1. 951763 83.3(4=Укр) Г12 Гаврилюк Н. І. Поліметричні конструкції Миколи Бажана “Уманські спогади”) // Гаврилюк Н. І. Український поліметричний вірш / Надія Гаврилюк ; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. акад. наук України. — К. : Фенікс, 2009. — С. 185-205.
2. Міщенко О. Урбаністична поезія М. Бажана : стиль і пафос // Вісн. КНУ ім.
Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2008. — № 19. — С. 15-18.
3. Кодак М. Філософічна трасологія Миколи Бажана (З мислительської біографії поета) / М. Кодак // Слово і час. — 2008. — № 12. — С. 3-14.
4. Ф79855 83.3(4=Укр)6 К75 Кочур Г. Мовами братніх народів (Про переклад на болгарську та словацьку мови віршів М. Бажана) // Кочур Г. Література та переклади. Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / Григорій Кочур ; упоряд. Андрій та Марія Кочури. Т. 1. — К. : Смолоскип, 2008. — С. 264-266.
5. Павлюк І. Микола Бажан і сучасна українська література : до проблеми зв’язку поколінь // Вітчизна. — 2006. — № 11-12. — С. 155-158.
6. Голобородько Я. Поет як символ зміни епох : Життєві й творчі устремління Миколи Бажана // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2006. — № 2. — С. 2-4.
7. Голобородько. Я. Речник своєї епохи : До 100-річчя від дня народження
М. Бажана // Вісн. НАН України. — 2004. — № 10. — С. 56-61.
8. Гризун А. Сугестивна природа поетики М. Бажана // Дивослово. — 2004. — № 10. — С. 47-50.
9. Сулима М. Микола Бажан : між М. Семенком і М. Хвильовим // Слово і час. — 2004. — № 10. — С. 18-24.
10. Черниш Н. І. Микола Бажан — рецензент творів письменників — “шістдесятників” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 2. — С. 202-207.
11. Ф73607 050.9 И90 Орленко П. Чеканною строфою : [До100-річчя від дня народження М. Бажана] // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. — Киев : «Планета», 2003. — С. 390-391.
12. 890603 83.3(4=Укр)6 П96 П’янов В. Я. Поштовх : [творчість М. П. Бажана] // П’янов В. Я. Визначні, відомі й «та інші…» : спогади, есеї, нариси / В. Я. П’янов. — К. : Укр. письменник, 2002. — С. 325-349.
13. Гаврилюк Н. Цикл Миколи Бажана “Нічні концерти” : (спроба комплексного аналізу) // Слово і час. — 2001. — № 3. — С. 76-80.
14. 891934 У2 Р65 Лавріненко Ю. М. Бажан : [творчість] // Розстріляне відродження : антологія, 1917-1933 : поезія, проза, драма, есей / Юрій Лавріненко ; підгот. тексту, фахове ред., передм. М. К. Наєнка. — К. : Просвіта, 2001. — С. 268-273.
15. Танюк Л. Із сюжетів про Миколу Бажана // Слово і час. — 1999. — № 10. — С. 10-16.
16. Бондар А. Поема М. Бажана “Сліпці” як текст-виклик : спроба теоретичного моделювання // Сучасність. — 1998. — № 12. — С. 70-87.
17. 854752 74.261.84 М64 Мирошниченко С. А. Зображення гуманізму у творчості М. Бажана // Мирошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів / С. А. Мирошниченко. — [Донецк] : Сталкер, 1998. — С. 258-262.
18. 859374 72 М75 Астаф’єв А. “Біографічний” текст у поезії М. Бажана // Молода нація : альманах / гол. ред. Олег Проценко. 5’97. — К. : Смолоскип, 1997. — С. 18-21.
19. 845518 83.3(4=Укр)6 С60 Солод Ю. Д. Карбівник (Дві поеми М. Бажана [“Клятва”, “Політ крізь бурю”, “Нічні роздуми старого майстра”]) // Солод Ю. Д. Українська література — XX : (погляд у кінці тисячоліття) : навч. посібник за програмою 11 класу / Ю. Д. Солод. — К. : Нора-прінт, 1997. — С. 207-210.
20. 824375 У У45 Лавріненко Ю. Микола Бажан : [творчість українського письменника (1904-1983)] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 2. — К. : Рось, 1994. — С. 468-473.
21. Чілачава Р. “А на шляху граніт і вітровій” : [про зв’язок М. Бажана з грузинськими поетами] // Вітчизна. — 1991. — № 7. — С. 158-168.
22. Блюміна І. І на душі лагідніше : [про М. П. Бажана] // Вітчизна. — 1990. — № 7. — С. 169-170.
