1. Булаховська Ю. Леся Українка і Марія Конопницька (порівняльно-типологічне зіставлення) // Слово і час. — 2010. — № 12. — С. 40-46.
2. 961389 929(477) У45 Горбатюк М. В. Іван Франко і Леся Українка у літературі, громадянських справах і у буденному житті // Українська біографістика : збірник наук. праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол. : Ківшар Т. І. (гол. ред.) та ін.]. 2010. — Вип. 6. — К. : [б. в.]. — С. 193-216.
3. Школенко Д. Співзвучність міфопоетичних мотивів Роберта Грейвса та Лесі Українки // Українознавство. — 2010. — № 4. — С. 157-159.
4. Шморгун О. Драма людського буття : від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка. — 2010. — № 4. — С. 86-102.
5. Лисенко О. Формально-змістове порівняння сонетів Лесі Українки та Адама Міцкевича // Всесвітня літ. та кульура в навч. закл. України. — 2006. — № 6. — С. 30-32.
6. Гаєвська О. В. Гендерний аспект у творчості Йосано Акіко та Лесі Українки // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. — 2004. — № 9. — С. 38-39.
7. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків : (Леся Українка, Оксана Забужка) // Слово і час. — 2004. — № 2. — С. 32-38.
8. Стамат Т. Всесильний пан полює в серці людини… : (За творами “Лісова пісня” Л. Українки та “Пан” Кнута Гамсунга) // Укр. літ. в загальноосвітній шк. — 2003. — № 1. — С. 20-21.
9. Лапушанський Я. Німецькомовне відлуння творчості Лесі Українки // Слово і час. — 2002. — № 3. — С. 68-77.
10. Богород А. Фольклор у творчості й житті Лесі Українки // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 24-28.
11. 854367 81 М74 Карацуба М. Ю. Ідейно-творчі зв’язки Лесі Українки з сербським фольклором // Мова і культура : 6 міжнар. наук. Конф. : в 5 т. / Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гуманітар. розвитку «Collegium» , 1998. — Т. IV : Мова і художня творчість. — К. : Collegium, — С. 106-109.
12. Одарченко П. Леся Українка і В. Шекспір // Відродження. — 1996. — № 2.- С. 73-76.
13. Барабан Л. Драматургія Лесі Українки за рубежем // Слово і час. — 1995. — № 3. — С. 43-49.
14. Зорівчак Р. Рецепція творчості Лесі Українки англомовними літературами // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 26-30.
15. Щербанюк І. Духовна спадкоємиця Миколи Лисенка : [творчі взаємини
Л. Українки з М. Лисенком] // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 17-19.
16. Френсіс Ф. Справа ірландської мови : Розвідка Френсіса Фегі в перекладі Лесі Українки // Всесвіт. — 1992. — № 5-6. — С. 153-159.
17. Одарченко П. Леся Українка і В. Шекспір // Укр. мова і літ. в шк. — 1992. — № 1. — С. 56-62.
18. 824441 83.3(4=Укр) У45 Українська Шекспіріяна на Заході / упоряд. Я. Славутич. 2. — [Б. м.] : Славута, 1990. — 112 с. — Із змісту: Одарченко П. Леся Українка і Шекспір. — С. 5-22 ; Рудницький Я. Шекспірова Нерісса в “Оргії” Лесі Українки. — С. 23-26.
19. Одарченко П. Традиції Шевченка в творчості Лесі Українки // Визвольний шлях. — 1988. — Кн. 12. — С. 1505-1517.
20. Коцева О. Леся Українка у Болгарії // Всесвіт. — 1987. — № 1. — С. 166-170.
21. Мануйкіна О. О. Інтернаціональне виховання учнів під час вивчення творчості Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 2. — С. 29-36.
22. Радишевський Р. П. Леся Українка в повоєнному польському літературознавстві // Рад. літературознавство. — 1976. — № 10. — С. 77-83.
23. Осляк І. Ф. Фольклорна основа поеми Лесі Українки “Віла-посестра” // Нар. творчість та етнографія. — 1973. — № 4. — С. 40-43.
24. Зорівчак Р. Нові англомовні переклади творів Лесі Українки // Рад. літературознавство. — 1972. — № 8. — С. 61-70.
25. Наумович С. Леся Українка і Марсель Пруст // Визвольний шлях. — 1971. — № 10. — С. 1186-1188.
26. Абесадзе Н. Наша Леся : [про зв’язок Лесі Українки з Грузією] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 101-103.
27. Березинський В. В англомовному світі : [про переклади творів Лесі Українки на англійську мову] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 95-98.
28. Гачечіладзе Г. Леся Українка говорить грузинською : [про переклади творів Л. Українки] // Прапор. — 1971. — № 2. — С. 25-27.
29. Глинський І. Посестри (Леся Українка і Марія Конопницька) : [про ставлення Лесі Українки до творчості польської поетеси М. Конопницької] // Всесвіт. — 1971. — № 2. — С. 33-36.
30. Зорівчак Р. Лесине слово в англійській одежі : [про переклади творів Лесі Українки на англійську мову] // Всесвіт. — 1971. — № 2. — С. 30-33.
31. Кулінська Л. П. Ритміка поезій Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 2. — С. 18-24.
32. Лозиченко Б. У країнах романських мов : [про переклади творів Лесі Українки на романські мови] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 103-107.
33. Минкова Л. Леся Українка в листуванні родини Драгоманових (За матеріалами софійського архіву І. Шишманова) // Рад. літературознавство. — 1971. — № 2. — С. 61-64.
34. Михайлюк Ю. Поезія незборимої сили. Леся Українка і німецька література // Всесвіт. — 1971. — № 2. — С. 24-30.
35. Полєк В. Т. Твори Лесі Українки у перекладах та зарубіжній критиці // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 2. — С. 91-93.
36. Радо Дьердь На землі Петефі : [про ознайомлення угорського читача з творчістю Лесі Українки] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 99-100.
37. Семчишин В. Співець інтернаціонального єднання : [до 100-річчя з дня народження Лесі Українки] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 139-141.
38. Дей О. Фольклористичні погляди Лесі Українки : [до 100 років від дня народження] // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 1. — С. 64-71.
39. Глинський І. Дружба поетів : [про спільні мотиви та єдиний ідейний напрям у творах Л. Українки і Ю. Словацького] // Всесвіт. — 1963. — № 8. — С. 21-22.
40. Коновалов Г. Леся Українка у чехів та словаків // Всесвіт. — 1963. — № 8. — С. 15-21.
41. Мудрик Г. Життя в легендах : [про використання біблейських легенд в творчості Л. Українки] // Жовтень. — 1963. — № 8. — С. 15-18.