1. Клейменова О. Вишневий хрущ на автономній гілці : [Б.-І. Антонич] // Віче. — 2009. — № 19. — С. 67.
2. Біловус Н. «З усіх людей найбільше я щасливий…» : [Б.- І. Антонич] // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2009. — № 10. — С.2-5.
3. Зіневич Л. Урок-майстерня за творчістю Б.-І. Антонича // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2009. — № 10. — С.31-32.
4. Ільницька І. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича // Слово і час. — 2009. — №10. — С. 14-21.
5. Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки “Повного зібрання творів” Богдана-Ігоря Антонича // Дивослово. — 2009. — № 10. — С. 6-9.
6. Пономаренко О. “Дібровою весілля їде”. Троїсті музики світогляду в поезії Б.-І. Антонича // Укр. мова і літ. і шк. — 2009. — № 7. — С. 37-43.
7. Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) : [до 100-річчя з дня народження Б.І. Антонича] // Педагогічна думка. — 2009. — № 3. — С. 39-44.
8. Неборак В. Змістовий розгляд вірша Богдана-Ігоря Антонича «Країна благовіщення» // Педагогічна думка. — 2009. — № 3. — С. 45-48.
9. Вацеба О. Розпочато ювілейний рік Богдана-Ігоря Антонича // Науковий світ. — 2009. — № 2. — С. 28-29.
10. Ф80706 83.3(4=Укр)6 Н40 Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі). — К. : Смолоскип, 2009. — 956 с. — Із змісту: Неврлий М. Я. Поет із серцем у руках : (поезія Б.-І. Антонича на тлі української модерни). — С. 401-422 ; Неврлий М. Я. Співець Лемківщини і всього світу : (до 80-річчя з дня народження Б. І. Антонича). — С. 619-629.
11. Ільницький М. «Концерт» Б.-І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Слово і час. — 2008. — № 9. — С. 64-69.
12. Даниленко І. Молитва в ліриці Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час. — 2008. — № 8. — С. 22-30.
13. Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час. — 2008. — № 6. — С. 51-56.
14. Логвіненко Н. Український образ світу в творчості Богдана-Ігоря Антонича // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2008. — № 3. — С. 19-25; № 4. — С. 7-10.
15. 946636 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. М. Богдан-Ігор Антонич // Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / Микола Ільницький. Кн. 2. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 4-147.
16. 946635 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / Микола Ільницький. Кн. 1. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — 840 с. — Із змісту: Ільницький М. М. Гармонізація серця і чола : релігійні мотиви у поезії М. Шашкевича і Б.-І. Антонича — С. 563-569 ; Ільницький М. Осягаючи феномен Антонича. — С. 691-699 ; Ільницький М. Образ нічного неба : архетип місяця у поезії Б.-І. Антонича, Ф. Гарсія Лорки та І Калинця. — С. 749-758.
17. Лебедівна Л. У пошуках … ідеальної єдності : Феномен Б.-І. Антонича // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2008. — № 1. — С. 78-92.
18. 943592 83.3(4=Укр)6 К30 Качуровський І. Антоничів місяць і проблема українського імажинізму (Богдан-Ігор Антонич) // Качуровський І. Променисті сильвети / Ігор Качуровський. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 327-339.
19. Курчій Д. Образ Довбуша та розвиток гуцульських мотивів у драматичній творчості М. Ломацького, Б.-І. Антонича та Ю. Федьковича: порівняльний аспект // Київська старовина. — 2007. — № 5. — С. 134-148.
20. Витрикуш Г. Колова модель єдності світу в художній інтерпретації Б.-І. Антонича і поетів-шістдесятників // Київ. — 2006. — № 12. — С. 161-171.
21. Ільницький Д. Літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час. — 2006. — № 12. — С. 35-43.
22. 934193 83.3(4=Укр)6 Б61 Біла А. “Artes” — АНУМ — поети-художники — Б.-І. Антонич : [мистецьке об’єднання 30-х рр. ХХ ст.] // Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / А. Біла. — К. : Смолоскип, 2006. — С. 311-336.
23. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Богдан-Ігор Антонич // Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. — К. : А.С.К., 2006. — С. 529-552.
24. Якубчак Н. В. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2005. — Т. 48. — С. 24-31.
25. Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії Б.-І. Антонича та Ф. Г. Лорки // Урок української. — 2005.- № 7-8. — С. 21-24.
26. Пономаренко О. Мотиви колядок, щедрівок та веснянок у поезії Б.-І. Антонича // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 7. — С. 46-55.
27. Науменко Н. Райдуга звуків і почуттів : Порівняльне дослідження звуко-кольорової образності поезії А. Рембо і Б.-І. Антонича // Дивослово. — 2005. — № 3. — С. 49-52.
