1. Дяченко С. До проблеми вивчення творчості Олеся Гончара у загальноосвітніх навчальних закладах // Укр. мова і літ. в шк. — 2009. — № 2. — С. 18-21.
2. Кондратенко С. І. Суфіксальні фітокольоративи у прозі Олеся Гончара // Укр. смисл. — 2009. — № 1. — С. 20-44.
3. 949277 76.12 М69 Михайлин І. Л. Валентина Галич : Олесь Гончар крізь призму журналістики // Михайлич І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник для вузів / І. Л. Михайлин. — Суми : Унів. кн., 2009. — С. 164-176.
4. Горіславець В. Останній романтик, або Олесь Гончар у контексті сучасного літературного процесу // Київ. — 2008. — № 4. — С. 164-170.
5. Рубан Л. Будівничий соборів наших душ : Учнівська конференція присвячена 90-річчю Олеся Гончара // Дивослово. — 2008. — № 4. — С. 21-28.
6. Степаненко М. “Народився, щоб осяяти Україну” : Шевченкіана Олеся Гончара // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2008. — № 2. — С. 4-20.
7. Городна О. Зберегти землю і “собори душ” — покликання людини : Цикл особистісно-зорієнтованих уроків за творчістю Олеся Гончара // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 9-10. — С. 22-41.
8. Степаненко М. “…Мова-народ!” : Соціолінгвістичні і деякі власне філологічні спостереження Олеся Гончара // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 3. — С. 60-69.
9. Довженко О. Національний характер у романах Олеся Гончара // Слово і час. — 2005. — № 12. — С. 63-68.
10. Галич В. Постать Олеся Гончара в контексті постмодернізму // Дивослово. — 2005. — № 2. — С. 55-57.
11. Яременко Н. Формування читацької культури учнів у процесі вивчення творчості Олеся Гончара // Рідна шк. — 2004. — № 9. — С. 47-49.
12. Галич В. Олесь Гончар — редактор // Вітчизна. — 2004. — № 3-4. — С. 141-147.
13. Кононенко В. Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості О. Гончара) // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 2. — С. 23-27.
14. Козакова Л. Мотивний аналіз наративного дискурсу малої прози О. Гончара
// Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 35-38.
15. 929924 76.12 З-41 Галич В. Заголовок у структурі змісту й форми публіцистичних творів Олеся Гончара // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Ред. кол.: Я. Р. Дашкевич, Л. О. Зашкільняк, В. Й. Здоровега та ін. Вип. 11. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — С. 537-556.
16. 907697 016:82(477).09 Д67 Дончик В. Г. В ім’я України : [О. Гончар “Чим живимо. На шляхах до українського відродження”] // Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. — К. : Стилос, 2003. — С. 338-342.
17. Гомон П. Гуманізм творчості завжди сучасний : [О. Гончар] // Дивослово. — 2002. — № 5. — С. 12-13.
18. Примак Т. В. Символіка степу у творах О. Гончара // Вісн. ЗДУ. Філол. наки. — 2002. — № 2. — С. 80-83.
19. Галич В. М. Естетична значущість фонетичної оболонки антропоніма : [звукосимволізм власних імен у творчості О. Гончара] // Мовознавство. — 2001. — № 4. — С. 61-66.
20. Лесик В. Естетичне кредо Олеся Гончара // Дзвін. — 1999. — № 10-12. — С. 152-157.
21. Кравченко І. Олесь Гончар і міф про нього // Всесвіт. — 1998. — № 11. – С. 129-136.
22. Єрмоленко С. Творчість Олеся Гончара і мовно-естетична культура сучасника // Дивослово. — 1998. — № 7. — С. 11-13.
23. Сологуб Н. М. Синтаксична організація і ритмічність прози О. Гончара // Мовознавство. — 1998. — № 1. — С. 35-40.
24. Патриляк С. Олесь Гончар в англомовному світі // Київ. — 1996. — № 11/12. — С. 133.
25. Галич В. Асоціоніми в поетиці Олеся Гончара // Дивослово. — 1995. — № 4. — С. 23-27.
26. 824383 У У45 Погрібний А. Орбіти потужного слова : [творчість О. Гончара] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 3. — К. : Рось, 1994. — С. 3-16.
27. Гуменний М. Проблема авторської позиції в романах Олеся Гончара // Дивослово. — 1994. — № 1. — С. 12-15.
28. Гуменний М. Хронотоп у романах Олеся Гончара // Слово і час. — 1993. — № 8. — С. 22-27.
29. Ситченко А. Два варіанти аналізу оповідання О. Гончара “Кресафт” // Укр. мова і літ. в шк. — 1993. — № 4. — С. 37-41.
30. Жулинський М. Олесь Гончар : творчість як доля // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 11. — С. 55-61; № 12. — С. 53-59.
31. 777462 83.3(4=Укр) У45 Дуб К. С. Ідейно-естетична функція кольору у романах О. Гончара // Українське літературознавство : респ. міжвідомчий наук. збірник. Вип. 55. — Львів : Світ, 1990. — С. 60-67.
32. 765216 83.3(4=Укр) Ш96 Шумило М. М. Творчість людяна, прекрасна (О. Гончар) // Шумило М. М. Силуети : ст., спогади, щоденник. записи / [упоряд. Н. М. Шумило ; авт. передм. В. Брюховецький]. — К. : Рад. письменник, 1990. — С. 154-156.
33. Гуменний М. Х. Функції ремінісценцій у романах Олеся Гончара // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 7. — С. 24-27.
34. Бернадська Н. І. Часові зміщення в рамках Олеся Гончара // Рад. літературознавство. — 1988. — № 12. — С. 14-19.
35. Головащук С. І. Позасловникова лексіка в творах Олеся Гончара // Мовознавство. — 1988. — № 6. — С. 32-40.
36. Стрельбицький М. Олесь Гончар : чуття однопланетянина // Всесвіт. — 1988. — № 5. — С. 128-133.
37. Голубєва З. Талант світлий і могутній : [про творчість О. Гончара] // Прапор. — 1988. — № 4. — С. 147-162.
38. Новиченко Л. За законами гідності : [про публіцистику О. Гончара : До 70-річчя з дня народження] // Київ. — 1988. — № 4. — С. 3-10.
39. Пазяк М. М. Народнопоетичні джерела творчості Олеся Гончара // Нар. творчість та етнографія. — 1988. — № 4. — С. 3-13.
40. Стрельбицький М. Новаторство, заповідане традицією : [про О. Гончара] // Київ. — 1988. — № 4. — С. 134-135.
41. Хом’як Т. В. Історизм художнього мислення Олеся Гончара // Рад. літературознавство. — 1988. — № 4. — С. 11-16.
42. Сологуб Н. Цвіт художнього слова Олеся Гончара // Мовознавство. — 1988. — № 3. — С. 21-26.
43. Волошко Є. Мотиви донецького степу : [про творчій шлях О. Гончара] // Донбас. — 1988. — № 2. — С. 87-91.
44. Стрельбицький М. Честь праці : Тема проф. гонору в творах О. Т. Гончара // Донбас. — 1988. — № 2. — С. 80-87.
45. Стрельбицький М. Світ любові у художньому світі Олеся Гончара // Дніпро. — 1987. — № 11. — С. 113-124.
46. 654304 83.3(4=Укр)6 С34 Осяяння : [про творчість О. Гончара] // Сизоненко О. О. Мить і вічність : літ. портрети, етюди, есе / О. О. Сизоненко. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 90-107.