1. Погоріла Г. Пам’ять про коріння роду й народу : Урок позакласного читання в 10 класі за поемою М. Вороного “Євшан-зілля” // Дивослово. — 2009.- № 9. — С. 19-20.
2. Ткаченко Л. Мила панна-адресатка салонної лірики М. Вороного // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 11-16.
3. Яценко Т. Творчість Миколи Вороного — перша декларація ідей і форм українського символізму // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 5. — С. 22-26.
4. Гуляк А. Необорима сила любові (інтимна лірика Миколи Вороного) // Київська старовина. — 2005. — № 1. — С. 152-160.
5. Погрібняк Ю. Ліки від забуття : Конспект уроку за поемою М. Вороного “Євшан-зілля” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 1. — С. 28-31.
6. Гайсан Т. В. “Україно! Мамо люба!…”: Ідея повернення історичної пам’яті, пробудження національної свідомості у поемі М. Вороного “Євшан-зілля” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2004. — № 4. — С. 35-36.
7. Стадніченко О. О. Микола Вороний і модерністські пошуки в українській літературі кінця ХІХ — поч. ХХ ст. // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 1. — С. 171-177.
8. Цопа О. “За Україну, за її долю…”. Літературна композиція, присвячена Миколі Вороному / О. Цопа, О. Бакун // Дивослово. — 2003. — № 10. — С. 52-54.
9. Гуляк А. Ліричний цикл Миколи Вороного “За брамою Раю” : [спроба комплексної аналізи] / А. Гуляк, Ф. Кейда // Визвольний шлях. — 2003. — № 6. — С. 93-102.
10. Ф73607 050.9 И90 Орленко П. Грані таланту Миколи Вороного : [1871-1938, поет, театрознавець, актор] // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. — Киев : «Планета», 2003. — С. 288-289.
11. Пазюк Н. В. Символіка кольорів у поезії Миколи Вороного // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2002. — № 4. — С. 120-124.
12. Ленська С. “Найсвятіші почування” Миколи Вороного : До 130-річчя від дня народження поета (Вивчення поеми “Євшан-зілля” у 8-му класі) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2001. — № 1. — С. 11-14.
13. 854752 74.261.84 М64 Мірошниченко С. А. Проблема історичної пам’яті в поемі М. Вороного “Євшан-зілля” // Мірошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів / С. А. Мирошниченко. — [Донецк] : Сталкер, 1998. — С. 90-95.
14. Градовський А. В. “З Верленом зближувала мене “естетика страждання”, що шукала виходу в поезії…” Поль Верлен і Микола Вороний // Зарубіжна літ. в навч. закл. — 1997. — № 10. — С. 5-9.
15. 878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. Патріотичні мотиви у творчості М. Вороного // Золотухін Г. О. Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. — К. : Наук. думка, 1997. — С. 86-93.
16. 877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Кузьменко В. І. Микола Вороний // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посібник для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. — К. : Укр. письменник, 1997. — С. 16-27.
17. Кузьменко В. Палімпсести Миколи Вороного : (До 125-річчя від дня народження поета) // Дивослово. — 1996. -№ 12. — С. 13-16.
18. Кузьменко В. З творчого спадку Миколи Вороного // Слово і час. — 1996. — № 3. — С. 72-74.
19. 842354 74.261.84 П19 Паскевич Н. Проблеми історичної пам’яті народу в поемі М. Вороного “Євшан-зілля” / Н. Паскевич, Е. Міляновський // Паскевич Н. Українська мова та література : випускний екзамен : матеріали для творчих робіт / Н. Паскевич, Е. Міляновський. — Вид. 2-ге, випр. і перероб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. — С. 34-35.
20. М146502 83.3(4=Укр)6 И45 Ільєнко І. О Боже! За віщо? : Судний день Миколи Вороного // Ільєнко І. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників : за архівами ДПУ-НКВС / Іван Ільєнко ; худож. оформл. Якова Яковенка ; фоторепрод. Ігоря Яїцького. — К. : Веселка, 1995. — С. 236-263.
21. Лесик В. Поетична спадщина Миколи Вороного // Дивослово. — 1994. — № 12. — С. 5-8.
22. Гундорова Т. “Fiat!” Миколи Вороного : [творчість поета] // Слово і час. — 1994. — № 7. — С. 32-33.
23. 824367 У У45 Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 1. — К. : Рось, 1994. — 704 с. — Із змісту: Яременко В. Микола Вороний : [творчість письменника (1871-1938)]. — С. 215-217 ; Ільєнко І. Боже! За що? : Судний день Миколи Вороного : [доля поета]. — С. 228-240.
24. 813184 74.261.84 Н73 Сайченко Л. К. Микола Вороний (1871-1940) / Л. К. Сайченко, Ф. С. Кислий // Нові імена в програмі з української літератури : посібник для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. — К. : Освіта, 1993. — С. 102-124.
25. Ткаченко А. “Здобудем людських прав”? : [про поета і перекладача М. Вороного] // Слово і час. — 1991. — № 12. — С. 8-12.
26. Охріменко О. Микола Вороний і світова література // Березіль. — 1991. — № 11. — С. 167-171.
27. Воловець Л. І. Із-за брами невідомості : [творчість Миколи Вороного в 10-му класі] // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 3. — С. 43-52.
28. М140642 83.3(4=Укр)6 З-11 Ільєнко І. Вороний Микола : [життя та творчість] // …З порога смерті… : письменники України — жертви сталінських репресій. Вип. 1. — К. : Рад. письменник, 1991. — С. 110-114.
29. Бурбела В. М. К. Вороний : над рядками неопублікованої біографії [українського поета] // Дніпро. — 1990. — № 9. — С. 109-118.
30. Вервес Г. Поет, повертається на батьківщину : [М. Вороний] // Рад. літературознавство. — 1989. — № 1. — С. 26-28.
31. Мороз-Стрілець Т. Спогад про [українського поета] Миколу Вороного // Вітчизна. — 1988. — № 5.- С. 184-186.
32. Колесник П. Микола Вороний : [до 100-річчя з дня народження поета] // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 2. — С. 77-80.
33. Вервес Г. Микола Вороний — поет, перекладач, публіцист // Рад. літературознавство. — 1971. — № 12. — С. 39-48.
34. Гончарук З. На зламі століть : [про українського поета М. Вороного] // Вітчизна. — 1971. — № 12. — С. 181-183.
35. 310428 83.3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. І. [творчість М. Вороного] // Білецький О. І. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький / редкол.: М. К. Гудзій (голова) [та ін.] ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім Т. Г. Шевченка. Т. 2 : Українська література ХІХ — початку ХХ ст. — К. : Наук. думка, 1965. — С. 596-624.