1. Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини // Дивослово. – – № 1. – С. 55-57.
 2. Фока М. Функціонування кольору в поетичних творах Павла Тичини // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2009. – № 6. – С. 2-7.
 3. Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 100-104.
 4. Могилянский М. П. Тычина (страничка из истории новой украинской поэзии) // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 104-110.
 5. Фока М. «… У танці я, ритмічний рух…» : [хореографічний компонент у поетичній творчості Павла Тичини] // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2009. – № 3. – С. 6-9.
 6. Фока М. «…О, що зі мною фарби ті зробили!» Про живописний компонент художнього мислення Павла Тичини // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – – № 3. – С. 92-102.
 7. 956123 83.3(4=Укр)6 П43 Погрібний А. Г. Сонцекларнетні карби віку (П. Тичина) // Погрібний А. Г. Поклик дужого чину / Анатолій Погрібний ; вступ. слово В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – С. 439-475.
 8. Павленко М. «Падаю і знов іду»: крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 3-14.
 9. Богдан С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово. – – № 5. – С. 35-43.
 10. Хархун В. «Митець у каноні» : соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років // Слово і час. – 2006. – № 10. – С. 38-51.
 11. Логвіненко Н. Вивчення фольклорних джерел ранніх творів П. Тичини // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 3. – С. 28-32.
 12. Базилевський В. Два класики : [П. Тичина і М. Рильський] // Кур’єр Кривбасу. – – № 189. – С. 159-192.
 13. Гуменюк В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби // Дивослово. – – № 5. – С. 56-60.
 14. Абдуленко К. Своєрідність пейзажно-медитативної лірики Павла Тичини та Томаса Стернза Еліота // Вісн. Тавр. фундації. – – Вип. 1. – С. 27-30.
 15. Бойко Т. П. Роль звука і кольору в поезіях Павла Тичини // Укр. літ. в загальноосвітніх шк. – – № 7. – С. 25-26.
 16. Молочко С. «…Не людина, а музика». Система уроків вивчення творчості П. Тичини у взаємозв’язку з музикою, 10 кл. // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 6. – С. 60-70 ; 2004. – № 1. – С. 37-50.
 17. Ковалів Ю. Кларнетизм П. Тичини — нереалізована естетична концепція // Слово і час. – – № 1. – С. 3-8.
 18. Ольшевський І. «Молюсь не самому духові — та й не матері…» : (вплив світових релігійно-філософських систем на духовну еволюцію П. Тичини) // Слово і час. – – № 7. – С. 32-38.
 19. Мелешко В. Кларнетизм ранньої лірики П. Тичини / Мелешко В., Петренко Т. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – – № 4. – С. 20-24.
 20. «Хіба й собі поцілувать пантофлю папи?» : Гавриїл Костельник про поезію П. Тичини // Укр. культура. – – № 2. – С. 28-29.
 21. 890603 83.3(4=Укр)6 П96 П’янов В. Правдивим будь, але… : [творчість П. Тичини] // П’янов В. Визначні, відомі й «та інші…» : спогади, есеї, нариси / В. Я. П’янов. – К. : Укр. письменник, 2002. – С. 32-64.
 22. Павленко М. Освітянський плуг Павла Тичини. Штрих до педагогічної діяльності поета // Рідна шк. – – № 1. – С. 70-73.
 23. 881453 У У45 Ніковський А. Vita nova : [творчість П. Тичини, М. Семенка, Я. Савченка] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка.– [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. – К. : Аконіт, 2001. – Кн. 1: Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм: від «Зів’ялого листя» (1896) І. Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – С. 638-682.
 24. Шумейко Т. Ерос у Тичини // Сучасність. – – № 9. – С. 94-108.
 25. Єрмоленко С. Поетова мова — співучий струмок : [мова П. Тичини] // Урок української. – – № 8. – С. 19-20.
 26. Шатровська Г. Велика книга поетового життя (Система уроків з вивчення творчості П. Тичини) // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – – № 3. – С. 130-145.
 27. Моренець В. Без Тичини : [модернізм у Тичини] // Сучасність. – – № 1. – С. 79-100.
 28. 845518 83.3(4=Укр)6 С60 Солод Ю. Д. Трагедія великого таланту (Модерністські форми ранньої лірики Павла Тичини) // Солод Ю. Д. Українська література — XX : (погляд у кінці тисячоліття) : навч. посіб. за програмою 11 класу / Ю. Д. Солод. – К. : Нора-прінт, 1997. – С. 53-79.
 29. Ольшевський І. «Люблю астрономію, музику і жінку…» Інтимний космос Павла Тичини // Березіль. – – № 11-12. – С. 156-169.
 30. Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв’ку з суміжними видами мистецтв // Дивослово. – – № 4. – С. 39-43.
 31. Шалата М. Талант красен, та нещасен (Павло Тичина у сучасному прочитанні) // Дивослово. – 1994. – № 12. – С. 47-49.
 32. 824367 У У45 Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 1. – К. : Рось, 1994. – 704 с. – Із змісту : Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм [у творчості П. Тичини]. — С. 588-596 ; Стус В. Феномен доби : (сходження на Голгофу слави) : [П. Тичина]. – С. 578-587 ; Барка В. Відхід Тичини : [творчість поета]. – С. 542-550.
 33. 813771 83.3(4=Укр) С24 Сверстюк Є. Прощання з Мадонною : [творчість П. Тичини] // Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – К. : Знання, 1993. – С. 196-206.
