1. Микуш С. Гранослов новели : [новела В. Стефаника “Новина”] // Дзвін. — 2010. – № 12. — С. 128-131.
 2. Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника // Дивослово. — 2010. — № 2. — С. 52-54.
 3. Варчук В. Творча історія поезії у прозі Василя Стефаника «Самому собі» // Слово і час. – 2010. – № 4. – С. 103-113.
 4. 962123 74.261.84 Ч-56 Чеховська Л. Й. Художній світ В. Стефаника : (презентація) // Чеховська Л. Й. Проектне навчання на уроках української літератури у середній школі : наук.-метод. посіб. / Л. Й. Чеховська. – Запоріжжя : [Запоріжжя], 2010. – С. 194-208.
 5. Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника «Марія» : вивчення творчості письменника у світлі християнського віровивчення // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 6. – С. 29-32.
 6. Різник Л. Тисячолітній диспут : про новий роман Василя Стефаника “По той бік ночі” // Дзвін. — 2009. — № 5-6. — С. 145-148.
 7. Єсипенко Д. Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника? : [вивчення творчості письменника у світлі християнського віровивчення] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 1. — С. 28-30.
 8. Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово. — 2008. — № 2. — С. 28-33.
 9. Соловйова Н. Трагічна доля емігрантів : За новелою В. Стефаника “Камінний хрест”, 10 кл. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2006. — № 8. — С. 22-24.
 10. 934193 3(4=Укр)6 Б61 Біла А. В. Стефаник у колі предтеч експресіоналізму // Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / А. Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 256-274.
 11. Дорошка Н. “Слово, сказане самим буттям” (природа слова Василя Стефаника) // Слово і час. — 2004. — № 12. — С. 36-42.
 12. Казанова О. В. Стилістичні функції форм мовлення в новелах В. Стефаника // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 86-90.
 13. Козакова В. С. Герої В. Стефаника в контексті проблеми людини та природи // Наука. Релігія. Суспільство. — 2003. — № 3. — С. 236-240.
 14. Токарик М. Новели В. Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності : конспект уроку // Дивослово. — 2003. — № 2. — С. 64-66.
 15. Ткаченко Р. Перекладацтво В. Стефаника та український декаданс // Слово і час. — 2002. — № 5. — С. 52-58.
 16. Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника : (нац. варіант експресіонізму) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2001. — № 3. — С. 34-42.
 17. Градовський А. “І все, що я писав, мені боліло…” (Тема дітовбивства у творчості В. Стефаника й Гі де Мопассана) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2001. — № 2. — С. 26-28.
 18. Конончук М. М. Художня концепція історизму в новелах Василя Стефаника // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 1. — С. 44-48.
 19. Костюк В. Фрагмент у творчості В. Стефаника (“Сама саміська”) // Слово і час. — 2000. — № 6. — С. 62-66.
 20. Яцків Н. Василь Стефаник у французьких перекладах і критиці // Урок української. — 2000. — № 5-6. — С. 58-61.
 21. Соловей О. “Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину” : (новела В. Стефаника “Камінний хрест”) // Дивослово. — 2000. — № 5. — С. 44-46.
 22. Фіглевський В. “Любий доктор” Василя Стефаника // Слово і час. — 2000. — № 2. — С. 58-60.
 23. Яцків Н. Художньо-психологічний образ землі та селянина в інтерпретації Еміля Золя і Василя Стефаника : спроба порівн.-типол. аналізу // Всесвіт. — 1999. — № 9-10. — С. 182-185.
 24. Яцків Н. Гі де Мопассан і Василь Стефаник : спільне та відмінне // Дивослово. — 1999. — № 10. — С. 7-9.
 25. Мафтин Н. “…Бо Україні потрібні її діти” : до вивчення в школі новели В. Стефаника “Марія” // Дивослово. — 1998. — № 8. — С. 41-44.
 26. Погребенник Ф. Митець, що “розширює державу мужицької душі” : (Богдан Лепкий про Василя Стефаника) // Слово і час. — 1998. — № 2. — С. 47-50.