28. Пономаренко О. Астральна символіка в поезії Б.-І. Антонича // Слово і час. — 2004. — № 5. — С. 30-37.
29. Пономаренко О. Централізовані образи світил у поезії Б.-І. Антонича // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004. — № 4. — С. 185-193.
30. Пономаренко О. Образ сонця в поезії Б.-І. Антонича і Т. Шевченка. (Взаємоперетікання християнських і язичницьких мотивів) // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 2. — С. 51-56.
31. Ф76080 83.3(4=Укр)6 Г68 Гординський С. На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський / [упоряд. Р. Лубківський]. — Львів : Світ, 2004. — 506 с. — Із змісту: Гординський С. Лабораторія Антонича. — С. 165-169 ; Гординський С. Богдан-Ігор Антонич. Його життя і творчість. — С. 220-235.
32. Руснак І. Поезія Богдана-Ігоря Антонича : від українських джерел до світової культури // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 6. — С. 6-9.
33. Бетко І. Лірика Б.-І. Антонича у дзеркалі аналітичної психології К.-Г. Юнга // Слово і час. — 2003. — № 2. — С. 7-13.
34. 908922 У2 А72 Новикова М. Міфосвіт Антонича // Антонич Б.-І. Вибране / Б.-І. Антонич / Ред.-упоряд. М. Н. Москаленко. — К. : Київська правда, 2003. — С. 5-20.
35. Токмань Г. Збірка Б.-І. Антонича “Велика гармонія” у діалозі з екзистенціальним богослов’ям // Слово і час. — 2002. — № 12. — С. 41-53.
36. Лисенко Т. Поетична збірка Б.-І. Антонича “Ротації” // Визвольний шлях. — 2002. — № 4. — С. 90-96.
37. Бондаренко А. Словесні маски “Дитини буття” в художньому мовомисленні Б.-І. Антонича // Слово і час. — 2001. — № 12. — С. 43-48.
38. Рубан Я. Г. Особливості хронотопу збірки Б.-І. Антонича “Три перстені” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 99-102.
39. Буряк О. “У дно, у суть, у корінь речі…” (Художньо-філософська концепція людини в поезії Б.-І. Антонича) // Слово і час. — 2000. — № 11. — С. 44-47.
40. Ільницький М. Осягаючи феномен Антонича : До 90-річчя від дня народження поета [Б.-І. Антонича] // Дзвін. — 2000. — № 1. — С. 127-130.
41. Плахотник Н. Поезія Б.-І. Антонича (спроба психоаналітичної інтерпретації) // Слово і час. — 1999. — № 11. — С. 56-57.
42. Ільницький М. Філософія “бронзових м’язів” : (До 90-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича) // Дивослово. — 1999. — № 10. — С. 2-7.
43. 866817 63.3(4Укр) К90 Варич Н. І. Структурно-семантичні особливості метафор із компонентом зоря (зірка, лев, комета, метеор) у поезії Б.-І. Антонича // Культура України : зб. статей. Вип. 4. — Х. : ХДАК, 1999. — С. 85-92.
44. Руснак І. Поезія Богдана-Ігоря Антонича : від українських джерел до світової культури // Відродження. — 1999. — № 1. — С. 25-29.
45. 896568 83.3(4=Укр) С60 Соловей Е. Типологія української філософської лірики ХХ ст. Міфософська типологічна лінія (Б.-І. Антонич, В. Свідзинський) // Соловей Е. Українська філософська лірика / Е. С. Соловей. — К. : Юніверс, 1999. — С. 115-183.
46. 877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Ільницький М. М. Богдан-Ігор Антонич // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посібник для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. — К. : Укр. письменник, 1997. — С. 256-266.
47. Назар М. “Весни розспіваної князь…” (урок за творчістю Богдана-Ігоря Антонича) // Дивослово. — 1995. — № 10-11. — С. 47-49.
48. 855559 76.12 У45 Кулеша Н. М. Штрихи до творчого портрету Б.-І. Антонича [український поет] // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді і повідомлення третьої Всеукр. науково-теоретичної конф., 22-23 грудня 1995 р. — Львів : [б. в.], 1995. — С. 232-234.
49. 824375 У. У45 Рубчак Б. Богдан Ігор Антонич : [творчість українського поета (1909-1937)] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 2. — К. : Рось, 1994. — С. 688-695.
50. Славутич Яр. Від землепоклонства до християнства? : [Про життя та творчість українського поета Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937)] // Слово і час. — 1993. — № 8. — С. 15-19.
51. 772408 83.3(4=Укр)6 Ж87 Жулинський М. Г. Богдан-Ігор Антонович (1909-1937) // Жулинський М. Г. Із забуття — в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини) / М. Г. Жулинський. — К. : Дніпро, 1990. — С. 386-396.