1. 947363 74.261.84 Т28 Новий погляд на стару проблему : В. Винниченко “Солдатики!” (1960 р.) // Твори з української мови та літератури : за шкільною програмою, за вимогами незалежного зовнішнього тестування, вивчення творчості письменників / [авт.-упоряд.: Геращенко О. М., Іванова І. Б.]. — Х. : Стеценко І. І., 2009. — С. 151-157.
2. 946370 87.6 А43 Суздалєва Ю. І. Ідеї віри та любові у п’єсі В. Винниченка “Пророк” // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. педагог. ун-т ; [відп. ред. і упоряд. Шрамко Я. В.]. Вип. 9. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. — С. 246-255.
3. Ковальчук О. Шукаючи новий етичний закон : драма В. Винниченка “Брехня” // Дивослово. — 2007. — № 12. — С. 52-58.
4. Алексеєнко Н. Замальовка як жанровий різновид малої прози Володимира Винниченка // Слово і час. — 2007. — № 7. — С. 86-89.
5. Бондаренко Ю. “Сонячна машина” В. Винниченка : ідеаційність проти сенситивності : Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 17-22.
6. Саранді Н. Життя — це краса? : Урок-диспут за драмою В. Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь” // Українська мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 3. — С. 48-52.
7. Балабко О. Винниченко : забута могила у Провансі // Київ. — 2007. — № 2. — С. 107-130; № 3. — С. 98-117.
8. Жила С. Вивчення роману В. Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь” у ВНЗ і школі // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2006. — № 9. — С. 22-27.
9. Пастух Б. До гармонії — через саморозвиток художніх ідей (про роман В. Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля”) // Урок української. — 2006. — № 3-4. — С. 45-47.
10. Хархун В. Категорія гри : герої і маски : (Образ Михайлюка в романі В. Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля”) // Вісн. Таврійської фундації. — 2006. — Вип. 2. — С. 176-185.
11. Бондаренко А. Художнє мовомислення п’єси : дар інстинкту й інстинкт дару : [В. Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь”] // Дивослово. — 2005. — № 8. — С. 51-53.
12. Панченко В. Федько-халамидник : [оповідання В. Винниченка] / В. Панченко, С. Присяжнюк // Дивослово. — 2005. — № 7. — С. 21-24.
13. Атаманчук В. Трагедія особистості : п’єса В. Винниченка “Між двох сил” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 6. — С. 8-12.
14. 929927 83.3(4=Укр) В48 Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : Зб. статтей / Гол. ред. Л. Залеська Онишкевич; Ред. кол.: М. Знаєнко, А. Процик, Т. Гундорова та ін. — Нью-Йорк : Видавнича комісія УВАН у США, 2005. — 280 с. — Із змісту: Ревакович М. Сексуальність, логос і сила (зображення жінок у романі «Чесність з собою» Володимира Винниченка) — С. 74-87 ; Томоруг-Знаєнко М. Краса і печаль у “Чудному епізоді” : про естетичний світогляд Володимира Винниченка. — С. 169-181.
15. Ситченко А. Комбінований аналіз оповідання В. Винниченка “Федько-халамидник” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 3. — С. 22-27.
16. Горбаль А. Роман В. Винниченка “Хочу!” у дзеркалі “псевдолюбовних” колізій // Слово і час. — 2004. — № 2. — С. 13-19.
17. Гриценко В. Батіг, пряник чи мікроб інтересу? : (Погляди В. Винниченка на владу одних людей над іншими в романі “Сонячна машина”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 3. — С. 45-53.
18. Ковальчук О. Щастя як проблема буття : Психологічний аналіз оповідання В. Винниченка “Момент” // Дивослово. — 2003. — № 3. — С. 56-57.
19. Васьків М. С. Романна структура “Нової заповіді” В. Винниченка // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2003. — № 1. — С. 34-37.
20. Гуменюк В. П’єса В. Винниченка “Закон” // Дивослово. — 2002. — № 4. — С. 6-8.
21. Хархун В. Твір відкритий для інтерпретацій : [роман В. Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля”] // Укр. мова й літ. в середніх шк, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2002. — № 3. — С. 89-95.
