1. Неживий О. Від основного авторського тексту до академічного видання : [текстологічні проблеми художньої спадщини Григора Тютюнника] // Слово і час. — 2010. — № 12. — С. 68-76.
2. 953950 83.3(4=Укр)6 Т21 Тарнашинська Л. Біль — як четверте мистецтво : “спостережний пункт” : проза Григора Тютюнника // Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Смолоскип, 2010. — С. 390-440.
3. 954485 63.3(4Укр) П57 Попельницька О. О. Тютюнник Григір (Григорій) Михайлович (1931-1980) // Сто великих діячів культури України / О. О. Попельницька, М. В. Оксенич. — К. : АРІЙ, 2010. — С. 383-386.
4. Савчин Н. Григір Тютюнник — перекладач Шукшина // Київ. старовина. — 2009. — № 5-6. — С. 250-256.
5. Старовойт І. М. Котигорошко : про дитинство в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Наук. зап. Нац. ун-ту “Києво-Могил. Акад.”. Сер. Філол. науки. — 2009. — Т. 98. — С. 59-65.
6. Аврахов Г. Григір Тютюнник, яким прописався в моєму серці // Слово і час. — 2009. — № 9. — С. 69-78.
7. Дятленко Т. Вивчення української літератури в профільних філологічних класах (на прикладі монографічної теми «Григір Тютюнник») // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2009. — № 4. — С. 22-27.
8. Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово. — 2009. – № 3. — С. 16-21.
9. Чепурна О. Дискурс дитини у творчості Григора Тютюнника // Нова філологія. — 2008. — № 32. — С. 275-279.
10. Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 9. — С.43-47.
11. Кодак М. Григорова новела як концепт : [Григір Тютюнник] // Київ. — 2007. — № 12. — С. 172-176.
12. Засенко П. Світло невпокореної душі : [творчість Григора Тютюнника] // Київ. — 2007. — № 12. — С. 2-16.
13. Шеремета Н. Григір Тютюнник — скарб української літератури // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 12. — С.43-46.
14. Кодак М. Григорова новела як концепт… : [творчість Григора Тютюнника] // Слово і час. — 2007. — № 7. — С. 51-55.
15. Зборовська Н. Григір Тютюнник як національний письменник доби колоніалізму : психоісторичний аспект // Дивослово. — 2006. — № 12. — С. 43-47.
16. Шевченко А. Зустріч на все життя, або Щастя й злощастя Григора Тютюнника // Рідна шк. — 2006. — № 5. — С. 35-46.
17. Голик О. “Найглибше бачиш тільки серцем…” : Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Г. Тютюнника “Дивак” та в казці Антуана Сент-Екзюпері “Маленький принц” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006. — № 4-5. — С. 32-37.
18. Неживий О. Чому не побачила світ рецензія Євгена Гуцала на книжку Григора Тютюнника («Батьківські пороги») // Слово і час. — 2006. — № 2. — С. 96-72.
19. Марко В. Талант на межі канонів. Зі студій над творами Г. Тютюнника // Дивослово. — 2006. — № 1. — С. 51-55.
20. 929932 83.3(4=Укр) С89 Народна пісня в творах Григора Тютюнника // Сулима М. М. Книжиця у семи розділах : літ.-крит. ст. й дослідж. / М. М. Сулима / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К. : Фенікс, 2006. — С. 331-337.
21. Бойчук Г. Актуалізація архетипів національного підсвідомого засобами художнього слова. (На матеріалі творчості Григора Тютюнника) // Дивослово. — 2005. — № 11. — С. 9-13.
22. Шептицька Т. Проблема етнічної маргінальності у малій прозі Григора Тютюнника // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2005. — № 9. – С. 31-33.
23. Ціпко А. “Житійні прописи” у творчому доробку Григора Тютюнника // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2005. — № 9. — С. 29-31.
24. Шевченко А. Незахищене серце : [про Г. Тютюнника] // Київ. — 2005. — № 9. – С. 17-25.
25. Мовчан Р. Григір Тютюнник — знакова постать в українській культурі чи естетичний феномен? // Слово і час. — 2005. — № 7. — С. 23-28.
26. Неживий О. Текстологія творчої спадщини Григора Тютюнника // Слово і час. — 2005. — № 7. — С. 28-36.
27. Босак С. Вивчення новелістики Григора Тютюнника в 11-му класі // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 6. — С. 25-28.
28. Звягіна Г. О. Аналіз стильових особливостей новел Григора Тютюнника (на прикладі новели “Деревій” // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2005. — № 2. – С. 64-67.