 34. Булаховська Ю. Л. Павло Тичина : Юліан Тувім (спроба типологічного зіставлення) // Слово і час. – – № 1. – С. 87-88.
 35. Михайлин І. Шевченкові ключі від Тичини : [про спадковість української поезії] // Слово і час. – 1991. – № 9. – С. 80-85.
 36. Тарнавський О. Т. Еліот і Павло Тичина // Всесвіт. – – № 6. – С. 130-138.
 37. 765216 83.3(4=Укр) Ш96 Шумило М. М. Ритм сонця і серця (П. Тичини) // Шумило М. М. Силуети : ст., спогади, щоденник. записи / [упоряд. Н. М. Шумило ; авт. передм. В. Брюховецький]. – К. : Рад. письменник, 1990. – С. 116-122.
 38. Коцюбинська М. Корозія таланту. Болючі роздуми про поезію П. Тичини і не тільки про неї // Рад. літературознавство. – – № 11. – С. 46-58.
 39. Новиченко Л. Тичина і його час: незайві доповнення // Рад. літературознавство. – – № 3. – С. 3-15 ; № 4. – С. 9-22.
 40. Грузман З. «Горіти, сяяти…» : [П. Тичина і єврейський поет О. Шварцман] // Вітчизна. – 1988. – № 12. – С. 161-162.
 41. Грузман З. М. Павло Тичина і театр // Рад. літературознавство. – – № 6. – С. 60-65.
 42. Тичина П. Він любив писати листи… З епістолярної спадщини П. Тичини // Вітчизна. – 1987. – № 1. – С. 174-179.
 43. Чамата Н. П. Павло Тичина і світ музики : [нові матеріали] // Рад. літературознавство. – – № 3. – С. 33-47.
 44. Грузман З. М. Максим Горький у творчій біографії Павла Тичини // Рад. літературознавство. – – № 2. – С. 52-55.
 45. Губар О. І. Еміль Верхарн у творчому житті Павла Тичини // Рад. літературознавство. – – № 1. – С. 20-30.
 46. Грузман З. М. Павло Тичина і Володимир Маяковський // Рад. літературознавство. – – № 7. – С. 32-36.
 47. Губар О. Продовження життя : [про творчість П. Тичини] // Прапор. – – № 1. – С. 114-118.
 48. Цимбал Т. Четверта муза Павла Тичини // Вітчизна. – – № 1. – С. 188-191.
 49. Кочевський В. Вірменія в серці моїм : [в творчості П. Г. Тичини] // Жовтень. – – № 12. – С. 83.
 50. Тарасенко І. Айтис. Степова легенда : [про зустрічі П. Тичини і Джамбула Джабаєва] // Прапор. – – № 7. – С. 90-91.
 51. Вартанова О. В інтерпретації ілюстраторів : [художне оформлення творів П. Тичини художниками УРСР] // Вітчизна. – – № 1. – С. 208.
 52. Губар О. І. Павло Тичина про свою творчість // Рад. літературознавство. – 1982. — № 1. — С. 61-63.
 53. Волинський П. К. Про логаеди в ранній поезії П. Тичини // Рад. літературознавство. — 1981. — № 8. — С. 82-84.
 54. Довгалюк П. М. Павло Тичина — перекладач чеських та словацьких народних пісень // Нар. творчість та етнографія. — 1981. — № 2. — С. 20-29.
 55. Айзеншток И. С чувством семьи единой : [из воспоминаний о П. Г. Тычине] // Звезда. — 1980. — № 3. — С. 190-201.
 56. До літопису чехословацько-української дружби. Творчі зв’язки П. Тичини з чеськими та словацькими письменниками // Рад. літературознавство. — 1978. – № 10. — С. 79-81.
 57. Гордівський В. М. Павло Тичина — дітям : [про твори П. Г. Тичини для дітей] // Початк. шк. — 1976. — № 12. — С. 77-79.
 58. Грузман З. М. З творчої лабораторії Павла Тичини // Рад. літературознавство. — 1975. — № 9. — С. 83-86.
 59. Озеров Л. Друг детей, певец детства. О творчестве [украинского поэта] П. Тычины // Дошк. воспитание. — 1975. — № 8. — С. 45-51.
 60. Костенко В. Слово — зброя, слово — перемога. Шевченківська тема в листуванні П. Г. Тичини з фронтовиками // Прапор. — 1974. — № 3. — С. 102-106.
 61. Диченко І. Рисунки Павла Тичини : [про графічну спадщину поета] // Вітчизна. — 1974. — № 2. — С. 224.
 62. Грабович Г. Нові маштаби в поезії П. Тичини // Сучасність. — 1972. — № 11. – С. 56-78.
 63. Корсунська Б. Л. «…Звучить мені, як рідна» : [творчий шлях поета] (до 80-річчя Павла Тичини) // Рад. літературознавство. — 1971. — № 1. — С. 67-77.
 64. Мазуркевич О. Творчість П. Г. Тичини в радянській школі // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 1. — С. 37-45.
 65. Вядро Ш. Я. Павло Тичична і башкирська література // Рад. літературознавство. — 1970. — № 10. — С. 25-33.
 66. Мартич Ю. Побратимы : [о творческом содружестве Ю. И. Яновского и П. Г. Тычины] // Радуга. — 1969. — № 4. — С. 122-128.
 67. 310429 3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. Павло Тичина. Поезія і революція. Цвітіння слова : [творчість поета] // Білецький О. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький. – К. : Наук. Думка, 1966. – Т. 3: Українська радянська література. Теорія літератури. — С. 122-162.