1. Хропко П. Національна основа творчості Леоніда Глібова : (До 175-річчя від дня народження) // Дивослово. — 2002. — № 3. — С. 55-57.
2. Ходанич Л. Феномен Леоніда Глібова // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2002. — № 1. — С. 48-50.
3. Степанишина Ю. Розвиток українського байкопису : (Від Григорія Сковороди до Леоніда Глібова) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2000. -№ 3. — С. 55-62.
4. Мовчун А. Леонід Глібов та його твори у шкільному вивченні // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 44-50.
5. Сваричевський А. Леонід Глібов — байкар і педагог // Урок української. — 1999. — № 6. — С. 37-44.
6. Бондар М. Леонід Глібов : негативи, позитиви, маски // Слово і час. — 1997. — № 4. — С. 52-61.
7. 878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. Мотиви творчості Л. Глібова // Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 40-47.
8. Марценюк С. Слово і час Леоніда Глібова // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 60-61.
9. 842926 83.3(4=Укр)1 И90 Бондар М. П. Глібов Л. // Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. Кн. 2 : 40-ві — 60-ті роки XIX ст. — К. : Либідь, 1996. — С. 144-165.
10. 716788 81.411.4 К90 Уздиган І. М. Синтаксис байок у Л. Глібова // Культура слова : Респ. міжвідом. збірник / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Вип. 35. — К. : Наук. думка, 1988. — С. 66-70.
11. 651019 82(477).09 У45 Леонід Іванович Глібов // Українські дожовтневі письменники : збірник літ.-критич. матеріалів : [посібник / упоряд.: В. Ф. Шевченко та ін.]. — К. : Рад. школа, 1985. — С. 112-121.
12. Деркач Б. А. Українська лірика Глібова // Рад. літературознавство. — 1978. — № 4. — С. 54-64.
13. Сердюк П. О. Глібовська наукова конференція : [До 150-річчя з дня народження Л. І. Глібова. Ніжин. 1977 р.] // Рад. літературознавство. — 1977. — № 10. — С. 94-95.
14. Лобас П. О. П’єси Леоніда Глібова // Рад. літературознавство. — 1977. — № 4. — С. 34-40.
15. Сиваченко М. Є. Сторінка з історії української пареміографії. (Про статтю Л. І. Глібова “Стрижено! Стрижено!”) // Нар. творчість та етнографія. -1977. — № 4. — С. 46-56.
16. Деркач Б. А. Із спостережень над майстерністю байкаря. До 150-річчя з дня народження Л. Глібова // Рад. літературознавство. — 1977. — № 3. — С. 56-64.
17. Яковенко Г. Леонід Глібов — видатний український байкар і лірник. (До 150-річчя з дня народження) // Укр. мова і літ. в шк. — 1977. — № 3. — С. 86-90.
18. Деркач Б. А. Творчість Глібова-байкаря у 90-х роках. (Ідеї, проблеми) // Рад. літературознавство. — 1976. — № 9. — С. 35-43.
19. Деко О. Сімдесяті роки. З матеріалів до біографії Л. Глібова // Прапор. — 1968. — № 10. — С. 90-93.
20. Бандура О. М. Вивчення байки Л. І. Глібова “Мальований Стовп” у 9 класі
// Укр. мова і літ. в шк. — 1963. — № 2. — С. 53-55.
21. Косматенко А. Леонід Глібов. (до 130-річчя з дня народження) // Дніпро. — 1957. — Кн. 3. — С. 124-128.
22. Ступак Ю. Леонід Глібов як дитячий письменник // Дошкільне виховання. — 1957. — № 3. — С. 42-43.
23. Гуменюк М. П. Л. І. Глібов. (Коротка бібліографія критичної літератури) // Літ. в шк. — 1956. — № 3. — С. 84-85.