 27. 854752 261.84 М64 Мірошниченко С. А. Кам’яний хрест як художній символ трагізму життя українського селянина-бідняка в новелі В. Стефаника “Камінний хрест” // Мірошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7-11 кл. та абітурієнтів / С. А. Мирошниченко. – [Донецк] : Сталкер, 1998. – С. 218-222.
 28. 842591 74.261.84 Т28 Трагізм селянської долі в новелах В. Стефаника // Твори з української мови та літератури : посіб. для старшокл. та абітурієнтів / [упоряд. С. Л. Лісняк]. – Тернопіль : Богдан, 1997. – Ч. 1. — С. 47-50.
 29. Шудря М. Бетховен українського слова : [про творчість Василя Стефаника] // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 7-8.
 30. Федорів Р. Червоне сонце Василя Стефаника : [про творчість письменника] // Дзвін. — 1996. — № 5/6. — С. 150-152.
 31. Щербак М. Російські переклади Василя Стефаника // Слово і час. — 1996. — № 4-5. — С. 20-25.
 32. 842354 74.261.84 П19 Паскевич Н., Міляновський Е. Трагізм селянської долі у творах В. Стефаника // Паскевич Н. Українська мова та література : випускний екзамен : матеріали для творч. робіт / Н. Паскевич, Е. Міляновський. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – С. 30-31.
 33. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу // Дивослово. — 1995. — № 5/6. — С. 32-35.
 34. Ткачук М. “Крізь призму чуття і серця” (новела “Злодій” та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника) // Слово і час. — 1994. — № 7. — С. 27-31.
 35. 824367 У2 У45 Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 1. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. 1994. – К. : Рось — 704 с.- Із змісту: Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм [в творчості В. Стефаника]. — С. 204-213 ; Яременко В. Любив свою дорогу… : [творчість В. Стефаника]. – С. 184-195.
 36. Ляхова Ж. Національні і загальнолюдські ідеали в новелі В. Стефаника “Марія” // Укр. мова і літ. в шк. — 1993. — № 11. — С. 3-7.
 37. 821650 83.3(4=Укр) Л64 Літературознавство : другий міжнар. конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. : доп. і повідомлення. – Львів : [б. в.], 1993. – 336 с. — Із змісту: Піхманець Р. Засади художнього мислення Василя Стефаника. – С. 146-150 ; Ткачук М. Новела “Злодій” та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника. – С. 151-157.
 38. Букса І. Фальсифікація творчості В. Стефаника // Рідна шк. — 1992. — № 3-4. – С. 89-91.
 39. Гладкий В. Стефаник перекладає // Слово і час. — 1991. — № 5. — С. 26-31.
 40. 861429 86.37 З-41 Черненко О. Християнський світогляд в експресіоністичній творчості Василя Стефаника // Збірник тисячоліття християнства в Україні, 988-1988 / Олександер Баран, Олег В. Герус. – Вінніпег : Укр. Вільна АН в Канаді, 1991. – С. 175-186.
 41. 777462 83.3(4=Укр) У45 Микуш С. Й. Жанрові модифікації новел Василя Стефаника // Українське літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. — Львів, 1990. — Вип. 55. — С. 25-30.
 42. Маткобожик М. С. Спроба блочного вивчення літератури : [творчість В. Стефаника і М. Черемшини] // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 12. — С. 22-28.
 43. 707367 83.3(4=Укр) И60 Гаєвська О. Л. Василь Стефаник. Поетика стилю // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – поч. ХХ ст. : зб. наук. пр. / АН УРСР, Ін-т літератури Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. М. Т. Яценко]. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 263-290.
 44. Піхманець Р. В. Сила новелістичного таланту. До проблем психології творчості В. Стефаника // Укр. мова і літ. в шк. — 1987. — № 11. — С. 7-13.
 45. Грицюта М. С. Нев’янучі листки : [про творчість В. Стефаника] // Рад. літературознавство. — 1981. — № 5. — С. 64-69.
 46. Рожило Л. П. Художньо-образна конкретизація в новелі Василя Стефаника “Новина” // Укр. мова і літ. в шк. — 1981. — № 2. — С. 34-36.
 47. Кодак М. П. Психологізм і поетика творчості Василя Стефаника : [до вивчення в школі] // Укр. мова і літ. в шк. — 1980. — № 9. — С. 33-42.
