1. Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором “Визначні постаті України” : Борис Грінченко : [Б. Д. Грінченко (1863-1910), український письменник, громадсько-політичний діяч, фольклорист, мовознавець] // Історія в шк. України. — 2009. — № 12. — С. 21-24.
2. Гребницька О. “Більше працював, ніж жив…” : [вивчення життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників] // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 4. — С. 34-44.
3. Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б. Грінченка // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2009. — № 3. — С. 12-14.
4. Матвіяс І. Роль говорів у мовотворчості Бориса Грінченка // Укр. мова. — 2009. — № 3. — С.10-16.
5. 956123 83.3(4=Укр)6 П43 Погрібний А. Г. Борис Грінченко // Погрібний А. Г. Поклик дужого чину / Анатолій Погрібний ; вступне слово В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. — К. : Просвіта, 2009. — С. 153-235.
6. Романишина Н. Прояви психічного життя персонажа й автора в оповіданні
Б. Грінченка “Каторжана” // Укр. мова і літ. в шк. — 2008. — № 5. — С. 26-30.
7. Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 45-48.
8. Погребенник В. “І душу і тіло даймо за край свій єдиний…” Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка // Визвольний шлях. — 2006. — № 5. — С. 26-35.
9. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець : Життя й аспекти творчої діяльності Б. Грінченка // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 10. — С. 4-7.
10. Винник К. В. Символіка назв повістей Б. Грінченка “Серед темної ночі” та “Під тихими вербами” / К. В. Винник, Д. М. Ніколаєнко // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2005. — № 1. — С. 31-34.
11. Голобородько Я. Письменник, просвітитель, учений : [про Б. Грінченка] // Вісн. НАН України. — 2004. — № 11. — С. 57-62.
12. Кочегарова В. М. Специфіка вивчення творчості Б. Грінченка в школі // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 9. — С. 19-21.
13. Голобородько Я. Борис Грінченко : просвітитель-письменник та вчений -універсал // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 5. — С. 58-61.
14. 909288 83.3(4=Укр) Ш66 Шкандрій М. Б. Грінченко // Шкандрій М. В обіймах імперії : рос. і укр. літератури новітньої доби / М. Шкандрій / пер. з англ. П. Таращук. — К. : Факт, 2004. — С. 297-300.
15. Скиба О. Дидактична гра : “Сторінки життя і творчості Б. Грінченка”. (Урок-залік. 8 кл.) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 4. — С. 20-21.
16. 894567 83.3(4=Укр)1 И90 Борис Грінченко : [творчість] // Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підручник для вузів : у 2 кн. / за ред. О. Д. Гнідач. Кн. 1. — К. : Вища школа, 2002. — С. 430-462.
17. Коломієць Н. Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б. Д. Грінченка // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2000. — № 1. — С. 84-90.
18. Матяш І. Світло згаслої зірки… (Борис Грінченко та Іван Череватенко) // Пам’ять століть. — 2000. — № 1. — С. 54-61.
19. 854752 74.261.84 М64 Мирошниченко С. А. Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка // Мирошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів / С. А. Мирошниченко. — [Донецк] : Сталкер, 1998. — С. 214-217.
20. Козар Л. Борис Грінченко на терені наукового українознавства // Дивослово. — 1997. — № 10. — С. 16-19.
21. Козар Л. Український добродійник кінця ХІХ ст. : [меценат — Борис Грінченко] // Слово і час. — 1997. — № 5-6. — С. 74-76.
22. Острожинська Т. Вечір, присвячений пам’яті Бориса Грінченка // Дивослово. — 1997. — № 4. — С. 59-61.
23. Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села : (До вивчення творчості письменника в 10-му класі) // Дивослово. — 1997. — № 2. — С. 33-36.
24. 878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. Образ вчителів у малій прозі Б. Грінченка // Золотухін Г. О. Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 51-62.
25. 851011 83.3(4=Укр)1 И90 Левчик Н. В. Борис Грінченко // Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. Кн. 3 : 70-90-ті роки XIX ст. — К. : Либідь, 1997. — С. 241-271.
26. Козир Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Нар. творчість та етнографія. — 1996. — № 2-3. — С. 3-10.
27. Ковбасенко Ю. Філологічний аналіз оповідання Бориса Грінченка “Украла” // Дивослово. — 1996. — № 1. — С. 45-46.
28. 855492 76.11 Т33 Квітко І. С. Борис Грінченко — видавець, редактор, автор популярних книжок для народу // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф., 25-26 серпня 1995 року. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України, 1996. — С. 420-428.
