1. Колосова В. В. Літературно-музична вітальня за творчістю Василя Стуса // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2010. — № 14 (трав.)
2. Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса “Палімпсести” // Дивослово. — 2010. — № 9. — С. 44-46.
3. Яструбецька Г. Концепція збірки «Палімпсести» В. Стуса // Слово і час. — 2010. — № 9. — С. 30-38.
4. Колесникова В. Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2010. — № 8. — С. 8-12.
5. 962123 74.261.84 Ч-56 Чеховська Л. Й. Екзистенці мотиви у творах Василя Стуса : (презентація) // Чеховська Л. Й. Проектне навчання на уроках української літератури у середній школі : науково-метод. посібник / Л. Й. Чеховська. — Запоріжжя : [Запоріжжя], 2010. — С. 151-164.
6. Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність : масон чи християнин? // Кур’єр Кривбасу. — 2009. — № 230-231. — С. 311-324.
7. Єгорченко М. О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. Акад. Серія Філол. науки. — 2009. — Т. 98. — С. 71-75.
8. Канівець О. В. Урок літератури за творчістю В. Стуса. 11 клас // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2009. — № 10 (квіт.). — С. 30-35.
9. Зборовська Н. Василь Стус до історії проблемного тлумачення // Дивослово. — 2009. — № 5. — С. 40-46.
10. Полюга В. В. Філософська категорія романтичної іронії у художніх творах Василя Стуса // Практична філософія. — 2009. — № 3. — С. 194-197.
11. Пеунов В. Стежка до його серця : Роздуми про життя живих і смерть загиблих : [В. Стус] // Вітчизна. — 2009. — № 1-2. — С. 106-137.
12. Тихоша В. І. Речення з сурядними рядами в поезіях Василя Стуса // Філол. трактати. — 2009.- Т.1. — № 1. — С. 95-103.
13. 955509 74.261.84 В75 Ворожейкіна О. М. У смерті повернувся до життя : (Літературна композиція за творами Василя Стуса) // Ворожейкіна О. М. Літературне кафе : позакласні заходи / О. М. Ворожейкіна. — Х. : Основа, 2009. — С. 100-111.
14. Павлюк І. Василь Стус : текст-контекст-надтекст (Ревізія свідомості або мій Стус) // Визвольний шлях. — 2008. — Кн. 3 (№ 7-8). — С. 53-73.
15. Коваленко С. Сторінка великого життя: Урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2008. — № 3. — С.43-47.
16. Лабінський М. Поет вибухливої експресії (Василь Семенович Стус) // Пам’ять століть. — 2008. — № 3. — С. 43-45.
17. Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Укр. мова. — 2008. — № 2. — С. 89-100.
18. Баран Г. Мовостиль віршованої молитви Василя Стуса // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2008. — № 1. — С. 100-104.
19. Бондаренко А. Поетичний звукопис у творах Василя Стуса : феноменологічна проекція // Дивослово. — 2008. — № 1. — С. 49-52.
20. Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса — перекладача : На матеріалі поезій Р. М. Рільке // Дивослово. — 2008. — № 1. — С. 53-58.
21. 946635 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. Палімпсести Василя Стуса // Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / Микола Ільницький.
Кн. 1. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 651-654.
22. Єгорченко М. О. Мотив гріха в поезії Василя Стуса // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. Акад. Серія Філол. науки. — 2007. — Т. 72. — С. 18-24.
23. Журбелюк Г. Наша пам’ять про Великого Українця і українську ментальність : До 70-річчя В. Стуса (1938-1985) // Визвольний шлях. — 2007. — № 12. — С. 7-16.
24. Дзюба І. Свіча у кам’яній пітьмі : До 70-річчя з дня народження В. С. Стуса // Освіта і управління. — 2007. — № 3-4. — С. 97-115.
25. Мамедова О. Інтимний світ поезій Василя Стуса : Етичні й естетичні аспекти інтимної лірики поета // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2007. — № 3. — С. 14-17.
26. Віват Г. Лірика Василя Стуса : роль духовного виміру // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. — № 2. — С. 36-38.
27. 933626 83.3(4=Укр)-8 Д43 Дзюба І. М. Різьбяр власного духу (Василь Стус) // Дзюба І. М. З криниці літ : У 3 т. / І. М. Дзюба. Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. — К. : ВД К-Могилянська академія, 2007. — С. 602-628.
