. Українки) // Урок української. — 2004. — № 5-6. — С. 14-18.
39. Науменко Н. Вільний вірш у творчості Л. Українки // Дивослово. — 2004. — № 4. — С. 6-8.
40. Лимаренко Л. “Через любов безсмертя” : [сценарій, присвячений творчості Лесі Українки] // Мистецтво та освіта. — 2004. — № 2. — С. 47-51.
41. Привалова С. Безмежність материнської любові : До вивчення “Колискової” Л. Українки, 5 кл. // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 1. — С. 13-14.
42. Ковальова О. Колізії українського модернізму (на прикладі творчості Лесі Українки) // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 29-31.
43. Міщенко О. Творчість Лесі Українки та Ольги Кобилянської у дзеркалі феміністичної критики // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 38-40.
44. Богдан С. Етнічні гетеростереотипи в листах Лесі Українки // Дивослово. — 2003. — № 10. — С. 27-32.
45. Гуменюк В. Леся Українка і театр // Дивослово. — 2003. — № 2. — С. 14-17.
46. Ангелова А. Лідер і натовп : Соціальна міфологія у творчості Лесі Українки // Людина і світ. — 2003. — № 1. — С. 43-47.
47. Камінчук О. Художній світогляд та особливості поетики Лесі Українки // Дивослово. — 2003. — № 1. — С. 54-58.
48. Кочерга С. О. Коріння саксіфраги. Оповідання Лесі Українки “Над морем” крізь призму онтологічної поетики // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 49-54.
49. Чернявська Л. В. Трансформація давньої єврейської історії у творчості Лесі Українки // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2003. — № 1. — С. 207-210.
50. 900507 83.3(4=Укр)1 А23 Агеєва В. Епістолярна спадщина Лесі Українки : листи як фрагменти творчої біографії // Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. — К. : Факт, 2003. — С. 141-156.
51. Мацько Л. Мовотворчість Лесі Українки / Л. Мацько, О. Сидоренко // Дивослово. — 2002. — № 3. — С. 14-16.
52. Мірошниченко Л. Дещо про різнобічність художньої обдарованості Лесі Українки // Дивослово. — 2002. — № 3. — С. 63-65.
53. Малютіна Н. П. Мелос як втілення екзистенції ліричного героя в поетичних циклах Лесі Українки (на прикладі циклу “Сім струн”) // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2002. — № 2. — С. 61-66.
54. Мовчун А. Вивчення творів Лесі Українки в 3(2) класі // Початкова шк. — 2002. — № 2. — С. 18-22.
55. Кучеренко О. Волелюбні мотиви історико-поетичних легенд Лесі Українки // Історія в шк. — 2002. — № 1. — С. 25-26.
56. Смирнова Г. Через художні образи до філософського осмислення категорії бога : Релігійні сюжети у творчості Лесі Українки // Вісн. НАН України. — 2001. — № 7. — С. 48-54.
57. Маленька Т. Орієнтальна поезія Лесі Українки : від романтизму до модернізму // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 28-33.
58. Мірошниченко Л. “Патос думок…” : (Первісний рукопис Лесі Українки — закономірності поодинчих правок) // Слово і час. — 2001. — № 4. — С. 44-51.
59. Білоус П. Політичний маніфест чи особистісна лірика? : [“Досвітні вогні”
Л. Українки] // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2001. — № 2. — С. 66-74.
60. Бондарчук Л. Мови у творчому житті Лесі Українки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2001. — № 2. — С. 21-29.
61. Лебединська Т. Орієнталістика в житті і творчості Л. Українки // Урок української. — 2001. — № 2. — С. 54-57.
62. Мороз Л. Традиції української класики у творчості Лесі Українки // Слово і час. — 2001. — № 2. — С. 28-34.
63. Татарин-Горюк Г. Д. Засоби емоційності жіночого мовлення (за епістолярієм Лесі Українки) // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 130-133
64. 881453 У У45 Костенко Л. Поет, що ішов сходами гігантів : [творчість Л. Українки] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм : від «Зів’ялого листя» (1896) І. Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. — К. : Аконіт, 2001. — Кн. 1 — С. 180-190.
65. Ф69706 83.3(0) З-15 Задеснянський Р. Критичні нариси / Р. Задеснянський. Т. 4 : Творчість Лесі Українки. – [Б. м.] : Укр. критична думка. — 144 с. — Із змісту: Задеснянський Р. Поеми Л. Українки, писані нею в розцвіті її хисту (“Одно слово”, “Віла-посестра”, “Ізольда-Білоручка”, “Триптих”). — С. 46-66 ; Задеснянський Р. Злочин зради перед “судом сумління” : [поема Л. Українки “На полі кров”]. — С. 67-78; Задеснянський Р. Один з вічних творів світової літератури (Л. Українка “Оргії”). — С. 113-138.
66. Аврахов Г. Поезія “Досвітні огні” : правда реального тексту [Л. Українка] // Дивослово. — 2000. — № 11. — С. 49-52.
