1. 947363 74.261.84 Т28 Два класики і два герої — панночка й Устина з повісті М. Вовчка “Інститутка” // Твори з української мови та літератури : за шкільною програмою, за вимогами незалежного зовнішнього тестування, вивчення творчості письменників / [авт.-упоряд.: Геращенко О. М., Іванова І. Б.]. — Х. : Стеценко І. І., 2009. — С. 147-149.
2. Ткачук М. Марко Вовчок : творчий портрет // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2008. — № 19-21. — 92-95; № 22-23. — С. 6-10.
3. 943828 83.3(4=Укр) Г34 Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка // Гендерні студії в літературознавстві : навч. пос. для вузів / Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т», Мін-во освіти і науки України. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2008. — С. 60-68.
4. 29134 83 З-41 Зборовська Н. В. Марко Вовчок як імітація творчості в українській психоісторії / Н. В. Зборовська // Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри: Монографія / Н. В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2006. — С. 98-115.
5. Левчук Н. Світло класики: Марко Вовчок : [творчість] // Укр. мова й літ в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2005. — № 3. — С. 101-107.
6. Бабенко І. Д. “Дві правди” стають однією. Наукова достовірність і художній домисел в оповіданнях М. Вовчка “Невільничка” і Адріана Кащенка “Над Кодацьким порогом” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2000. — № 1. — С. 10-14.
7. Мовчун А. Кобзарева доня — дітям : Твори Марка Вовчка в дитячому вивченні // Початкова шк. — 1999. — № 10 — С. 49-52; № 11. — С. 55-58.
8. 855597 83.3(4=Укр)1 И90 Гончар О. І. Марко Вовчок : [творчість] / О. І. Гончар // Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. Кн. 2 : 40-ві — 60-ті роки XIX ст. — К. : Либідь, 1996. — С. 209-235.
9. Зорівчак Р. Твори Марка Вовчка в англомовному світі // Всесвіт. — 1988. — № 2. — С. 135-136.
10. 674446 83.3(4=Укр)1 Д69 Дорошкевич О. К. “Народні оповідання” Марка Вовчка. том І; ІІ // Дорошкевич О. К. Реалізм і народність української літератури XIX ст. / О. К. Дорошкевич / [упоряд. П. І. Орлик та ін. ; вступ. ст. Є. Кирилюка]. — К. : Наук. думка, 1986. — С. 63-168.
11. Бойко Ю. Творчість М. Вовчка // Укр. історик. — 1985. — № 1-4. — С. 184-189.
12. Гончар О. І. Перша українська соціальна повість (“Інститутка” М. Вовчка) // Рад. літературознавство. — 1984. — № 1. — С. 56-62.
13. Лепша І. …Їй довіряв переклади Жюль Верн : [про перекладницьку діяльність М. Вовчка] // Наука і суспільство. — 1983. — № 12. — С. 40-43.
14. Лобач-Жученко Б. Б. До творчої історії повісті Марка Вовчка “Маруся” // Рад. літературознавство. — 1983. — № 12. — С. 47-54.
15. Проценко І. М. Освіта і виховання у творах Марка Вовчка : (до 150-річчя з дня народження) / І. М. Проценко, М. І. Матрохін // Рад. шк. — 1983. — № 12. — С. 75-79.
16. Сиваченко М. Є. Шість українських народних казок у записах Марка Вовчка // Рад. літературознавство. — 1983. — № 5. — С. 25-35; № 6. — С. 42-52
17. Зленко Г. Марко Вовчок у сербів та хорватів // Рад. літературознавство. — 1978. — № 6. — С. 77-78.
18. Рева М. І. Вивчення критичних статей про творчість Марка Вовчка у 8 класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1976. — № 4. — С. 56-60.
19. Гекельман Ю. Першовидання Марка Вовчка // Вітчизна. — 1975. — № 4. — С. 219-220.
20. Хоменко Б. В. Образне слово Марка Вовчка // Укр. мова і літ. в шк. — 1974. — № 1. — С. 19-27.
21. Хоменко Б. В. Літературно-естетичні погляди Марка Вовчка // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 10. — С. 6-12.
22. Лобач-Жученко Б. Б. З неопублікованої епістолярної спадщини Марка Вовчка // Рад. літературознавство. — 1971. — № 8. — С. 81-86.
23. Хоменко Б. Марко Вовчок на ниві фольклористики // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 6. — С. 59-66.
24. Барабан Л. Марко Вовчок і аматорський театр другої половини ХІХ ст. // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 5. — С. 63-68.
25. Жицький Є. І. Розкриття антикріпосницької спрямованості “Народних оповідань” Марка Вовчка у 8 класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 5. — С. 48-54.
26. Брандис Є. Марко Вовчок і Джеймс Грінвуд // Всесвіт. — 1967. — № 3. — С. 57-61.
27. Засенко О. Нове із спадщини Марка Вовчка : [про матеріали опубліковані в 6 і 7 томах повного зібрання творів М. Вовчка] // Рад. літературознавство. — 1966. — № 11. — С. 30-40.
28. Лобач-Жученко Б. Б. З епістолярної спадщини Марка Вовчка (Неопубліковані листи 1871-1878) // Рад. літературознавство. — 1966. — № 2. — С. 79-87.
29. Тараненко М. П. Оповідання Марка Вовчка “Горпина” // Рад. літературознавство. — 1963. — № 1. — С. 83-87.
30. Різниченко Т. М. Дорожні нариси Марка Вовчка // Рад. літературознавство. — 1960. — № 4. — С. 107-109.
31. Проценко І. М. Оповідання Марка Вовчка “Маша” у 8 класі // Літ. в шк. — 1959. — № 1. — С. 58-63.
32. Медведєв Ю. Б. Видання творів Марка Вовчка (1857-1957) . (Бібліогр.-стат. огляд) // Рад. літературознавство. — 1958. — № 1. — С. 151-154.
33. Борщевський Ф. М. Виховне значення творчості Марка Вовчка // Рад. шк. — 1957. — № 8. — С. 85-88.
34. Возняк М. Марко Вовчок — класик української літератури // Жовтень. — 1957. — № 8. — С. 118-123.
35. Засенко О. Марко Вовчок і зарубіжні літератури // Дніпро. — 1957. — Кн. 8. — С. 115-124.
36. Рудницький М. Повість Марка Вовчка [“Маруся”] французькою мовою // Жовтень. — 1957. — № 8. — С. 123-126.
37. Недзвідський А. В. Реалізм Марка Вовчка // Літ. в шк. — 1957. — № 4. — С. 20-28.
38. Матрохін М. І. “Горпина” Марка Вовчка в 5 класі // Літ. в шк. — 1956. — № 5. — С. 50-55.
39. Лунєвич І. В. Повість Марка “Вовчка Кармелюк” у 8 класі // Літ. в шк. — 1955. — № 6. — С. 46-51.
40. Матрохін М. І. Оповідання Марка Вовчка “Козачка” в 5 класі // Літ. в шк. — 1955. — № 5. — С. 45-52.
41. Бугайко Ф. Ф. Повість Марка Вовчка “Інститутка” в 6 класі // Літ. в шк. — 1953. — № 4.