1. 939928 63.3(4Укр-4Зап)622 Г61 Горбач Н. В. “Мовчить білий світ” : тема голоду в повісті Є. Гуцала “Голодомор” // Голодомор, 1932-1933: Запорізький вимір / [редкол.: Ф. Г. Турченко (голова) та ін.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 240-245.
2. Морозюк Н. Поняття добра і зла в Чорнобильських оповіданнях Євгена Гуцала // Дивослово. – 2007. — № 4. – С. 32-33.
3. Слабошпицький М. Поміж дерев і людей, наодинці з собою : (Євген Гуцало : літературна біографія на тлі епохи) // Київ. – 2007. — № 2. – С. 131-143.
4. Гурбанська А. «Сльози Божої Матері» Є.Гуцала як метажанр // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 70-74.
5. Морозюк Н. Філософія добра і зла в оповіданнях Євгена Гуцала // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2006. — № 8. – С. 29-31.
6. 933626 83.3(4=Укр)-8 Д43 Дзюба І. М. Євген Гуцало – новеліст // Дзюба І, М. З криниці літ : У 3 т. / І.М. Дзюба. Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – К. : ВД К-Могилянська академія, 2007. – С. 629-648.
7. Шуляк С. А. Символіка вогню і води у поетичному ідіолекті Є. Гуцала // Вісн. ЗНУ Сер. Філологічні науки. – 2006. — № 2. – С. 311-313.
8. Громик Л. “З пороків усіх найогидніший — зрада” : повість Є. Гуцала “Безголов’я” // Слово і час. – 2005. — № 9. – С. 59-64.
9. Жулинський М. Відкрився птахом, людям і рослинам… : (Десять років без Євгена Гуцала) // Слово і час. – 2005. — № 8. – С. 3-8.
10. 907697 016:82(477).09 Д67 Дончик В. Проза серця : [Є. Гуцало] // Дончик В. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – К. : Стилос, 2003. – С. 456-464.
11. Дончик В. Проза українського серця : [Є. Гуцало] // Урок української. – 2002. – № 4. – С. 51-54.
12. Яценко Т. Відповідальність матері велика, обов’язки її священні : (Вивчення оповідання Є. Гуцала “Хто ти?” у 8-му класі) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2000. — № 6. – С. 15-19.
13. Буйцун І. Роль “посередника” в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала // Дивослово. – 1998. — № 5. – С. 54-55.
14. Плющ В. Світлий слід у душах людських : [про творчість Є. Гуцала] // Літ. Україна. – 1997. – 9 січ.
15. Плющ В. Мов дзеркало письменницької душі : [про творчість Є. Гуцала] // Літ. Україна. – 1997. – 16 січ.
16. Білоцерківець Н. За Росію з людським обличчям : [про творчість Є. Гуцала] // Укр. культура. – 1997. — № 1. – С. 10-11.
17. Дончик В. Подвижництво : (До 60-ліття від дня народження Є. Гуцала) // Дивослово. – 1997. — № 1. – С. 12-14.
18. Івченко В. Рекомендація : Спогад про Є. Гуцала // Київ. – 1996. — № 7/8. – С. 154-155.
19. Коваль В. Що ми знаємо про любов? : [творчість Є. Гуцало] // Київ. – 1996. – № 1-2. – С. 45-46.
20. Помовчимо в жалобі та скорботі : [про Є. Гуцала] // Укр. культура. – 1995. – № 9-10. – С. 10-12.
21. Романюк Л. Осиротіло слово : [пам’яті Є. Гуцало] // Жінка. – 1995. — № 8. – С. 10.
22. 805836 81.411.4 К90 Давиденко Л. В. “Ні врізать, ні доточить” (традиційні фразеологізми в романі Є. Гуцала “Позичений чоловік”) // Культура слова : Респ. міжвідом. збірник / АН України. Вип. 42. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 54-58.
23. М140609 83.3(4=Укр)6 М14 Майдаченко П. І. Позичений чи власний? (Про химерну трилогію Є. Гуцала) // Майдаченко П. І. Комічне в сучасній українській прозі : літ.-критич. нарис / П. І. Майдаченко. – К. : Дніпро, 1988. – С. 84-140.
24. Рижий І. М. За рядком документа : (Повість Є. Гуцала “З вогню воскресли” в позакласному читанні) // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. — № 11. – С. 14-22.
25. Жулинський М. Г. Євген Гуцало : діалог і роздуми // Рад. літературознавство. – 1987. — № 1. – С. 29-38.
26. Майдаченко П. І. До характеристики художніх особливостей трилогії Є. Гуцала : [“Позичений чоловік”, “Приватне життя феномена”, “Парад планет”] // Рад. літературознавство. – 1986. — № 6. – С. 26-32.
27. Дзюба І. Жага всеосяжності і межі таланту : (Штрихи до портрету Є. Гуцала) // Укр. мова і літ. в шк. – 1985. — № 11. – С. 13-21.
28. Макаров А. Мудрі трави : [про поезію Є. Гуцала] // Київ. – 1983. — № 3. – С. 124-129.
29. Штонь Г. Без повноти синтезу. У колі героїв [українського письменника]
Є. Гуцала // Дніпро. – 1974. — № 4. – С. 135-140.
30. Бахаєва Л. До питання про сюжети : [про особливості сюжетоскладання повістей Є. Гуцала] // Вітчизна. – 1973. — № 4. – С. 167-175.
31. Янченко А. Три повісті Гуцала : [огляд творів українського письменника]// Жовтень. – 1973. — № 2. – С. 133-139.