67. Богдан С. Етикетні форми прохання в епістолярії Лесі Українки // Урок української. — 2000. — № 9. — С. 22-24.
68. Скиба С. Національний образ світу і художні часово-просторові поезії Лесі Українки // Визвольний шлях. — 2000. — № 8. — С. 48-51.
69. Коваль В. Формування патріотичної вихованості на матеріалі творів Лесі Українки // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2000. — № 5. — С. 13-16.
70. Мірошниченко Л. Прообраз натхнення : [творче натхнення Л. Українки крізь призму первісного рукопису] // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2000. — № 2. — С. 46-56.
71. Рудницька Г. Аналіз поезії Лесі Українки “Contra Spem Spero” // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 52-54.
72. Шевчук М. Аспекти інтерпретації традиційних сюжетів (на матеріалі віршів “Ізраїль в Єгипті” і “І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя” Л. Українки) // Слово і час. — 2000. — № 2. — С. 47-49.
73. Багаліка Ю. Історіософія в творчості Лесі Українки (на матеріалах творів з біблейної тематики) // Історія в шк. — 1999. — № 12. — С. 38-39.
74. Агеєва В. Митець і пуща : [мистецтво, роль й призначення художника в творчості Л. Українки] // Слово і час. — 1999. — № 8. — С. 11-18.
75. Гуменюк В. Становлення драматичного хисту Лесі Українки // Слово і час. — 1999. — № 8. — С. 6-10.
76. Помпео Л. Експеримент і новаторство в сонеті Лесі Українки // Слово і час.- 1999. — № 8. — С. 37-43.
77. Скупейко Л. Леся Українка і фемінізм : [неофеміністичний погляд] // Слово і час. — 1999. — № 8. — С. 43-47.
78. Герасимчук Л. Штрихи до проблеми профетизму : [пророк в творчості Л. Українки] // Слово і час. — 1999. — № 7. — С. 45-47.
79. Поліщук Я. Туга за читачем і міф автора : До проблеми сприйняття творчості Лесі Українки // Дивослово. — 1998. — № 4. — С. 8-11.
80. Варварцев М. Остап Вишня і Леся Українка перед читачами Італії // Слово і час. — 1997. — № 9. — С. 24-26.
81. Гулицька А. До питання символіки “Віли-посестри” [Л. Українки] // Сучасність. — 1996. — № 9. — С. 111-116.
82. Гундорова Т. Леся Українка : християнство-екзистенціалізм-фемінізм // Слово і час. — 1996. — № 8-9. — С. 19-28.
83. Брюховецька Л. Сповідь неуярмленої душі : Етичні проблеми раннього християнства у творах Л. Українки // Вітчизна. — 1996. — № 7/8. — С. 116-119.
84. Гундорова Т. Феміністична утопія Лесі Українки // Сучасність. — 1996. — № 5. — С. 89-96.
85. Мірошниченко Л. До текстології письменниці : [Л. Українки] // Дивослово. — 1996. — № 2. — С. 10-11.
86. Скупейко Л. І. Текстологічні засади повного зібрання творів Лесі Українки // Слово і час. — 1996. — № 2. — С. 6-12.
87. Филипович П. Образ Прометея в творах Лесі Українки // Дивослово. — 1996. — № 2. — С. 11-14.
88. Токмань Г. Проблемні семінари за темою “Лірика і драматургія Лесі Українки” // Дивослово. — 1995. — № 8. — С. 33-36.
89. Шевчук Т. Тестові завдання до теми “Творчість Лесі Українки” // Дивослово. — 1995. — № 8. — С. 37-39.
90. Криловець А. “Сім струн я торкаю…” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 12-16.
91. Аркушин Г. Варіант імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 15-16.
92. Мірошніченко Л. Дещо про незнайдені твори Лесі Українки // Дивослово. — 1994. — № 4. — С. 50-55.
93. Богдан С. “До когось любого, і дорогого, і славного… ” (Семантико-синтаксичний феномен листів Л. Українки до Ольги Кобилянської) // Дивослово. — 1994. — № 2. — С. 15-19.
94. Маланюк Є. До роковин Лесі Українки : [творчість] // Дивослово. — 1994. – № 2. — С. 3-5.
95. Мірошниченко Л. Дещо про незнайдені твори Лесі Українки // Дивослово. — 1994. — № 2. — С. 20-23.
96. 824367 У У45 Донцов Д. Поетика українського рісорджіменту : [творчість Л. Українки (1871-1913)] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 1. — К. : Рось, 1994. — С. 149-183.
97. Чабан М. Леся Українка пише підручник : [“Стародавня історія східних народів” Л. Українки] // Початкова шк. — 1993. — № 11. — С. 57-59.
98. Жила В. Прометеївські образи й мотиви в творчості Лесі Українки // Сучасність. — 1993. — № 4. — С. 118-127.