23. Брюгген В. Жива душа : [спогади про М. П. Бажана] // Вітчизна. — 1990. — № 7. — С. 158-160.
24. 824441 83.3(4=Укр) У45 Шнайдер Б. То не Шекспір! (“Смерть Гамлета”
М. Бажана) // Українська Шекспіріяна на Заході / упоряд. Я. Славутич. 2. — [Б. м.] : Славута, 1990. — С. 40-44.
25. Неврлі М. Жмуток спогадів : Кілька зустрічей із М. Бажаном // Київ. — 1988. — № 1. — С. 153-154.
26. 706341 81.411.4 К90 Ставицька Л. О. Музичний образ у поезії Миколи Бажана // Культура слова : респ. міжвідом. збірник / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Вип. 34. — К. : Наук. думка, 1988. — С. 16-18.
27. Григор’єв К. Дві осені поета : [про М. Бажана] // Київ. — 1986. — № 10. — С. 102-109.
28. Ставицька Л. О. Образне слово Миколи Бажана // Укр. мова і літ. в шк. — 1986. — № 5. — С. 31-35.
29. 670651 83.3(2)6 П27 Драч І. Микола Бажан // Перспектива-85 : о лит. наших дней : [сборник / сост. В. П. Балашов, А. М. Банкетов]. — М. : Сов. писатель, 1986. — С. 489-502.
30. Гончар О. В осінніх променях : [про М. Бажана] // Вітчизна. — 1984. — № 10. — С. 16-20.
31. Коптілов В. Вісім рядків Гете і Бажана : [пер. твору “Нічна пісня мандрівника”] // Вітчизна. — 1984. — № 10. — С. 25-26.
32. Лабінський М. Два автографи : [про театральну діяльність М. Бажана]. До 80-річчя з дня народження // Укр. театр. — 1984. — № 6. — С. 22-25.
33. Наливайко Д. Лірика [Й.-В. Гете] в перекладах М. Бажана // Вітчизна. — 1983. — № 5. — С. 16-18.
34. Моренець В. Місто поета : [про творчість М. Бажана] // Київ. — 1983. — № 1. — С. 136-144.
35. Коротич В. “Я єсть людина. Син свого народу…” : [про поета М. П. Бажана] // Вітчизна. — 1982. — № 6. — С. 145-150.
36. Стрельбицький М. Доробок, видний звідусюд : Роздуми над кн. Вибраних поезій М. Бажана на 1500-ліття Києва // Прапор. — 1982. — № 6. — С. 112-115.
37. Сулима М. Місто у поезії Миколи Бажана : До 1500-річчя Києва // Рад. літературознавство. — 1982. — № 1. — С. 38-45.
38. Грузман З. М. Микола Бажан — дослідник і пропагандист грузинської літератури // Рад. літературознавство. — 1981. — № 8. — С. 23-29.
39. Кетков О. Щастя, право і обов’язок поета : До 75-річчя М. Бажана // Всесвіт. — 1979. — № 10. — С. 132-136.
40. Коптілов В. Роздуми про майстра : До 75-річчя М. Бажана // Всесвіт. — 1979. — № 10. — С. 131-141.
41. Полєк В. Різьбяр думок і слів : До 75-річчя М. Бажана // Всесвіт. — 1979. — № 10. — С. 136-141.
42. Чуйко В. Цілющий озон поезії : До 74-річчя з дня народження Миколи Бажана // Дніпро. — 1979. — № 10. — С. 137-139.
43. Голованівський С. Шлях до поеми. Нотатки про творчість М. Бажана // Вітчизна. — 1978. — № 3. — С. 165-170.
44. Новиченко Л. Нектар степової грози. Про нову книгу віршів М. Бажана // Вітчизна. — 1973. — № 9. — С. 140-147.
45. Маремпольський В. Ф. З’ясування ідейної спрямованості поеми М. П. Бажана “Політ крізь бурю” [в 10 класі] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 12. — С. 43-48.
46. Москаленко А. А. Про значення деяких слів у поезіях М. Бажана // Мовознавство. — 1971. — № 6. — С. 82-85.
47. Челак М. І. Поеми Миколи Бажана / М. І. Челак, М. О. Пасічник // Літ. в шк. — 1959. — № 2. — С. 17-29.
48. Степанов П. М. Аналіз поеми М. Бажана “Батьки й сини” в 10 класі // Літ в шк. — 1956. — № 6. — С. 51-56.
49. Анісов В. Ф. Як вивчати поему М. Бажана “Гонець” у 10 класі. Консультація // Літ. в шк. — 1955. — № 6. — С. 88-91.