28. Данильчук Д. Явища авторського синтаксису Василя Стуса в системі його ідіостилю // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Журналістика. — 2006. — № 14. — С. 50-55.
29. Іщенко Є. Віталізація смерті в поезії Василя Стуса // Слово і час. — 2006. — № 11. — С. 69-76.
30. Віват Г. Сакральні числа та геометричні фігури як образні засоби : За творчістю Василя Стуса // Дивослово. — 2006. — № 7. — С. 41-43.
31. Семчук Д. Текст як шифр (текстуальний аналіз ліричного твору В. Стуса “На колимськім морозі калина”) // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 6. —
С. 29-31.
32. Кодак М. Поет — орудна іпостась життя : Читаючи “Час творчості” В. Стуса // Київ. — 2006. — № 5. — С. 175-185.
33. Віват Г. Роль духовного виміру лірики В. Стуса для морально-етичного виховання школярів // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2006. — № 2. — С. 43-45.
34. Стефак О. Благословляю твою сваволю, дорого долі, дорого болю: (Інтегрований урок — реквієм, присвячений В. Стусу) // Пед. думка. — 2006. — № 1. — С. 45-54.
35. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Василь Стус // Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. — К. : А.С.К., 2006. — С. 606-624.
36. 930464 83.3(4=Укр) С47 Славутич Я. Єдність душ : поезія Василя Стуса // Славутич Я. Дослідження та статті : Розстріляна муза; Меч і перо; Українська література на Заході / Я. Славутич. — Едмонтон : Славута, 2006. — С. 441-454.
37. Москалець К. Життя як твір Василя Стуса // Кур’єр Кривбасу. — 2005. — № 189. — С. 193-203.
38. Бандальєр Г. Експресивність як визначальна риса поетики В. Стуса // Вісн. НАН України. — 2005. — № 9. — С. 44-49.
39. Свірська Ж. Художня трасформація життєпису Василя Стуса в поетичній збірці «Полімпсести» / І. Свірська, Ж. Онікієнко // Рідна шк. — 2005. — № 8. — С. 62-65.
40. Гурець М. Виховні можливості поезії Василя Стуса // Дивослово. — 2005. — № 5. — С. 8-10.
41. Віват Г. Василь Стус у творах українських митців слова : Сценарій літературного вечора // Дивослово. — 2005. — № 4. — С. 34-36.
42. Браїлко Ю. Семантико-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії В. Стуса // Дивослово. — 2005. — № 1. — С. 44-48.
43. Щук М. Василь Стус і українська народна творчість // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 1. — С. 85-89.
44. Яструбецька Г. Концепт “Україна” в поезотворчості В. Стуса // Слово і час. — 2004. — № 10. — С. 37-43.
45. Данильчук Д. Особливості синтаксису поетичної мови В. Стуса // Дивослово. — 2004. — № 9. — С. 51-52.
46. Медвідь Н. О. Тема Бога і митця в поезіях В. Стуса і Р. М. Рільке // Всесвітня літ. в середніх навч. закл. України. — 2004. — № 9. — С. 48-50.
47. Іщенко Є. Містичні переживання в поезії Василя Стуса // Дивослово. — 2004. — № 8. — С. 53-56.
48. Віват Г. Символи космологічного ряду в поетичній творчості В. Стуса // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 6. — С. 51-54.
49. Плахотнік Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса // Слово і час. — 2004. — № 4.- С. 62-66.
50. Віват Г. Дерева-символи в поетичних творах В. Стуса // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 2. — С. 34-37.
51. Єгорченко М. Час творчості В. Стуса // Сучасність. — 2004. — № 2. — С. 131-145.
52. Купцова В. Вивчення творчості В. Стуса в 11 класі // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 2. — С. 41-46.
53. Богдан С. “Магічне свічадо” епістолярію В. Стуса // Дивослово. — 2004. —
№ 1. — С. 19-23.
54. Маленький І. Космологія людської особистості і духу у взаємовіддзеркалених всесвітах В. Стуса // Сучасність. — 2004. — № 1. — С. 120-137.
55. 909288 83.3(4=Укр) Ш66 Шкандрій М. Поет невзгоди : Василь Стус // Шкандрій М. В обіймах імперії : рос. і укр. літератури новітньої доби / М. Шкандрій / пер. з англ. П. Таращук. — К. : Факт, 2004. — С. 380-394.
56. Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 27-29.
57. Стус Д. Життя на виріст // Сучасність. — 2003. — № 12. — С. 124-140.