22. Михальчук Н. Тілоцентричність у моделі художнього світу : (оповідання В. Винниченка “Момент”) // Слово і час. — 2002. — № 2. — С. 39-43.
23. Кошова І. “Записки кирпатого Мефістофеля” у контексті Фройдівської теорії сексуальності // Березіль. — 2002. — № 1-2. — С. 171-176.
24. Яценко Т. Суперечності в родинному вихованні за оповіданням В. Винниченка “Федько-халамидник” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2001. — № 5. — С. 10-15.
25. Клочек Г. Психологія натовпу у творчості В. Винниченка : [на матеріалі оповідань “Солдатики” і “Студент”] // Укр. мова й літ. в середніх шк, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 3. — С. 40-54.
26. Одинець І. Дорогий скарб нашого народу : (Вивчення оповідання В. Винниченка “Федько-халамидник” у 5-му класі) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2001. — № 1. — С. 4-6.
27. Пушкаренко Т. Текст і автор : (“Записки кирпатого Мефістофіля” та “Щоденник” В. Винниченка) // Слово і час. — 2000. — № 9. — С. 26-31.
28. Сиваченко Г. “Лепрозорій” : текст роману в контексті історії та долі [В. Винниченка] // Слово і час. — 2000. — № 7. — С. 29-37.
29. Хархун В. “Записки кирпатого Мефістофеля” : екзистенційне в романі та поза ним : [В. Винниченка] // Слово і час. — 2000. — № 7. — С. 26-28.
30. Гриценко В. Батіг, пряник чи мікроб інтересу? (Погляди В. Винниченка на будь-яку владу одних людей над іншими в романі “Сонячна машина”) // Укр. мова і літ. в шк. — 2000. — № 6. — С. 69-72.
31. Баран Г. “Сонячна машина” В. Винниченка у контексті світових утопій антиутопій // Укр. мова й літ. в середніх шк, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 1. — С. 52-59.
32. Панченко В. Метаморфози “смутного” часу : [новели В. Винниченка “Суд” і “Солдатики!” у шкільному вивченні] // Укр. мова й літ. в середніх шк, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 1. — С. 68-78.
33. Хархун В. Іпостасі українського Мефістофеля : [система персонажів роману В. Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля”] // Укр. мова й літ. в середніх шк, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 1. — С. 36-42.
34. Брайко О. Особливості сюжетобудови повісті В. Винниченка “Голота” // Слово і час. — 1999. — № 11. — С. 58-59.
35. Баран Г. Художній час і простір у “Сонячній машині” В. Винниченка // Слово і час. — 1999. — № 9. — С. 60-63.
36. Сиваченко Г. Текст роману в контексті долі : [“Лепрозорій” В. Винниченка] // Вітчизна. — 1999. — № 5-6. — С. 81-85.
37. Гожик О. Метаморфози утопічних сподівань : “ На той бік” В. Винниченка // Слово і час. — 1999. — № 3. — С. 71-76.
38. Сиванченко Г. “Сонячна машина” В. Винниченка в магічному колі експресіонізму // Слово і час. — 1998. — № 1. — С. 65-71.
39. Веселовська Г. “Плач Рахілі, або нищення немовлят” у [драматурга] Володимира Винниченка // Кінотеатр. — 1996. — № 6. — С. 16-19.
40. Дідківська Г. До історії однієї книги В. Винниченка : [про повість “На той бік”] // Бібл. вісн. — 1996. — № 4. — С. 17-18.
41. Сиваченко Г. “Сонячна машина” В. Винниченка і роман-антиутопія ХХ сторіччя // Слово і час. — 1994. — № 1. — С. 42-47.
42. Жулинський М. Його пером водила сама історія : [історичні передумови появи драми “Між двох сил” В. Винниченка] // Вітчизна. — 1991. — № 2. — С. 60-63.
43. Федченко П. “Треба б наблизити до найбільшої реальності…” : Про “Сонячну машину” В. Винниченка // Київ. — 1989. — № 1. — С. 157-160.