1. Хомич Т. Інтенсивний і параметричний компоненти-модифікатори семантики лексичних одиниць (на матеріалі повісті Василя Барки “ Жовтий князь”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2009. — № 3. — С.43-47.
2. Овсієнко Н. “Чорна сповідь моєї вітчизни…” : Урок-психологічне дослідження роману В. Барки “Жовтий князь” // Дивослово. — 2008. — № 7. — С. 9-14.
3. Костецький І. Про поета Василя Барку // Кур’єр Кривбасу. — 2007. — № 210-211. — С. 266-269.
4. Костецький І. Ще про Барку та інтелектуальну поезію // Кур’єр Кривбасу. — 2007. — № 210-211. — С. 251-255.
5. Савченко В. Василь Барка — письменник апокаліптичної доби // Вітчизна. — 2007. — № 5-6. — С. 155-157.
6. Дятленко Т. Символічний пейзж як елемент метафізичного виміру у романі В. Барки “Жовтий князь”. До проблеми формувння вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — 2007. — № 2. — С. 22-25.
7. Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 1. — С. 78-89.
8. Ф76672 83.3(4=Укр) Ж87 Жулинський М. Г. Василь Барка // Слово і доля : навч. посібник / М. Г. Жулинський. — К. : А.С.К., 2006. — С. 587-605.
9. Найдан М. Відійшов і залишається у вічності В. Барка // Сучасність. — 2005. — № 12. — С. 153-154.
10. Боричевська А. Стилістична роль безсполучникових складних речень у романі В. Барки “Жовтий князь” // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 9. — С. 39-41.
11. Вовк М. Сакральна ритуальність у міфо-символічній образній системі прозової спадщини В. Барки // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 5. —
С. 93-99.
12. Привалова С. Педагогічне керування процесом вивчення мови художнього твору в старших класах : (На матеріалі роману В. Барки “Жовтий князь”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2005. — № 4. — С. 20-23.
13. Турута Т. У лабетах ненависного звіра : Проблемний семінар за романом
В. Барки “Жовтий князь”, 11 кл. // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 7. — С. 25-28.
14. Осташко Н. “Грона гніву” Джона Стейнбека — “Жовтий князь” В. Барки : порівняльний аналіз в аспекті гуманістичної змістовності // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 4. — С. 41-48.
15. Головань Т. Словотворчість В. Барки // Дивослово. — 2002. — № 9. — С. 7-8.
16. Головань Т. До питання про естетичну концепцію В. Барки // Слово і час. — 2002. — № 8. — С. 84-88.
17. Мариненко Ю. “Світ осяяний і свіжий …”. Роман В. Барки “Рай” // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 2-5.
18. Головань Т. До таємниць морального критерію слова : досвід символізму та сюрреалізму в поезії В. Барки // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2002. — № 4. — С. 45-49.
19. Мовчан Р. “Жовтий князь” Василя Барки // Дивослово. — 2002. — № 3. — С. 44-49; № 4. — С. 21-25.
20. Пушко В. Ф. Страдницька доля Василя Барки // Слово і час. — 2000. — № 9. — С. 65-71.
21. Дроботько Н. Характеристика родини Катранників (За романом Василя Барки “Жовтий князь”) // Дивослово. — 2000. — № 6. — С. 37-38.
22. Орлюк Я. Василь Барка і його роман “Жовтий князь” // Дивослово. — 2000. — № 6. — С. 34-36.
23. Тельчарова В. Життєва основа роману Василя Барки “Жовтий князь” // Дивослово. — 2000. — № 6. — С. 31-33.
24. Шуминська Л. Вивчення у школі повісті Василя Барки “Жовтий князь” // Рідна шк. — 2000. — № 4. — С. 24-26.
25. Федоренко Т. Композиційний аналіз роману “Жовтий князь” Василя Барки // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 4. — С. 21-26.
26. Логвіненко Н. “Вони були серцем чисті, як квіти і сонце, незміренно кращі від зірок небесних…” : (роман Василя Барки “Жовтий князь”) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 3. — С. 2-6.
27. Піскун О. “Над обмеженою реальністю видимого” : (життя і творчість В. Барки) // Укр. мова і літ. в шк. — 1999. — № 3. — С. 32-36.
28. Логвіненко Н. “Не було такого, відколи сонце світить” : [вивчення роману
Н. Барки “Жовтий князь” в 11 кл.] // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 1999. — № 2. — С. 2-6.
29. Мовчан Р. “Жовтий князь” Василя Барки // Слово і час. — 1998. — № 12. — С. 14-18.
30. Барабаш Ю. Трикирій Василя Барки // Сучасність. — 1998. — № 7-8. – С. 95-101.
31. Мовчан Р. Український лірник на американській землі : (До 90-річчя Василя Барки) // Дивослово. — 1998. — № 7. — С. 2-5.
32. Князев Н. Специфіка мови роману В. Барки “Жовтий князь” // Дивослово. — 1998. — № 3. — С. 16-18.
33. Забарний О. Роман Василя Барки “Жовтий князь” : (До проблеми сприйняття старшокласниками образу літературного героя) // Дивослово. — 1996. — № 10. — С. 30-34.
34. 842330 83.3(4=Укр)6 Б76 Боднарук І. Василь Барка і стимули його творчості // Боднарук І. Між двома світами : вибр. статті про укр. Письменників / І. Боднарук. — Донецьк : Укр. Культурологічний Центр, 1996. — С. 8-11.
35. 840979 83.3(4=Укр) Л64 Гринів О. Василь Барка як послідовник Григорія Сковороди // Літературознавство : III міжнар. Конгрес українастів. Харків,
26-29 серпня 1996 р. -К. : Обереги, 1996. — С. 325-331
36. 824375 У У45 Барка В. Автобіографія // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. Кн. 2. — К. : Рось, 1994. — С. 642-653.
37. Ковалів Ю. Василь Барка : [про письменника-дослідника В. Барку] // Слово і час. — 1992. — № 2. — С. 11-12.
38. Салига Т. У космічні гармонії : [про українського поета В. Барку] // Дзвін. — 1990. — № 9. — С. 135-138.