1. Барабаш Ю. “Шевченківський текст” Івана Дзюби // Дивослово. — 2008. — № 3. — С. 45-50.
2. Волошина Н. Національний мислитель нашого часу : Іван Михайлович Дзюба // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2007. — № 4. — С. 2-5.
3. Пасемко І. Японська нагорода українському перекладачеві : [І. Дзюба — письменник-перекладач] // Дзвін. — 2007. — № 4. — С. 154-155.
4. Баранов В. Духовний імператив Івана Дзюби : Штрихи до портрета з нагоди 75-літнього ювілею // Київ. — 2006. — № 7-8. — С. 2-5.
5. Жулинський М. Іван Дзюба : “В мене свій світ, своя позиція”… Навздогін із пером у руках за 75-літнім марафонцем // Слово і час. — 2006. — № 7. — С. 3-15.
6. Із когорти подвижників : [Іванові Дзюбі — 75] : Добірка статей / А. Шевченко; В. Дончик; М. Ільницький; В. Базилевський // Дивослово. — 2006. — № 7. — С. 53-60.
7. 929855 001 Ш26 Шаров І. Ф. Уроки правди : Дзюба І. М. (1931 р. н.) // Шаров І. Ф. Вчені України : 100 видатних імен / І. Ф. Шаров. — К. : АртЕк, 2006. — С. 114-118.
8. Корогодський Р. Героїчна фантомасія і реальне обличчя вченого, або надзвичайна складність простоти : [творчість І. Дзюби] // Сучасність. — 2003. — № 1. — С. 113-133; № 2. — С. 103-126.
9. Панченко В. Іван Дзюба — літературний сталкер : (1960-ті роки) // Київ. — 2001. — № 7-8. — С. 138-145.
10. Іван Дзюба очима шістдесятників // Слово і час. — 2001. — № 7. — С. 11-22.
11. Корогодський Р. Дзюба триває : (Видатному літератору і громадському діячеві — 70) : [Івану Дзюбі] // Укр. культура. — 2001. — № 7. — С. 1-2.
12. Скрипник Г. Етнонаціональні аспекти наукового доробку Івана Дзюби // Нар. творчість та етнографія. — 2001. — № 3. — С. 13-19.
13. Гришина С. В. Культурно-політичний аспект у публіцистиці 90-х років : творчість І. Дзюби // Нова філологія. — 2001. — № 2. — С. 131-137.
14. Сверстюк Є. Іван Дзюба — талант і доля // Визвольний шлях. — 1997. — № 7. — С. 873-886; № 8. — С. 1003-1012.
15. Дзюба І. Чи немає і нашої вини? : [виступ на конгресі української інтелегенції 11 листопада 1995 року] // Слово і час. — 1996. — № 1. — С. 14-17.
16. 921332 63.3(4Укр)62 П80 Прокоп М. Трагедія і тріумф Івана Дзюби // Прокоп М. Напередодні незалежної України : Спостереження і висновки / М. Прокоп / Наукове товариство ім.Шевченка. — Нью-Йорк, Париж, Сидней, Торонто, Львів : Б.в., 1993. — С. 321-329.