1. Гальченко С. “Десятирічка” Остапа Вишні (Рукопис із шухляди часів незалежності) // Слово і час. — 2007. — № 8. — С. 57-69.
2. Голда Д. Мисливські зорі Остапа Вишні // Чумацький шлях. — 2006. — № 4. — С. 19-22.
3. 890603 83.3(4=Укр)6 П96 П’янов В. Я. Один із “та інших” : [творчість
О. Вишні] // П’янов В. Я. Визначні, відомі й «та інші…» : спогади, есеї, нариси / В. Я. П’янов. — К. : Укр. письменник, 2002. — С. 222-246.
4. Семиряк В. Д. Мовне вираження невербальних компонентів спілкування у гуморесках Остапа Вишні // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 109-112.
5. 891934 У2 Р65 Лавріненко Ю. О. Вишня : [творчість] // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антологія, 1917-1933 : поезія, проза, драма, есей / Юрій Лавріненко ; підгот. тексту, фахове ред., передм. М. К. Наєнка. — К. : Просвіта, 2001. — С. 510-518.
6. Снегірьова В. “Чотирнадцять вовків!…І обидва сірі!” : Паралельне прочитання мисливських усмішок Остапа Вишні і “Пригод барона Мюнхаузена” Еріха Распе // Зарубіжна літ. в навч. закл. — 1999. — № 9. – С. 38-40.
7. 852713 74.261 З-80 О. Вишня : [шкільні твори за творчістю письменника] // Золоті твори для школярів та абітурієнтів. — Донецьк, 1998. — С. 191-194.
8. 845518 83.3(4=Укр)6 С60 Солод Ю. Д. Сміх Остапа Вишні // Солод Ю. Д. Українська література — XX : (погляд у кінці тисячоліття) : навч. посібник за програмою 11 класу / Ю. Д. Солод. — К. : Нора-прінт, 1997. — С. 171-183.
9. 824367 У У45 Лавріненко Ю. Остап Вишня (1889-1956) : [творчість письменника] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 1. — К. : Рось, 1994. — С. 481-487.
10. Косяченко В. “Письменники так, спроста, не бувають…” : [про дві публікації “Моєї автобіографії” О. Вишні] // Слово і час. — 1993. — № 7. — С. 19-21.
11. Вірний Б. Остап Вишня. Усмішки // Слово і час. — 1990. — № 10. — С. 15-19.
12. Дорошенко В. О. Під ширмою японської екзотики : [про комедію О. Вишні “Мікадо”] // Прапор. — 1989. — № 11. — С. 91-95.
13. Саппа М. Віктор Петіпа і галушка в роті : [про літературну спадщину О. Вишні] // Вітчизна. — 1988. — № 9. — С. 185-186.
14. Бойко О. В. Мовні засоби експресії в “Мисливських усмішках” Остапа Вишні : [вивчення в школі] // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 8. — С. 45-51.
15. Наєнко М. К. “Друг людини, друг природи й праці…” (Творчість О. Вишні в 10 кл.) // Укр. мова і літ. в шк. — 1974. — № 11. — С. 35-46.
16. Тимченко В. Про стиль Остапа Вишні // Рад. літературознавство. — 1973. — № 8. — С. 33-43.
17. Дорошенко В. О. До творчої історії “Мисливських усмішок” Остапа Вишні // Рад. літературознавство. — 1970. — № 9. — С. 34-44.
18. Солоненко М. П. Вивчення творчості Остапа Вишні в 10 класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1968. — № 11. — С. 35-42
19. Кенігсберг-Челак М. “Мисливські усмішки” Остапа Вишні // Рад. літературознавство. — 1966. — № 4. — С. 18-24.
20. Бурляй Ю. Свято українського гумору : [до виходу в світ зібрання творів О. Вишні в 7-и томах] // Вітчизна. — 1965. — № 9. — С. 162-166.
21. Моренець П. Г. Гумореска Остапа Вишні “Якби моя бабася встали” в 6 класі // Літ. в шк. — 1961. — № 3. — С. 59-63.
22. Бурляй Ю. Драматургія Остапа Вишні // Прапор. — 1957. — № 12. — С. 94-104.