58. Білоус Г. Рокований вересень : Роздуми про життя і творчість В. Стуса // Київ. — 2003. — № 10. — С. 153-173.
59. Стус Д. “Коли не я — то хто?” : [пам’яті В. Стуса] // Сучасність. — 2003. —
№ 10. — С. 118-129.
60. Кравченко Л. Райнер Марія Рільке і Василь Стус : особливості і поетики // Слово і час. — 2003. — № 9. — С. 35-43.
61. Загоронюк Л. “Народе мій, до тебе я ще верну!…” [До 65-річчя від дня народження Василя Стуса] // Військо України. — 2003. — № 7-8. — С. 48-49.
62. Віват Г. І. Вживання архаїзмів, церковнослов’янізмів, рідко вживаних слів та інші способи образотворення в поетичній творчості Василя Стуса // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 6. — С. 39-43.
63. Жила В. Яр Славутич про Василя Стуса // Визвольний час. — 2003. — № 6. — С. 89-92.
64. Віват Г. Кольорова палітра поезій Василя Стуса (Матеріали до уроку. 11 кл.) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 4. — С. 62-64.
65. Давидова О. Етнокультурний міфопростір як авантекст до творчості
В. Стуса // Слово і час. — 2003. — № 1. — С. 70-75.
66. Кужільна Л. В. Поетична модель життєвого абсурду. Духовний потенціал творів В. Стуса, виражений засобами сатири // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 184-187.
67. Ф73607 050.9 И90 Стус Д. Василь Стус — людина-легенда (1938-1985) // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. — Киев : «Планета», 2003. — С. 23-32.
68. Оліфіренко Л. В. Лінгвоестетична роль фонічних засобів у ліриці Василя Стуса // Культура народов Причерноморья. — 2002. — № 35. — С. 105-108.
69. Вербиченко В. Аура втраченого кохання : Спогад про В. Стуса // Вітчизна. — 2002. — № 9-10. — С. 93-108.
70. Стус Д. Життя після смерті. Перепоховання Василя Стуса і боротьба за спадщину. Рік 1989-й // Сучасність. — 2002. — № 7-8. — С. 78-105.
71. Мороз О. О. Засоби творення мовної експресії в поетиці В. Стуса // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2002. — № 2. — С. 66-69.
72. Цілинко Т. Поетика творів Василя Стуса // Визвольний шлях. — 2002. — № 1. — С. 97-102.
73. Сивокінь Г. Василь Стус і Шевченко // Дивослово. — 2001. — № 10. — С. 5-6.
74. Бойчук Н. “А все ж нестерпна безневинна кара…” : (Сценарій літературного вечора, присвяченого пам’яті Василя Стуса) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2001. — № 7. — С. 36-37.
75. Рарицький О. Мистецтво бути собою : (Штрихи до літературного портрета В. Стуса) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2001. — № 3. — С. 22-25.
76. Оліфіренко Л. В. Стилістичне функціонування епітетів у поетичному дискурсі Василя Стуса // // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. – С. 76-81.
77. 881455 У У45 Шевельов Ю. Трунок і трутизна : Про “Палімпсести” В. Стуса // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. Кн. 3 : Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (антитоталітаризму) — 1941-1991 рр. — [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. — К. : Аконіт, 2001. — С. 656-674.
78. Стецюк Н. На порозі безсмертя : (Реквієм поету) : [сценарій присвячений В. Стусу] // Дивослово. — 2000. — № 12. — С. 45-48.
79. Шевлякова О. “А спробуй, відшукати людину на всю велику Україну…” : Учнівський твір про В. Стуса // Рідна шк. — 2000. — № 10. — С. 50-51.
80. Мельник В. Металінгвістична проблема двоголосся та діалогічних відносин у поезії В. Стуса // Слово і час. — 2000. — № 9. — С. 32-36.
81. Стус Д. Берегами конспектів Василя Стуса : До літературної біографії письменника // Слово і час. — 2000. — № 9. — С. 42-44.
82. Бойко Н. Експресивна лексика в поезії Василя Стуса // Рідна шк. — 2000. — № 8. — С. 44-46.
83. Чеховська Л. Герметична поезія Василя Стуса : (Проблема сприймання) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2000. — № 3. — С. 10-14.
84. Віват Г. Про деякі особливості поезії Василя Стуса // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2000. — № 2. — С. 18-20.