 48. Погребенник Ф. Неопубліковані переклади В. Стефаника // Вітчизна. — 1976. — № 9. — С. 156-164.
 49. Маланчук В. Сила правди : [про творчість українського письменника В. Стефаника] // Жовтень. — 1975. — № 11. — С. 131-141.
 50. Вишневська Е. Перші переклади новел В. Стефаника польською мовою // Рад. літературознавство. — 1974. — № 8. — С. 55-63.
 51. Погребенник Ф. Василь Стефаник у російських перекладах початку ХХ століття // Рад. літературознавство. — 1973. — № 9. — С. 49-58.
 52. Засенко О. Перша книжка новел В. Стефаника в перекладі російською мовою // Жовтень. — 1973. — № 7. — С. 129-134.
 53. Сєкарєва К. Архів Василя Стефаника : [про літературну спадщину українського письменника] // Рад. літературознавство. — 1973. — № 4. — С. 80-84.
 54. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях // Сучасність. — 1972. — № 10. — С. 42-54.
 55. Плющь П. П. Слово з глибини чулого серця : (із спостережень над мовою і стилем новел В. Стефаника) // Мовознавство. — 1972. — № 2. — С. 3-13.
 56. Млаковий М. Галицьке селянство у творах В. Стефаника // Визвол. шлях. — 1971. — № 12. — С. 1405-1409.
 57. Засенко О. Творчість В. Стефаника і деякі аспекти дослідження дожовтневої української літератури // Рад. літературознавство. — 1971. — № 5. — С. 52-62.
 58. Струбицький В. В. Дитяча доля в творчості В. С. Стефаника // Початк. шк. — 1971. — № 5. — С.  7-10.
 59. Комар Л. О. Етичний світ героїв Стефаника // Рад. літературознавство. — 1971. – № 5. — С. 63-72.
 60. Матвіїшин В. Василь Стефаник і французьке письменство // Всесвіт. — 1971. — № 5. — С. 58-59.
 61. Лесин В. М. Оповідання В. Стефаника “Камінний хрест” // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 5. — С. 19-26.
 62. Струбицький В. В. Питання народної освіти у творчості В. В. Стефаника. (До 100-річчя з дня народження) // Рад. шк. — 1971. — № 5. — С. 61-66.
 63. Непорожній О. С. Твір В. Стефаника “Амбіції” в 9 класі : [методика викладання літератури] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 4. — С. 40-44.
 64. Матвіяс І. Г. Творчість В. Стефаника на тлі розвитку української літературної мови. (До 100-річчя з дня народження) // Мовознавство. — 1971. — № 4. — С. 73-79.
 65. Горковенко О. Пісня в оповіданнях Василя Стефаника. (До 100-річчя від дня народження письменника) // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 3. — С. 20-25.
 66. Лесин В. Любимо Стефаника, вчимося в нього. (Укр. радянські письменники про творчість видатного новеліста) // Рад. літературознавство. — 1969. — № 9. — С. 27-36.
 67. Гладкий В. Любов, що залишає вічний слід : [про творчість В. Стефаника] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 145-146.
 68. 840835 3(4Ита) О-58 Онацький Є. Василь Стефаник – співець трагіки села // Портрети в профіль / Є. Онацький. – Чікаго : Укр.-Амер. Вид. Спілка, 1965. – С. 199-203.
 69. Лесин В. Струмки великої ріки : [про творчу майстерність В. Стефаника і О. Кобилянської] // Жовтень. — 1963. — № 11. — С. 133-139.
 70. Жук Н. Й. “Синя книжечка”. Про майстерність Стефаника — новеліста // Рад. літературознавство. — 1962. — № 6. — С. 117-123.
 71. Кравчук П. В. Стефаник і канадські українці // Жовтень. — 1962. — № 5. – С. 142-149.
 72. Гуменюк Ж. О. “Новина” В. Стефаника в 10 класі // Літ. в шк. — 1962. — № 2. – С. 48-53.
 73. Бандура О. М. Оповідання В. Стефаника “Катруся” в 7 класі // Літ. в шк. — 1955. – № 1. — С. 62-67.