1. Богдан С. М. Архетипні образи і міфологеми у поезії Миколи Вінграновського // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могил. акад. Філол. науки. — 2009. — Т. 98. — С. 65-71.
2. Богдан С. Міфотворчість Миколи Вінграновського (на прикладі поезії «У синьому небі я висіяв ліс…») // Слово і час. — 2009. — № 7. — С. 24-37.
3. Собчук Л. Особливості художньої манери Миколи Вінграновського-прозаїка (на матеріала новел «Гусенятко» і «Скриня») // Мандрівець. — 2008. — № 3. — С. 79-82.
4. 946635 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. В сучасному — минуле і майбутнє (Микола Вінграновський) // Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / Микола Ільницький. Кн. 1. — К. : К.-Могилянська акад., 2008. — С. 427-447.
5. Гальчук О. Лірична сповідь Миколи Вінграновського // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 3-12.
6. Гаврилова Г. Роман М. Вінграновського “Северин Наливайко” // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. — № 3. — С. 22-27.
7. Салига Т. Народоствердне слово поета : до вивчення творчості М. Вінграновського // Урок української. — 2007. — № 1. — С. 49-51.
8. 933626 83.3(4=Укр)-8 Д43 Дзюба І. М. З криниці літ : У 3 т. / І. М. Дзюба.
Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – К. : ВД К-Могилянська академія, 2007. — 896 с.- Із змісту: Дзюба І. М. Микола Вінграновський. — С. 547-576 ; Дзюба І. М. Історичний міф Миколи Вінграновського. — С. 577-583.
9. Кондратюк А. З відстані літ : Спогад : [Пам’яті М. Вінграновського] // Кур’єр Кривбасу. — 2006. — № 205. — С. 146-150.
10. Пам’яті Миколи Вінграновського : Статті // Кур’єр Кривбасу. — 2006. — № 198. — С. 99-117; № 200. — С. 118-132.
11. Дідула Р. Геній Вінграновського : Кіноповість // Дзвін. — 2006. — № 11-12. — С. 25-35.
12. Гужва В. Незасклене вікно народу : До 70-ліття Миколи Вінграновського // Дивослово. — 2006. — № 11. — С. 50-54.
13. Добролежа А. Микола Вінграновський у спогадах, листах і кіно : До 70-річчя поета, кинорежисера, кіноактора // Вітчизна. — 2006. — № 9-10. — С. 123-134.
14. Мішеніна Т. М. Семантико-синтаксичні функції прийменника “на” в поетичній творчості М. Вінграновського // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2006. — № 2. — С. 174-178.
15. Гапєєва І. М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок “На срібнім березі” та “Київ”) // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2006. — № 1. — С. 58-62.
16. 929932 83.3(4=Укр) С89 Твори Миколи Вінграновського для дітей // Сулима М. М. Книжиця у семи розділах : Літературно-критичні статті й дослідження / М. М. Сулима / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К. : Фенікс, 2006. — С. 314-324.
17. Талалай Р. З першого погляду і назавжди : Спогади про М. Вінграновського // Березіль. — 2005. — № 3-4. — С. 138-149.
18. 931541 83.3(4=Укр)6 Я49 Віч-на віч з епохою… (Літературний портрет Миколи Вінграновського) // Якубовська М. С. У дзеркалі слова : Есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. — Львів : Каменяр, 2005. — С. 396-406.
19. Салига Т. Поет — це слово, це його життя… : [життя і творчість Миколи Вінграновського] // Дзвін. — 2004. — № 10. — С. 120-133; № 11-12. — С. 116-126.
20. Талалай Л. Ілюзія добра і щастя : Роздуми над поезією Миколи Вінграновського // Березіль. — 2004. — № 7-8. — С. 166-176.
21. Кужіліна Л. Трагічна модель світу М. Вінграновського // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004. — № 4. — С. 193-198.
22. Кучеренко Л. І. Інноваційні деривати та їх роль в умовах поетичного контексту : (на матеріалі творчості М. Вінграновського) // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. -2004. — № 2. — С. 106-108.
23. Талалай Л. Передчуття любові і добра : [творчість М. Вінграновського] // Урок української. — 2004. — № 1. — С. 49-52.
24. Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор : (На матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 46-49.
25. Гаврилова Г. Вивчення народознавчих компонентів роману М. Вінграновського “Северин Наливайко” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 8. — С. 25-30.
26. Бур’ян Л. Наш земляк Микола Вінграновський : [письменник, актор, кінорежисер] // Дивослово. — 2003. — № 7. — С. 40-42.
27. Кіт Д. Багатогранний талант : Шкіц до портрета М. Вінграновського // Дивослово. — 2002. — № 9. — С. 5-7.
28. Бойко Л. П. Пароніми як стилістичний засіб у поезії М. Вінграновського // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 1. — С. 9-12.
29. Пастух Т. Ліричне осягнення історії : [про роман М. Вінграновського “Северин Наливайко”] // Дзвін. — 1999. — № 10-12. — С. 145-149.
30. Проценко О. А. Жанрові особливості роману М. Вінграновського “Северин Наливайко” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 1999. — № 2. — С. 120-124.
31. Талалай Л. Талант щирості : [творчість М. Вінграновського] // Дивослово. — 1998. — № 10. — С. 58-61.
32. Білоцерківець Н. На срібнім березі : [до 60-річчя від дня народження українського поета М. Вінграновського] // Укр. культура. — 1996. — № 11. — С. 4-5.
33. Талалай Л. Передчуття любові і добра : [про поета М. Вінграновського] // Сучасність. — 1996. — № 11. — С. 119-128.
34. Черченко Н. Хто допоможе вибратись з руїни… : [про роман “Северин Наливайко” М. Вінграновського та “Гетьманський скарб” Ю. Мушкетика] // Вітчизна. — 1994. — № 5-6. — С. 124-130.
35. 824383 У У45 Дзюба І. Чарівник слова : [творчість М. Вінграновського] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 3. — К. : Рось, 1994. — С. 330-336.
36. Сергієнко Р. …І твої божественні вірші : Відкритий лист до М. Вінграновського з нагоди ювілею // Вітчизна. — 1996. — № 11-12. — С. 126-128.
37. Моренець В. Відтворити цілісність світу : [про поезію М. Вінграновського] // Вітчизна. — 1981. — № 5. — С. 167-178.
38. Мельник М. Проблема серця і чола народу : [про творчість М. Вінграновського] // Дніпро. — 1962. — № 11. — С. 158-159.
39. Барабаш Ю. Ця поезія… : [про творчість М. Вінграновського] // Прапор. — 1961. — № 6. — С. 93-94.