85. Рарицький О. “Палімпсести” Василя Стуса : духовна домінанта // Слово і час. — 1999. — № 12. — С. 62-64.
86. Коцюбинська М. Василь Стус у контексті сьогоднішньої культурної ситуації // Урок української. — 1999. — № 7-8. — С. 42-47.
87. 896568 83.3(4=Укр) С60 Соловей Е. Проблема автентичного буття (В. Стус) // Соловей Е. С. Українська філософська лірика / Е. С. Соловей. – К. : Юніверс, 1999. — С. 253-291.
88. Бондаренко А. Спроба аналізу філософських творів В. Стуса // Дивослово. — 1998. — № 8. — С. 8-11.
89. Береза Б. З. Шукати еквівалент думки, почуття, душевного настрою, а не відповідник слова : Два варіанти перекладу В. Стусом “Пісні Міньйони” Й. В. Гете // Всесвітня літ. в середніх навч. закл. України. — 1998. — № 5. — С. 6-7.
90. Сверстюк Є. Слово про Стуса на ювілейному святі // Визвольний шлях. — 1998. — Кн. 3. — С. 349-355ю
91. Кириченко С. Птах Піднебесний : Спогади про Василя Стуса // Дніпро. — 1998. — № 1-2. — С. 64-122.
92. Переклади Стуса : [переклади поезій Р. М. Рільке] // Art line. — 1998. — № 1. — С. 76-79.
93. Стус Д. До 60-річчя від дня народження Василя Стуса : ювілейні несвяткові роздуми // Укр. культура. — 1998. — № 1. — С. 15-17.
94. Беценко Т. Лінгвостилістичний аналіз поезій Василя Стуса // Дивослово. — 1997. — № 8. — С. 17-21.
95. Оникієнко І. Символ “веселий цвинтар” в “естетиці страждання” В. Стуса // Слово і час. — 1997. — № 2. — С. 54-58.
96. 877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Жулинський М. Г. Василь Стус // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посібник для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. — К. : Укр. письменник, 1997. — С. 274-284.
97. 878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. Патріотична тема у творчості В. Стуса // Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 190-199.
98. 845518 83.3(4=Укр)6 С60 Солод Ю. Д. Василь Стус — совість нації // Солод Ю. Д. Українська література — XX : (погляд у кінці тисячоліття) : навч. посібник за програмою 11 класу / Ю. Д. Солод. — К. : Нора-прінт, 1997. — С. 369-381.
99. Шелест В. Василь Стус — людина, поет, легенда : (6.1.1938 – 4.9.1985) // Визвольний шлях. — 1996. — Кн. 7. — С. 885-893.
100. Коцюбинська М. Стусове “самособоюнаповнення” (Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса) // Сучасність. — 1995. — № 6. — С. 137-149.
101. Сергійчук В. Як поета змушували замовчати : [В. Стуса] // Ранок. — 1995. — № 6. — С. 14-15.
102. Бондаренко А. І. Лексична парадигма “страждання” в поетиці В. Стуса // Мовознавство. — 1995. — № 2-3. — С. 47-54.
103. Триленко Л. “Птах душі” : Остання збірка В. Стуса : [розмова з літературознавцем М. Коцюбинською] // Україна. — 1994. — № 17-18. — С. 2, 10-12.
104. 824383 У У45 Шевельов Ю. Трунок і трутизна : Про “Палімпсести” В. Стуса // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 3. — К. : Рось, 1994. — С. 366-395.
105. Павлишин М. Квадратура круга : Пролегомени до оцінки Василя Стуса // Дивослово. — 1994. — № 1.- С. 15-21.
106. Буряник Н. Свіча й свічадо в поезії Василя Стуса // Слово і час. — 1993. — № 11. — С. 51-57.
107. Островська І. Пам’яті Василя Стуса : Триптих // Київ. — 1993.- № 11. — С. 51-52.
108. 813184 74.261.84 Н73 Неділько В. Я. Василь Стус (1938-1985) // Нові імена в програмі з української літератури : посібник для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. — К. : Освіта, 1993. — С. 317-350.
109. 813771 83.3(4=Укр) С24 Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. — К. : Знання, 1993. — 256 с. — Із змісту: Сверстюк Є. Базилеос : [про в. Стуса]. — С. 140-161 ; Сверстюк Є. Василь Стус — летюча зірка української літератури : [творчість письменника]. — С. 212-220.