29. Гуляк А. “…Тільки пам’ять залишається… пам’ять… як вишневий цвіт” : [життя і творчість Григора Тютюнника] / Гуляк А., Кейда Ф. // Визвол. шлях. — 2004.- № 7. – С. 52-71.
30. Нагорна М. Підтекстові смисли в оповіданні Г. Тютюнника “Дивак” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004 — № 4. — С. 120-128.
31. Євсевська В. Твір, присвячений любові (Новела Г. Тютюнника “Три зозулі з поклоном”) // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 70-71.
32. Логвин Г. Два твори на одну тему в 7 кл. (“Воля до життя” О. Довженка і “Вогник далеко в степу” Г. Тютюнника) // Укр. мова і літ. в шк. — 2004. — № 1. — С. 19-24.
33. Вітренко Р. Чи світ обійдеться без диваків?… П’ятикласники аналізують оповідання Г. Тютюнника “Дивак” // Дивослово. — 2003. — № 11. — С. 50-53.
34. Гуляк А. Наодинці з правдою (Життя і творчість Г. Тютюнника) / Гуляк А., Кейда Ф. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2003. — № 3. — С. 15-26.
35. Дзюба І. Великий людинознавець (До вивчення творчості Г. Тютюнника) // Урок української. — 2003. — № 3. — С. 38-43.
36. Журавльова Н. М. Особливості сільського мовленнєвого етикету у творах Григора Тютюнника // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. — 2003. — № 1. — С. 60-68.
37. Черненко О. Коли слова оживають. Спомини про Григорія та Григора Тютюнників // Київ. — 2001. — № 11-12. — С. 138-155.
38. Штонь Г. Григір : (до 70-річчя від дня народження Григора Тютюнника) // Укр. культура. — 2001. — № 11-12. — С. 26-27.
39. Шатилов М. Толкачівський дивак Григір Тютюнник // Визвольний шлях. — 2001. — № 3. — С. 63-68.
40. Даниленко В. Енергія болю (Психічна травма в художньому світі Григора Тютюнника) // Слово і час. — 2000. — № 4. — С. 27-29.
41. Черненко О. Коли слова оживають. Спомини про Григорія та Григора Тютюнників // Вітчизна. — 1999. — № 7-8. — С. 126-137.
42. Литвин В. Концепція художньої деталі в “малій” прозі Григора Тютюнника // Дивослово. — 1998. — № 11. — С. 7-9.
43. Захарчук І. Проекція дивака у творчості Григора Тютюнника // Дивослово. — 1998. — № 10. — С. 9-12.
44. Захарчук І. “Передмістя” як культурологічна модель творчості Григора Тютюнника // Слово і час. — 1998. — № 8. — С. 79-82.
45. Неживий О. Луганщина і Гр. Тютюнник // Слово і час. — 1998. — № 3. — С. 77-80.
46. 846196 83.3(4=Укр)6 З-81 Гончар О. Живописець правди : [Гр. Тютюнник] // Золотий гомін : хрестоматія з української літератури для 11 класу / упоряд. О. Непорожній. — 2-е вид. — К. : Освіта, 1997. — С. 545-547.
47. Захарчук І. Підводні рифи рецептора правди у творчості Григора Тютюнника // Вітчизна. — 1997. — № 9-10. — С. 140-141.
48. Березовий В. Його любили ним захоплювались : Спогад про Григора Тютюнника // Київ. — 1997. — № 5-6. — С. 130-140.
49. Малахута М. Сивий кінь на сніжній отаві : Спогади про Григора Тютюнника // Березіль. — 1997. — № 3-4. — С. 120-128.
50. Шевченко З. Творчість Григора Тютюнника у шкільному вивченні // Дивослово.- 1997. — № 2. — С. 42-47.
51. Шудря М. Непідкупний голос правди (Невідоме про Григора Тютюнника) // Дивослово. — 1996. — № 4. — С. 8-10.
52. Кирій І. Рушник на щастя (Спогади про Григора Тютюнника) // Рідна шк. — 1996. — № 2. — С. 15-18.
53. 866828 63.3(4Укр) К90 Кореневська А. Є. Експресивна лексика у творах Григора Тютюнника // Культура України : зб. статей. Вип. 3. — Х. : ХДАК, 1996. – С. 197-203.
54. Мусієнко О. “Повна болю душа” : Григір Тютюнник : жертва брежнєвського режиму // Рідна шк. — 1995. — № 5-6. — С. 35-44.
55. Черненко О. Тютюнники зблизька. Сторінки спогадів // Дзвін. — 1994. — № 5. — С. 135-139.