29. 842354 74.261.84 П19 Паскевич Н. Доля сільського вчителя у творах Б. Грінченка / Н. Паскевич, Е. Міляновський // Паскевич Н. Українська мова та література : випускний екзамен : матеріали для творчих робіт / Н. Паскевич, Е. Міляновський. — Вид. 2-ге, випр. і перероб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. — С. 61-62.
30. Кучинський М. Людмила Старицька-Черняхівська про творчість Бориса Грінченка // Дивослово. — 1994. — № 5/6. — С. 55-59.
31. Погрібний А. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово. — 1994. — № 3. — С. 6-12.
32. 820401 63.3(4Укр) К30 Качкан В. А. “Прийде сівач — і запишніють сходи” (над життєвим подвигом Бориса Грінченка) // Качан В. А. Українське народознавство в іменах : навч. посібник : в 2 ч. / В. А. Качкан / за ред. А. З. Москаленка. Ч. 1. — К. : Либідь, 1994. — С. 178-187.
33. Копиленко Н. Б. Сільський вчитель Борис Грінченко : [робота в сільських школах українського письменника] // Педагогіка і психологія. — 1994. — № 1. — С. 146-154.
34. Грінченко Б. Листи Бориса Грінченка до Дм. Яворницького // Слово і час. — 1993. — № 12. — С. 9-15.
35. Левчик Н. Речник відродження : До 130-річчя з дня народження [українського письменника] Б. Грінченка // Київ. — 1993. — № 12. — С. 104-106.
36. 813184 74.261.84 Н3 Лебедєв Ю. І. Борис Грінченко (1863-1910) /
Ю. І. Лебедєв, Ф. С. Кислий // Нові імена в програмі з української літератури : посібник для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. — К. : Освіта, 1993. — С. 58-69.
37. Копиленко Н. Б. З історії “Словаря української мови” Бориса Грінченка // Укр. мова і літ. в шк. — 1990. — № 7. — С. 60-63.
38. Грінченко Б. Листування Бориса Грінченка з Іваном Франком / Б. Грінченко, І. Франко / Вступні тексти листів і коментарі підготував А. Г. Погрібний // Рад. літературознавство. — 1988. — № 12. — С. 31-42.
39. Охрименко О. Грінченко і світова література // Прапор. — 1988. — № 12. — С. 172-176.
40. Охрименко П. “Серце, зотлілеє з муки” : [До 125-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка] // Вітчизна. — 1988. — № 12. — С. 158-160.
41. Погрібний А. Час зникнення міфів : [про українського письменника Б. Грінченка] // Всесвіт. — 1988. — № 12. — С. 132-138.
42. Юрченко О. “Праця не згине між людьми даремне…” : До 125-х роковин від дня народження Б. Грінченка // Прапор. — 1988. — № 12. — С. 166-172.
43. Яременко В. Більше працював, ніж жив… : [До 125-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка] // Дніпро. — 1988. — № 12. — С. 123-136.
44. Пилинський М. М. Словник Б. Грінченка. Міфи і факти // Мовознавство. — 1988. — № 6. — С. 25-32.
45. Погребенник В. Ф. Фольклористична діяльність Б. Д. Грінченка : (До 125-річчя з дня народження) // Нар. творчість та етнографія. — 1988. — № 6. — С. 18-30.
46. Гречанюк С. “Декого з нас тоді, люди згадають”: [творчість Б. Грінченка] // Укр. мова і літ. в шк. — 1983. — № 12. — С. 60-63.
47. Погрібний А. Г. До питання про суспільно-політичні погляди Б. Грінченка : [український письменник 1863-1910] // Укр. іст. журн. — 1970. — № 6. — С. 64-73.
48. Грінченко Б. Із щоденників 1887 та 1908 рр. : [з вступ. заміткою А. Погрібного “Із щоденників Бориса Грінченка”] // Жовтень. — 1970. — № 1. — С. 115-124.
49. 310428 83.3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. Борис Грінченко : [творчість] // Білецький О. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький / редкол.: М. К. Гудзій (голова) [та ін.] ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім Т. Г. Шевченка. Т. 2 : Українська література ХІХ — початку ХХ ст. — К. : Наук. думка, 1965. — С. 586-595.
50. Шаян В. Поезія благородного героїзму : [Б. Грінченко] // Визвольний шлях. — 1964. — № 9. — С. 893-903.