110. Шумук Д. Я знав Василя Стуса : [Спогади] // Сучасність. — 1992. — № 3. -С. 89-98.
111. Захарченко В. Він переміг : Спогад про Василя Стуса // Київ. — 1992. — № 1. — С. 117-122.
112. Неділько В. Я. Василь Стус. Доля. Життя. Поезія : Нове у програмі [школи] // Укр. мова і літ. в шк. — 1992. — № 1. — С. 32-37.
113. Пиріг Р. Василь Стус : листи із слідчого ізолятора // Політика і час. — 1992. — № 1. — С. 82-87.
114. Плющ Л. “Вільготно гойдається зламана віть…” : [про вірш В. Стуса] // Слово і час. — 1991. — № 11. — С. 38-47.
115. Сверстюк Є. Відзнайдена імпровізація Василя Стуса : [спогади] // Київ. — 1991. — № 11. — С. 38-47.
116. Балабольченко А. “Цей банкет смерті в образі життя” : [про поета В. Стуса] // Вітчизна. — 1991. — № 8. — С. 141-151.
117. Покальчук Ю. Василь Стус і моє покоління // Дзвін. — 1991. — № 7. – С. 131-137.
118. Слюсар А. Ф. “Народе мій, до тебе я ще верну…” : (Сценарій літературного вечора, присвяченого пам’яті Василя Стуса) // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 7. — С. 69-73.
119. Кудлик Р. Два листи Василя Стуса // Дзвін. — 1991. — № 6. — С. 156-157.
120. Гармаш Г. Червоне і чорне : Поезія — доля Василя Стуса // Слово і час. — 1991. — № 5. — С. 20-25.
121. Коцюбинська М. Перегук душ. Василь Стус про Володимира Свідзинського // Слово і час. — 1991. — № 5. — С. 3-4.
122. Коцюбинська М. У свічаді пам’яті : [спогади про В. Стуса] // Україна. — 1991. — № 1. — С. 13-16.
123. Наливайко Д. Василь Стус — перекладач // Всесвіт. — 1991. — № 1. – С. 183-185.
124. Орач О. “І я гукну, і край мене почує…” : [про поета В. Стуса] // Ранок. — 1990. — № 12. — С. 6-8.
125. Голобородько В. Він став моєю совістю : [В. Стус] : М. Роженко Обов’язок пам’яті : [про В. Стуса] // Вітчизна. — 1990. — № 10. — С. 161-167.
126. Мельник Я. “В мене уже народжується Бог” : [творчість В. Стуса] // Вітчизна. — 1990. — № 10. — С. 157-160.
127. Зорич-Даценко О. Василь Стус (1938-1985) // Слово і час. — 1990. — № 5. — С. 85-87.
128. Яременко В. “І я гукну і син мене почує…” : [про поета В. Стуса] // Дніпро. — 1990. — № 4. — С. 71-76.
129. Ільницький М. Полімпсести Василя Стуса : [про творчість українського поета] // Вітчизна. — 1990. — № 3. — С. 14-16.
130. Стус В. Автобіографія / [підгот. До друку та передм. С. І. Білоконя] // Філос. і соціологічна думка. — 1990. — № 2. — С. 105-106.
131. Стус Д. Василь Стус очима сина // Прапор. — 1990. — № 2. — С. 101-103.
132. Коцюбинська М. Х. Новітні палімпсести : (Кілька думок про феномен [поета] В. Стуса) // Філос. і соціологічна думка. — 1990. — № 2. — С. 100-102.
133. 772408 83.3(4=Укр)6 Ж87 Жулинський М. Г. Василь Стус (1938-1985) // Жулинський М. Г. Із забуття — в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини) / М. Г. Жулинський. — К. : Дніпро, 1990. — С. 416-439.
134. Коцюбинська М. І душу виробив таку прозору… : [В. Стус] // Київ. — 1989. — № 10. — С. 40-41.
135. Коцюбинська М. Чути голос поета [В. Стуса] // Жовтень. — 1989. — № 7. — С. 15-16.
136. Листи В. Стуса до сина і дружини // Сучасність. — 1989. — № 1. — С. 87-93.
137. Горбач А.-Г. Поет повинен бути людиною. Пам’яті Василя Стуса // Сучасність. — 1988. — Ч. 3. — С. 44-48.
138. Справа Василя Стуса : вирок і коментар // Визвольний шлях. — 1975. — № 12. — С. 1395-1404.