56. 827710 81.411.4 К90 Александрова С. Запахова відчуття – художня деталь в оповіданнях Григора Тютюнника // Культура слова : міжвідом. зб. / АН України. — К. : Наук. думка, 1994. — Вип. 45. — С. 26-31.
57. Святовець В. Мистецтво художньої деталі та подробиці у творчості Григора Тютюнника // Укр. мова і літ. в шк. — 1993. — № 11. — С. 7-9.
58. Мовчан Р. Неопублікованими сторінками записників Григора Тютюнника // Слово і час. — 1993. — № 8. — С. 28-35.
59. Коваль В. Загадка смерті Григора Тютюнника // Дніпро. — 1993. — № 7-9. – С. 122-145.
60. 872956 81 Я41 Александрова С. П. До джерел народнорозмовності творів Григора Тютюнника // Язык и культура : вторая междунар. конф. : тезисы. – К. : Ф-ка печ. рекламы, 1993. — Ч. 2. — С. 59-60.
61. 813184 74.261.84 Н73 Вітренко Р. І. Григір Тютюнник (1931-1980) // Нові імена в програмі з української літератури : посіб. для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. – К. : Освіта, 1993. – С. 296-316.
62. Сименчук І. “Опис природи”? : [про письменника Григора Тютюнника] // Слово і час. — 1991. — № 12. — С. 24-29.
63. “З любові й муки народжується письменник…” : до 60-річчя з дня народження Григора Тютюнника / М. Слабошпицький, В. Брюховецький, П. Малєєв, А. Шевченко // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 12. — С. 3-8.
64. Малюта І. Якщо ми так його любили… : [про Григора Тютюнника] // Київ. — 1991. — № 11. — С. 128-129.
65. Мороз Л. “Пам’ять… як вишневий цвіт…” : [про Григора Тютюнника] // Київ. — 1991. — № 11. — С. 125-128.
66. Вітренко Р. І. Григір Тютюнник : шлях правди і милосердя : (до 60-річчя з дня народження) // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 11. — С. 22-34.
67. Аврахов Т. За що поминають Маркіяна? (Амальгама критичних суджень про одну новелу Григора Тютюнника) // Слово і час. — 1991. — № 3. — С. 62-67.
68. Гуторов О. Незахищене серце: характер і час Г. Тютюнника : [мемуари] // Прапор. — 1990. — № 7. — С. 27-64 ; № 8. — С. 14- 68 ; № 9. — С. 18-71.
69. Черненко О. В серці відгукнулися моїм : фрагменти спогадів про Г. Тютюнника // Дзвін. — 1990. — № 4. — С. 133-137.
70. Аврахов Т. Поліфункціональність художньої деталі у творчості Григора Тютюнника // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 8. — С. 16-23.
71. Аврахов Т. Художня спадщина Григора Тютюнника : спроба наукового осмислення й оцінки // Укр. мова і літ. в шк. — 1990. — № 3. — С. 13-17.
72. Ротач П. До висоти шедевру (Григір Тютюнник: від етюда “Паливода” до новели “Деревій”) // Укр. мова і літ. в шк. — 1989. — № 4. — С. 22-24.
73. Шевченко А. Щастя і злощастя Григора Тютюнника // Рад. літературознавство. — 1989. — № 10. — С. 13-19.
74. Вітренко Р. І. Третьокласники обговорюють “Степову казку” Григора Тютюнника // Початк. шк. — 1987. — № 11. — С. 37-43.
75. 700020 81.411.4 К90 Шевченко Л. Л. “А ще він любив слово…” : [Григор Тютюнник] // Культура слова / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Наук. Думка, 1987. — Вип. 33. — С. 20-23.
76. Закон спільного кореня : Листування між Григорієм та Григором Тютюнниками // Вітчизна. — 1986. — № 6. — С. 129-138.
77. Сулима М. Народна пісня в творчості Григора Тютюнника // Укр. мова і літ. в шк. — 1986. — № 5. — С. 13-15.
78. Олійник Б. …Прийшов, щоб не розлучатися : [про творчість Григора Тютюнника] // Укр. мова і літ. в шк. — 1981. — № 12. — С. 58-61.
79. Шевченко А. …Щоб було слово і світило на папері : до 50-річчя з дня народження Г. Тютюнника // Дніпро. — 1981. — № 12. — С. 124-127.
80. Іванишин В. Запах деревію. Спостереження над прозою Григора Тютюнника // Дніпро. — 1970. — № 8. — С. 153-156.